0 In Hjertets intelligens

5 vigtige spørgsmål for indre klarhed {& Om at lytte til dit liv}

indre klarhed

Hvordan får du indre klarhed over, hvad du skal gøre, når livet er svært, og du er fanget i følelsesmæssig tumult?

Hvad gør du, når bølgerne går højt, og du oplever frustration, forvirring, panik, angst eller tvivl på grund af en ydre begivenhed, som får dine indre sår op til overfladen?

***

**

*

Vi oplever alle sammen svære perioder i livet med smerte og ubehag – eksempelvis bekymringer om økonomisk sikkerhed, store problemer i parforholdet, frygt for vores helbred osv.

Skuffelser, nederlag, tab, håbløshed og magtesløshed vil for altid være en del livet.

Fordi det er en del af dét at være menneske.

Derfor drejer det sig om at lære, hvordan du hjælper dig selv bedst muligt, når det sker, så du til stadighed kan udvikle dig, modnes som menneske og udfolde dit potentiale.

At tage personligt lederskab fra hjertet handler i høj grad om at træde ud af egoets fantasi om og stræben efter det problemfrie liv. Give slip på at kæmpe med eller mod livet. Og forsøge at undgå dét, der er svært og ubehageligt.

Derfor er det også et yderst vigtigt element i hjerte-arbejdet at se ALT, hvad der sker (det lyse og det mørke) som vigtige informationer, du skal bruge til at bevæge dig fremad.

Det vil også sige, at du ikke vender dig væk fra eller flygter fra dine problemer eller udfordringer men derimod vender dig henimod dem, så du kan lære dét, du har brug for at lære, opnå indre klarhed og korrigere din kurs, når det er nødvendigt.

Stilhed er nødvendig for indre klarhed

Den franske filosof og videnskabsmand Blaise Pascal skrev for over 300 år siden om vigtigheden af stilhed og alenehed:

Alle menneskets elendigheder kommer af ikke at være i stand til at sidde alene i et rum i stilhed.”

Det er om ikke endnu vigtigere i dag!

Det moderne liv i ego-bevidstheden er fuld af støj og distraktioner, som vi rask væk bruger som behændige overspringshandlinger og afledningsmanøvrer for at undgå at være stille med os selv og møde livet, som det er.

Diverse medier er fulde af annoncører, der ikke tøver en kende med at udstede falske løfter og sælge os genveje, quick fix løsninger og magiske teknikker, som let og ubesværet fjerner vores smerte.

Jo mere vi køber af det, jo mere frustrerede, deprimerede og stresssede bliver vi.

Det er naturligt for egoet bare gerne at ville have smerten til at gå væk og ønske, at den forsvinder helt.

Og de mange ’gode tilbud’ aktiverer kun i endnu højere grad egoets angst og utålmodighed.

Derfor kræver det både mod og disciplin at vælge at træde ind i stilhedens klasseværelse, hvor du kan genforbinde dig med dit intelligente hjerte og lære at lytte til dit liv.

At lytte til hjertets stemme skaber harmoni og indre klarhed

Jeg kalder det også for at have ’en date med mit hjerte’, fordi dét det handler om er at opbygge en indre relation, som skaber helhed og harmoni – hjerte~hjerne~krop.

Jo mere du gør det, jo mere vil du åbne til dine indre ressourcer, og jo mere indre klarhed vil du opnå.

For oprigtigt at kunne lytte må du være villig til først at give slip på dét, du tror, og dét du ønsker at høre for dernæst at lade det sande svar dukke op i sit eget tempo.

De fleste af os møder vores liv og dét, vi oplever, med vores forudindtagede holdninger, konklusioner og fordomme, og vi har tit og ofte ikke modet til at give slip på dem.

Især når situationen er højspændt, og følelsesenergien er intens, kan det være ekstra svært.

Men det er vigtigt og nødvendigt, for ellers vil du ikke få de nye indsigter og aha-oplevelser, som skaber den indre klarhed, du har brug for.

Du får her 5 vigtige spørgsmål, som hver især peger dig i retningen af indre klarhed:

1️⃣ Hvad er det egentlig, der foregår lige nu?

Et simpelt spørgsmål som kræver selv-opmærksomhed og evnen til at kende forskel på din tolkning af dét, der sker, og de konkrete faktuelle omstændigheder i din situation.

Eksempelvis, hvis du opleve panik over at miste dit job eller se dine investeringer forsvinde fra den ene dag til den anden, er det let at blive fanget ind af angsten for fremtiden.

Hvis du ikke er bevidst opmærksom i siutationen, vil dit ego-sind spinde en skrækhistorie om, at du går bankerot og må gå fra hus og hjem.

Når vi er fanget ind i en hvirvel af følelsesmæssig smerte, mister vi hurtigt al sans for perspektiv, og vi træder nærmest automatisk ind i dramatrekanten.

Når vi befinder os der, vil vi være fokuserede på: ’Noget er galt’, ’hvem har skylden?’, ’hvordan kan jeg fikse problemet og undslippe smerten?’

Og vi forsøger så at fikse problemet fra angst ved at bebrejde, analysere og tænke os ud af det.

Hvilket aldrig virker særlig godt!

Da størstedelen af vores lidelse er forankret i de historier, vi fortæller om vores oplevelse – ikke i selve oplevelsen – skal vi træne vores evne til at opdage og give slip på vores historier og konklusioner.

Klart at kunne se dine negative forestillinger om fremtiden som en historie, gør det muligt for dig at vende tilbage til den objektive virkelighed af, hvad der rent faktisk sker.

At stille det første spørgsmål (Hvad sker der egentlig lige nu?) kan hjælpe dig med at træde ud af din histories onde cirkel og henimod større indre klarhed.

