0 In Hjertets intelligens

Er du også bange for dit eget potentiale? {Om Jonas-komplekset og fremtidens leder}

eget potentiale

Jonas-komplekset står mellem dig og udfoldelsen af dit eget potentiale. Læs mere her om dette syndrom og hvad det har med fremtidens leder at gøre.

Jeg har altid været dybt interesseret i udviklingen af det menneskelige potentiale: Hvad består det i, og hvordan gør vi det?

Det har ført mig vidt og bredt.

Og naturligvis har jeg undervejs både været mit eget bedste ’studieobjekt’ og min egen vigtigste ’prøvekanin’.

Da jeg valgte at træde ud af den ego-tilfredsstillende trædemølle og søge det hjerte-tilfredsstillende liv, stod det mere og mere klart for mig, at det ikke var muligt at udfolde mit potentiale i det ego-tilfredsstillende liv.

Det var også lige præcis derfor, at jeg havde oplevelsen af, at den livsstil ’kvalte min sjæl’.

Da jeg skridt for skridt var villig til at tage radikalt selv-ansvar for det liv, jeg ønskede at leve, og den jeg dybt inde ønskede at være, begyndte mine unikke talenter at skinne igennem og mit potentiale kunne udfolde sig mere og mere.

At tage ansvar for at udfolde dit potentale til glæde og gavn for både dig selv og verden omkring dig kalder jeg for at tage personligt lederskab fra hjertet.

Det er det gennemgående tema i min bog og i mit mentorforløb.

Konsekvensen af ikke at udfolde eget potentiale

Vi har alle sammen en længsel efter at udfolde vores eget potentiale.

En længsel efter at være alt, hvad vi kan være – hvad end vi er bevidste om det eller ej.

Blot se på små børn og deres ihærdighed med at udforske verden, opdage nyt, prøve ting af, lære mere og udtrykke sig fuldt ud.

Den humanistiske psykolog Abraham Maslow kaldte det for vores behov for selv-realisering.

Han sagde, at det er et lige så grundlæggende behov som at trække vejret, og at det kun er ved at opfylde dette behov, at vi for alvor lever det liv, vi er født til at leve.

Det er dog de færreste af os, der udfolder vores eget potentiale som menneske.

Det har store konsekvenser både individuelt og kollektivt.

Vi ser disse konsekvenser i dag, og de bliver blot større i fremtiden, hvis ikke vi skifter kurs og vælger anderledes.

Et kulturelt og personligt syndrom

Derfor er spørgsmålene naturligvis hvorfor og hvad der skal gøres?

Svarene på disse spørgsmål handler dels om den kultur, vi er vokset op i, dels om en indre modningsproces.

Vi er, i vores kultur, både opdraget og uddannet til at passe ind i et snævert og mekanisk system, som ikke levner meget plads for menneskelig udvikling og blomstring.

Fra tidligt i livet lærer vi, at det er vigtigere at blende ind og gøre det, der bliver forventet, end at være sig selv.

Rigtig mange opdager, at der er straf forbundet med at stikke ud, være anderledes og udtrykke sig autentisk.

Det betyder, at vi (som en form for overlevelse) lukker ned og lukke af for adgangen til hjertet – det sted, hvor vores potentiale ligger som et frø, der venter på at blomstre.

Vi bliver fremmedgjort for os selv og lever i højere grad i angsten for ikke at høre til end i glæden over at være til.

Vores værd som menneske bliver bundet op på andres reaktion – positiv eller negativ – og vi ender med at blive ydrestyret frem for indrestyret.

Det resulterer så i angsten for ikke at være god nok og i angsten for at tage ansvar for eget liv og leve sin skæbne.

Det er et syndrom, som de fleste af os lider af i større eller mindre grad.

Jonas-komplekset og ubehaget ved vækst

Abraham Maslow kaldte dette fænomen for ’Jonas-komplekset’ efter den bibelske fortælling om Jonas og hvalen.

I fortællingen beder Gud Jonas om at føre hans profeti videre til Nineve, men Jonas flygter, fordi han ikke tror, at han er i stand til gøre det.

Dog kan han ikke finde noget sted at gemme sig, derfor accepterer han til sidst sin skæbne og gør det, han er kaldet til at gøre.

Maslow sagde, at vores angst for vækst gør, at vi undviger det kald, der bor i os og dermed lever med et stort uudnyttet potentiale – som så hverken kommer os selv eller verden omkring os til gode.

Vi frygter både, at det værste vil ske, og at det bedste vil ske.

De angste dele indeni får lov at dominere, og det, der fylder i underbevidstheden er, ’jeg er ikke tryg og sikker derude, så jeg foretrækker at blive hvor jeg er nu!’

Tryghedszonen bliver vores gemmested, og dermed også det der hindrer udfoldelsen af potentialet.

Jonas-komplekset er derfor den forsvarsmekanisme, vi gør brug af, som hæmmer os i at udvikle vores unikke talenter og leve vores hjertes formål.

At se eget potentiale i øjnene

Ligesom det skete for Jonas er den vej, der leder til potentialet, villigheden til at se vores ’storhed’ i øjnene og udholde ubehaget ved vækst.

Det ubehag, der hører med til at vokse og modnes som menneske. Og dermed også det ubehag, der hører med til at tage sin skæbne på sig og lade potentialet blomstre.

Så meget af vores potentiale, vores kraft og styrke, ligger gemt i underbevidstheden og venter på at blive aktiveret.

Så, er du villig til at udholde ubehaget ved at ekspandere og udfolde dit potentiale?

Eller søger du ind i din tryghedszone, hvor du dyrker fantasien om at få det, du ønsker og længes efter uden at behøve at ’ofre noget’ for det?

Eftersom de fleste mennesker aldrig bevæger sig ud af deres tryghedszone, har de, der gør, stor indflydelse på andre.

Fremtidens leder fremmer potentiale

Der er en stor tilfredsstillelse i at udfolde dit eget potentiale.

Du vil opleve, at du gør en forskel.

Du vil føle dig selv-udtrykt, og du vil finde en dyb ro i dig selv. Som en fredfyldt ro og styrke under dit daglige hav af følelser.

Og du bliver en leder.

Den slags leder, vi har allermest brug for i fremtiden. I hjertets paradigme.

Fremtidens leder er nemlig et menneske, der fremmer potentiale – både i sig selv og i verden omkring sig.

Så hvis du ønsker at gøre en forskel i verden, så gør udfoldelsen af dit eget potentiale til dit ultimative mål.

Det er ikke selvcentrering.

Det er essentielt for et godt liv for alle.

Spørgsmål til dig: Hvornår og hvordan holder du dig selv tilbage fra at udfolde dit potentiale? Og hvad er du villig til at gøre anderledes? Skriv og fortæl mig om det. Jeg vil elske at høre fra dig 😍

The form you have selected does not exist.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.