0 In Hjertets intelligens

Derfor er ægte medfølelse den nye evolutionære kraft {Om den direkte vej til transformation og frigørelse}

ægte medfølelse

Hvad nu hvis den direkte vej til transformation og frigørelse er ægte medfølelse?

Det kan måske umiddelbart lyde forsimplet og utopisk.

Men jeg vil her forklare, hvorfor ægte medfølelse har så meget mere kraft og potentiale til at skabe bæredygtig forandring – både individuelt og kollektivt – end de fleste er klar over.

Det er ikke bare noget, jeg postulerer.

Det er derimod noget, visdomstraditionerne har fortalt os i årtusinder, og som moderne videnskab også bekræfter i højere og højere grad.

Ét af mine yndlingscitater fra Dalai Lama – en sand mester i ’den ægte medfølelses kunst’ – er:

 ”Kærlighed og medfølelse er nødvendigheder – ikke luksus – uden dem kan menneskeheden ikke overleve.”

Jeg læste denne udtalelse første gang for over 20 år siden, og for hvert år der går, bliver det tydeligere og tydeligere for mig, hvor sandt det er.

Og ikke mindst, hvor stor en mangelvare ubetinget kærlighed og ægte medfølelse er i verden i dag.

Medfølelse som ny evolutionær kraft

Der er i sandhed brug for, at vi (som menneskehed) vælger at lade medfølelse være den nye evolutionære kraft frem for konkurrence og alles kamp mod alle.

Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det på den lange bane, vil kunne gøre en ende på krig, forhindre yderligere miljøkatastrofer og stoppe den ødelæggende psykiske mistrivsel, som alt for mange mennesker oplever – og som lige nu desværre bare stiger og stiger.

Jeg påstår ikke, at der er en enkelt opskrift, en magisk pille eller et quick fix til de problemer, der er opbygget gennem århundreder, og er årsagerne til de mange (og sammenfaldende) kriser, vi oplever og kæmper med i dag.

Men da kriserne berører alt og alle, ligger en del af svaret inden i hver enkelt af os:

At vi hver især tager ansvar for og arbejder med vores destruktive tanker og adfærd – disse individuelle frø vi hver især planter, som bliver til kollektiv tragedie – så vi på den måde kan fremme vores naturlige evne for medfølelse og handle ud fra vores indre altruistiske kompas.

På den måde kan vi hver især vælge at være en del af løsningen fremfor at forblive en del af problemet.

Medfølelse og empati er to forskellige egenskaber

Jeg oplever ofte, at folk forveksler medfølelse med empati.

Det er dog en misforståelse, fordi empati og medfølelse er to forskellige egenskaber.

Det er rigtigt, at empatisk forståelse for den smerte, du og andre oplever, er et element af medfølelse, men ægte medfølelse er meget mere end det.

Og den empatiske forståelse kan rent faktisk udvikle sig til en destruktiv empati-træthed, hvis den ikke støttes op af medfølelsens fremadrettede og handlingsorienterede kraft.

Der er nemlig ingen ægte medfølelse uden handling.

Du kan betragte ægte medfølelse som et tæppe vævet af mange tråde:

Generøsitet, visdom, medmenneskelighed, energi, tålmodighed, sandfærdighed, beslutsomhed, kærlig-venlighed og sindsro.

Når vi implementerer og integrerer disse ’tråde’ i vores liv, udvikler vi en form for medfølelse som har kraften til at forløse, hele og transformere lidelse, og dermed gøre ’giften til vores medicin’.

Ægte medfølelse er ikke for svage sjæle

Ægte medfølelse er én af de vigtige og værdifulde hjerte-kvalitet, som er fundamentet i et sundt, meningsfuldt og dybt tilfredsstillende liv og i et bæredygtigt harmonisk samfund.

Det er som sagt en altruistisk kvalitet, der tager udgangspunkt i grundprincippet om, at når jeg skader andre, skader jeg i virkeligheden også mig selv, fordi vi alle er i samme båd.

Og det følges op af sandheden om, at når jeg tager ansvar for at hele mine sårede dele, gavner jeg samtidig helheden.

Derfor kræver denne kvalitet også villigheden til at træde ud af den selvcentrerede bevidsthed (ego-bevidstheden), der primært har fokus på ’mig, mig selv og mine’, og ind i en anderledes bevidsthed (hjerte-bevidstheden), der er helhedsorienteret og ser livet i et større perspektiv.

