0 In Hjertets intelligens

Gør dig klar til fremtiden: Hjertets tidsalder

fremtiden

Fremtiden er en finurlig størrelse:

Ingen af os har erfaring med den.

Ingen af os ved, hvad den vil bringe.

Ingen af os har kontrol over den.

Og alligevel er vi med til at forme den i nuet gennem de valg, vi træffer her og nu.

Nutiden er et resultat af de valg, vi traf i fortiden på baggrund af den bevidsthed, vi levede i på det tidspunkt.

På den måde hænger fortiden, nutiden og fremtiden sammen som perler på en snor.

Så hvis du ikke bryder dig om din nutid, må du være villig til at:

1️⃣ undersøge, hvad det er for en bevidsthed, du lever i,

2️⃣ se ærligt på, hvilke valg du har truffet indtil nu, som har ført dig til, der hvor du er,

3️⃣ beslutte, hvilke nye valg du må træffe i dag, som vil føre til en anderledes fremtid.

Dette er i øvrigt sandt både individuelt og kollektivt.


Hvis du foretrækker at lytte i stedet for at læse, så lyt til lydudgaven af artiklen her:


De færreste mennesker undersøger, hvad det er for en bevidsthed, de lever i, derfor er de fleste af deres valg automatisk gentagelse af fortiden og ikke til gavn for fremtiden.

Jeg plejer at sige, at de fleste mennesker ikke lever 90 år, men lever det samme år 90 gange.

Bevares, der kommer nye ting til, som ændrer nogle af deres vaner, men det er ofte på et overfladisk niveau, som ikke betyder så meget for den dybere oplevelse af livet.

Og som heller ikke skaber forandringer i de større systemer.

Det er for så vidt fint.

Lige indtil det ikke er det længere, og utilfredsheden og ’problemerne’ begynder at melde sig.

Når det sker, vil de automatiske mønstre og vaner, som hører til den nuværende bevidsthed, være så indgroet og så selvfølgelige, at det ofte både er svært og angstprovokerende at forandre dem.

Det betyder, at rigtig mange mennesker (bevidst eller ubevidst) lever som en fange af fortiden i stedet for at være en pioner for fremtiden.

At være en pioner for fremtiden

Som en pioner for fremtiden vælger du bevidst at være en aktiv medspiller i, hvordan verden udvikler sig.

Jeg kalder det også for at tage personligt lederskab, hvor du er villig til at være den forandring, du ønsker at se i verden.

Det betyder, at du er bevidst om hvilket aftryk, du efterlader på verden gennem dine daglige handlinger.

Og du vælger bevidst at bringe noget nyt ind i verden, som ikke allerede er der i forvejen, således at gamle systemer, der ikke hører til i fremtiden, kan transformeres.

Jeg har, eksempelvis, valgt at være en pioner for hjertets tidsalder, som både er den fremtid, jeg personligt ønsker at være en del af, og som jeg også er overbevist om, er det nye paradigme, som verden bevæger sig ind i i fremtiden.

En ny tidsalder, som vil medføre et skift i bevidsthed – både individuelt og kollektivt – der vil betyde en radikalt anderledes måde at være i verden på, end den der stadig anses for normen i vores kultur.

Det er et skifte, vi hver især må foretage, hvis vi ønsker at træde ind i denne tidsalder, fordi det kræver en forvandling i tanke, følelse og handling at virkeliggøre.

Og det vil først slå igennem i de ydre systemer, når tilstrækkelig mange enkeltindivider har valgt det.

På den måde hænger det individuelle og det kollektive sammen.

Hvad er det så helt konkret for et skift i bevidsthed, tænker du måske.

Jo, det skal jeg fortælle dig. Og jeg vil gøre det ved at skildre min egen bevægelse.

Det er trods alt nemmest at fortælle om sin egen oplevelse 😊

Fra fange af fortiden til pioner for hjertets tidsalder

Som det ofte sker, startede min egen bevægelse med en personlige krise.

Meget kort fortalt faldt jeg ned i et ’stort sort hul’, hvor intet længere gav mening, og hvor glæden ved livet var forsvundet.

Selvom jeg udefra set havde gjort ’alt det rigtige’ (god uddannelse, godt job, fin bolig osv.) som egentlig skulle gøre mig glad og tilfreds, havde jeg en indre oplevelse af, at der manglede noget vitalt, som jeg ikke helt vidste, hvad var.

Og jeg havde en nagende følelse af, at der måtte være mere til livet, end det jeg oplevede.

Det var et smertefuldt sted for mig at være, fordi jeg ikke anede mine levende råd for, hvad jeg skulle gøre for at komme op af hullet og hen til ’noget bedre’.

Alt, hvad jeg havde gjort tidligere, virkede ikke længere for mig, og der var ikke umiddelbart hjælpe at hente i mine omgivelser.

Jeg var så at sige fanget i et system (eller en bevidsthed), som repræsenterede min fortid og den kultur, jeg var vokset op i, men som ikke var i stand til at skabe ’det nødvendige nye’.

