0 In Hjertets intelligens

Hjertecentreret kommunikation – Skab sunde og stærke relationer

Hvor god er du til at kommunikere fra hjertet? Få her tips til hvordan du skaber sunde og stærke relationer gennem hjertecentreret kommunikation.

Vi oplever alle situationer og omstændigheder, hvor en anden person overskrider vores personlige grænse eller siger noget, som sætter en stærk følelsesmæssig reaktion i gang i os.

Måske kender du også til at gå i forsvarsposition og give igen af samme skuffe, når nogle trykker på dine knapper?

Men som du sikkert også selv har erfaret, er det IKKE en særlig hensigtsmæssig måde at reagerer på.

Det er det ikke, fordi når vi reagerer med kritik, fjendtlighed, bebrejdelse eller med forsvarsparaderne helt oppe, skaber vi kun mere af det samme.

Den fjendtlige attitude skaber disharmoni i hele dit system, og du bruger alt for meget af din værdifulde energi på det.

Energi, som du kunne bruge bedre på noget andet og mere tilfredsstillende og glædesfyldt.

Hvad kan du så gøre i stedet for?

Svaret er at lære at kommunikere fra hjertet.

Det vil sige at udtrykke dig med et åbent og sårbart hjerte, samtidig med at du bevarer din indre styrke.

Det er kvaliteten af at være ægte og være villig til at dele og udtrykke, hvem du er uden at undskylde og bortforklare.

Når du gør det, vil dét, du siger, lande i den anden, og det vil skabe større fortrolighed og forståelse – hvad end det er i dit parforhold, i venskaber, med kollegaer eller andre du er i kontakt med.

Din kommunikation vil få større kraft og invitere den anden til at åbne op og modtage.

Tænk et øjeblik på hvilken indflydelse det vil have i dine relationer både i dit privatliv og i dit arbejdsliv, hvis du altid var i stand til at tale og lytte fra hjertet?

I mit mentorforløb er der et helt modul om, hvordan du skaber stærke og sunde relationer gennem hjertecentreret kommunikation.

Det er én af de vigtigste færdigheder, du overhovedet kan udvikle som menneske.

Jeg vil her give dig en kraftfuld proces, som hjælper dig med at give udtryk for dine grænser og behov på en klar og hjertecentreret måde, som skaber forbindelse og forståelse i stedet for modstand og konflikt.

Næste gang du er i en situation, hvor du bliver irriteret, oprevet eller ked af noget en anden siger eller gør, så følg disse tre trin:

1.  Stop op og kom til stede i dig selv ved at trække vejret ind og ud gennem hjerteområdet.

Det er nødvendigt, at du lærer dig selv at vende opmærksomheden indad i stedet for udad, så du kan centrere dig selv og lægge mærke til, hvad der virkelig foregår inden i dig.

Når som helst du opdager, at du reagerer følelsesmæssigt så stop op og observér.

At trække vejret og observere er kraftfuldt, fordi det bryder automatreaktionen og giver dig valgmuligheder, så du kan handle mere hensigtsmæssigt – du skifter så at sige fra den primitive og ubevidste hjerne til den bevidste hjerne – heri ligger visdommen om at trække vejret og tælle til 10!

2.  Læg mærke til hvad du føler.

Næste skridt er at lægge mærke til, hvad du føler lige her lige nu.

Det er vigtigt, at du bruger ord som udtrykker din ægte kernefølelse – så som ”Jeg føler vrede”.

Når du udtrykker den ægte kernefølelse, undgår du at gå i fælden med at udtrykke skyld, skam og bebrejdelse, hvilket kun forstærker offer-rollen, blokerer for hjertecentreret kommunikation og optrapper en konflikt.

At udtrykke din ægte følelse sårbart og ærligt skaber forbindelse, fortrolighed og samhørighed.

3. Giv udtryk for dit behov eller ønske.

Sidste trin er at blive bevidst om og kommunikere dit behov eller ønske til den anden person.

Igen, kom til stede i dit hjerte og spørg dit hjerte om, hvad det virkelig er, du ønsker eller har behov for i forhold til, hvad du føler i denne situation.

Det er vigtigt, at du bliver så specifik som muligt og udtrykker dit behov eller ønske som en anmodning i stedet for som et krav.

At bede om hvad du ønsker eller har brug for åbner op og skaber et fælles rum, hvorimod et krav lukker af og skaber modstand.

Et eksempel på hjertecentreret kommunikation

Du er i et møde med Peter, og han siger noget, som rammer dig hård på dit selvværd, du bliver ked af det og får tårer i øjnene og er lige ved at græde.

I den situation er det vigtigt, at du giver dig selv lov til at mærke det, og ikke undertrykker det og lader som om, det ikke er sket.

Din hjerteintelligente træning går her ud på at trække vejret med det og være modig nok til at sige:

”Wow, Peter, dét du lige sagde føltes som et slag i maven på mig. Jeg kan mærke, at jeg blev ked af det. Jeg har lige brug for at gå en kort tur. Jeg har brug for at tage nogle minutter til at samle mine tanker. Jeg håber, at vi kan tage dette op, når jeg kommer tilbage og virkelig finde ud af, hvad der skete.”

Du har nu kommunikeret uden at skabe skyld, skam og bebrejdelse.

Du har sat sunde grænser uden at skabe barrierer, hvilket både skaber respekt og dybere fortrolighed.

Og selv om at vi ikke altid får dét, vi beder om og vores behov ikke altid bliver mødt, vil denne form for hjertecentreret kommunikation udvikle og udvide din evne til at skabe sunde og stærke relationer, som er baseret på åbenhed, ærlighed og empati.

Spørgsmål til dig:

Hvad er din erfaring med at kommunikere fra hjertet? Hvordan påvirker det dine relationer, når du er i stand til at gøre det? Skriv om din erfaring og måske nogle gode råd, som du ved virker godt i kommentarfeltet herunder ♥

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.