0 In Hjertets intelligens

Helhjertet selvværd og lederskab {Derfor hænger de uløseligt sammen & Sådan genkender du det}

helhjertet selvværd

Helhjertet selvværd er ikke blot afgørende for den enkeltes velvære og livsglæde, det er også afgørende for en velfungerende verden.

Lavt selvværd (som i virkeligheden er manglende tro på egen værdighed) er så meget mere almindeligt, end mange af os tror.

Og det er roden til de fleste af vores problemer – både individuelt og kollektivt!

Lavt selvværd blokerer for, at vi kan skabe sunde relationer og leve i ægte samhørighed.

Det står i vejen for, at vi udfolder vores potentiale som mennesker.

Og det er årsagen til destruktiv adfærd, som skader ikke blot os selv men også verden omkring os.

Jeg ved fra min egen personlige erfaring og fra de mange mennesker, jeg i årenes løb har arbejdet sammen med, at kernen i lavt selvværd er en indre (ofte ubevidst) historie, der kredser om disse tre sætninger:

👉 ”Jeg er ikke værd at elske”

👉 ”Jeg fortjener ikke succes og glæde”

👉 ”Jeg er ikke god nok som menneske”

Mange forveksler selvværd med selvsikkerhed, selvtillid og arrogance, hvilket ikke blot er uheldigt, men det kan være decideret farligt – især hvis disse mennesker har stor magt over andre.

Fordi:

Hvis du ikke tror på din egen værdighed, tror du heller ikke på andres.

En kernekomponent i den verden vi ønsker at leve i

Da jeg begyndte at reflektere over min egen personlige erfaring med selvværd – og mangel på samme – gik det op for mig, at forvekslingerne i høj grad er udtryk for kulturelle værdier og tilgang til det menneskelige liv.

Det vil sige, at det primært handler om bevidsthed, menneskesyn og måde at være i verden på.

Vi lever desværre i en kultur, der på mange punkter belønner skadelig og destruktiv adfærd.

Vi har gennem adskillige år opbygget systemer og strukturer, som er centreret omkring et menneskesyn, der fastholder den usunde adfærd.

En adfærd, som gør skade på krop og sind og krænker vores værdighed som mennesker.

Det er vigtigt at sige, at det ikke er et sundhedstegn at være veltilpasset i et grundlæggende usundt system.

Derfor skal vi både arbejde med vores egen indre oplevelse af vores værdighed som menneske og gøre en indsats for at påvirke de systemer, vi er en del af.

Og det er her, at personligt lederskab fra hjertet er et afgørende element, fordi det handler om to grundlæggende valg:

1️⃣ Hvem du vælger at være i hvert øjeblik

2️⃣ Hvordan du vælger at bidrage til verden omkring dig fra den væren.

Helhjertet selvværd betyder, at du står ved dit værd som menneske – ikke på grund af dine præstationer og dét, du gør, men ‘blot’ for den, du er.

Det betyder samtidig også, at du er i stand til utvetydigt at give udtryk for dine følelser, gyldige behov, standpunkter og længsler SAMTIDIG med at du er åben over for andre og viser dem ubetinget omsorg, forståelse og værdighed.

Sådan genkender vi et menneske med helhjertet selvværd

Selvom helhjertet selvværd ikke er en statisk, uforanderlig ’ting’ men mere en dynamisk, subjektiv begivenhed i vores krop og sind, så er der alligevel nogle fælles træk, der går igen hos mennesker med helhjertet selvværd.

Når du læser nedenstående punkter så prøv at tænke på et menneske, du ved, der besidder nogle af eller alle disse træk. Og læg samtidig også mærke til, hvad der sker i din krop og dit sind, mens du læser.

Mennesker med helhjertet selvværd er:

💜 Rolige og afslappede: De besidder en indre tryghed, som gør, at de hviler i sig selv.

Selv når de står over for vanskelige og skræmmende udfordringer, er de rolige i deres egen væren. Deres kropsholdning er i reglen rank, og der er sjældent tegn på anspændthed i deres ansigt eller krop.

💜 Sunde i krop og sind: De udstråler velvære, og det er tydeligt, at de har sunde vaner.

De giver altid sig selv den kropslige omsorg og opmærksomhed, de har brug for. Og særligt i perioder med meget stress eller fysisk sygdom, er de ekstra opmærksomme på deres selvomsorgsvaner.

💜 Energiske og formålsbevidste: De engagerer sig helhjertet i de opgaver, de påtager sig, og deres vitalitet smitter.

De nyder i reglen at arbejde, fordi de ved, at deres arbejde bidrager til ’et større gode’. Derfor påtager de sig meningsfulde opgaver, som de udfører med begejstring og virkelyst.

💜 Åbne og udtryksfulde: De opererer ikke med en skjult dagsroden, derfor møder de andre åbenhjertigt og med integritet.

