0 In Hjertets intelligens

4 vigtige faser i personligt lederskab fra hjertet {& Et afgørende valg}

4 vigtige faser i personligt lederskab fra hjertet

Jeg bruger af og til filmen “The Matrix” (fra 1999) som metafor, når jeg skal forklare essensen af personligt lederskab fra hjertet.

Det er en fantastisk fremsynet film, som indeholder en masse symboler, dybere betydninger og ’nye paradigme vinkler’, der er super relevante i dag.

I filmen får hovedpersonen valget mellem to forskellige piller – den blå pille eller den røde pille.

Vælger han den blå pille, vil det betyde, at han vågner næste morgen, hvor intet er forandret, og alt er, som det plejer at være.

Vælger han derimod den røde pille, vil det betyde, at han lærer om verdens sandhed.

Selvom jeg hverken tilbyder piller eller nogen som helst andre former for medikamenter, er pille-metaforen alligevel anvendelig i denne forbindelse.

I mit arbejde har jeg stort fokus på at lære mennesker at navigere gennem de skelsættende og transformerende overgange, der er, når man ønsker at forandre sig selv, sit liv og den verden, man er en del af.

Det er udviklings- og forandringsprocesser, der kræver et afgørende skift i bevidsthed, hvis man ønsker at udvikle en ny fremtid, frem for blot at gentage fortiden.

For som Albert Einstein så rigtigt sagde:

Et problem kan ikke løses med den samme bevidsthed, som skabte det.”

Det afgørende valg når du tager personligt lederskab fra hjertet

Når vi står ved overgangen mellem ’den gamle verden og den nye verden’, står vi over for samme dilemma som hovedpersonen i ’The Matrix’, hvor vi får to valgmuligheder – to forskellige veje at gå:

1️⃣ Den ene vej (den blå pille) er at forblive i ego-bevidstheden – hjernens paradigme

Det betyder at fortsætte og videreføre det velkendte, sædvanlige, trygheden, hvor vi kun kan tænke, føle og handle, som vi altid har gjort og dermed operere ud fra den samme bevidsthed som hidtil.

Det vil også betyde, at vi ikke er i stand til at se vores udviklingspotentiale i øjnene.

Vi følger det tillærte, vores gamle programmeringer og følger ikke vores hjerte.

Denne vej har en tendens til at bringe frustration, beklagelse, depression, udbrændthed og kynisme med sig på den lange bane.

Her er vi ofre for os selv, for verden, for andre mennesker og omstændighederne samt slave af vores ubevidste vaner og skyggesider.

2️⃣ Den anden vej (den røde pille) består i at træde ind i hjerte-bevidstheden – hjertets paradigme

Det handler om at se sandheden i øjnene, tage radikalt selv-ansvar og forandre sin virkelighed ved at modnes som menneske og bevidst vælge en ny vej.

Denne vej er ikke ubetinget behagelig, fordi det gør ondt at erkende sine mørke sider og se sig selv med nye øjne.

Det kræver mod at tage radikalt selv-ansvar og være i integritet.

Det kræver indre styrke at forlade den kendte, trygge vej og i stedet træde ud i det ukendte, hvor de nye muligheder befinder sig.

Det kræver helhjertet forpligtelse og engagement at være en ’forandringsagent’, der bidrager til at udfolde det menneskelige potentiale.

4 vigtige faser i personligt lederskab fra hjertet

I min bog ”Hvem vælger du at være – En guide til personligt lederskab fra hjertet’, beskriver jeg detaljereret, hvad det er for et landskab, du træder ud i, når du vælger hjertets vej.

Her i denne artikel giver jeg dig et kort overblik ved at dele rejsen ind i 4 vigtige faser.

Fase 1: At skifte orientering og vælge din relation til ALT

De fleste af de mennesker, der kommer til mig for hjælp til at udvikle deres personlige lederskab, har et dybtfølt behov.

Behovet kan være, at de ønsker at blive en bedre og mere inspirerende leder.

Eller at de ønsker at skabe mere samhørighed i deres team, en højere grad af følgeskab blandt deres medarbejdere, mere effektiv kommunikation, og større grad af tillid.

Nogle ønsker at blive bedre til at mestre det følelsesmæssige aspekt af livet – både privat og arbejdsmæssigt.

Nogle ønsker simpelthen at finde mere glæde, større formål, mere fred i deres liv.

Andre har brug for at lære at opbygge sunde og stærke relationer med mere fortrolighed, forbindelse, samhørighed og intimitet – især i privatlivet med partner, børn og venskaber.

Atter andre har lært om spiritualitet, bevidsthed og hjerte gennem meditation, yoga, kropsterapi eller retreat-rejser, og de ønsker at lære mere om, hvordan de helt konkret kan udvikle deres hjertets intelligens og få meget mere hjerte ind i deres personlige lederskab på daglig basis.

Men uanset hvorfor folk ønsker at udforske personligt lederskab fra hjertet, har jeg erfaret, at den første fase af rejsen handler om at skifte orientering og blive bevidst om sin relation til ALT i sit liv.

Et af de helt store skridt i denne fase involverer at identificere og reducere drama hos sig selv og i relationen til andre.

Med drama mener jeg:

❗ Unødvendigt og uproduktivt forbrug af energi.

❗ Genbrug og gentagelse af uhensigtsmæssige mønstre og problemer.

❗ Brudte, ødelagte, dysfunktionelle eller ikke-optimale relationer.

❗ Følelsesforskrækkethed, der indebærer: At have svært ved at rumme og være med ubehagelige følelser, oplevelsen af overvælde eller lammelse i situationer med ’oppiskede følelser’, manglende evne til at forstå og bruge følelserne på en optimalt hensigtsmæssig måde.

❗ Stress, manglende livsglæde, skyld, skam og nogle former for depression.

