0 In Hjertets intelligens

En vision er ikke en slagplan {& Om at forme din valgte vej fra hjertet}

vision

En væsentlig del af mit arbejde består i at hjælpe mine klienter med at skabe en vision for deres liv og virke.

Det betyder helt lavpraktisk at komme ind til kernen af, hvad der er allervigtigst at forfølge – privat og arbejdsmæssigt – og hvorfor.

I mit mentorforløb guider jeg mine klienter igennem flere forskellige visionsprocesser.

Det gør jeg, fordi det ofte er nødvendigt at vende tilbage til: ”Hvad ønsker jeg egentlig?” og ”Hvad længes jeg efter dybt inde?” flere gange i takt med, at man kommer i kontakt med dybere lag i sig selv.

Når du gentager processen og kommer nogle spadestik dybere end de mere overfaldiske mentale svar, vil du skabe en vision, der er baseret på inspiration, og som følger din ægte følelse af formål og passion.

Det betyder samtidig, at du former din valgte vej ud fra dine inderste ønsker, længsler og drømme, som, du kan mærke, vil give dig dyb mening og glæde at udleve.

Og du kan efterfølgende med meget større klarhed og integritet dele dine ønsker med dem omkring dig.

Visionsprocessen som en vigtig del af vejen frem

Jeg har adskillige eksempler på, hvordan en visionsproces kan have en stor betydning i ethvert område af livet.

Eksempelvis havde jeg en klient, hvis ægteskab var ved at falde fra hinanden.

Hun var forvirret og fortvivlet i forhold til sin situation, fordi den havde været fastlåst i en lang periode og virkelig trak store veksler på hele familien.

En del af vejen frem for hende var en visionsproces, som havde til formål at klarlægge, om hun og hendes mand kunne udvikle sig sammen og i fællesskab skabe de nødvendige forandringer i deres ægteskab. Eller om det var bedre for alle parter, at de gik hver til sit.

Et andet eksempel var en kvinde, der var kørt fast i sit arbejdsliv.

Hun havde fuldstændig mistet formål og retning, og hendes hendes arbejdsglæde var ikke-eksisterende.

Det var både frustrerende og deprimerende, og det drænede hende for energi.

Hun længtes dybt inde efter at opdage og udfolde sit potentiale, fordi hun virkelig ønskede at bidrage og gøre en forskel på en måde som også var glædesfyldt og energiopbyggende for hende selv.

Også her var visionsprocessen en vigtig del af af vejen frem.

En vision er hverken en slagplan eller en ‘to-do-liste’ for dit liv

Formålet med at udforme en vision er hverken at løse et akut problem eller at få en genvej til hurtige resultater

Det er virkelig vigtig at slå fast.

Vi lever i en kultur, der er ekstrem mål- og resultatorienteret, og hvor den dominerende energi er angst og utålmodighed.

Fordi den energi og bevidsthed er så udbredt i vores samfund, er vi alle sammen påvirkede af den på den ene eller anden måde.

Og når vi (bevidst eller ubevidst) lader den være styrende for vores måde at være i verden på, ender vi med at blive ’problemløsere’ frem for ’visionsbærere’.

Det er en stor faldgrube, fordi en vision er ikke en slagplan for dit liv.

En vision er en besked.

👉 En besked fra dit hjerte.

👉 En besked om, hvad der længes efter at komme til verden.

👉 En besked om, hvem du ønsker at være.

👉 En besked om, hvilke slags oplevelser, hvilke elementer, du længes efter i dit liv.

👉 En besked om, hvordan du ønsker at bruge din tid, og hvad du ønsker at fylde dit liv med.

👉 En besked om, hvad du sætter mest pris på, og hvad der vil bringe dig dyb mening og glæde.

Det betyder samtidig, at en vision er et ideal, og at den skal bruges som en ledestjerne.

Ikke som en slagplan eller en ’to-do-liste’.

Vær derfor villig til blot at leve med visionen for en tid.