Jeg oplevede dét, som Albert Einstein hentydede til, da han sagde den berømte sætning:

“Man kan ikke løse et problem fra den samme bevidsthed, som skabte det.”

En anden ting, han sagde, som også er super vigtig, og som jeg brugte i min proces, er:

“Definitionen af vanvid er at gøre det samme igen og igen og forvente et andet resultat.”

Én ting er at forstå denne sætning på det overfladiske niveau, en anden ting er at forstå den på det dybere niveau, hvor den virkelig kan være en katalysator for nye handlinger her og nu og i fremtiden.

Da det så sortest ud for mig, mødte jeg ’tilfældigt’ en klog mand, der skulle blive en slags mentor for mig.

Jeg kan huske, at han én af de første gange, vi var sammen, spurgte: ”Har du følelsen af, at alt, hvad du tidligere har troet på, ikke er sandt længere?”.

Jeg nikkede.

”Tillykke”, sagde han på en hjertevarm måde, og fortsatte: ”Du er klar til at tage rejsen fra hoved til hjerte.”

Da han sagde det, gav det øjeblikkeligt mening for mig på en måde, som jeg selv var lidt overrasket over.

Derefter introducerede han mig for hjertets intelligens og det ’hjerte-arbejde’, som jeg nu lever af at hjælpe andre med.

Et skrift fra ego-bevidstheden til hjerte-bevidstheden

Jeg oplevede, hvordan dette arbejde åbnede for en bevidsthed, der var umådelig meget større, end mig selv, og at den havde en enorm kraft, der udvidede mig indefra, som om solen strålede ud af mit hjerte og gav mig ekstra kræfter.

Jeg begyndte at se verden på en helt anden måde.

Alting omkring mig fik nyt liv.

Jeg begyndte at se dybere ind i problematikkerne og dynamikkerne i livet, og jeg var i stand til at tyde sammenhænge, som jeg aldrig tidligere havde fået øje på.

Jeg begyndte også at kunne se, hvordan begivenhederne i mit liv – både de skønne og de traumatiske – havde en mening i sig, som var vigtig for udfoldelsen af mit potentiale.

Det var ikke nogen tilfældighed, at jeg mødte min mentor på det tidspunkt, hvor jeg var mest desillusioneret og sad godt og grundigt fast i ’den gamle bevidsthed’.

Jeg havde simpelthen brug for at åbne mig for og træde ind i et helt andet verdenssyn for at kunne modnes yderligere som menneske.

Det var et skifte i bevidsthed; fra ego-bevidstheden til hjerte-bevidstheden.

Et skifte jeg aldrig selv ville have fundet frem til, men som jeg blev guidet til.

Uden den dybe personlige krise jeg befandt mig i, ville jeg ikke have foretaget den indre rejse, der resulterede i dette ’hjerte-arbejde’.

Uden min indgroede mistillid, ville jeg aldrig være kommet til den dybe tillid, jeg føler i dag.

’Hjerte-arbejdet’, som giver adgang til hjerte-bevidstheden, åbnede for ressourcer, jeg ikke vidste, jeg besad, og som satte mig fri.

Det var bogstavelig talt som at sidde i en fængselscelle og finde ud af, at jeg havde haft nøglen i lommen hele tiden.

[Det er dog vigtigt for mig at understrege, at det ikke skete fra den ene dag til den anden, men at det var en gradvis proces over en længere periode, der gjorde, at ’brikkerne faldt på plads’.]

Vores samfund er bygget op om ego-bevidstheden

Kernen i ego-bevidstheden er centreret omkring ’mig, mig selv og mine’, og der er en grundstemning af angst – som for nogle er bevidst, mens den for andre ulmer i det ubevidste.

Det er et forbrugsorienteret fokus, hvor værdien i livet primært er defineret af, hvad man har materielt set, og hvor populær man er.

Det er et tanke- og trossystem, som har været dominerende både i industrialderen og i informationsalderen, som vi lever i i dag.

Dette system tager udgangspunkt i konkurrence, alles kamp mod alle og overlevelsen af den stærkeste som naturlige elementer.

Vi ser det også gennemsyret i administrationen af de store systemer, som er i krise i dag: Verdens økonomiske system, de fleste virksomheders forretningsmodel, og den måde vi forvalter vitale fornødenheder så som vand, mad og energi på.

I ego-bevidstheden lever vi i en konstant ’ikke-nok-tilstand’.

Dette manifesterer sig i vores samfund på individniveau, hvor næsten alle er travlt optaget af at opfylde sine egne behov og lyster.

De fleste er utilfredse med dét, de har, og ingen mener, at de har nok.

Dette tanke- og trossystem giver genlyd både i den enkeltes liv og i alle grene af samfundslivet: Familielivet, erhvervslivet, det politiske liv og den akademiske verden.

I dette system har ’hjertet’ primært en symbolsk værdi, fordi det er det mentale, der virkelig tæller.

Det ses også tydeligt i alle de skandaler, der konstant popper op, og i den måde vi (i meget stor udstrækning) behandler hinanden på.

Historien over de seneste 100 år har også tydeligt vist, at ’hjerne uden hjerte’ er en farlig ting. Og at mennesker med magt og privilegier ikke har brugt deres ressourcer på at gavne det fælles hele.

