0 In Hjertets intelligens

Den vigtigste livsfærdighed du kan udvikle {& Hvordan du kan gøre det}

livsfærdighed

Forstil dig engang, at du kan være i livet på en sådan måde, at ligegyldigt hvad der sker, og ligegyldigt hvem du er sammen med, så kan du forblive rodfæstet og centreret i din egen væren.

Forestil dig, at ligegyldigt hvad du bliver udsat for, så kan du møde det med indre ro og styrke.

Forestil dig også, at du kan være så meget til stede og hjemme i dig selv, at ligegyldigt hvad dit hjerte guider dig til som det allerbedste for dig i livet, så har du det indre mod og den indre tillid til at følge det.

At være i stand til ovenstående har uden tvivl været en væsentlig del af min egen læring og udvikling.

Det er også dét, jeg kalder for ’at tage kraften hjem’, og det en stor del af personligt lederskab fra hjertet.

Jeg har erfaret, at der særligt er én livsfærdighed, der er afgørende at udvikle, for at du kan ’tage kraften hjem’.

I min video herunder kan du blive klogere på, hvad det er  – og hvordan du kan gøre det:

Din selvopfattelse former dit liv

Uanset, hvordan vi vender og drejer det, så har din oplevelse af livet meget lidt at gøre med, hvad der sker i den ydre verden, og rigtig meget at gøre med, hvad der foregår i den indre verden.

Det vil sige, hvem du er, og hvordan du responderer på dét, der sker.

Din selvopfattelse, din identitet samt dine idéer om dig selv, om andre og om livets begivenheder former dit liv på en meget konkret måde – fra det basale til det eksistentielle.

Fra dagligdags gøremål og detaljer til de store spørgsmål i livet.

Det betyder derfor også, at det en absolut nødvendighed at blive krystal klar på, hvilke opfattelser der er styrende i dit liv.

Det, der er virkeligt i din indre verden, påvirker hele din væren

Derfor, når du identificerer dig med din sande natur, dit hjerte-aspekt, snarere end med dit selvbillede eller ’programmerede ego-selv’, er du ikke længere afhængig af, hvad der sker i den ydre verden, og hvordan andre ser dig.

Det er en meget kraftfuld måde at leve på, fordi du så kan træffe helhjertede valg og beslutninger, der er i overensstemmelse med den, du virkelig er, og som giver en dyb tilfredsstillelse at udleve.

Spørgsmål til dig:

Hvad ville det betyde for dig at forandre din relation til de aspekter af livet, der er svære for dig?

Skriv en kommentar og fortæl mig om det. Jeg vil elske at høre fra dig 😍

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.