2️⃣ Er jeg villig til at se dette som (en del af) min vej?

Dette er et ’make it or break it’-spørgsmål i forhold til at vokse og modnes som menneske fra ALT, hvad der sker i dit liv.

At være villig til at gå ind i dette spørgsmål og undersøge det helhjertet baner vejen for, at nye indsigter, som ellers ikke ville være tilgængelige, kan dukke op, og bidrage til den indre klarhed.

Du har sandsynligvis hørt dette før: At dét, der står i vejen, ER vejen.

Men det er meget nemmere at forstå det intellektuelt som et mentalt koncept, end det er at leve det, når vi befinder os midt i ’det mudrede liv’.

Hvorfor?

Fordi som jeg skrev tidligere, ønsker egoet instinktivt et liv, der er problemfrit.

Så, at være villig til at se dine vanskeligheder som selve vejen, gør det muligt for dig træde ud af ego’s lille selv-beskyttende verden og ind i en mere ægte måde at leve på.

Hvis vi ikke har en solid kontakt med hjertet, vil vi kun have vores begrænsede ego-strategier til rådighed – og de vil aldrig kunne ’give’ os dét, vi i virkeligheden ønsker og længes efter.

Derimod, hvis du er villig til at se dine vanskeligheder som vigtige læremestre på vejen, vil du opleve den ultimative frihed, der ligger i at byde alt (også smerten) velkommen.

Rent faktisk er din smerte og dine indre sår indgangsdøren til dit hjerte, når du er villig til at møde dem ansigt til ansigt.

3️⃣ Hvad er min underliggende overbevisning?

At svare på dette er som at tage et øjebliksbillede af sindet.

Og det er et skridt videre i forhold til det første spørgsmål.

Hvor det første spørgsmål handlede om at sortere skidt fra kanel og se de historier, der ligger på overfladen mere klart, handler dette spørgsmål om at dykke ned under overfladen og opdage de dybereliggende overbevisninger, der i høj grad dikterer, hvordan du tænker, føler og handler.

Når du ikke er bevidst om dem, ender de med at blive selvopfyldende profetier, som fortsætter i det uendelige.

Derfor er det rigtig godt givet ud at bruge tid på at undersøge det grundigt.

Det er dog vigtigt ikke at lede efter et svar eller at konstruere et svar i dit sind men derimod lade det sande svar dukke op fra din indre visdom.

Ofte skal vi stille spørgsmålet flere gange, før vi kommer ind til kernen.

Og vi skal være villige til at sidde i stilhed og opdage, hvad der er mest sandt.

Nogle gode pejlemærker er, at du vil opleve en form for lethed, lettelse, udvidelse, ro eller velvære, når du ’rammer en sandhed’.

Måske vil du opleve en ”aha, ja, det er den, der er på spil!”, fordi overbevisningen trods alt er velkendt i en eller anden form og noget, der er dukket op tidligere i dit liv.

At møde din dybereliggende (negative og begrænsende) overbevisning uforbeholdent gør det muligt for dig at slippe din investering i den, og den vil gradvist miste sin kraft.

Og det starter med at sidde med spørgsmålet: Hvad er min underliggende overbevisning?

4️⃣ Hvilken hjerte-kvalitet har jeg brug for at kultivere for at være i en sund relation til denne situation?

Dette spørgsmål kan ikke besvares af det tænkende sind men kommer som en følt fornemmelse fra krop og hjerte.

Og det er vores hjertes respons på det foregående spørgsmål.

Når vi er drevet af vores underliggende (negative og begrænsende) overbevisning, vil vi være i en usund relation til vores svære og ubehagelige situation.

Det betyder, at vi reagerer fra det sårede ego, frem for at respondere fra hjertet.

Og tit og ofte vil vi blot gøre situationen værre, end den egentlig er – hvilket Carl Jung også kaldte for unødvendig lidelse.

At være villig til at træde ind i en sund relation til dét, der sker, er det samme som at sige et helhjertet ”Ja” til at bruge den ubehagelige eller smertefulde oplevelse som (en del af) din vej.

Når du er villig til at være i en sund relation til dét, der sker, skaber det indre helhed og harmoni, fordi du møder din sårethed i hjertets større rummelighed og nærer dig selv med dét, du hungrer efter.

Og indre harmoni skaber indre klarhed.

Det betyder også, at du har meget lettere ved at gøre det rette.

Fordi de rette handlinger opstår ud af sunde relationer, og sunde relationer udvikles gennem hjertets kvaliteter.

5️⃣ Hvad er mit næste bedste skridt?

Svaret på dette spørgsmål kan være ’alt mellem himmel og jord’, og det udspringer som sagt af din sunde relation til situationen.

Det betyder også, at det næste bedste skridt altid vil være nærende og livgivende i en eller anden form samtidig med, at det er konkret, og noget du kan gøre med det samme.

***

Disse fem vigtige spørgsmål er gode at have lige ved hånden, så du hurtigt kan tage dem frem, når du har brug for det.

Selvom de ikke fjerner din smerte let og ubesværet, giver de dig en god ramme for, hvordan du kan opnå indre klarhed og vejledning gennem hjertets ubetingede visdom og kærlighed.

Som Sufi poeten Rumi sagde:

Hjertet kender vejen; gå i den retning.”

Spørgsmål til dig:

👉 Hvad har du allermest brug for at få indre klarhed over i dit liv lige nu?

👉 Hvad vil den indre klarhed give dig?

👉 Og hvilke af de 5 spørgsmål har du allermest brug for at dykke ned i?

Skriv og fortæl mig om det. Jeg vil elske at høre fra dig ❤️

The form you have selected does not exist.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.