“Hjertet har en fornuft, som fornuften ikke forstår” Albert Camus

Jeg vil her give dig et overblik, så du får en overordnet forståelse for, hvad der rent biologisk og energimæssigt sker i dig, og hvordan din hjerteintelligens påvirker både dig selv og dine omgivelser.

Jeg håber, at det vil give dig en lyst til at arbejde videre med det, og måske vil du også få oplevelsen af, at dét at udvikle din hjerteintelligens ikke blot er ’nice to’ men er ’need to’ – som jeg selv har fået.

Opdagelserne om hjerteintelligensen er vigtige, fordi de punkterer mange af de myter, der har været om hjertet, og fordi de fuldstændig ændrer vores opfattelse af forholdet mellem hjerne og hjerte.

Hvor man hidtil har troet, at hjernen var det primære organ, og at det var dét, der styrede resten af kroppen, så ved man nu som et faktum, at hjertet er det primære organ, og at dets medfødte intelligens ’dirigerer’ hjernen og resten af kroppen.Fakta om hjertet

Det er dog vigtigt for mig at sige, at min hensigt IKKE er at ’sætte hjernen i skammekrogen’ – på ingen måder. Hjernen er super vigtig for os, for vores liv og udvikling.

Det er ikke et spørgsmål om ’enten eller’, men et spørgsmål om ’både og’!

Min hensigt er at give hjertet den ’rette plads’ og det ’rette fokus’, så vi (menneskeheden) kan bruge det enorme potentiale, der ligger gemt her.

For mig er der ingen tvivl om, at hjertet og dets medfødte intelligens spiller en nøglerolle i forhold til at overkomme og transcendere al den stress, uro og ’nedbrydning’, vi oplever lige nu – både individuelt og kollektivt.

For omkring hundrede år siden forudsagde Rudolf Steiner, at videnskaben i dette århundrede ville opdage, at hjertet er langt mere end blot en mekanisk pumpe, der pumper blod rundt i kroppen. Og at den store udfordring for nutidens mennesker ville blive at lære at lytte til og forstå, hvad hjertet er og kan. Denne forudsigelse kom til at holde stik.

For ca. 25 år siden startede HeartMath Institute deres forskning i hjertet og hjertets intelligens sammen med forskere fra bl.a. Harvard University, og de samarbejder nu med forskere fra flere forskellige universiteter i USA.

Og deres resultater er mildt sagt forbløffende.

Lad os se lidt nærmere på fakta …

Hjertet som organ

Hvis vi ser på hjertet i forhold til liv og død, så er hjertet det første organ, der bliver skabt i det menneskelige foster og det første livstegn.

Hjertet er fuldt funktionsdygtigt, når barnet bliver født, og det er det lille barns primære ’styringsredskab’.

Til gengæld er hjernen kun lige i gang med at blive formet, når mennesket kommer til verden, og hjernen er først fuldt funktionsdygtigt, når mennesket er i midten af 20’erne.

Hjertet er også det sidste livstegn i et menneskes liv; når hjertet holder op med at slå ER du død. Hvorimod hjernen godt kan holde op med at fungere, og du bliver stadig betragtet som værende i live.

Kommunikationen mellem hjernen og hjertet

Hvis vi ser på kommunikationen mellem hjerne og hjerte, har forskningen vist, at hjertet rent faktisk har sin egen ’logik’, som fuldstændig ændrer vores viden om, hvordan kommunikationen i kroppen er organiseret.

Hjerne og hjerte kommunikerer konstant, og vi ved nu, at 90% af informationerne går fra hjertet til hjernen, og dermed kun 10% fra hjernen til hjertet. Det har også stor betydning for, hvordan informationerne flyder i centralnervesystemet mellem hjernen og resten af kroppen.

Neuro-fysikere opdagede en neural forbindelse og mekanisme, som viser, at hjertet er i stand til at ’dirigere’ hjernens elektriske aktivitet, og dermed have indflydelse på den måde, vi opfatter verden omkring os, den måde vi træffer beslutninger på og andre kognitive processer, som er afgørende for, hvordan vi reagerer på signalerne fra omgivelserne.

Senere forskning har kastet lys på, hvad der nu bliver kaldt ”heart brain”, som er et komplekst og sofistikeret nervesystem i hjertet, som består af ca. 40.000 neuroner. Det betyder, at hjertet med sit helt eget nervesystem kan lære, huske, føle, fornemme og træffe funktionelle beslutninger helt uden at hjernen er involveret.