Uanset formen for og indholdet af dramaerne er et stort første skridt at identificere, hvor og hvordan de optræder både i privatlivet og i arbejdslivet, så det bliver muligt at vælge noget andet.

Alle punkterne ovenfor er valg.

Vi kan vælge at have dem i vores liv, og vi kan vælge at reducere dem væsentligt eller helt fjerne dem fra vores livsoplevelse.

Drama foregår udelukkende i ego-bevidstheden.

Derfor er evnen til at lave et skift i bevidsthed (skifte kanal, som jeg også kalder det) så altafgørende.

Det er kun fra hjerte-bevidstheden, at du kan tage radikalt selv-ansvar, vælge din relation til ALT, opnå følelsesmæssig mestring og gøre din sårbarhed til din styrke.

Jeg underviser i en række forskellige processer, som når de bliver praktiseret på daglig basis, i stor udstrækning hjælper folk med at reducere drama i deres liv i løbet af 6-7 måneder.

Dette fører til fase 2.

Fase 2: Investering af energi genvundet fra drama

Det fleste oplever, hvor meget plads og frihed det giver i livet at eliminere drama fra deres liv.

Faktisk kommer det bag på mange, hvor meget drama, der har været i deres liv, og hvor meget af deres energi de har spildt på det.

Derfor handler fase 2 i høj grad om: ”hvad skal jeg bruge al den energi til, som jeg tidligere investerede i drama?”

Det kan sammenlignes med, når man har tilbagebetalt en stor gæld og nu har penge, man kan bruge på andet end at nedbringe gælden. Der er en umiddelbar begejstring i at overveje, hvad man nu vil købe eller investere i.

På samme måde i det personlige lederskab vil et bevidst valg om, hvor energien kommer fra, og hvad den bruges på, give helt nye oplevelser og muligheder.

Helt konkret betyder det at investere energi i at:

✅ Engagere sig helhjertet i dét, du vælger at gøre.

✅ Gå fremad med autenticitet og integritet.

✅ Skabe samhørighed gennem hjerte-centreret kommunikation.

✅ Opdage dine unikke talenter og udfolde dit potentiale.

Præcis lige som at drama spilder værdifuld energi, er helhjertet engagement, autenticitet, integritet, samhørighed og udfoldelse af potentiale bæredygtige og opfyldende energi-investeringer.

Mange bruger yderligere 6 måneder på at træne de nye færdigheder og få den nye måde at bruge energi på ind under huden.

Fase 3: At være en ressource for andre

For nogle er fase 1 og 2 så opfyldende og livgivende, at de vælger at forblive der i årevis.

For andre giver det dyb mening at bevæge sig videre til fase 3 og 4, som handler om lederskab i det nye hjerte-paradigme.

Fra mit perspektiv fuldender du først dit personlige lederskab fra hjertet, når du også bruger det til at være en ressource for andre.

Det vil sige, når du oprigtigt bidrager til helheden på en opløftende og livgivende måde.

Som Albert Schweitzer, der var en amerikansk læge og humanist, sagde:

Jeg ved ikke, hvad jeres skæbne bliver, men én ting ved jeg: De eneste af jer, der virkelig bliver lykkelige, er dem, der har søgt og fundet ud af, hvordan man tjener.”

At være en ressource for andre involverer at:

👉 Vælge den ikke-voldelige vej.

Det betyder helt lavpraktisk, at du forpligter dig helhjertet til ikke at skade andre hverken i tale, holdning eller handling.

👉 Give andre omsorg fra hjertet.

Det betyder at træne dig selv i at møde alle – uden undtagelse – med et åbent og velvilligt hjerte. Det vil også sige med medfølelse og visdom.

Det kræver enorm stor menneskelig modenhed at kunne.

👉 Vælge tillid som vigtig nøgle til forandring.

Det betyder villigheden til at træde ud af mistillid og ind i fuld tillid.

Det er den fulde tillid, der gør, at du kan respondere på det, der sker med ro, styrke og kærlighed. Og dermed skabe det nye fra helhed og harmoni.

Disse indsatser fører til fase 4.

Fase 4: At være forandringen

Den sidste fase kortlægger, hvordan transformerende lederskab ser ud i det nye hjerte-paradigme.

Det er her, at ’forandringsagenterne’ træder i karakter og skaber nye stier på vejen, som andre er inspireret til at følge.

Det involverer at:

❤️ Betragte lederskab som et kald, hvor du føler dig kaldet til at gøre en forskel med dit liv og bidrage til at gøre verden til et bedre sted at være.

❤️ Vise, hvordan lederskab er kærlighed i aktion gennem at leve med formål og give dig selv til dit arbejde.

❤️ At inspirere det bedste frem i andre ved selv at arbejde ud fra inspiration.

Inspirerende ledere har opdaget, hvor værdifuld inspiration er og har valgt bevidst at opsøge inspiration, lytte til inspiration, modtage inspiration og følge inspiration.

Som Quincy Adams Jones, der var USA’s 6. præsident, sagde:

Hvis dine handlinger inspirerer andre til at lære mere, drømme mere, gøre mere og blive mere, er du en leder.”

Fremtidens leder er et helt menneske, som har en dyb menneskelig indsigt og forståelse for, hvad andre har brug for, og bidrager til at de blomstrer og udfolder deres potentiale.

Personligt lederskab fra hjertet handler om at forandre og forvandle både vores eget liv og den verden, vi er en del af.

Kort og godt; vælge at tage ’den røde pille’.

Og de 4 faser i personligt lederskab fra hjertet giver os individuelt og kollektivt en bæredygtig måde at leve og være i verden på, så vi i fællesskab kan skabe den verden, vi mest ønsker at leve i og give videre til fremtidige generationer.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.