0 In Hjertets intelligens

Integritet skaber helhed {& Om hvorfor det er så svært}

integritet

Når du vil udvikle dit personlige lederskab fra hjertet er det alfa og omega, at du er villig til at leve i integritet.

Uden det vil du ikke få adgang til din livskraft og dit hjertes essentielle ressourcer.

Min erfaring er, at langt de fleste af os er opdraget til at leve halvhjertet uden et stabilt indre fundament og med de fleste af vores kvaliteter gemt godt væk.

Det betyder, at vi ikke tør vise os, som vi virkelig er.

Vi forstiller os.

Og vi lever med skjulte dagsordner i vores relationer.

Det skaber indre splittelse, disharmoni, angst og uro, som forplanter sig i den ydre verden.

Mit kendskab til det splittede og halvhjertede liv kommer først fra min egen erfaring og dernæst fra de mange mennesker, jeg har været i kontakt med og arbejdet med gennem de seneste årtier.

Jeg længes efter at være hel, men halvhjertethed synes ofte at være det lettere og mere sikre valg.”

Det (eller varianter af det samme) har jeg hørt så ofte, at jeg ikke har tal på hvor mange gange.

Denne ’leveregel’ giver dog nogle udfordringer, fordi:

Hvordan kan du anerkende en andens kvaliteter, når du benægter dine egne?

Hvordan kan du stole på en andens integritet, når du trodser din egen?

At være hel betyder ikke at være perfekt men at omfavne det ufuldkomne som en integreret del af livet.

Hvad er integritet?

Ordet ’integritet’ betyder ’helhed’ og ’fuldkommenhed’.

At leve i integritet betyder at bringe dit indre og ydre liv i harmoni.

Det vil sige, at der er overensstemmelse mellem det, du siger er vigtigt for dig, og så de handlinger, du rent faktisk foretager.

Med andre ord; Kan din partner, dine børn, dine kollegaer, dine venner og andre mennesker omkring dig stole på, at du gør det, du siger du vil gøre.

At du følger det, du siger, er vigtigt for dig?

Du kender sikkert talemåden: Din adfærd larmer så meget, at jeg ikke kan høre, hvad du siger.

Med andre ord: Der er ikke overensstemmelse mellem adfærd og ord.

Som den romerske stoiske filosof Epictetus rådede sine elever til:

”Først sig til dig selv, hvad du ønsker at være; og så gør dét, du skal gøre”.

At leve i integritet er en daglig praksis.

Hvert øjeblik tæller.

Det vil sige, at det ikke nytter noget, at det blot sker engang imellem.

Hver gang du ikke er i integritet, skader du din troværdighed.

Hvis du ikke er i integritet, vil det skabe en understrøm af mistillid, der vil gennemsyre alle dine relationer og din færd i verden.

Det er vigtigt at sige, at dette gælder i alle relationer: I vennekredsen, i familien, på arbejdspladsen, i nabolaget, i samfundet og ikke mindst i din egen relation med dig selv.

Små uoverensstemmelser bliver til store beskidte diskussioner.

Løfter bliver brudt.

Intimitet og fortrolighed aftager.

Og alt dette vil svække din evne til at indgå i sunde og stærke relationer og udfolde dit potentiale.

At leve i integritet, derimod, skaber tillid og fortrolighed, og det styrker din livskraft.

At leve ude af integritet kommer til udtryk på mange forskellige måder

Det er blandt andet det liv, vi fører, når:

❗ Vi ikke engagerer os helhjertet i vores arbejde, og både formindsker arbejdets kvalitet og distancerer os fra dem, det skulle gavne.

❗ Vi tjener vores penge i jobs, der krænker vores grundlæggende værdier – selv når vores overlevelse ikke afhænger af det.

❗ Vi bliver i omgivelser eller relationer, der til stadighed ’kvæler vores sjæl’ – af frygt for at give slip.

❗ Vi har hemmeligheder og skjulte dagsordner – for at opnå personlig gevinst på bekostning af andre mennesker.

❗ Vi skjuler vores sande meninger og dét, vi tror på – for at undgå konflikt, udfordring og forandring.

❗ Vi skjuler vores ægte identitet – af frygt for at blive kritiseret, holdt udenfor, undgået eller angrebet.

Kan du genkende noget af det?

At leve i integritet er helt sikkert ’risky business’, fordi det gør dig sårbar på måder, som det angste ego helst vil undgå.

Men hvis du lever med kontakt til dit hjerte, sætter du stor pris på, når andre mennesker lever i integritet.

Og du elsker synet af dem, der står med integriteten intakt og nægter at leve halvhjertet.

Denne slags mennesker er umådelig inspirerende, og de lyser verden op.

