0 In Hjertets intelligens

Hvad nu hvis dine reaktioner er troværdige? {Om indre visdom & det dybere budskab}

reaktioner

Hvad nu hvis du virkelig kunne stole på dig selv og på alt, hvad der foregår indeni – især i situationer, hvor du oplever modstand og kraftige reaktioner?

Situationer, hvor måske du selv eller andre har sagt til dig, at du bare skal ’komme over det’ eller ’komme videre’ – nu har du været i det længe nok!

Så ofte vender vi os væk fra vores reaktioner og forsøger at få dem til at gå væk, fordi de føles ubehagelige.

Derfor gider vi ikke at bruge tid på dem.

Og i stedet vender vi opmærksomheden udad mod andre mennesker eller de omstændigheder, der fremprovokerede reaktionerne.

Men hvad nu hvis hver enkelt reaktion rent faktisk er en indgangsdør til hjertet, når du er villig til at acceptere den og byde den velkommen?

Der er visdom i dine reaktioner

Et af de vigtige principper i ’hjerte-arbejdet’ er, at der er visdom i de følelser og reaktioner, vi oplever.

Alt, hvad der sker indeni, er værd at lytte til og undersøge nærmere, så vi kan opdage det dybere budskab.

Det betyder også, at der ikke er noget, vi ’er nødt til at komme over’, ’blive fri for’ eller ’komme af med’ for at se fremskridt og opnå visse væsentlige ting i vores liv – hvad end det er privat eller arbejdsmæssigt.

Har du modstand mod at gøre noget?

Der er visdom i det.

Er du ked af det eller vred over noget?

Der er visdom i det.

Er du ikke villig til at tolerere noget?

Der er visdom i det.

Er du i tvivl eller forvirret i forhold til et vigtigt og skelsættende valg?

Ja, der er visdom i det.

Hvad nu hvis enhver bekymring, modstand eller ked-af-det-hed, du oplever, har visdom i sig?

Hvad vil det betyde for dig?

Hvad vil det gøre for dig i dit liv, hvis du virkelig kan stole på enhver reaktion? Og stole på, at alt, hvad der opstår indeni, er værd at lytte dybere til?

Hvilken slags venlighed, medfølelse og omfavnelse af dig selv og din fulde væren vil det afføde?

Jeg har selv måtte erkende, at dét at ’ville af med noget’, ’blive fri for noget’ eller ’komme over noget’, blot er egoets strategi for at undgå at forholde sig til sin egen sårethed og dermed slippe for at gå ind i dét, der er svært og ubehageligt.

Men …. er det virkelig sandt?

Hvad det betyder, at der er visdom i dine reaktioner

Ofte tager vi vores reaktioner for pålydende og tror på den umiddelbare (og sårede) historie, der er knyttet til reaktionen.

Men dét, der er vigtigt at vide, er, at reaktionen aldrig er det fulde billede og derfor heller ikke den fulde sandhed.

Dét, jeg mener med, at der er visdom i vores reaktioner, er, at der er et gyldigt behov, der ikke bliver mødt i situationen, og der er noget, vi har brug for at lære.

Derfor er det umagen værd at undersøge reaktionen for at kunne høre den dybere sandhed.

Alt har en gnist af sandhed i sig.

Men nogle gange bliver den gnist forvrænget, sløret eller dækket til af falske konklusioner og historier.

Det betyder, at vores forståelse af reaktionen ofte er ufuldstændig, og vi misforstår budskabet.

At stole på vores reaktioner betyder, at vi anerkender, at der er noget i det her, der skal lægges mærke til, passes på eller tages af på en eller anden måde.

Og den eneste måde at forstå, hvad det er, er at lytte med hjertet.

At være hel og ægte velfungerende

Manglende tillid til sig selv og indre usikkerhed stammer fra, at vi har fået at vide af andre, at dét, vi føler og fornemmer, er forkert.

Det har gjort, at vi har lukket af for kontakten til vores hjerte, hvor følelserne har deres udspring.

Når vi lukker af, ekskluderer vi.

Og når vi ekskluderer, skubber væk eller undertrykker dele af os selv, vil det ikke være muligt at få den fulde sandhed.

Derfor går en stor del af ‘hjerte-arbejdet’ ud på at udvide vores evne til at rumme vores reaktioner og lytte til det dybere budskab.

Vi træner os i at lade hjertets kanal blive dybere og bredere, så vi kan holde vores sårede dele i et kærligt nærvær og give dem dét, de har allermest brug for.

Når vi integrerer de sårede dele indeni, bliver de vores allierede.

Det betyder, at vi får en dybere forståelse for det (eller de) gyldige behov, der søger at blive opfyldt, og vi opdager, hvad vi har brug for at lære eller træne, så vi kan blive hele mennesker og være ægte velfungerende.

Tit og ofte løber vi med den halve sandhed, som ikke hjælper os, fordi vi ikke tager os tiden at lytte dybere ind i reaktionen.

Enhver reaktion, enhver følelse – alt, hvad der opstår indeni – er værd at lytte til og værd at stole på indeholder en dybere sandhed.

Så, hvad nu hvis dine reaktioner er troværdige?

Hvad nu hvis det er umagen værd at lytte til de budskaber, der rent faktisk bliver formidlet fra din dybere væren til dig gennem dine reaktioner?

Være nysgerrig og lyt dybere end det overfladiske sind.

Og vær villig til at sidde med reaktionen – også selv om den føles ubehagelig og kan virke overvældende – så du kan fange det budskab, der dukker op ud af reaktionen.

Hvad end der dukker op, blot sig ja til det og spørg: Hvad er ellers sandt?

Det kan være, at du har brug for at gøre det flere gange for at komme ind til kernen.

Når du er villig til at hvile ind i hjertets tillid til alt, hvad der sker, vil du opleve, at det sande budskab dukker op mere eller mindre af sig selv fra et dybere sted i dig.

The form you have selected does not exist.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.