Mærk hvordan den føles i din krop og i dit hjerte.

Lad den fylde dig op uden nødvendigvis at vide, hvordan den skal realiseres.

At bevæge sig mellem to verdner

I og med at en vision er et ideal og en ledestjerne, som guider dig på din valgte vej, er det kun naturligt, at der er en kløft mellem din nuværende virkelighed, og hvor du ønsker at bevæge dig hen.

Denne kløft udløser ofte en indre spænding, der kan være svær og ubehagelig at være med.

Derfor er det super vigtigt, at du udvikler kapaciteten til at rumme denne spænding.

Hvis ikke, er der stor sandsynlighed for, at du mister din ledestjerne af syne og lader dig stoppe af fortvivlelse, mismod og håbløshed.

Eller fortaber dig i praktiske gøremål og hverdagens trædemølle.

Livet som menneske handler om at bevæge sig mellem disse to verdener:

Visionen eller drømmen om, hvad der er muligt i fremtiden og den nuværende virkeligheds realitet, som ofte er rodet, begrænset og uperfekt.

Når du er i stand til at rumme spændingen eller kløften mellem de to verdner, kan du på en helt anden måde bevæge dig fremad med ro, tålmodighed og tillid.

Du kan lade dig inspirere til dine næste, bedste skridt og med fuldt nærvær og åbenhed bevæge dig tættere på visionen.

Er din vision virkelig din egen?

Måske har du allerede en klar vision for dit liv.

Måske er du helt på bar bund.

Måske befinder du dig et sted midt imellem.

Uanset hvad der er sandt for dig lige nu er min anbefaling, at du sikrer dig, at den vision, du skaber, virkelig er din egen.

Det kan lyde som en selvfølge, men jeg oplever ofte, at folks ønsker, længsler, drømme og visioner ændrer sig, når de får en dybere kontakt med deres hjertes sandhed.

De opdager, at dét, de troede, de ønskede, egentlig ikke er deres ’egne’ inderste ønsker men mere var noget, de havde ’adopteret’ udefra som en ubevidst ekstern forventning – hvad end det stammede fra forældre, lærere, venner eller samfundets forventning.

Det er virkelig vigtigt at tage det fulde ejerskab for, hvad der er sandt for dig, og hvad du ønsker eller længes efter dybt inde.

Dét der vil give dig dyb mening og glæde at udleve, fordi det kommer fra kernen af den, du virkelig er.

At navigere med hjertet som kompas

At vide, hvad vi virkelig ønsker og at vide, hvad der føles autentisk og resonant, er det, der giver os indre retning og ægte frihed.

Hvis vi ikke ved, hvad der inspirerer os, og hvad vi virkelig ønsker i forhold til de valg, vi skal træffe, har vi intet kompas til at guide os.

Vores intelligente hjerte fungerer ud fra sensitivitet, følelser, intuition og inspiration.

Og det fortæller os, hvad der føles sandt eller rigtigt, og hvad vi virkelig elsker at beskæftige os med.

Vores intelligente hjerte er vores dybere væren, som indeholder alle de ressourcer, vi har brug for på vores vej.

Selvom det er en medfødt kapacitet, kan vi desværre godt miste denne ’begavelse’, fordi naturen fungerer ud fra princippet; ’use it or lose it’.

Det betyder, at vi mister de evner og kapaciteter, vi ikke gør brug af.

Derfor er det så vigtigt, at vi har en daglig praksis, hvor vi forbinder os med og styrker fortroligheden med dette aspekt af os, så vi også kan gøre brug af denne indre GPS.

Hvis vi mister kontakten med ’hjerte-rummet’, mister vi samtidig kontakten med den vi virkelig er, og dét der virkelig giver vores liv mening og glæde.

Så …

Er du i kontakt med dit hjerte på daglig basis?

Har du klarhed over, hvad der er allervigtigst for dig at forfølge – og hvorfor?

Og lytter du til, hvad dit hjerte kalder dig til som det næste?

The form you have selected does not exist.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.