0 In Hjertets intelligens

Tager du overansvar i dine relationer? {Om dramatrekanten & radikalt selvansvar}

overansvar

Læs her om, hvad det vil sige at tage overansvar i dine relationer, hvilke konsekvenser det har, og hvordan du kan bidrage til andre på en sund måde fra hjertet.

Noget af dét, der karakteriserer mange af de mennesker, jeg arbejder med i mit mentorforløb, er et dybfølt ønske om at stille sig til rådighed, bidrage og gøre en forskel.

Og ét af de temaer, der stort set altid dukker op i den forbindelse, er forskellen mellem at tage radikalt selvansvar og tage overansvar i relationer til andre mennesker

– hvad end det er i familien, på arbejdspladsen, i vennekredsen eller i andre sammenhænge, hvor ’der er brug for hjælp’.

At tage overansvar kommer til udtryk på forskellige måder afhængig af den individuelle situation, men dynamikkerne og konsekvenserne er de samme.

Nogle eksempler er:

👉 At være alt for tjenestevillig og ivrig efter at stille sig til rådighed for andre.

👉 Konstant (ofte ubevidst) søgen efter muligheder for at hjælpe andre.

👉 Svært ved at finde balancen mellem sund og usund hjælpsomhed eller omsorg for andre.

👉 Oplever ’empatitræthed’ og usund stress i forhold til at være ’næstekærlig’ og ’hjælpe mennesker i nød’.

👉 Baserer hele sin identitet på sit ønske om at stå til rådighed og ’være der’ for dem, der har brug for det.

Måske kan du genkende dig selv og dine egne tendenser i nogle af eksemplerne?

Radikalt selvansvar versus overansvar

En af grundende til, at det er så vigtigt at kende forskel på radikalt selvansvar og overansvar, er, at du kun får opfyldt dit dybtfølte ønske om at hjælpe og bidrage på en fyldestgørende måde, når du tager radikalt selvansvar og dermed bidrager fra hjertet.

Når du tager overansvar, skader du rent faktisk både dig selv og de mennesker, du oprigtigt ønsker at hjælpe og være der for.

Derfor er radikalt selvansvar også en vigtig grundkomponent i personligt lederskab fra hjertet.

Radikalt selvansvar kræver en villighed til konstant at uddybe din selvindsigt og være selv-konfronterende i forhold til dine handlinger og dét, der ligger bag dem.

Det er en meget kraftfuld måde at leve på.

Alle undskyldninger falder bort, og du kan meget hurtigt træde ud af den drænende offerrolle-dynamik, du automatisk træder ind i ved at tage overansvar.

Så, hvis du ønsker at tage personligt lederskab fra hjertet og lede både dig selv og andre fra hjertet, er det nødvendigt at lære forskellen på radikalt selvansvar og overansvar.

Overansvar og redderrollen

At tager overansvar er det samme som at træde ind i dramatrekanten og påtage sig redderrollen.

Meget kort fortalt er dramatrekanten et begreb, der er udviklet af den amerikanske forsker Stephen Karpman i 1968.

Den beskriver en trekant, der optræder i alle usunde relationsdynamikker.

Og når mennesker (og organisationer) cykler rundt i trekanten, spilder de ressourcerne frem for at bruge dem på sund udvikling.

Livet i dramatrekanten kan sammenlignes med en film eller et skuespil med karakterer, der spiller visse roller.

Udover redderen består rollebesætningen i dramatrekanten af skurken og offeret.

Alle rollerne i dramatrekanten udspiller sig i ego-bevidstheden, og vi cykler rundt i trekanten, mens vi indtager de forskellige roller på skift.

Rent faktisk er alle tre roller en form for offermentalitet, og de prøver alle på hver deres måde at bevise, at de er det største offer.

Det er vigtigt at nævne, fordi når du tager overansvar, befinder du dig faktisk i en form for offermentalitet, som suger livskraft ud af dig.

Og den eneste måde at stoppe det på, træde ud af dramatrekanten og gøre dig fri af alle de negative konsekvenser, der følger med (for dig selv og andre), er ved at erkende, at det er dét, der rent faktisk foregår.

Resultatet vil være mere vitalitet, mere samhørighed, mere kreativitet og mere effektivitet.

Radikalt selvansvar og sand medfølelse

Når du tager radikalt selvansvar, skifter du kanal og bevæger dig ind i hjerte-bevidsthedens kærlighed til sandhed og kærlighed til læring.

Det betyder, at du er åben, ærlig, nysgerrig og villig til konstant at lære nyt.

Du fokuserer på processen i stedet for på resultatet.

Og du er i stand til at se situationen fra et nyt perspektiv og uden drama.

Du er dermed i dét, jeg kalder for, en høj læringstilstand.

I modsætning til den lave læringstilstand, du er i, når du indtager redderollen og tager overansvar.

