0 In Hjertets intelligens

6 essentielle gevinster ved at udvikle din hjerteintelligens {& 2 vigtige betingelser}

hjerteintelligens

Hvis du er klar til at bevæge dig ud af din tryghedszone og for alvor skabe forandring – først i dit eget liv og dernæst i verden omkring dig – er den mest bæredygtige vej at udvikle din hjerteintelligens.

Det er en utrolig spændende tid vi er i lige nu.

Et nyt paradigme presser sig på.

Det ses i de mange forskelligartede kriser vi står midt i – på samme tid – som tvinger os til at tage nogle helt nye ressourcer i brug for at komme godt ud på den anden side.

Ressourcer som vi finder i hjertes kvaliteter, intelligens og potentiale.

Niels Bohr har sagt:

Alle store og dybe vanskeligheder, bærer i sig sin egen løsning. Det tvinger os til at ændre vores tænkning for at finde den.

Den ændring i tænkning, vi har brug for nu, er fra ’hoved-tænkning’ til ’hjerte-tænkning’.

Og her har vi alle en rolle at spille.

Fordi, hvis vi som menneskehed skal indfri vores udviklingsmæssige potentiale og samtidig skabe en verden, der fungerer optimalt for både mennesker og natur, må det ske gennem det enkelte menneske.

Hele vores klodes sundhed afhænger af enkeltindividers indsats.

Hver gang én af os udvikler sin hjerteintelligens gavner det os alle.

De hjerteintelligente mennesker er pionerer, som opbygger et nyt, styrket, altomfattende menneskeligt fællesskab, der vil sprede sig som ringe i vandet.

2 vigtige betingelser for at udvikle din hjerteintelligens

Da jeg selv først lærte om hjertets intelligens, var det som om noget inden i mig faldt på plads.

Det gav dyb mening og det føltes som noget, jeg allerede vidste, men blot havde glemt.

Den intuitive genkendelse åbnede for min nysgerrighed og villighed til at gå på opdagelse.

I min udforskning opdagede jeg, at der er to vigtige betingelser for overhovedet at kunne udvikle denne kerneintelligens.

De betingelser er:

1) At have adgang til hjerte-bevidstheden

2) En fuldkommen villighed til at tage livet på sig.

Det betyder et helhjertet ja til at skifte orientering og træde ind i en helt ny relation til dig selv, til andre og til livet generelt.

Når du gør det, bliver du en kanal for noget, der er klogere og mere flydende end dit almindelige selv (dit ego-selv).

Og du får adgang til essentielle ressourcer, der ikke blot hjælper dig i din egen selvudfoldelse men også gavner verden omkring dig.

At udvikle din hjerteintelligens har derfor afgørende betydning for den du er, og det du gør.

Helt konkret vil du opleve disse 6 essentielle gevinster ved at udvikle din hjerteintelligens:

1) Du opbygger en indre autoritet, der ikke er afhængig af andres anerkendelse

Jo mere du udvikler din hjerteintelligens, jo bedre er du i stand til at være ‘i’ verden men ikke ‘af’ den.

Det betyder, at du er fri til at gøre dét, der er rigtigt for dig, og du vil frit kunne trække på din livskraft.

Din villighed til at handle på dét, der er sandt og vigtigt – i stedet for blot at (blive ved med) at tale om det – bringer dit system i harmoni og gør dit indre fundament stærkt.

Du har fuldstændig givet slip på ’bør’, ’skal’ og ’nødt til’, fordi de blot repræsenterer det gamle paradigmes kodeks og er en form for uærlighed.

Du lever dermed i fuld integritet og inspirerer andre omkring dig til at gøre det samme.

På den måde efterlader du dit aftryk på verden.

2) Du bruger din sårbarhed som din styrke

Når du har udviklet din hjerteintelligens, er du krystal klar på forskellen mellem ægte følelser og tanke-følelser.

Det betyder, at du lynhurtigt kan identificere, hvad der foregår, og hvad der er brug for.

Du har fokus på at være ’hel’ frem for at være ’god’ eller ’rigtig’, hvilket hjælper dig med at stå i din sandhed og vise dig som du er – åbent og ærligt.  

Du har valgt at træde ud af det mål- og resultatorienterede liv, hvor du måler din værdi (dit værd som menneske) i de resulateter du får, og de mål du når. Og din nye orientering drejer sig om, hvem du er, og hvad du bidrager med – fra øjeblik til øjeblik.

