0 In Hjertets intelligens

Fra ‘egomani’ til reel forandring {& Om døre der åbner sig}

forandring

Når vi taler om udvikling, forandring og transformation, er det meget let at gå galt i byen.

Fordi vores kultur er fuld af historier og annoncer om ’overnight succes’ og ’øjeblikkelig healing’, er det let at have urealistiske forventninger til udvikling, forandring og transformation.

Og fordi vores kultur stadig primært flasher overflade-lykke, status og synlige resultater i den ydre verden, bliver de fleste af os let forført til at tro, at det er dét, der er det vigtige og det rigtige.

Vi bliver på alle mulige måder lokket til at hoppe på ’quick-fix-løsninger og –teknikker’, som sjældent leverer dét, de lover.

Det efterlader os frustrerede, modløse og skamfulde over vores manglende evne til at manifestere og skabe resultater.

Og så går vi på jagt efter det næste fix, den næste magiske pille, det næste plaster på såret.

Men vi kommer aldrig ind til kernen.

Vi går ikke for alvor i dybden og opdager, hvad der virkelig foregår.

Vi får ikke helet vores sår.

Vi får ikke kontakt med de ressourcer og kvaliteter, der virkelig er brug for.

Vi giver ikke tid og plads til, at den nødvendige forandring i tanke, følelse og handling kan slå igennem og skabe bæredygtig udvikling på den lange bane.

Uden tålmodigheden, disciplinen, nysgerrigheden samt de rette principper og praksisser kan du ikke skabe reel forandring.

At tro andet er ’egomani’, som den kinesiske filosof Lao Tzu udtrykte det:

Tro ikke, at du kan opnå total bevidsthed og fuld oplysning uden den rette disciplin og praksis. Det er ’egomani’. De rette praksisser kanaliserer dine følelser og livsenergi hen imod lyset. Uden disciplinen til at praktisere dem, vil du konstant falde tilbage ind i mørket”.

Den uundværlige nøgle til reel forandring

I min optik har vi alt for stort fokus på at undgå, fjerne, komme af med og få det uønskede til at forsvinde.

Vi har alt for travlt med at kæmpe imod og bekræfte vores overbevisninger.

Men ved at gøre det, snævrer vi vores bevidsthed og oplevelsesverden ind, og vi får ikke adgang til de livgivende og ikke-dømmende ressourcer og kvaliteter, som hjertet indeholder.

Vi får ikke åbnet for hjerte-bevidsthedens altomfattende og altinkluderende intelligens, som forvandler og transformerer.

Essensen af ægte ’hjerte-arbejde’ handler om at se ALT, hvad der sker – det lyse og det mørke – som vigtige informationer, du skal bruge til at bevæge dig fremad.

Det vil helt konkret sige, at du ikke vender dig væk fra dine problemer, udfordringer eller vanskeligheder men derimod hen imod dem, samtidig med at du er villig til at suspendere dine antagelser og forventninger om, hvordan det bør være, og hvad du bør opleve.

Du er villig til at lægge mærke til, føle og opdage alt dét, du ikke tidligere har set, mærket eller vidst.

På den måde kommer du skridt for skridt hjem i dig selv og kan afvikle dét, du ikke længere har brug for, så du til sidst kan udfolde den, du i sandhed er.

Det er lige præcis den uundværlige nøgle, som vil låse de døre op, der før var låste.

En af mine klienter fortæller om sin oplevelse:

“Jeg var i en periode af mit liv, hvor alt var rodet, uoverskueligt og egentlig ret forfærdigeligt. Jeg gik igennem en særdeles stressfuld periode på grund af nogle svære begivenheder både i mit privatliv og i mit arbejdsliv.

Begivenheder som, for mig, var smertefulde, og som udløste en masse selvkritik.

Jeg brugte dine processer til at åbne mine øjne for, hvad der egentlig foregik i mit liv.

En dag faldt alt til jorden, og jeg var (endelig) tvunget til at indrømme: ”Sandheden er, at lige nu er alt ét stort rod, og jeg har ikke styr på en skid.”

Jeg havde aldrig før erkendt noget, der bare mindede om det.

Min fortælling om mig selv har altid handlet om ’at have styr på det’, hvad end det betød at være den bedste elev i klassen eller den mest spirituelt udviklede person.

Så dét at skrælle alle lagene af selvbebrejdelse, skamfuldhed og undskyldning i forhold til ’at være et så stort rod’, var virkelig en dyb erkendelse for mig.