Energi og hjerte

Når vi så går videre og ser på den energimæssige kommunikation – som jeg personligt synes er mega interessant – så viser forskningen, at hjertet uden tvivl er den stærkeste kilde til bio-elektricitet i kroppen; op til 40-60 gange mere elektrisk energi bliver der produceret i hjertet end i hjernen, som er den 2. mest powerfulde kilde.

Så, hjertet producerer altså en elektrisk energi, og den elektriske energi flyder ud i hver eneste celle i din krop.

Det virkeligt interessante er, at det producerer nok elektromagnetisk energi til, at der bliver skabt et elektromagnetisk felt, som omgiver hver enkelt af os. Det vil sige, at vi hver især har et elektromagnetisk felt i en radius af 360 grader fra hoved til tæer. Det elektromagnetiske felt går ud over vores hud, og flyder ud i det kollektive felt.

Det er blevet målt til at række 2½ – 3½ meter ud fra kroppen – og det er vel at mærke blot den afstand, som forskernes måleinstrumenter kan måle. Det kan sagtens være væsentlig længere.

Hjertet er altså den største ’radiosender’ inden i dig; den producerer et elektromagnetisk felt som er 5.000 gange stærkere end hjernens elektromagnetiske felt – det er illustreret således:

Hjertet og dets intelligens

Derfor er det vigtigt:

Vi har nu beviser for, at der er et subtilt og dog meget indflydelsesrigt elektromagnetisk (eller energimæssigt) kommunikationssystem, som ’opererer’ lige neden under vores bevidste opmærksomhed. Og dette elektromagnetiske felt kan overføre informationer mellem mennesker; indtil videre har man kunne måle en sådan energimæssig udveksling mellem mennesker, som stod 1,5 meter fra hinanden.

Dette elektromagnetiske felt er ikke statisk, det ændrer sig hele tiden og dét, der ændrer det, er vores følelser og vores følelsesmæssige tilstand.

Vi påvirker altså hele tiden hinanden med den energi vi sender ud, og vi ’smitter’ så at sige hinanden med vores følelser og vores indre følelsesmæssige tilstand.

Denne energimæssige udveksling har stor betydning for vores sociale relationer og de ’magnetiske’ tiltrækninger og/eller frastødninger, der kan opstå mellem mennesker. Og du kan derfor gennem hjertet og den energi, det udsender, forbedre din relation med andre mennesker.

Tanker er hjernens sprog, og følelser er hjertets sprog; hjernen har ikke nerveceller, der kan føle på egen hånd (uden kontakt til krop og hjerte) og den er derfor ikke kilden til vores følelser.

Hjernen er primært en ’mønsteropbevaring’ og et genkendelsessystem. Det vil sige, at hjernen tolker de signaler, der kommer fra hjertet og kroppen ud fra tidligere oplevelser, men de faktiske følelser er ikke skabt der. Det vil også sige, at når vi vil skabe ændringer på det følelsesmæssige plan, kan vi ikke gøre det ud fra det mentale og tankemæssige plan – det er derfor at positiv tænkning i sig selv ikke virker!

Vi bliver nødt til at komme ned i kroppen og ind i hjertet, fordi det er dér, at tranformationen sker.

Sundhed og stress

Det sidste område jeg vil berøre her er, hvilken rolle hjertet spiller i forhold til stress og sundhed.

Hjertet producerer adskillelige vigtige hormoner. Én af dem hedder ’atriale peptider’, og de har et meget interessant job; de reducerer frigivelsen af stresshormonet ’cortisol’ i kroppen. Det betyder altså, at hjertet skaber et hormon, som holder stresshormonet tilbage fra at blive udløst.

Det producerer også ’oxytocin’, som populært også bliver kaldt for ’kærlighedshormonet’ eller ’tilknytningshormonet’, som også er et hormon, der reducerer stress. Derudover viser den nyeste forskning også, at oxytocin har betydning for, i hvor høj grad vi føler tillid til en anden. Oxytocin er det hormon, som har størst indflydelse på vores oplevelse af lykke, velvære og livsglæde, og man ved nu, at hjertet er den største producent at oxytocin i kroppen.