0 In Hjertets intelligens

Selvomsorg er essentielt for personligt lederskab {Hvorfor & 6 kraftfulde vaner}

selvomsorg

Selvomsorg er altafgørende for din fysiske og psykiske sundhed, og det er helt essentielt, når du vil udvikle dit personlige lederskab fra hjertet.

Min erfaring er, at manglende selvomsorg er en stor årsag til, at vi sidder fast i gamle, destruktive mønstre og vaner.

Jeg havde en mand i et forløb, som var udfordret på flere fronter både privat og arbejdsmæssigt.

Han var fanget i en negativ stress-spiral, som drænede ham for energi. Han var udmattet og havde problemer med både at passe sit arbejde som chef og være aktiv i sin fritid.

Derudover havde han ”svært ved det der med følelserne”, som han sagde, hvilket påvirkede hans relationer negativt.

Og han havde brug for min hjælp til at bryde de fastlåste, ødelæggende mønstre og måder at være i verden på.

Det var tydeligt for mig, at én af kerneproblematikkerne var manglende selvomsorg.

Da jeg konfronterede ham med det, var hans første reaktion at afvise det.

Han associerede selvomsorg med selvforkælelse (så som at få massage, spise ude, shoppe, gå til frisør osv.), og det synes han ikke lige, at han havde brug for.

Han havde derimod brug for at blive mere robust og komme tilbage på sporet.

Da jeg forklarede ham, at ægte selvomsorg handler om, hvordan du investerer din personlige energi, og hvad du gør for at styrker din personlige livskraft, blev han mere åben over for idéen.

Dog måtte han også erkende, at det faktisk var lidt angstprovokerende for ham at bevæge sig ind på dette område.

Hans identitet var bundet op på hans evne til at knokle, tjene penge og skabe resultater. Han målte sit værd som menneske i dét, han præsterede, og hvor meget kan kunne overkomme.

Mønsteret med at køre sig selv hårdt – både fysisk og psykisk – gav ham følelsen af kontrol, sikkerhed og tryghed.

Bagsiden af medaljen var så bare, at der ikke var plads og ’råd’ til at stoppe op, mærke efter og lytte til, hvad han virkelig havde behov for og længtes efter.

At give sig selv omsorg var så fremmed for ham, at det rent faktisk var angstfyldt at gå ned ad den vej.

Selvomsorg i et hjerteintelligent perspektiv

Min klients eksempel er ret almindeligt. Især for veluddannede, ambitiøse og virkelystne mennesker.

Min erfaring er, at rigtig mange af os kæmper med at give os selv den omsorg, vi virkelig har brug for – både fysisk, psykisk og følelsesmæssigt – og det påvirker vores liv negativt i alle henseender.

Omsorg betyder bogstavelig talt ’interesse for’ og ’at sørge for nogen eller noget’.

Selvomsorg i et hjerteintelligent perspektiv vil derfor sige at udvise en helhjertet interesse for, at du fungerer optimalt i alle områder af dit liv.

Det betyder, at du sørger for at opfylde dine gyldige behov og lytter til dit hjertes længsel. På daglig basis.

Det betyder helt konkret, hvordan du vælger at tage vare på dig selv gennem dine tanker, følelser og adfærd.

Når du praktiserer ægte selvomsorg fra hjertet, styrker du dit selvværd, din robusthed og din evne for medfølelse.

Du bliver mere modstandsdygtig over for stress, udmattelse og udbrændthed, fordi det bliver nemmere at vælge til og fra ud fra, hvad der er sandt og rigtigt for dig i stedet for at være styret af, hvad andre tænker eller forventer.

6 kraftfulde vaner for selvomsorg

Selvomsorg kommer til udtryk i dine daglige vaner.

Det gælder både det på fysiske niveau, hvilket vil sige, hvor meget søvn du får, om du giver din krop den rette, sunde næring, samt hvor meget bevægelse og motion din krop får.

Og på det psykisk niveau, hvilket vil sige, hvordan du ER med dig selv – tanker, følelser og indre dialog.

Det betyder også, at det ikke kun handler om, hvad du gør, men i lige så høj grad om, hvor energien kommer fra, når du gør det.

Det indre klima er altafgørende.

Kommer energien fra fordømmelse eller accept? Fra angst eller kærlighed? Fra kulde eller varme?

Ægte, helhjertet selvomsorg kan kun ske, når dine vaner udspringer fra et venligt og anerkendende sted inden i.

Min erfaring er, at lige præcis dette er den største akilleshæl for de fleste, og der hvor den største indsats ligger.

Derfor får du her 6 kraftfulde vaner for selvomsorg, der vil gavne både i det indre og det ydre:

1️⃣ Drop al sammenligning i det ydre

Sammenligning er den største udfordring ved at være ’flokdyr’. Det er noget, vi alle sammen kender til og mærker konsekvenserne af.

Hvad end det er på de sociale medier, i samtaler på arbejdspladsen eller til sociale sammenkomster vær villig til at stoppe med at måle dig selv – din succes, dit værd, din lykke – på baggrund af andres liv.

Vanen med at sammenligne os med andre, prøve på at være som de andre eller opnå det samme som andre, er én af de allerstørste forhindringer i forhold til omsorg fra hjertet.