Vi har som menneskehed i denne periode løst en del overfladiske problemer, men har endnu ikke for alvor formået at forandre verden til det bedre.

I min optik er der brug for en helt anden tilgang, hvor hjertets intelligens og hjerte-bevidstheden er det bærende element.

De kriser, vi på globalt niveau står midt i, vil ikke blive løst gennem teknologi. Hvis det havde været tilfældet, havde vi allerede løst dem.

De er derimod en invitation til en total transformation på menneskeligt niveau – ikke blot af, hvem vi er, men også i opfattelsen af, hvorfor vi er her.

Hjerte-bevidstheden som ny vej for fremtiden

I hjerte-bevidstheden er livet IKKE et problem, der skal løses men derimod en proces, der skal leves, og som vi kan vælge at deltage helhjertet i.

Det betyder også, at problemer og negative hændelser er meningsfulde, fordi de fører os til en dybere forståelse af os selv, og hvad der er behov for i fremtiden. Samtidig med at de inviterer os til i endnu højere grad at ’samarbejde med livet’ og den højere intelligens, der giver alt liv.

Hjertet er helhedsorienteret og bevæger sig derfor altid mod helhed – både indre og ydre helhed.

Hjertets intelligens skal opleves direkte, og det kræver en indsats.

Og det er kun fra hjerte-bevidstheden, at du kan forstå ’livets sammenhæng’.

Ego-bevidstheden er ude af stand til at forstå det.

Det betyder også, at det ikke nytter noget, udelukkende at tænke og bruge den mentale kraft.

For at træde ind i ’hjertets kraft’, må du være villig til at aktivere krop og hjerte, så du får en direkte oplevelse af, hvad den rummer af latent mulighed og potentiale.

Søren Kierkegaard antydede dette ’samarbejde’, da han skrev:

”Livet har sine egne skjulte kræfter, som du kun kan opdage gennem at leve det.”

Det er en radikalt anden måde at orientere sig og være i verden på.

Vi er så vant til at være i det mentale paradigme, at det er svært at bevæge sig ud over det.

Ego-bevidsthedens snævre tanke-verden er blevet ’normal-tilstanden’, og du vil derfor falde tilbage til at tænke over livet frem for at opleve det direkte.

Når det sker, er al din energi koncenteret i hovedet, og du begynder at tvivle og kræve beviser for, at hjertets intelligens eksisterer.

Og så kommer du op imod det samme afgørende valg, som jeg selv stod i:

Lytte til tvivlen og den indre kritiker, som kræver beviser, du aldrig kan få.

Eller være villig til – på trods af din tvivl – at bruge nogle konkrete praksisser, som giver dig en direkte oplevelse, og så tage oplevelsen ind.

Da jeg selv holdt op med at lytte til tankerne og tro på dem, og i stedet for fokuserede på at lave praksisserne hver dag, blev jeg belønnet med en tro, der forandrede mit liv.

Du kan vælge det samme.

Når du for alvor træder i dette paradigme, bliver dine problemer andet og mere end en kilde til selvoptagethed, hvor du udelukkende fokuserer på dine egne behov og ønsker.

De fører dig ud over dig selv og frem til en dyb omsorg for resten af menneskeheden.

Den smukkere verden vores hjerte ved er mulig

At tro på den smukkere verden, vores hjerte ved er mulig er ikke blind tro eller urealistisk ønsketænkning. Det er en ny realitet, vi kan bevæge os ind i, hvis vi vælger det.

Livets højere intelligens operer ud fra et system, som hjertets intuitive visdom og intelligens er i direkte kontakt med.

Når vi lærer dette system at kende og er villige til at bruge det, vil det forandre vores måde at være menneske på.

Det vil manifestere sig som nye mønstre, der bliver til et nyt paradigme.

Verden som vi kender den er bygget på ’det ego-tilfredsstillende liv’ og en forældet historie om ’det menneskelige liv’.

For at være en pioner for fremtiden handller det først og fremmest om selv at træde ud af det gamle system.

Dernæst gennem dine nye handlinger at vise en anden vej, så dem, der ønsker at følge med over i det nye, har et sted at gå hen.

Dermed er du med til at facilitere overgangen mellem det gamle og det nye.

Ved at foretage skiftet fra ego-bevidstheden til hjerte-bevidstheden får du endnu en brik i opdagelsen af dit medfødte potentiale, og det bliver dermed muligt at tage personligt lederskab fra hjertet, samtidig med at du gør en forskel for helheden.

Når du sætter dig selv i bevægelse, påvirker det mere end blot dit eget liv.

Eftersom de fleste mennesker aldrig bevæger sig ud af deres tryghedszone (i ego-bevidstheden), har de, der gør det, stor indflydelse på alle andre.

Du bliver dermed en del af fremtidens hjerteintelligente mennesker.

Spørgsmål til dig: Hvilken fremtid ønsker du at være en pioner for? Skriv og fortæl mig om det. Jeg vil elske at høre fra dig ❤️

The form you have selected does not exist.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.