lederskab fra hjertet

Her finder du min definition af lederskab fra hjertet – herunder personligt lederskab og hvad det vil sige at være en leder.

Lederskab fra hjertet

Lederskab findes alle steder hvor mennesker mødes og udvikles – det være sig undervisning, ledelse, service, forældreskab osv.

Lederskab er ikke et job, men et kald eller en mission eller en opgave.

Det er noget, du påtager dig, hvilket vil sige, at det er noget, du bevidst vælger at sige ’Ja’ til – ikke for din egen skyld (din egen ambition og status), men fordi du brændende ønsker at bidrage og gøre verden bedre på en eller anden måde.

Det vil ofte sige at bidrage til at skabe en menneskekærlig verden, som tjener det fælles bedste og højeste gode, hvor menneskers trivsel og velvære kommer FØR penge og materialisme – fordi det er sund fornuft!

Det betyder også, at lederskab i sin essens handler om at give styrke til andre ved at støtte, opmuntre og guide dem – være til tjeneste og hjælpe dem med at lykkes.

Selvom vi i vores kultur i meget høj grad er opdraget til at være os selv nærmest og opfylde vores overfladiske behov, så ligger den dybeste menneskelige tilfredsstillelse og drivkraft i at hjælpe andre og bidrage til helheden.

Lederskab fra hjertet er derfor et helhjertet ’Ja’ til at VÆRE forandringen, og dermed et helhjertet ’Ja’ til at arbejde med dig selv på det dybt personlige plan. Hvis du ikke er villig til det, er dit lederskab kun halvhjertet.

Der er så meget brug for lederskab fra hjertet i den tid, vi lever i nu – overgangen mellem det gamle og det nye paradigme – i familierne, i erhvervslivet, på sportspladsen, på kunst- og kulturområdet, inden for politik, i forhold til miljø og natur samt ikke mindst i udviklingen af den nye teknologi.

Definitionen af en leder

Jeg elsker dette citat fra Quincy Adams Jones, fordi det så smukt beskriver essensen af lederskab fra hjertet, og hvad det vil sige at være en leder:

”If your actions inspire others to learn more, dream more, do more and become more you are a leader”.

En sand leder tager ikke styrke fra andre mennesker ved at manipulere, dominerere eller kontrollere.

En sand leder løfter andre op og baner vejen for, at de kan blomstre.

Det kræver mod at gøre, fordi du skal være villig til at møde op fuldt og helt, åbne hjertet og være responsiv i forhold til de mennesker, du leder.

Det betyder også, at du skal være meget fleksibel og selv hele tiden være i udvikling.

Derudover er en leder én, der søger og finder nye veje.

Det vil sige, at det er et menneske, der i høj grad er en pionéer, som tør bryde ud af det konventionelle og tillærte, og i stedet for skabe nye ’stier på vejen’, så menneskeheden kan komme ’nye steder’ hen, vi ikke vidste eksisterede – både i det indre og det ydre.

Personligt lederskab

Personligt lederskab handler om bevidst at vælge at være lederen i dit eget liv, og dermed tage din skæbne på dig.

Skæbne er ikke noget, der tilfældigt sker os, eller noget vi blot venter på skal ske. Det er noget, vi vælger, og som udfolder sig med vores bevidste helhjertede valg.

Mange mennesker har ikke truffet valget om at være lederen i deres eget liv og har derfor overladt det til andre at lede deres liv – hvad end det er arbejdspladsen, de normer der er i samfundet og kulturen, familien eller partneren.

Det betyder, at de tit og ofte er ofre for omstændighederne eller for andre menneskers valg.

Personligt lederskab er således et bevidst valg om at tage 100% ansvar for dit liv – både privat og arbejdsmæssigt.

I mit arbejde fokuserer jeg på at hjælpe mennesker med at udvikle deres personlige lederskab fra hjertet, så de kan leve et dybt tilfredsstillende liv, hvor de bruger deres unikke talenter og udfolder deres potentiale til glæde og gavn for både dem selv og verden omkring dem.

Jeg plejer at sige, at mit arbejde er for dem, der vælger at ’få det sorte bælte’ i at leve og arbejde fra hjertet, så de kan gå ud i verden og gøre en forskel med den de er, og det de kan.

Personligt lederskab fra hjertet handler derfor om modning og mestring.

Det handler om en indre harmoni – mellem hjerte, hjerne og krop – som forplanter sig i det ydre, hvor du er i stand til at lede dig selv og andre med mod, integritet og kærlighed.

Læs mere om mit mentorforløb: Personligt lederskab fra hjertet lige her >>>

Dit potentiale er alt dét, du kan blive – som larven der bliver til en sommerfugl.

Som menneske består du ikke bare af den du er nu, men også af, hvem du er i stand til at blive på et hvilket som helst tidspunkt i fremtiden.

Jeg tror på, at den største succes består i til stadighed at modnes, vokse, forandre sig og udvikle sig til det ’større’ menneske, du ved, du kan blive.

Det skal komme fra hjertet, og du må konstant have hjertet med i det.

Fordi vi får succes med de ting, vi glæder os ved, de bestræbelser vi elsker, det arbejde vi føler begejstring og passion for.

Derfor skal glæde fra hjertet være en hovedingrediens i din vækstproces.

Jeg ved med sikkerhed, at der ikke findes nogen større glæde og tilfredsstillelse end at gøre en forskel i andre menneskers liv. Og jeg ved også med sikkerhed, at du bedst kan gøre det, når der er indre harmoni.

Derfor har jeg fokus på at skabe rammerne for, at dine gyldige behov, dybeste længsler og unikke talenter kan komme frem, forstås, opfyldes og udleves.

Resultatet er den form for succes, der bringer ægte tilfredsstillelse, glæde, lykke, sundhed, meningsfuldhed og en dyb vedvarende fred.

Succes er ikke noget, vi opnår, det er et bidrag, vi yder. Derfor er sand succes at blive den, du virkelig er og bidrage med dét, KUN DU kan.

Læs mere om hvordan jeg kan hjælpe dig med at udvikle dit personlige lederskab fra hjertet her >>>

Nyttige artikler om lederskab fra hjertet

Når lederen fjerner sit skjold og fortæller om skilsmissen, bliver medarbejderne mere produktiv >>>

4 vigtige faser i personligt lederskab fra hjertet {& Et afgørende valg} >>>

Har du glemt hvem du virkelig er? {& Om lederskab fra hjertet} >>>

5 essentielle praksisser for personligt lederskab med både hjerne og hjerte >>>

Denne forskel SKAL du kende til, hvis du ønsker at udvikle dit (personlige) lederskab >>>

Hvad vi kan lære af Nelson Mandela >>>

Sådan kommer du godt igennem en fiasko – Følg disse 3 trin >>>

Er du afhængig af din stress? Sådan bryder du vanen >>>

Beslutninger og valg former dit liv (& Når handling skaber forvandling) >>>