0 In Hjertets intelligens

Sådan udvikler og integrerer du nye indre styrker

indre styrker

Hvis du ønsker at udfolde dit potentiale og leve dit hjertes formål, er det altafgørende vigtigt, at du ved, hvordan du udvikler nye indre styrker og integrerer dem i dit system, så du kan bruge dem optimalt. Læs med her og bliv klogere på, hvordan du gør.

Jeg elsker at tage på rejser til øde og ’ikke-civiliserede’ områder, hvor der er stilhed og vild, uberørt natur. På sådanne ture er jeg fuldstændig afhængig af, hvad der er af forsyninger i min rygsæk.

Hvis vi betragter livet som en rejse, kan du tænke om dine indre styrker, som de forsyninger, du har i din indre rygsæk, som du gør brug af på den snoede og ofte hårde vej gennem livet.

Indre styrker inkluderer egenskaber så som et positivt livssyn, integritet, autenticitet, indre ro, mod, beslutsomhed, medfølelse, selvværd og et åbent hjerte.

Jeg bruger ordet ’styrker’ meget bredt, hvilket vil sige, at det dækker over ressourcefulde følelser så som fred, kærlighed, omsorg så vel som færdigheder, nyttige perspektiver og kropslige oplevelser som udvidelse og vitalitet.

I modsætning til flygtige mentale tilstande, er indre styrker stabile træk.

Det vil sige, at de fungerer som en varig kilde til både personlig velvære og modne handlinger, der bidrager positivt til andre.

Jo mere du får integreret dine indre styrker i dit system og dermed som din måde at være i verden på, jo mere vil de komme ind på rygradden og fungere som en ubevidst kompetence, der automatisk bliver udløst, når der er brug for dem.

 

Tre altafgørende faktorer for din velvære og dine handlinger

Din psykiske velvære og dine handlinger bestemmes af tre faktorer, der er internt forbundne, og som derfor gensidigt påvirker hinanden.

De tre faktorer er: De udfordringer du møder, dine indre tilbøjeligheder og dine indre styrker.

De indre tilbøjeligheder er også dét, vi ofte kalder for svagheder, og de bliver især udløst, når vi er pressede og stressede.

Eksempelvis: Hvis du har en indre tilbøjelighed til angst, vil udfordringen med en kritisk chef gå dybere ind i dit system og påvirke dig mere negativt, med mindre du har udviklet indre styrker, der kan hjælpe dig gennem udfordringen på en sund og hensigtsmæssig måde.

For mit eget vedkommende har jeg en indre tilbøjelighed til at bekymre mig og være selv-kritisk. Det har derfor været altafgørende for mig, at udvikle indre styrker, som hjælper mig gennem udfordringer på en meget bedre måde end bekymring og selv-kritik.

Livets vej er fuld af udfordringer – både store og små – og jo flere indre styrker, du har udviklet, jo bedre rustet vil du være til at møde disse udfordringer på en ressourcefuld måde. Og jo mindre vil dine indre tilbøjeligheder være din svaghed.

Så, hvis du ønsker at føle dig mindre stresset, angst, frustreret, irritabel, deprimeret, skuffet, ensom, skyldbevidst, såret eller utilstrækkelig, vil det hjælpe dig at have flere indre styrker.

Der er ingen tvivl om, at indre styrker er grundlæggende for et lykkeligt, produktivt og kærligt liv. Og de er indre ressourcer du udvikler og opbygger over tid.

 

Dine oplevelser betyder alt for dine indre styrker

Vi lærer og husker via oplevelser – på godt og ondt.

Og de oplevelser, du får gennem livet, vil sætte varige spor i hele dit system.

De har afgørende betydning for, hvordan dit nervesystem fungerer og reagerer.

De har afgørende betydning for de neurale netværk, der bliver udviklet i din hjerne, og dermed hvad din hjerne er opmærksom på og fokuserer på.

Og de har afgørende betydning for udviklingen af dit følelses-system og dermed også, om du udvikler sunde eller usunde følelsesmæssige vaner.

Det betyder helt konkret, at når du ønsker at udvikle nye indre styrker, er det super vigtigt, hvilke oplevelser du opsøger og får.

Selvom der er rigtig meget i livet, du ikke har kontrol over, så er du dog (heldigvis) selv herre over, hvad du bevidst opsøger, og hvad du vælger at tage ind og lade fylde i dit system.

Derfor går din opgave ud på at lede efter muligheder for at få oplevelser af den indre styrke, du ønsker at udvikle.

Eksempelvis, hvis du ønsker at udvikle en følelse af at være støttet og holdt af, så hold dine øjne åbne for de små dagligdags øjeblikke, hvor du oplever venlighed, omsorg, kærlighed, værdsættelse og varme fra andre.

Og hver gang du oplever det, skal du lade disse oplevelser synke ind i dit system ved at bruge 20-30 sekunder på bevidst at tage oplevelsen ind.

Når du gør dét, sørger du for, at det kommer ind på celleplan og fylder dig op indefra, så det forbliver i dit system som en ressource.

Så, meget simpelt kan dét at udvikle indre styrker koges ned til blot fire ord:

Oplev det, integrér det.

Og læg godt mærke til, hvad der sker, og hvordan dit liv forandrer sig, når du gør det.

Spørgmål til dig: Hvilke indre styrker har du brug for at udvikle og integere i dit system? Og hvilke oplevelser vil give dig mulighed for at gøre det? Skriv dine svar i kommentarfeltet. Jeg vil elske at høre fra dig ❤️

 

The form you have selected does not exist.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.