0 In Hjertets intelligens

Vejen til personligt lederskab går gennem indre frigørelse

indre frigørelse

Indre frigørelse er et afgørende element i personligt lederskab fra hjertet. Læs mere her om, hvad det betyder, og hvordan du kommer i gang.

Forestil dig, hvordan det vil være, hvis du ikke længere er afhængig af bekræftelse udefra for at bevare dit selvværd, og at du heller ikke bliver slået det mindste ud, hvis du bliver udsat for kritik.

Hvad enten du bliver rost eller kritiseret, bevarer du din indre harmoni og jordforbindelse.

Du bliver ikke opblæst af ros, og du skrumper ikke ind på grund af kritik.

Du hviler i dig selv og kender dit eget værd, som ikke har noget at gøre med image, status, hvad du opnår eller andre ydre forhold.

Du har værdi alene i kraft af din væren, i kraft af din sande natur eller hjerte-essens.

Hvordan vil en sådan indre frigørelse påvirke dit liv?

Hvordan vil den påvirke, den du er, og den du er i stand til at blive?

Hvordan vil den påvirke den måde, du møde op i den ydre verden?

Den skelsættende bevægelse

At opleve denne indre frigørelse og opdage helhjertet selvværd har uden tvivl været min egen største ’gevinst’ og det mest skelsættende, som ’hjerte-arbejdet’ har givet mig.

Det hjalp mig til at bevæge mig fra at søge psykologisk tryghed i den ydre verden til at vide, hvor jeg finder den indeni – OG at det lige præcis også er dér, min ægte styrke befinder sig.

Denne bevægelse åbnede for en helt ny måde at være i verden på.

Og den satte mig fri til bevidst at vælge, hvem jeg er, hvad jeg fylder mit liv med, og hvad jeg gør hvert øjeblik.

Når du identificerer dig med din indre væren, din sande natur, snarere end med dit selvbillede eller dine forestillinger om, hvem du bør være, er du ikke længere afhængig af, hvordan andre ser dig.

Du kan tillade dig at være dig selv frem for at forsøge at leve op til et bestemt ideal eller image.

Du er med andre ord fri til at være dig selv, som du oprigtigt er.

Som den amerikanske forfatter Steven Pressfield har sagt:

Vores opgave i dette liv er ikke at forme os selv til et eller andet ideal, som vi forestiller os, at vi burde være, men derimod at opdage, hvem vi virkelig er og blive det.”

Indre frigørelse og personligt lederskab fra hjertet

Med den indre frigørelse fulgte helt nye muligheder for at opdage og udfolde endnu mere af mit potentiale.

Det har ikke blot været gavnligt for mig selv og mit eget velvære.

Det har også beriget verden omkring mig, fordi jeg har været i stand til at bidrage på et helt andet niveau, end jeg førhen kunne.

At gøre dig fri af andre menneskers syn på dig – hvad end det er positivt eller negativt – er helt centralt for at kunne udvikle dit personlige lederskab fra hjertet.

Det er dog vigtigt for mig at sige, at det ikke betyder, at du er i en tilstand af følelsesmæssig immunitet eller urørlighed, hvor du ikke kan glæde dig over en andens værdsættelse.

Det er heller ikke sådan, at du ikke er lydhør eller åben over for andres konstruktive kritik eller feedback.

Tværtimod.

Du er rent faktisk så ’tilpas i dig selv’, at du altid er parat til at lytte, tage imod og lære af situationen.

Du er i dét, jeg kalder for en høj læringstilstand, hvor du ved, at alle begivenheder hjælper dig med at vokse og modnes som menneske.

Du ved også, at alle og enhver i sagens natur ser tingene gennem sine egne briller.

Ud fra sin særlige baggrund.

Ud fra den han eller hun er i øjeblikket.

Du behøver derfor ikke længere at få ret, men kan give andre frihed til at tænke og mene, hvad de vil, fordi det ikke har nogen betydning for, hvem du er, og hvad du er i stand til.

At skifte kanal som vejen til indre frigørelse

Dét at lære at skifte kanal (fra egoets kanal til hjertets kanal) har været den nøgle, der låste døren til ’min transformation’ op.

Det var rent faktisk som at sidde i en fængselcelle og opdage, at jeg havde haft nøglen i lommen hele tiden.

Det gjorde mig i stand til at se det sårede egos mønstre fra hjertet i stedet for at være en slave af dem.

Fra dette perspektiv kunne jeg også forstå på et dybere og mere helhedsorienteret niveau, hvad der lå bag dem, og hvilke behov de forsøgte at opfylde.

Når du kan begynde at se dine egne reaktionsmønstre uden at dømme dig selv, er du ikke længere helt så ‘fanget ind’ af disse mønstre.

Det er lige præcis begyndelsen til den indre frigørelse.

Egoet er ikke i stand til at se sig selv.

Kun noget, som er større end egoet, er i stand til at gennemskue, hvorledes egoet hele tiden forsøger at forsvare sig og kæmper for at bevise sit værd.

(Hvilket rent faktisk er en umulig opgave!)

At skifte kanal er hverken en teknik eller en ‘knips-med-fingrene-hurtig-løsning’.

Det er derimod en relation, du skal opbygge.

Og det er et valg, du må træffe igen og igen.

Kun på den måde bliver du fortrolig med denne bevidsthed og opdager dens goder.

Gennem hjertets ikke-dømmende nærvær vækkes en dybere intelligens, en indre klarhed og ’neutralitet’, der opfatter tingene, som de er uden forvrængning eller illusion.

Selviagttagelse og –refleksion som vigtig praksis

Når du ønsker at arbejde med din indre frigørelse, består din praksis i at iagttage dig selv og dine reaktioner fra et sandt og kærligt sted, hver gang du udsættes for et andet menneskes anerkendelse eller misbilligelse, ros eller kritik:

❗ Hvad er det egentlig, der ligger bag mit ønske om at opnå disse menneskers beundring, respekt og anerkendelse?

❗ Hvad er det egentlig, der ligger bag min tendens til at skrumpe ind, når nogen kritiserer mig?

❗ Hvad er det egentlig for en følelse, jeg søger at opnå?

❗ Eller flygte fra?

❗ Eller dæmpe?

En sådan form for selv-refleksion kan bringe dig i kontakt med indre oplevelser af tomhed eller utilstrækkelighed.

Med din rastløshed.

Med din frygt for ikke at være gode nok.

Med din ensomhed eller skrøbelighed.

Gennem denne selv-udforskning opdager du måske, at mange af dine handlinger er et forsøg på at udfylde et tomrum.

At de er et forsøg på at flygte fra eller undgå alle de følelser og oplevelser, du tænker er uacceptable.

Og at du gennem dem har forsøgt at skabe en form for identitet, et acceptabelt selv-billede, en følelse af at være ’nogen’.

Alt, hvad du opdager i denne proces, er værdifuldt og gavnligt og skal bruges i din indre frigørelse.

Når du tager personligt lederskab fra hjertet, vælger du at skifte orientering – fra ydrestyret til indrestyret.

Det betyder, at du til stadighed tager radikalt selv-ansvar og forfiner din skelneevne i forhold til, hvad der støtter udfoldelsen af dit potentiale, og hvad der ikke gør.

The form you have selected does not exist.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.