4 In Hjertets intelligens

Hvad er meningen? {& Om at stå ved en korsvej}

meningen

Vi er i en tid nu, hvor stadigt flere søger efter meningen med livet. Måske kender du også til at føle en tomhed og et savn af ’noget’, som ikke er let at sætte fingeren på.

Jeg har selv i rigtig mange år haft følelsen af, ’at der manglede noget’, og ’at der må være mere til livet end det her’.

En følelse som både vagte min nysgerrighed og lyst til at gå på opdagelse, men som også var en stor frustration for mig, fordi jeg ikke rigtigt kunne få hold på det.

Der foregik så meget inden i mig, som jeg havde svært ved at udtrykke udadtil i den ydre verden.

Jeg havde gjort alt det ’rigtige’: Fået en god uddannelse, var i gang med et godt karrierejob, havde frivilligt meningsfuldt arbejde, fulgte de udstukne planer og klarede mig godt.

Men, alligevel var der den her diffuse følelse af tomhed, af utilfredshed, af træthed og udmattelse.

Og det satte gang i de dybe og eksistentielle spørgsmål:

♦ Hvorfor er jeg her?
♦ Hvad er meningen og formålet med mit liv?
♦ Hvad fylder mig med glæde, livskraft og vitalitet?
♦ Og hvordan finder jeg ud af det?

I min egen proces opdagede jeg, at hjertet var trist og lukket, fordi jeg gik imod mig selv og egentlig gjorde vold på mig selv.

Det blev en stor opvågning, som førte til, at jeg for alvor tog fat i mit selv og mit liv.

 

Meningen og formålet med dit liv

I vores kultur og samfund er det ego-bevidstheden, der dominerer, fordi det er den bevidsthed, vi har bygget vores liv og samfund op omkring.

Det betyder også, at rigtig mange mennesker jagter meningen og formålet med deres liv ud fra en mål- og resultatorienteret tilgang.

Ud fra en ambition om at bevise deres værd. Og ud fra eksterne goder.

Men uden at være i kontakt med deres hjerte.

De jagter deres livsformål, som om det er en jobbeskrivelse, de skal formulere – som de skal tjene penge på.

Èt af de helt store problemer med denne tilgang er, at det ofte ender i frustration og angst for at træffe en beslutning, fordi …

… hvad nu hvis, det er forkert?

… hvad nu hvis, jeg følger den forkerte vej?

… hvad nu hvis det ikke er det rigtige?

Denne tilgang lægger et enormt stort pres på os, som kan ende i alvorlig stress, angst og depression.

Jeg har selv været hele møllen igennem.

Efterhånden som jeg lærte at åbne mit hjerte og lytte til, hvad det fortæller mig, er jeg kommet til den erkendelse, at formålet med mit liv er at være mig selv fuldt og helt – med alt hvad det indebærer.

Og meningen er, at jeg skal bruge mig selv optimalt og være den forandring, jeg ønsker at se i verden.

Jeg tror fuldt og fast på, at vi alle er sat på denne jord for at være den, vi er og bidrage med dét, vi kan – unikt og enestående.

 

Når du står ved en korsvej … igen!

At vide, hvem du er, og hvad der er vigtigst for dig, er de to første grundlæggende betingelser for at leve det liv, du er født til at leve, fordi jo bedre du kender dig selv, jo klarere bliver valgene i dit liv.

Og de valg, du træffer øjeblik for øjeblik former dit liv.

I sit klassiske digt “The Road Not Taken” sammenligner Robert Frost dét at gå gennem livet med at gå gennem en skov.

Digtet beskriver den situation at komme til et sted, hvor stien i skoven deler sig, og så at skulle vælge mellem de to veje, der ligger foran ham.

Digtet slutter med én af de mest berømte linjer i moderne litteratur:

”Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference”.

Alt for ofte bliver digtet fortolket som om, at det handler om et enkelt monumentalt øjeblik, én eneste kæmpemæssig beslutning, der afgør udfaldet af et menneskes hele liv.

Men, digtet handler IKKE om et enkelt øjeblik i et menneskeliv.

Det handler om hver eneste øjeblik i vores liv.

Når du går derudaf på din vej, opdager du hele tiden, at du står ved en korsvej.

Ikke så snart har du truffet en beslutning og taget tre eller fire skridt ad den vej, før du støder på et sted, hvor vejen deler sig i to i den gule skov … igen!

Vejdelingen dukker hele tiden op i dit liv.

Der findes tusindvis af veje: Du må beslutte dig for, hvilken vej der er bedst for dig – og hele tiden være villig til at korrigere din kurs.

 

Lad dit hjerte vise dig vej

For at blive sandt dig selv, må du prioritere at blive fortrolig med dig selv.

Det betyder at udforske, hvad det vil sige at være dig selv. Hver dag, i alle situationer. Og gøre dét, du allerede gør helhjertet og med fornyet åbenhed og nærvær.

Begynd at træffe de små beslutninger i dit daglige liv i overensstemmelse med dét, du kan mærke, er sandt.

Ved at efterleve meningen og formålet med dit liv i det små, vil de større spørgsmål, der tårner sig op i dit liv blive nemmere at besvare.

Jeg ved med sikkerhed, at ligegyldigt hvilke omstændigheder du befinder dig i, og hvor langt du er i din egen udviklingsproces, vil det altid være muligt for dig, at sige ’Ja’ til dit hjertes sandhed – og derigennem lade dit hjerte vise dig vej.

Du kan vælge at lade den sandhed fylde mere og mere, så den for alvor kan blive din ultimative indre ressource i forhold til tryghed og velvære, og skridt for skridt give dig en rolig og tillidsfuld indstilling til livet.

Når du gør dét, vil du opdage, at det er så dybt tilfredsstillende at leve for og fra hjerte, at intet kan måle sig med det. Og at det lige præcist er dét, der er giver dit liv mening og glæde.

Du har allerede alt i dig, som er nødvendigt for at kunne foretage din livsrejse. Du må simpelthen begynde at efterleve den sandhed, du allerede besidder – dit hjertes sandhed.

Spørgsmål til dig: Hvad giver dit liv mening og værdi? Hvad må du nødvendigvis være villig til at gøre mere af for at leve dit formål? Og hvad skal du gøre mindre af? Skriv dine svar i kommentarfeltet – jeg vil elske at høre fra dig

 

The form you have selected does not exist.

You Might Also Like

4 Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.