0 In Hjertets intelligens

Giv dit liv en ny betydning {Om fortolkninger og forandring}

fortolkninger

Dine fortolkninger af dét, der sker i dit liv, har en kæmpestor indflydelse på, hvordan dit liv former sig.

Hvis du oplever, at du:

❗ Støder ind i de samme forhindringer igen og igen.

❗ Blive ved med havne i de samme problematiske relationer.

❗ Ikke er i stand til at skabe de forandringer, du drømmer om.

❗ Gang på gang holder dig selv tilbage og ikke udfolde det potentiale, du inderst inde ved, du indeholder.

Så vil én af nøglerne til forandring være at gå dine overbevisninger efter i sømmene og undersøge, hvordan du tolker dét, der sker, og hvor dine tolkninger kommer fra.

Som den indiske jesuitpræst og psykoterapeut Anthony De Mello har sagt:

Der er kun en eneste årsag til ikke at kunne være lykkelig; de fejlagtige overbevisninger, du har i dit hoved. Overbevisninger, der er så udbredte, så almindelige, at det aldrig falder dig ind at sætte spørgsmålstegn ved dem.”

Du har sandsynligvis hørt, at vi skaber vores egen virkelighed – hvad end vi er bevidste om det eller ej.

Og den virkelighed, vi oplever, er i høj grad et spørgsmål om, hvordan vi fortolker dét, der sker.

Vores ego-sind har en tendens til falske konklusioner, som bliver til ‘falske sandheder’ og selvbedrag, når de bliver gentaget til strækkelig mange gange.

Læs med her og få input til, hvordan du kan begynde at give dét, der sker en ny betydning og på den måde forandre de oplevelser, du får i dit liv.

Fleksibilitet øger udfoldelsen af potentiale

Hvis vi ønsker at udvikle os, modnes som mennesker og udfolde vores potentiale, er det afgørende vigtigt at skabe fleksible strukturer i sindet.

Når du skaber fleksible strukturer i sindet, træner du dig selv i at være ikke-dømmende, åben, autentisk, nærværende, undersøgende, nysgerrig, eksperimenterende og modig.

Du skal derfor være meget opmærksom på, når du låser dig fast og bliver ufleksibel.

Jo mere ufleksibel du er, jo sværere har du ved at opdage nyt.

Det betyder, at udfoldelsen af dit potentiale – og mulighed som menneske – stagnerer.

En af de mest almindelige måder, vi låser os selv fast på og bliver ufleksible er ved at tro på, at vores fortolkninger af verden er sande.

Fortolkning betyder den måde du vanemæssigt forklarer dig selv, hvorfor begivenheder sker, og hvad der er muligt.

Det er det filter, du oplever verden gennem, som eksisterer i et dynamisk netværk med dine overbevisninger.

Dine fortolkninger kan være fatale

De fleste af vores vores fortolkninger og overbevisninger har følelsesmæssig energi tæt knyttet til sig.

Det betyder, at de har en meget stor indvirkning på vores indre tilstand og de handlinger, vi foretager – eller ikke foretager.

Afmagt, hjælpeløshed, skuffelse, bitterhed, bekymring er alle indre oplevelser, som udspringer af den måde, vi fortolker, de situationer, vi står i – hvad end vi er bevidste om det eller ej.

På samme måde er tillid, optimisme, gåpåmod, selvværd og andre fremadrettede og livgivende indre oplevelser et resultat af vores fortolkninger af dét, der sker.

Der er ingen tvivl om, at den måde, vi fortolker begivenhederne i vores liv, kan være fatale.

Lige så livsbekræftende og livgivende positiv fortolkninger kan være, lige så lammende og hæmmende kan negativ fortolkninger være.

Det gode ved det menneskelige sind er dog, at vi kan omprogrammere og transformere den måde, vi oplever verden på.

Når vi er villige til at åbne for nye måder at fortolke dét, der sker, vil vores oplevelser forandre sig, energi bliver frigjort og gamle hæmmende vaner og adfærdsmønstre bliver ’aflært’.

Kvaliteten af vores fortolkninger afgør i meget høj grad kvaliteten af vores liv.

6 skridt til at give dit liv en ny betydning

Du får her en proces i 6 trin, som hjælper dig med at løsne grebet om dine fortolkninger, så du kan begynde at forandre de overbevisninger, der virker hæmmende eller begrænsende på dig.

1️⃣ Begynd med at lægge mærke til de mere eller mindre automatiske fortolkninger og konklusioner du laver om dét, der sker.

Den første forudsætning for at give dit liv en ny betydning er, at du i første instans begynder at blive bevidst om de negative tolkninger, du laver.

Et stort skridt på vejen er at opdage og erkende, at dine tanker ikke er så sande, som du tror, de er, og at de derfor ikke altid giver en korrekt gengivelse af virkeligheden.

Når det skridt er taget, åbner det for, at du kan begynde at forstå dig selv og dine muligheder på en ny og mere konstruktiv måde.

Så start med at være opmærksom på, at du formodentlig laver alt for mange upræcise og permanente fortolkninger og konklusioner om dig selv og dét, der sker.

