2 In Hjertets intelligens

Derfor er det så svært at følge dit hjertes sandhed

sandhed

Vil du gerne være tro mod den, du i sandhed er?

Vil du stå ved dig selv?

Vil du leve i overensstemmelse med din sandhed?

Hvis svaret er ja, så vil jeg invitere dig til at tage ansvar for at være den, du er.

At vise dig så alle ser dig, som du virkelig er inderst inde og følge det, du ved er sandt

Du bestemmer selv, i hvilken grad du vil følge dit hjertes sandhed, og hvor sand du vil være … men hvis du vælger at leve det fuldt ud, vil du opdage, at det både er det mest omvæltende, krævende og frisættende, du kan opleve.

Det er den mest direkte vej til at blive et helt og oprigtigt menneske, fordi sandheden er kilden til at blive én.

Når du følger hjertets sandhed, er der en harmoni mellem dit hjerte og dit ego. En sammensmeltning af kernen og alle de øvrige niveauer af din bevidsthed.

Du vil helt sikkert opleve, at din sandhed ændrer sig og udvikler sig i takt med, at du modnes som menneske.

Det kan være enormt udfordrende for egoet, fordi det aspekt af dig helst ikke vil ’rokke båden’ for meget og risikere at ’miste’ alt dét, du har bygget op og kæmpet for.

Det at se sandheden i øjnene har en pris, som egoet (og især det sårede ego) ofte ikke er villig til at betale, men som hjertet betaler med glæde.

Sandheden findes i hjertet.

Faktisk er den eneste kraft, egoet har, at dække over sandheden.

Derfor er dét at bevæge dig dybere og dybere ind i kernen af din sandhed også den største og mest dybdegående fleksisbilitets-træning for egoet, som du kan opleve.

Men det er altafgørende nødvendig for din videre færd.

Begynd sandhedens rejse nu.

Kærlighed til sandhed

Sandhed er kærlighed, der flyder gennem sindet.

At gå sandhedens vej kalder jeg også for at leve kærlighed til sandhed.

Det er et altafgørende princip, når du vil udvikle din hjerteintelligens og træde ind i dit personlige lederskab fra hjertet.

Det er en radikal ny måde at være i verden på, som kræver mod og vilje, fordi det ikke er let at give slip på det genkendelige og trygge.

Du må være villig til at gå en anden vej end den, du plejer, og som måske forventes af dig.

Ved at åbne ind til dit hjerte, hører du, hvad der skal siges eller gøres.

Sandheden kommer fra hjertet. Hjernen er kun dets tjener.

På den måde vil du på sigt blive et helt menneske, idet din lytten efter sandheden giver dig mulighed for at tilpasse dit ego.

Du vil ændre regler og grænser for egoets udtryk.

Det er jo egoets egeninteresse, begær og angst, der sætter hjernen i gang med at udtænke løgne, fortalelser eller fortielser, der får dig til at gå en anden vej end sandhedens.

I hver eneste situation i livet tager du en beslutning dybt inde: Du forholder dig til det, du oplever. Og i dét splitsekund beslutter din væren, ’hvem du er’ bag alle facaderne og forsvaret.

Gevinster ved at være tro mod din sandhed

Du kommer til at hvile i dig selv, og du vil finde og udstråle en dyb ro under dine øvrige følelsestilstande. For du bliver fuldstændig loyal overfor dig selv.

Du forbliver loyal overfor de beslutninger og valg, du træffer. Du kan afvise din egen – og andres – tvivl, da du jo ved, at du var tro mod dig selv i beslutningsøjeblikket.

Du kommer i kontakt med din kærlighed til dig selv gennem din ubetingede accept af dig og det, der er sandt for dig.

Andre vil lytte til dig på en hel ny måde, og du vil få en ny og større gennemslagskraft. Selv når du taler sagte, vil din energi og dit budskab nå længere end nogensinde før.