Det betyder også, at du er i stand til at møde andre åbenhjertigt og med sand medfølelse.

Sand medfølelse er evnen til at være fuldt nærværende med andre mennesker og betragte dem fra hjertet og virkelig lytte til, hvad de har brug for.

Det betyder også at parkere alle dine idéer og konklusioner om, hvordan du kan hjælpe dem, hvad de har brug for, og hvad du tror, er vigtigt for dem.

Når du kan gøre dét, vil du også kunne lytte til dit hjertes guidning i forhold til, hvad der er mest brug for i nuet.

Jeg bliver ofte forundret over, hvor stor forskel der er på, hvad jeg tror, der er brug for, og hvad mit hjerte guider mig til skridt for skridt.

Og det viser sig altid at være det rette.

Især i vores kultur, hvor ego-bevidstheden er så dominerende, og hvor vi er opdraget (læs: programmeret) til at møde andre fra vores tankeverden, fra vores forudindtagede holdninger og projektioner, kræver det mod at følge hjertets guidning.

Og min erfaring er, at meget få mennesker rent faktisk er i stand til det!

Sand medfølelse er en af de mere avancerede menneskelige færdigheder, fordi det kræver en super god selvindsigt og en super god kontakt med hjertet.

Tillid til at livet ved, hvad det gør!

Åbenhjertighed og sand medfølelse er afgørende kvaliteter for den gode forælder, leder, lærer, terapeut, coach og anden form for ’hjælper’.

Det er det, fordi det kun er gennem disse kvaliteter, at du oprigtigt kan gøre en forskel og støtte andre i at blomstre som mennesker.

At møde andre fra disse kvaliteter betyder essentielt at kunne holde andre i et umådeligt stort rum, hvor du giver dem mulighed for at være den, de er, på deres egne præmisser.

Det betyder også, at hvis ’tingene’ ikke forløber på den måde, du synes er bedst for dem, eller havde håbet for dem, er du villig til at give helt slip på din forventning, dit håb, din idé, og i stedet for have 100% tillid til deres rejse og deres egen evne til at fuldføre deres rejse.

For mig som mentor og lærer har dette været (og er til tider stadig) det vigtigste og sværeste læringspunkt.

Men dét, jeg har erkendt gennem alle disse år, er, at det faktisk er utidigt og upassende (og også uprofessionelt!) at dømme andre mennneskers timing og tro, at jeg ved, hvad deres rejse helt præcist består af og i hvilket tempo.

Uanset hvor meget jeg ønsker ’noget specifikt’ for dem (eksempelvis: positiv udvikling, forløsning af smerte, udfoldelse af potentiale osv.), er der for meget ’ego-investering’, hvis jeg vil have et bestemt resultat på et bestemt tidspunkt.

Hvis det er dét, der driver værket, så handler det primært om mig og mine behov og ikke om dem og deres dybereliggende behov.

Jeg SKAL være i stand til at skifte kanal og træde ind i hjerte-bevidsthedens kreative og kærlige nærvær, hvis jeg vil støtte og hjælpe dem på den bedst mulige måde.

Egoet ønsker at redde verden

Det er SÅ vigtigt at vide og være bevidst om, om du hjælper fra egoet eller fra hjertet.

Egoet ønsker at redde verden, og redde andre mennesker fra deres ’ulykke’ og problemer.

Og karakteristisk for ego-bevidstheden er, at når vi lever i den bevidsthed, er andre mennesker enten et middel eller en hindring til at nå vores mål og få vores behov opfyldt.

En god måde at lokalisere, hvilken bevidsthed du befinder dig i og hjælper fra, er at stille dig selv følgende spørgsmål:

❗ Bliver jeg ked af det eller oprørt over, at andre ikke vil modtage dét, jeg giver? Eller ikke responderer ’positivt’ (= på den måde, du ønsker og forventer), når jeg hjælper dem?

❗ Er jeg (bare den mindste smule) afhængig af andres anerkendelse og positive påskønnelse for at bevare en indre fred og følelse af værdighed?

❗ Er jeg villig til at give fuldkommen slip på ethvert resultat af min indsats/hjælp?

❗ Er jeg i stand til at elske deres kampe lige så meget som deres successer?

Når du hjælper fra hjertet, er der en dyb og grundlæggende ’given slip’, hvor du er fuldt nærværende, fuldt tilgængelig og til rådighed. ´

Og du lader dét, der skal udfolde sig, udfolde sig.

Det betyder også, at du møder andre fra hjertets ubetingede tillid til deres liv og dybe tiltro til, at ’livet ved, hvad det gør’.

På den måde kan du holde dem i det uendelige kærlige nærvær, som forvandler og faciliterer transformation.

Når du tager personligt lederskab fra hjertet, bliver du én af de vigtige hjerte-intelligente ledere eller forandringsagenter, som denne verden har så meget brug for ❤️

The form you have selected does not exist.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.