Det betyder også, at de kommunikerer på en utvetydig, ligefrem måde – både verbalt og non-verbalt – som skaber tillid og tryghed.

💜 Optimistiske og nysgerrige: Både deres adfærd og talemåde inspirerer det bedste frem i andre, og støtter dermed andre i at modnes og blomstre.

De dømmer hverken sig selv eller andre for deres fejl og mangler, men ser det udelukkende som muligheder for udvikiing og vækst.

Det betyder også, at de befinder sig i en høj læringstilstand, hvor de er i stand til at bruge udfordringer, forhindringer og fiaskoer som trædesten til positive forandringer.

💜 Selvstændige: De er særdeles dygtig til at handle selvstændigt med tillid til egne beslutninger.

De har en god kontakt med deres indre sandhed og forstår at følge den. Det betyder, at de ikke bestandigt søger andres bekræftelse eller mening, før de træffer beslutninger.

Det betyder også, at de er villige til at være anderledes og modige nok til at stå ved, den de er.

💜 Samarbejdsvillige og forandringsparate: De er gode til at lytte til andres idéer og behov for at sikre det bedst mulige resultat.

Fordi de hviler i sig selv og følger deres hjertes sandhed, har de ikke behov for at få ret og trumfe deres egen dagsorden igennem, men har udelukkende øje for det fælles bedste.

De føler sig aldrig truet af andres succes og glæde, og bidrager aktivt til andres udvikling og velvære.

💜 Under udvikling: De søger konstant muligheder for at udfolde endnu mere af deres potentiale.

De ved, at de er ’a work in progress’ ligesom alle andre og reflekterer derfor løbende over sig selv, og hvordan de bidrager på den bedst mulige måde.

De opsøger derfor også til stadighed konstruktiv feedback, så vel som at de investerer i deres personlige udvikling gennem kurser, mentorer eller uddannelse.

Når vi er sammen med mennesker med helhjertet selvværd, føler vi os:

💜 Veltilpasse: Vi kan mærke, at de accepterer os præcis, som vi er.

Deres indre ro og accept spreder sig som ringe i vandet. Derfor slapper vi af i deres selskab og tør være os selv, uden forstillelse eller forsvar.

💜 Trygge: Vi stoler på, at de vil os det godt og frygter ikke skumle bagtanker.

Fordi mennesker med helhjertet selvværd aldrig operer med en skjult dagsorden, er arrogante eller benytter sig af ’brutale metoder for at føle sig mere magtfulde’, skaber de psykologisk tryghed omkring sig.

💜 Værdsatte: Vi oplever, at de respekterer vores værdier og værdsætter vores indsats.

Fordi de har en dyb respekt og fornemmelse for andre mennesker medfødte ’godhed’ og potentiale, føler vi os set, mødt og værdsat.

Og fordi de ubetinget accepterer deres egen uperfekthed, forventer de ikke, at vi skal være perfekte. Det betyder, at vi føler os både ubetinget vellidte og elskede.

💜 Inspirerede: Vi ser, hvad der er muligt og mærker vores længsel efter at følge i deres fodspor.

Fordi mennesker med helhjertet selvværd emmer af livsenergi og virkelyst, er de enormt inspirerende at være sammen med.

Deres livsenergi og –glæde er særdeles smittende, hvilket betyder, at de formår at vække andres skjulte ressourcer og slumrende potentiale – som de andre måske aldrig havde drømt om, at de besad.

Luksus eller nødvendighed?

Men er alt det her ikke bare noget værre følelsespladder og egoistisk navlepilleri, vil kynikeren spørge?

Dét, der er brug for er nogle effektive politiske og økonomiske strategier. Ikke latterlig, eskapistisk psykologsnak.

Selvom at dette synspunkt desværre stadig er udbredt i vores samfund, strømmer der heldigvis også mere og mere indsigtfuld videnskabeligt arbejde ud i medierne, som hjælper med til at forandre vores opfattelse af, hvad der er brug for.

Flere og flere studier bekræfter, hvad visdomstraditionerne har sagt i årtusinder:

At helhjertet selvværd ikke blot er livsnerven hos glade, sunde mennesker, men også livsnerven i velfungerende familier, grupper, arbejdspladser og i samfundet.

Jeg har selv opdaget, at helhjertet selvværd ikke blot er afgørende for vores egen velvære og livsglæde, det er også den universalnøgle, der åbner for en oprigtig forbindelse med andre og dermed for en velfungerende verden.

Når vores tro på egen værdighed er sund og stærk, bliver der pumpet personlig energi gennem vores følelsesmæssige årer.

Det bevirker, at vi har den livskraft og det engagement, der skal til for, at vi føler os som en del af den større helhed omkring os.

The form you have selected does not exist.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.