0 In Hjertets intelligens

Er du en del af løsningen eller en del af problemet? {Fra krise til ægte forandring}

sunde og stærke relationer

Jeg hørte forleden en dansk klimaforsker sige, at den krise, vi står i nu, kræver en transformation i den måde, vi lever på, forbruger på og er menneske på.

Og jeg kunne ikke være mere enig!

Vi står midt i en menneskelig krise af dimensioner, som kræver en fuldkommen anderledes måde at være i verden på.

Måske tænker du, at det lyder en tand for dramatisk.

Men det er det desværre ikke.

Hvis man virkelig sætter sig ind i klimaforandringerne, sundhedskriserne (både fysisk og psykisk), måden vi opdrager vores børn på, det digitale ’vilde vesten’ som skaber en inhuman verden, energikrisen, kampene for racemæssig og økonomisk retfærdighed, den finansielle krise, det politiske (magt)spil, og de internationale krige der destabiliserer og destruerer verden, bliver man klar over, hvor galt det står til.

Og ikke mindst, hvor meget der er brug for ægte lederskab fra hjertet.

Det er ikke nok blot at lave kosmetiske ændringer på overfladen.

Det vil faktisk kun gøre det hele værre.

Vi må derimod være villig til at lave dybtgående forandringer ved roden.

Krise betyder nye muligheder

Det kan helt sikkert virke både overvældende og uoverskueligt med alle disse kriser på samme tid.

Derfor er det også fristende at overlade det til ’andre’ at gøre noget ved det.

Mange af os bliver slået ud af kurs og mister måske fodfæstet for en stund.

Men heldigvis betyder krise også nye muligheder.

Hvis du tager dig tid til at trække vejret og komme til stede i hjertet, kan du måske også fornemme en subtil understrøm af potentiale og muligheder, som altid er til stede.

Når jeg lytter nedenunder angsten og usikkerheden, er jeg ikke et sekund i tvivl om, at denne tid med store udfordringer også er en enestående mulighed for at skabe ægte og langvarig forandring.

Fra selv-centreret til livs-centreret

Jeg er sikker på, at vi (som menneskehed) befinder os midt i et vigtigt paradigmeskift.

Den verden, vi kendte engang, er forbi.

Fremtiden kræver, at vi forandrer vores opfattelse af, hvad ’det gode liv’ er, og hvordan vi lever i ægte fred og sund udvikling på denne planet.

Det er op til os, hvordan vi vælger at respondere – både individuelt og kollektivt.

Fordi det er en ’indefra og ud proces’.

Det betyder, at det kræver en forvandling i tanke, følelse og handling i det enkelte menneske, hvorefter det vil manifestere sig i det ydre som både systemiske og kulturelle forandringer.

Som Albert Einstein sagde, kan vi ikke kan løse et problem fra samme bevidsthed, som skabte det.

Og Niels Bohr udtrykte samme princip, da han sagde, at ethvert problem indeholder sin egen løsning, men vi må være villige til at forandre vores måde at tænke på for at finde den.

Derfor vil de nødvendige forandringer også først slå igennem, når tilstrækkeligt mange enkeltindivider har valgt det.

På den måde hænger det individuelle og det kollektive sammen.

Fra krise til ægte langvarig forandring

Vejen frem går ikke gennem de sædvanlige midler på de sædvanlige måder (politisk, økonomisk, systemisk osv.), fordi de har vist deres utilstrækkelighed og er i forfald.

Hvis vi er villige til at lytte til både Einstein og Bohr, giver de os et afgørende forandringsprincip, som åbner for den nye og bæredygtige vej, vi skal følge.

Nemlig, princippet om at skifte bevidsthed og dermed åbne for nye måder at tænke og se verden på.

Man kan ikke skabe de nødvendige forandringer i det kendte. Det vil sige i de kendte mønstre, vaner og systemer.

For at citere Einstein igen, så sagde han også, at: definitionen af vanvid er at gøre det samme igen og igen og forvente et andet resultat.

På samme måde er det også vanvid eller idioti at tro, at de samme systemer og de samme måder at tænke og handle på, vil være svaret på de problemer, vi har skabt for os selv.

Ligesom det personlige livs forandringer og overgange forårsager usikkerhed og uforudsigelighed, sker det også kollektivt, globalt set.

Overgangen mellem den gamle og den nye verden kan være hård og svær.

Derfor er det også vigtigt at give slip på det gamle paradigmes metoder og tankegange.

Og vi har alle en rolle at spille i de nødvendige forandringer.

Ustabile tider kræver stabile mennesker med et stabilt indre fundament.

Derfor er personligt lederskab fra hjertet altafgørende i denne historiske overgangsfase.

At være en del af løsningen

Hvis du ønsker at være en del af løsningen frem for at forblive en del af problemet må du være villig til at skifte orientering og forandre din måde at være i verden på.

’Hjerte-arbejdet’ er den bedste metode, jeg er stødt på, der kan hjælpe dig med det.

I ’hjerte-arbejdet udforsker vi, hvordan vi kan forberede os på og træne en anderledes måde at være på, så vi kan forandre de usunde systemer i verden.

I ’hjerte-arbejdet’ udnytter vi de ekstreme situationer og energierne i dem til at udfolde endnu mere af dem, vi er – i stedet for at blive magtesløse ofrer eller gå i panik og blot bidrage til vanvidet.

Det indebærer at opbygge en ’væren’, der er gearet til at træde ud i det ukendte, i det uforudsigelige og navigere hjerte-intelligent gennem den uophørlige byge af ekstreme situationer, så vi kan træde fuldt ind i de nye muligheder.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.