Og fordi jeg blot lod mig selv være fuldstændig ’fucked up’ – om ikke andet, så i hvert fald i det her øjeblik – og ude af stand til at være andet det dét, begyndte der at åbne sig døre for mig, som før havde været lukkede.

Og flere og flere døre blev ved med at åbne sig.

Jeg havde total fejlet i forhold til at leve op til mine egne idealer og koncepter om, hvordan jeg skulle være, og hvordan mit liv skulle se ud.

Paradoksalt nok åbnede det for en selvaccept, som var ubetinget, og som satte mig fri.

Jeg var kommet hjem i mig selv på en måde, som jeg ikke på forhånd kunne have forestillet mig.”

At handle fra et fuldt hjerte skaber reel forandring

Når du læner dig ind i det uundgåelige ubehag, der helt naturligt følger med forandring og transformation.

Når du har tilstrækkelig medfølelse og kærlighed omkring dig og oplever en dyb tryghed i forhold til at se på de svære ting.

Og når du har en beholder, en proces, der hjælper dig med at foretage rejsen gennem de følelser, tanker, overbevisninger, og perspektiver som ikke fungerer for dig (længere).

Når alt dét er til stede, så er det, at tingene for alvor kan forandre og forvandle sig.

Det betyder ikke, at verden pludselig bliver ’rosenrød’.

At alt er fryd og gammen.

At pengene pludselig regner ned over dig.

At alle pludselig behandler dig på en god og kærlig måde.

At uhensigtsmæssige systemer pludselig forsvinder.

Men det vil helt sikkert:

👉 forløse de frosne følelser og udvide bevidstheden.

👉 transformere den overvældende og lammende angst.

👉 give dig nye perspektiver, så du kan se ‘tingene’ på en ny måde.

👉 løfte sløret så du kan lægge mærke til muligheder, der før var skjulte

👉 hjælpe dig med at mærke og opleve den styrke, der kommer af at stå i din sandhed.

Når dét sker, vil du se med nye øjne.

Og så handler du anderledes, helt naturligt.

Uden behov for at skubbe og mase og kæmpe.

Når du handler anderledes, fra et fuldt hjerte, fra et sted af tillid og kærlighed og styrke, vil andre mennesker respondere anderledes på dig.

Og du vil derfor så også se nogle andre resultater, end du tidligere har fået.

Det er rodfæstet.

Det er kommet ind på celleplan.

Det er helhjertet.

Det er integreret i ’hjerte-hjerne-krop-system’.

Ægte ’hjerte-arbejde’ bekræfter en vigtig sandhed

Vores primære opgave her i livet er ikke at forme os efter et eller andet idealbillede, vi forestiller os, at vi bør være, men derimod at opdage, hvem vi allerede er og være det fuldt ud.

Det kræver et trygt fundament, som skal bygges i det indre.

Varmen og åbenheden fra din kerne, dit hjertecenter, er det eneste pålidelige og stabile fodfæste, du har.

Det er der altid.

Intet eksternt kan ødelægge det eller tage det fra dig.

Det betyder, at du kan stå i din naturlige styrke og være den forandring, denne verden har så meget brug for.

Uanset hvem vi er, eller hvad vi har oplevet og gået igennem – eller vil gå igennem i fremtiden – er muligheden for vækst altid inden i os.

Muligheden for reel forandring, klarhed, kærlighed og samhørighed.

Vi udfører processerne i ’hjerte-arbejdet’ som en måde at bekræfte denne sandhed.

Mit mentorforløb er fuld af sådanne processer, som skridt for skridt giver dig et solidt fundament at stå på, og du får adgang til et uvurderligt indre kompas, der altid vil lede dig i den rigtige retning.

Folk fortæller, at effekten af mit forløb spreder sig som ringe i vandet og skaber bølgeeffekt i måneder og år efter.

De afslutter forløbet med at være trådt ind i en ny virkelighed, hvor de ser, at tingene virkelig begynder at forandre sig.

Det er først, når du selv vælger det liv, du lever – og ikke følger andres valg – at du har ægte frihed og kan skabe reel forandring.

Spørgsmål til dig: Hvilke forandringer ønsker du at opleve – i dit eget liv og i verden omkring dig? skriv og fortæl mig om det. Jeg vil elske at høre fra dig ❤️

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.