Derfor er det så svært

Fordi vores samfund og kultur ikke opfordrer til eller går ind for helhed og dyb integritet, er det en stor udfordring at leve på denne måde.

Det kræver mod og helhjertet selvværd at stå i sin sandhed – uanset hvad!

Og min erfaring er, at vi ofte glider tilbage i de gamle uhensigtsmæssige mønstre på disse måder:

Benægtelse: Dét, jeg har set om mig selv, kan helt sikkert ikke være sandt!

Tvetydighed: Hjertet taler sagte, og sandhed er en subtil ’uhåndterlig ting’, så hvordan kan jeg være sikker på hvad, mit hjerte siger?

Angst: Hvis jeg lader denne indre stemme diktere retningen og formen på mit liv, hvilken pris kan jeg så være nødt til at betale i en verden, der ofte straffer autenticitet og integritet?

Fejhed: Det halvhjertede liv er måske destruktivt, men i det mindste kender jeg territoriet der. Det, der ligger ud over det, er ukendt land.

Gerrighed: I nogle situationer bliver jeg belønnet for at være villig til at lukke af for eller overhøre mit hjerte. Og den belønning nyder jeg.

Det halvhjertede liv er et såret liv.

Hvor mange gange har du ikke også bragt yderligere smerte eller lidelse til en situation, fordi du var ’ude af dig selv’?

Situationer, hvor du ikke stoppede op og spurgte dig selv: Hvad er den bedste eller mest kærlige måde, jeg kan respondere på i denne situation?

Eller ventede med at gøre noget, indtil du havde svaret på: Hvad guider mit hjerte mig til at gøre lige nu?

Dog bliver vores intelligente hjerte ved med at opfordre os til at hele sårene og komme tilbage til helhed.

Åbent hjerte, stærk ryg

I den buddhistiske tradition taler man om kriger-posituren, når man taler om integritet.

Kriger-posituren er et åbent hjerte og en stærk ryg.

Jeg elsker det billede på et menneske i integritet, og det giver så meget mening i forhold til personligt lederskab fra hjertet.

Den stærke ryg handler om at tage radikalt selv-ansvar og stå fast på dine værdier og grundlæggende principper.

Det handler også om at prioritere klarhed og tydelighed. Hvor der ikke er klarhed, er der ikke integritet.

Klarhed og tydelighed beroliger nervesystemet, så der er bedre mulighed for at skabe forbindelse og samhørighed.

Men for at den stærke ryg ikke skal blive en manipulerende, angstfyldt og lukket enhed, skal der også være et åbent hjerte.

At holde dit hjerte åbent betyder blandt andet, at du inkluderer alle følelser, behandler andre med respekt og værdighed, udviser dyb medfølelse samt tjener det fælles bedste.

Når du kombinerer et åbent hjerte med en stærk ryg, udtrykker du den højeste form for modenhed som menneske.

Du lever med autenticitet og integritet, og du giver andre mulighed for at gøre det samme.

I min bog ”Hvem vælger du at være?” kan du bl.a. læse om de 6 vigtige integritetsvaner, og hvordan du integrerer dine dybeste kerneværdier i dit liv.

At have fuld adgang til din livskraft

Jo mere du bliver klar på, hvem du er, og hvad der er vigtigst for dig, og vælger dine handlinger i overensstemmelse med dét, jo mere fri, hel, glad og fredfyldt vil du blive.

Det er en indre oplevelse, som du mærker vibrere i alle dine celler, når du lever i integritet og tager radikalt selv-ansvar for dit liv.

Du oplever at være fuldt i live, fordi den helhed du oplever, åbner for hjertets kanal.

Du vil være fuld forbundet hjerte-hjerne-krop.

Det betyder, at der er optimal energiomsætning, hvor energien flyder så frit, som det overhovedet er muligt.

Det er lige præcis det, der er vitalitet.

Det er det, som konstant fylder dine indre batterier op.

Det er naturligvis noget, du skal vælge. Helhjertet.

Det betyder også, at du må være villig til at risikere noget for at have fuld adgang til din livskraft.

Så spørg dig selv lige nu: Hvad er jeg villig til at risikere?

Måske vil du risikere ubehag, konflikt og sårbarhed. Sikkerhed, kontrol, rod. Måske er du villig til at sætte visse relationer og dit omdømme på spil?

Hvad er du ikke villig til at risikere?

Når du har klarhed over de ting, har du et meget bedre grundlag for at arbejde videre med din integritet og opdage, hvor der er ’integritetslæk’, som dræner dig for energi og suger livskraft ud af dig.

Bevæbnet med intentioner for, hvem du vil være, hvordan du ønsker at interagere med andre, og hvad du bringer ind i verden, træder du i karakter og tager personligt lederskab fra hjertet.

The form you have selected does not exist.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.