0 In Hjertets intelligens

Når mindfulness IKKE er svaret (Om at bruge hjertets visdom)

intelligente hjerte

Mindfulness er godt for mange ting – ingen tvivl om det. Men hvis du ønsker at udvikle din hjerteintelligens og leve dit fulde potentiale, er mindfulness ikke tilstrækkelig som metode.

Da jeg sagde mit job op for over 12 år siden og for alvor startede rejsen hen imod at blive mere mig selv og finde ind til meningen med mit liv, var mit første stop mindfulness.

Dengang var mindfulness kun i sin vorden og slet ikke så populært, som det er nu. Vi var nogle få pionerere, og jeg vidste bare instinktivt, at der var noget vigtigt for mig at hente i den lære.

Jeg brugte flere år både på at mestre min egen praksis og på at lære at guide andre i at bruge mindfulness som metode til et mere bevidst liv.

Men, selvom at jeg fandt store fordele i mindfulness som metode – større bevidsthed, større forståelse, større tolerance og mere ro – så havde jeg stadig en nagende følelse af, at der manglede noget.

Mit hjerte føltes stadig tungt og trist.

I årevis forsøgte jeg at finde ud af, hvad det var, der manglede, og jeg opdagede mange vigtige ting, jeg havde brug for at se på.

Dog, ingen af dem løftede for alvor skyerne fra mit hjerte.

Det var først, da jeg blev introduceret til hjertets intelligens og de ’hjerte-praksisser’, som nu er grundstenen i min praksis og mit arbejde, at solen endelig i højere og højere grad kiggede frem fra skyerne.

Det var gennem dette arbejde, at jeg fik adgang til den passion og vitalitet i mit indre, som i virkeligheden er kernen af, hvem jeg er, og hvad mit liv skal bruges på.

Derfor er mindfulness så populært

Mindfulness er blevet en milliard-industri med bøger, koncepter og diverse kurser i at være en mindful spiser, en mindful leder, en mindful forælder, en mindful forbruger, en mindful kollega, og ikke mindst er mindfulness lige nu det mest ’hypede’ stresshåndteringsværktøj på markedet.

Der er flere årsager til, at det er blevet så populært.

Mindfulness har fået en masse opmærksomhed, fordi flere hjerneforskere har studeret det, og dermed givet det en validitet, som er til at forstå her i vores moderne vestlige verden.

Kernen i mindfulness er at observere, lægge mærke til og navngive tanker, følelser og kropsfornemmelser på en objektiv måde. Og det er lige præcist dét, forskere og akademikere gør.

Derfor er det ikke nogen overraskelse, at det har vundet indpas i disse kredse og er tiltalende som forskningsobjekt.

Det er på mange måder en kognitiv øvelse, som primært aktiverer venstre hjernehalvdel. Og fordi hele vores samfund er bygget op om venstre hjernehalvdels kvaliteter, er det heller ikke nogen overraskelse, at mange i vores samfund finder det attraktivt.

Det er i den grad blevet en accepteret del både som behandlingsmetode og som et effektivt værktøj for såvel erhvervsliv, offentlige institutioner som private brugere.

Rejsen ind til hjertets visdom

Dét, jeg selv opdagede og erfarede, var, at mindfulness kun er det første skridt på vejen hen imod at åbne hjertet og få adgang til dets visdom.

Men, det er på ingen måde i stand til at bringe mig hele vejen!

Ifølge den tibetanske buddhistiske tradition er formålet med mindfulness at berolige nervesystemet, når det er overstimuleret og overvældet af voldsomme følelsesmæssige energiladninger, som du har svært ved at være med.

Det vil sige, at hvis du sætter dig ned og rette din opmærksomhed mod vejrtrækningen og følger luften ind gennem næsen, er du i stand til at nedregulere dig selv.

Du er i stand til at komme tilbage til en indre tilstand af at være rimelig rolig.

Og du kommer tilbage til din mere voksne og kontrollerede eller beherskede personlighed.

Det er alt sammen fint og godt som første skridt.

Men, hvis du har et dybt ønske eller en større længsel efter leve dit fulde potentiale og følge dit hjertes formål, er det nødvendigt at komme nogle spadestik dybere og ’hente energien’ fra et andet sted en venstre hjernehalvdel og ego-bevidstheden.

Du kan ikke få adgang til hjertet og til hjerte-bevidstheden gennem sindet og ego-bevidstheden – det er simpelthen ikke muligt.

Buddha talte selv rigtig meget om betydningen af at åbne hjertet og bruge dets visdom aktivt gennem andre metoder end den klassiske mindfulness-træning.

Han talte om hjerte-bevidstheden som noget andet og større end ego-bevidstheden og sindets tænkning.

Og han var én af de første lærere, der talte om hjertet som centrum for vores bevidsthed – og faktisk som centrum for selve den menneskelige væren.

Fra mindfulness til heartfulness

Ét af de vigtige nøgleord i den hjerteintelligente træning er aktivering.

Aktivering betyder at vække dét der allerede er inden i til live. Og for at kunne aktivere kræver det fuldt engagement i dét, der er, præcist som det er.

Det betyder blandt andet, at i stedet for at nedregulere og berolige dine følelser, skal du lære at bruge dem aktivt og med fuldt engagement.

Når du kun laver mindfulness-praksis uden at aktivere hjertet, vil det ikke være muligt for dig at få adgang til den meget større dybde, som hjertet rummer.

Den dybe intuitive visdom inden i dig, som guider dig og hjælper dig med at forblive centreret og engageret på din vej, på hjertets vej.

Et andet vigtigt nøgleord er kærlighed.

Når du begynder at aktivere og få adgang til dit hjerte, begynder du også at få adgang til ubetinget kærlighed.

Ubetinget kærlighed flyder direkte ind i hjertet fra selve livskraften, og når dit hjerte er åbent, fungerer det som en kanal for denne kraft.

Ubetinget kærlighed hjælper dig med at forbinde dig med den, du virkelig er. Det er derfor, at den er så uundværlig.

Når du lærer at åbne dig (og dit hjerte) for ubetinget kærlighed, vil denne kærlighed naturligt stråle ud inde fra dig, uden du overhovedet behøver at anstrenge dig eller fokusere på at give kærlighed.

At være kærlighed på denne måde vil manifestere sig både i forhold til dig selv, til andre mennesker og til livet generelt.

I forhold til dig selv vil det blandt andet manifestere sig som en urokkelig indre tillid og selv-accept, der varmer dig indefra.

I forhold til andre mennesker viser det sig blandt andet som uselvisk omsorg.

Og i forhold til livet manifesterer det sig blandt andet som en følelse af dyb velvære, værdsættelse og livsglæde.

Det er min fulde overbevisning, at hvis du ønsker at leve dit liv fuldt og helt, må du lære at opdage og blive fortrolig med dét, der foregår i dit hjerte.

Vi gør alle klogt i at lære at lytte til vores hjertes dybeste længsel, og vi gør klogt i at følge den, uanset hvor den fører os hen.

Hvis du ønsker at lære, hvordan du lever og leder dig selv fra hjertet, så vil mit mentorforløb måske være noget for dig. Læs mere om det her >>>

The form you have selected does not exist.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.