2️⃣ Find modeksempler på fortolkningerne

Hver gang du hører dig selv tænke: ”Der er heller ikke nogen, der gider at lytte til, hvad jeg har at sige”, eller ”Jeg kan da heller ikke finde ud af noget som helst” eller ”… [sæt selv din egen begrænsende konklusion ind]”, så stop op og find modeksempler på konklusionen.

Hvis du blot er en smule vedholdende, vil du kunne finde masser af eksempler på, at du er blevet lyttet til, og at du har kunnet finde ud af mange forskellige ting.

Find så mange modeksempler på dine fortolkninger, at der sker et skift inden i dig, i den indre tilstand.

3️⃣ Leg med dine tanker og find andre fortolkninger

Hver gang du laver en negativ fortolkning om, hvad noget betyder, så vær villig til at ’lege med dine tanker’ og find en anden fortolkning.

Hvis du f.eks. konkluderer, at en ikke så god præsentation på dit arbejde betyder, at du er en fiasko.

Eller at foreløbig 3 forliste parforhold betyder, at du aldrig vil være i stand til at finde ud af det der med kærligheden, så stil dig selv følgende spørgsmål:

4️⃣ ”Hvad kunne det ellers betyde?”

Eksempelvis kunne din utilfredsstillende præsentation bare betyde, at du skal bruge lidt mere tid næste gang til forberedelserne, eller at du nu ved noget om, hvor du skal sætte ind for at gøre det bedre næste gang.

Måske betyder dine forliste parforhold overhovedet ikke, at du aldrig vil finde ud af det.

Måske endda tværtimod!

Det kunne også betyde, at du har fået en masse erfaring, som du kan bruge fremover. Nu ved du en hel del om, hvad der virker, og hvad der ikke virker.

Du har med garanti fundet ud af, hvilke typer personer du fungerer mindre godt med, og hvilke ting du skal gå efter i fremtiden.

5️⃣ Bryd det generelle

Hver gang du opdager, at du i dine fortolkninger bruger udtryk såsom:

‘Altid’, ’aldrig’, ’enhver ved at’, ’alle mennesker’, ’ingen’, ’ikke noget som helst’, ’folk’, ’alle mænd’, ’alle kvinder’, ’total fiasko’, ’ingen i hele verden’, osv., osv.,

Så vær opmærksom på, at du er i gang med at overgeneralisere.

Hver gang du hører dig selv sige eller tænke ’altid’ eller ’aldrig’, kan du erstatte det med ’i dette tilfælde’, ’i denne uge’, ’ofte når jeg er for stresset og presset’, ’for tiden’ og andre lignede her-og-nu-tilfælde.

Det er super vigtigt at gøre de situationer, du fortolker som generelle, til unikke, konkrete tilfælde.

Læg mærke til, hvor meget mere åben og overkommelig verden virker, når du ikke er kategorisk.

6️⃣ Afbryd og forlang beviser

Distraher dig selv fra fortolkningen. Gør det til en vane at afbryde dine negative konklusioner og fortolkninger.

Læg mærke til, hvad der sker inden i dig, når du midt i en negativ fortolkning, afbryder dig selv og stiller spørgsmålstegn ved den.

Hvis du f.eks. konkluderer, at du aldrig får lært det ene eller det andet, bare fordi du ikke har forstået alt første gang, du høre eller læser om det, så afbryd dig selv og spørg:

”Hvorfra ved jeg egentlig, at jeg aldrig vil få det lært, bare fordi jeg ikke forstår det hele med det samme? Hvad er mine beviser for det?”

Hvis du er helt ærlig over for dig selv, vil du ikke kunne finde tilstrækkeligt med beviser.

Du vil derimod kunne finde masser af situationer, hvor du indledningsvis ikke helt forstod noget, men hvor du alligevel fik det lært senere.

Forandring i din måde at tænke, føle og handle på

Som du forhåbentlig kan se af ovenstående proces handler det ikke om at gennemtvinge en positiv tanke eller gentage en række bekræftelser i sindet, du lader som om, du tror på.

Det er blot selvbedrag, som ikke skaber nogen som helst forandring.

Det handler derimod om at flytte dit fokus og give dig selv nogle nye oplevelser, som forandrer din måde at være i verden på.

Når du løsner grebet om dine begrænsende fortolkninger, vil du samtidig gøre dit sind mere fleksibelt, hvilket igen giver plads til at installere og integrere nye måder at sanse, tænke, føle og handle på.

Og dermed vil begivenhederne i dit liv få en ny betydning.

Det er dog også her vigtigt for mig at sige, at det kan være meget svært at gøre helt på egen hånd.

Vi har ofte brug for støtte og spejling fra andre, der kan se os og vores mønstre mere klart, og som kan udfordre os på vores fortolkninger og konklusioner.

Derfor er det også noget, vi ofte bruger en del tid på at arbejde med på mine mentorforløb.

I ‘hjerte-arbejdet’ bruger vi hjertets kvaliteter og ressourcer til at omprogrammere hjernen, så vi sikrer os, at der er indre harmoni, og at de forandringer vi skaber er langtidsholdbare.

På den måde kan vi frigøre mere af vores medfødte potentiale og realisere flere af de drømme og ønsker, vi har – til glæde og gavn for både os selv og verden omkring os.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.