Når vi ikke er forankret i hjertets kvaliteter og ressourcer, forbliver vi modtagelige over for aggression, angst, hævn, misundelse og grådighed – de indre kræfter, vi kender alt for godt i vores samfund, og som driver den triste og evige gentagelse af fortidens rædsler, vi oplever på globalt plan.

Men med det indre skift i bevidsthed (fra ego-bevidstheden til hjerte-bevidstheden) kan vi handle mere medfølende og effektivt, fordi vi arbejder for et større formål og har fokus på menneskehedens interesse som helhed.

Det er også derfor, at ægte medfølelse ikke er for svage sjæle.

Det er kun for de hjertemodige.

Og måske er det derfor, der er så få, der virkelig lever det.

Medfølelsens helende og transformerende kraft

Jeg lærte selv rigtig meget om medfølelsens helende og transformerende kraft – og ikke mindst hvor krævende den er – i mine år med frivilligt humanitært arbejde.

Uden dog, at jeg var bevidst om, at det var den kvalitet og ressourcer, der gjorde, at jeg var i stand til at stå i og rumme al den smerte og de tragiske menneskeskæbner, jeg mødte og hjalp (selvmord, overgreb, vold, svigt m.m).

Og meget af den erfaring fra dengang har jeg taget med ind i og bygget videre på i mit virke i dag.

Der er brug for ægte medfølelse alle steder: I erhvervslivet, i skole og uddannelse, i sundhedsvæsnet, i det finansielle system og i det politiske system.

Kærlighed og medfølelse som ressource og potentiale vil blive en grundbestanddel af fremtidens lederskab.

Det er også derfor, at det fylder en del i mit mentorforløb.

Og når mine klienter får læringen integreret i deres daglige liv, oplever de fantastiske – og ofte uventede – resultater.

For at give tre eksempler fra klienter, jeg har arbejdet med:

En leder, som via sin nye måde at være på forandrede arbejdspladsen fra en kultur af brok, beklagelse, usunde konflikter og lav produktivitet til en kultur med større arbejdsglæde, bedre samarbejde, højere effektivitet og større produktivitet.

En skolelærer, som via sin egen transformerende rejse fik skabt et helt andet og meget mere medmenneskeligt klima i klasseværelset, der både fremmede trivslen og indlæringen hos børnene.

En forælder, som oplevede at kunne rumme, støtte og hjælpe sit barn på en helt ny og meget bedre måde, fordi hun hvilede i sig selv og i sin forælderolle.

Fælles for de tre, og som var afgørende for deres ’forandringshistorie’, var, at de ikke længere var bange for smerte og ubehag, og derfor heller ikke længere forsøgte at fikse eller fjerne ’det ubehagelige’.

Det gjorde, at de (på hver deres måde) kunne deltage helhjertet i de svære samtaler, møde konflikter klogt og konstruktivt samt hjælpe andre gennem de svære følelsesmæssige situationer på en måde som støttede den sunde udvikling.

Ægte medfølelse har dokumenteret effekt

Det kræver træning at føle kærlighed, medfølelse og omsorg for mennesker i svære følelsesmæssige reaktioner uden at blive overidentificeret med deres udfordringer.

Derfor øges effektiviteten af ​​vores medfølelse også, efterhånden som vi modnes som menneske.

Og videnskaben dokumenterer også, at ægte medfølelse gavner både afsender og modtager, fordi det skaber kohærens hos begge parter.

Det betyder, at hjerte-hjerne-krop-systemet bliver mere sammenhængende og harmonisk, hvilket blandt andet skaber følelsesmæssig stabilitet, øger evnen for at tænke klart og kreativt samt øger evnen for at lytte opmærksomt og nærværende.

Jo større din evne for ægte medfølelse er, jo dybere er forbindelsen til dit intelligente hjerte – der hvor intuition, inspiration og ubegrænsede muligheder udspringer fra.

Og med tiden bliver dét ’at leve fra hjertet’ en livsstil og en måde at være i verden på, der definerer, hvem du er, og hvad du gør.

Den ultimative menneskelige rejse er at opdage, hvor meget vores hjerte rent faktisk kan rumme og skabe.

Derfor er der brug for, at både børn og voksne lærer at tage personligt lederskab fra hjertet.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.