Én af de store opdagelser, jeg selv gjorde, var at min stemme forandrede sig, og jeg kan nu tydeligt høre på andres stemme, hvilket sted de taler fra.

Jo mere du taler fra dit hjertes sandhed, jo mere blød, varm og fyldig er din stemme.

Når du primært taler fra din ’tillærte sandhed’, vil din stemme være mere stikkende, skinger og forvrænget.

Én af mine klienter gjorde samme opdagelse.

Hun oplevede, at hendes stemme forandrede sig afhængigt af, om hun talte fra sit hjerte eller ej.

Hun oplevede helt konkret, at når hun talte fra ’de angste dele indeni’ var hendes stemme rystende, usikker og høj i tonelejet, og dem hun talte med, reagerede negativt på hende.

De kunne (ubevidst) mærke hendes sammentrækning, og at hun ’gjorde sig selv mindre’, når hun var utryg.

Men når hun var i kontakt med sit hjerte og talte fra det sted, var hun i stand til at tale med en klar og ’sikker’ stemme, fordi hun var tryg i sig selv og åbnede, så hun kunne trække vejret optimalt.

Indre tilstande som følger sandheden er:

💜 Dyb tilfredsstillelse og tilfredshed.

💜 Ro og fredfyldthed.

💜 Afklarethed.

💜 Hvilen i sig selv.

💜 Kraftfuldhed.

💜 Rodfæstet selvsikkerhed.

💜 Glæde.

💜 Accept

💜 Rummelighed.

💜 Kærlighed.

Én ting er at være bevidst om, hvem du er, hvad der er vigtigt, og hvad du længes efter. En anden ting er at leve det hver dag.

Det kan være rigtig svært, fordi vi gensidigt påvirker hinanden med den energi, vi sender ud.

Det betyder, at alle de meninger, krav, forventninger og synspunkter, der er omkring os, påvirker os på en dybtgående måde.

Derfor kræver det mod og integritet at vælge i overensstemmelse med, hvem vi er, og hvad der er vigtigst for os.

Meget ofte lader vi andre menneskers meninger overskygge vores dybeste viden og intuitive fornemmelse.

Når brikkerne falder på plads

Jeg har selv opdaget på min vej, at jo stærkere jeg står i dét, der er sandt for mig, jo mindre har jeg brug for at overbevise andre om, at mine sandheder er de rigtige.

Jeg kan så slappe af i mine sandheder og oplever ikke andre som en trussel mod dem.

Jeg oplever også igen og igen, at folk i mentorforløb hos mig får samme oplevelse.

Jeg havde en klient, som var gået ned med stress flere gange over nogle år.

Det skyldtes i høj grad, at hun ikke var hjemme i sig selv og tog ejerskab for, hvad der var sandt for hende.

Det arbejdede vi med.

Det var en svær proces for hende, fordi hun var så bundet op på, hvad andre sagde, gjorde og mente.

Men efterhånden som hun begyndte at arbejde med sine sår og fik åbnet op for flere af sine indre ressourcer, kunne hun hvile i sig selv og sin egen sandhed.

Ved afslutningen af forløbet sagde hun:

Det har været helt vildt at opleve, at jo mere jeg kommer hjem i mig selv, jo mere ligeglad er jeg med andres reaktioner. Det betyder, at jeg i meget højere grad kan vælge ikke at gå ind i et drama i forhold til dét, der sker. Og jo mere jeg vælger dét, jo mere falder brikkerne på plads af sig selv. Der er mere ro i de beslutninger, jeg træffer, fordi jeg kan mærke, hvad der er rigtigt for mig, og jeg har modet til at lytte til det og følge det”.

Spørgsmål til dig: Hvornår oplever du, at det er svært at følge dit hjertes sandhed? Og hvilke gevinster oplever du, når du gør det?

Skriv en kommentar med dine oplevelser og erfaringer. Jeg vil elske at høre fra dig 😍

The form you have selected does not exist.

You Might Also Like

2 Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.