Du er derfor i stand til at bevæge dig i ’flow motion’, hvor du er i sync med livet, som det udfolder sig.

Det betyder også, at du lever et dramafrit liv og tør tage personligt lederskab.

3) Du er fuldt bevidst om, at indre harmoni er altafgørende for din færd i verden

Du kender dine gyldige behov og dybeste længsler, så du kan ’bygge dit liv op omkring dem’.

Det betyder, at du skaber en livsstil, der hjælper dig med at leve med formål, mening og glæde.

Dine gyldige behov og dybeste længsler giver dig den ramme og det fundament, der gør, at du fungerer optimalt og kan være kreativ med dit liv.

Det betyder, at du dagligt træner din hjerte-hjerne-krop-forbindelse, så du hele tiden er i kontakt med og kan mærke dig selv.

Det betyder også, at du kan være helhjertet til stede og nærværende, der hvor du er, og med dem du er sammen med.

4) Du ved, hvorfor du er sat her på jorden

Du er bevidst om dit hjertes formål og hvilken slags person, du må blive for at udleve det.

Det betyder også, at du har identificeret dine unikke talenter, som du bruger aktivt, og som hjælper dig med at udfolde dit potentiale.

Dit liv giver mening, fordi du tager udfordringen op og gør en indsats for menneskeheden. Dét, du gør, kommer ikke kun dig selv til gode men gavner andre – både nu og i fremtiden.

Du ved, at du er en del af en større helhed, og at der er en (skjult) sammenhæng mellem alle begivenheder i dit liv.

Derfor er du i stand til at se dine problemer og udfordringer, som invitationer til at træde ind i din næste udviklingszone.

5) Du forbinder dig hjerte til hjerte med andre mennesker

Hvad end det er derhjemme, på arbejdet eller i samfundet, møder du andre uden forbehold og med et åbent hjerte.

Med din hjerteintelligens har du udviklet din sensitivtet over for andre. Du er derfor bevidst om, hvordan du påvirker dem, der kryder din vej, og som du er i direkte kontakt med.

Fordi du har taget fuldt ansvar for dine sårede dele inden i (og arbejder på at hele dem), undlader du at ’kaste sårene over på andre’ ved at være kontrollerende, manipulerende eller krævende.

Du kender betydningen af klar og tydelig kommunikation, og prioriterer derfor at forbedre og forfine dine færdigheder på dette område.

Det betyder blandt andet, at du lytter aktivt, taler med integritet og modigt deltager i svære dialoger.

6) Du bruger kærlighedens kraft aktivt i dit liv hver dag

Hjertets primære manifestation er ubetinget kærlighed, som også er den stærkeste og mest betydningsfulde og livgivende kraft i universet.

Din øgede hjerteintelligens har gjort dig fortrolig med denne kraft, hvilket betyder, at du mærker, at den omgiver og strømmer igennem dig, og du er i stand til at rette den mod hvad som helst.

Den er som solen, der stråler ud af dit hjerte og udvider dig indefra, hvilket gør, at du føler dig mere levende og givende.

Du lever frit og ekspansivt, hvor nysgerrighed, kreativitet og fleksibilitet er de bærende elementer, fordi du har lært at hente din livsenergi fra glæde og ro frem for angst og stress.

På den måde kan du træde ud i det ukendte, hvor du udforsker nyt territorium og opdager nye landskaber.

At udvikle din hjerteintelligens er et bidrag du yder

At leve som et hjerteintelligent menneske er både den dybeste, mest meningsfulde oplevelse, vi kan få og samtidig det største bidrag, vi kan give til verden.

Når hver af os vækker vores eget hjerte, vil vi hjælpe med til at vække det globale hjerte.

Når du er i stand til at leve med oprigtig glæde i hjertet, give din tid og energi til at forbedre livskvaliteten for alle, opfylder du ikke blot dit eget hjertes formål, men du inspirerer samtidig andre omkring dig til at gøre det samme.

Det er lige præcis her, at forskellen mellem altruisme og egeninteresse begynder at falde væk, for når du tjener andre, føles det som om, du tjener noget i dig selv.

Spørgsmål til dig: Hvilke forandringer ønsker du at skabe? Og hvordan kan de 6 gevinster ved at udvikle din hjerteintelligens hjælpe dig på vej? Skriv og fortæl mig om det. Jeg vil elske at høre fra dig ❤️

The form you have selected does not exist.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.