Hvis du sammenligner dig med andre og måler dit værd i forhold til dem, vanærer du dig selv.

Selvfølgelig kan du lade dig inspirere af andre, men det er vigtigt, at du vælger din egen vej.

Den energi, du bruger på at sammenligne dig med andre, kan du bruge meget bedre på at frigøre dit hjertes potentiale, og ad den vej gøre dit liv bedre.

Negativ sammenligning blokerer for, at din kreativitet og unikhed kan skinne igennem og berige verden.

Hvis du har brug for at ’holde regnskab’ med din udvikling, er det meget bedre at sammenligne dig med tidligere udgaver af dig selv. Efterhånden som du udvikler dig og lærer mere, kan du anerkende den indsats, du lægger for dagen og glæde dig over dine fremskridt.

På den måde ærer du dig selv og din rejse samtidig med, at du har hele dig selv med på rejsen.

Du lader dig selv være den du er, og værdsætter den måde, du udtrykker dig på.

2️⃣ Erstat selvkritik med en ny støttende indre dialog

Vi kan være rigtig hårde mod os selv, og som resultat forstærker vi utilsigtede negative tanker om os selv.

Selvomsorg på dette område betyder at være villig til at fange og erstatte selvkritiske tanker med et støttende og værdsættende indre budskab.

Selvkritik kan være vanskeligt at ændre, fordi vi har gjort det så længe.

Det betyder også, at for rigtig mange af os er der en ubevidst (om end uhensigtsmæssig) tryghed forbundet med det.

Men det er en selv-programmeringsvane, som skaber begrænsninger, og som har kumulative stressende konsekvenser.

Der er ikke noget mere stressende for nervesystemet, end at vi bedømmer os selv hårdt, skammer os og forsøger at skjule vores ufuldkommenheder.

Heldigvis er det altid muligt at træne noget nyt og dermed også at transformere disse tunge energier, når vi lærer at bruge hjertets styrke i vores intentioner.

3️⃣ Bliv stille og lyt

At skabe stilhed og rum til at forbinde dig med dit hjertes intelligente vejledning og indsigt øger dine valgmuligheder og skaber indre styrke til at forankre disse valg i din daglige rutine og daglige interaktioner.

Denne vane hjælper dig også med at lytte på et dybere plan til andre, hvilket skaber fortrolighed og samhørighed i dine relationer.

At prioritere tid til stilhed og forbinde dig med dine hjerte-følelser er en kilde til indre tillid og styrke.

4️⃣ Lær at se med hjertet

Når du ændrer den måde, du ser tingene på, vil de ting, du ser også ændre sig.

Det handler om at ændre og udvide dit perspektiv, så nye handlemuligheder kan opstå.

Du har din fulde frihed til at vælge dit perspektiv og dermed også vælge, hvordan du ser dét, der sker.

Stil spørgsmålstegn ved dine overbevisninger og antagelser. Dette vil være særlig kraftfuldt, når du oplever frustration, begrænsning, udfordringer eller mangel.

Hvilket perspektiv bringer du ind i din oplevelse? Og hvad giver du dig selv lov til at modtage?

Ved at sætte spørgsmålstegn ved dine nuværende overbevisninger, åbner du et rum, hvor nye oplevelser kan komme ind, og hvor du kan tage imod nye muligheder, når de viser sig.

5️⃣ Vær venlig mod dig selv

Venlighed og omsorg går hånd i hånd.

Venlighed skaber rummelighed:

I venligheden er der plads til fejltagelser.

Der er plads til tålmodighed.

Der er plads til opmuntring og tilgivelse.

Der er plads til at lære dét, du har brug for at lære uden skam eller angst.

Der er plads til, at hjertet kan guide dit liv på en værdig måde.

Så, vis dig selv mere venlighed.

Når du gør det, vil du opleve, at din selv-venlighed spreder sig som ringe i vandet.

Din venlighed avler venlighed hos en anden, som igen gør det samme hos en tredje.

På den måde kan vi på smukkeste vis sammen forandre verden, så den bliver respektfuld, venlig og kærlig over for alle.

6️⃣ Kultiver medfølelse

Medfølelse gavner os mere end noget andet.

Jeg vil faktisk gå så langt som at sige, at det er den nye evolutionære kraft.

I det nye paradigme, som verden bevæger sig ind i, vil medfølelse overgå konkurrence som primære udviklingsmetode.

Selvmedfølelse er derfor en super vigtig vane, som giver dig adgang til dine indre kvaliteter og skaber en mere ressourcefuld indre tilstand.

Det kræver mod at tage vare på sig selv, træffe beslutninger til sit eget bedste og ikke lade angsten for, hvad andre tænker føre os ud af kurs.

Med medfølende selvomsorg, selværlighed og selvaccept har vi intet at skjule.

Og når vi intet har at skjule, er der mindre at være bange for.

Du er dermed fri til at vælge, hvem du er, hvordan du behandler dig selv og hvilken adfærd, du udviser.

Spørgsmål til dig: Hvad er selvomsorg for dig? Hvilke selvomsorgsvaner har du? Og hvilke nye vaner har du brug for at integrere i dit liv? Skriv og fortæl mig om det. Jeg vil elske at høre fra dig ❤️

The form you have selected does not exist.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.