0 In Hjertets intelligens

Sådan træder du ud af drama og ind i sund udvikling {Om 4 essentielle spørgsmål du kan stille dig selv}

sund udvikling

Se med her og bliv klogere på, hvilke 4 spørgsmål du kan stille dig selv, som hjælper dig med at træde ud af drama og ind i sund udvikling.

Et af kardinalpunkterne i personligt lederskab fra hjertet er at blive mere og mere fortrolig med dit intelligente hjerte – det er det aspekt af dig, hvor alle dine værdifulde kvaliteter og ressourcer befinder sig.

Det er også det, jeg kalder for hjertets kanal, og hvor du er i en tilstand af åbenhed, tillid, fred, kreativitet og kærlighed.

Og vejen dertil går gennem radikalt selv-ansvar.

Det betyder, at du tager 100% ansvar (hverken mere eller mindre) for, hvem du er, hvad der foregår i dig, og de handlinger du foretager.

Når du er villig til at tage radikalt selv-ansvar, vil det blive lettere og lettere at lytte til og følge hjertet – og dermed også navigere gennem livet med hjertet som kompas.

Når du tager radikalt selv-ansvar, befinder du dig i en høj læringstilstand.

Det vil sige, at du er åben, nysgerrig, kreativ og forandringsparat.

Og du træder samtidig ind i en ’dramafri zone’, hvor sund udvikling er mulig.

Når vi er i drama, er vi stillet ind på det, jeg kalder for det sårede egos kanal, og vi har lukket af for kontakten til hjertet.

Og vi er i drama, når vi brokker og beklager os, når vi beskylder og bebrejder os selv og andre for det, der sker.

4 essentielle spørgsmål fra drama til sund udvikling

Vi kender alle sammen til det sårede egos kanal.

Og for mange er det velkendte situationer og begivenheder, der gør, at de træder ind i en automatisk dramafyldt tilstand,

Det kan eksempelvis være en svær situation i forhold til din økonomi, din partner eller dit arbejde, som udløser en reaktion, som du har svært ved at stoppe og komme ud af.

I min video herunder giver jeg dig 4 spørgsmål, du kan stille dig selv, som hjælper dig med at træde ud af drama og ind i sund udvikling.

Du kan betragte spørgsmålene som en form for ’her-og-nu-førstehjælp’, når du er fanget i det sårede egos drama-tænkning og så at sige plasker rundt på din egen stormfulde overflade.

Tag kraften hjem og lad dit intelligente hjerte guide

I mit mentorforløb underviser jeg i, hvordan du skifter kanal – fra det sårede ego til det intelligente hjerte – og træder ud af drama og ind i sund udvikling.

Der er flere forskellige måder, man kan skifte kanal på, og det er ‘learning-by-doing’.

‘Hjerte-arbejdet’ hjælper dig med at gå på opdagelse og udforske dit indre landskab, blive fortrolig med hvad der sker indeni og lære noget nyt om dig selv, så du kan vokse og modnes som menneske.

Denne fremgangsmåde træner således det indre øje og den indre visdom, som giver adgang til skjulte eller uopdagede indre ressourcer og kvaliteter.

Fordelen ved denne metode er, at vi tager kraften hjem, bliver vores egen ekspert og lader det intelligente hjerte guide.

Det er modning og sund udvikling ’indefra og ud’, der har en ’positiv’ indflydelse på den ydre verden.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.