0 In Hjertets intelligens

7 falske overbevisninger der skader dine relationer

overbevisninger

At skabe sunde og stærke relationer er en kunst og en færdighed – hvad end det er i parforholdet, i familien, i vennekredsen eller på arbejdspladsen – og her spiller overbevisninger en stor rolle.

Jeg vil faktisk gå så langt som at sige, at kvaliteten af dine relationer i høj grad spejler din følelsesmæssige modenhed og mestring, fordi følelser er en af de vigtigste ingredienser i alle slags relationer.

De fleste af os oplever ofte vores relationer som et uperfekt, konfliktfyldt sammenfiltreret væv af menneskelig interaktion, som giver anledning til enorm frustration, sorg, vrede og had.

Måske har du også selv oplevet og erfaret, at relationer kan være besværlige: Det at være i relation er ofte krævende, udfordrende og hårdt, fordi vores dybeste sår bliver aktiveret og udstillet.

Min erfaring er i hvert fald, at dette aspekt af det menneskelige liv er noget, de fleste kæmper med, og som også har den største indflydelse på både livskvalitet og –glæde.

Indre usikkerhed og manglende kontakt med dit eget hjerte skaber mistillid og disharmoni, som gør dig konkurrenceorienteret, jaloux og vanskelig at arbejde sammen med. Eller lukket og udtryksløs, så andre ikke kan mærke dig og har svært ved at forbinde sig med dig.

Derfor er det helt centralt at lære at opbygge sunde, stærke og støttende relationer, når du vil udvikle dit personlige lederskab fra hjertet.

7 falske overbevisninger som skader dine relationer

I mit arbejde har jeg identificereret 7 falske overbevisninger, som går igen hos rigtig mange af mine klienter og kursister.

Måske er det også nogle, du kan nikke genkendende til?

Hvis det er, vil disse overbevisninger skade dine relationer og begrænse din evne til at lede dig selv og andre fra hjertet.

I hvert fald indtil du ser dem for dét, de er.

Derefter vil du bogstavelig talt kunne vende dem på hovedet, se den dybere sandhed og begynde at forandre dét, der skal forandres.

De 7 falske overbevisninger er:

1️⃣ At dele mine følelser med andre vil få mig til at se svag ud.

2️⃣ Gode relationer er konfliktfri.

3️⃣ Jeg bebyrder andre, når jeg deler mine følelser eller problemer med dem.

4️⃣ At tale om et problem er nyttesløst. Kun handling løser et problem.

5️⃣ Jeg jager andre væk, hvis jeg deler mine følelser eller problemer med dem.

6️⃣ At lade andre se mine svagheder gør mig udsat og sætter mig i en ugunstig situation.

7️⃣ Hvis jeg fortæller andre, hvad jeg føler, vil de bare bruge det mod mig.

Mens du læste listen af overbevisninger, var der så nogle af dem, der sprang i øjnene på dig, og som du genkender?

Var der en, to eller flere af sætningerne, hvor du tænkte: ”Hey, den er da ikke falsk!”?

Hvis ja, så er du ikke alene.

Min erfaring er, at rigtig mange mennesker lader en eller flere af disse falske overbevisninger styre deres liv og forhindrer dem i at opleve det, de længes mest efter.

Hver af dem skaber en usynlig mur rundt om dit hjerte, som igen skaber en følelsesmæssig distance til andre – og deraf følelsen af ensomhed eller af ikke at høre til.

Overbevisningernes oprindelse

Overbevisningerne bliver ofte grundlagt tidligt i barndommen, hvor de tager ophold i sindet og slår rod – ofte uden for vores bevidste opmærksomhed.

De er en form for programmering, og de trives i familier, som kæmper med følelser – hvad end det er at overudtrykke eller underudtrykke dem.

Hvis du voksede op i en familie, hvor forståelsen for følelser og deres dybere intelligens ikke var til stede, og hvor dét at rumme, udtrykke og tale om følelser på en sund måde ikke var hverdag, har du sandsynligvis ikke lært, hvordan og hvornår du skal dele eller være sårbar.

Du har måske derimod lært, at det er forkert at vise følelser og at være åben om disse ting.

Og der er stor sandsynlighed for, at nogle af (hvis ikke alle) disse 7 falske overbevisninger blev kommunikeret til dig, enten direkte eller indirekte.

De 7 falske overbevisninger vendt om – og set fra hjertet:

1️⃣ At være følelsesmæssigt åben og vise andre, hvad du føler, giver styrke og skaber dybere forbindelse.

2️⃣ I sunde og stærke relationer er der plads til konflikter. Disse relationer indeholder evnen til at komme igennem dem på en konstruktiv måde.

3️⃣ At dele følelser eller problemer med den rette person på det rette tidspunkt bebyrder ikke det andet menneske. Tværtimod. Det øger nærheden og omsorgen mellem jer.

4️⃣ At tale om et problem med en velvalgt person kan give nyt perspektiv, mindske overvælde, skille skidt fra kanel og nogle gange endda skabe løsninger.

5️⃣ At dele dine følelser eller problemer med den rette person vil gøre, at han eller hun føler sig tættere på dig og inkluderet i din verden.

6️⃣ At lade en anden person se dine svagheder bringer dig ikke i en ugunstig situation – med mindre du ikke selv er i stand til at rumme dem og dømmer dig selv hårdt for dem.

7️⃣ Hvis du lader andre vide, hvordan du har det, og hvad du har brug for, vil de bedre kunne forstå dig og hjælpe dig.

I min bog “Hvem vælger du at være? En guide til personligt lederskab fra hjertet” skriver jeg mere uddybende om at skabe overbevisninger fra hjertet.

Sådan forandrer du dine overbevisninger fra falske til sande

Vælg omhyggeligt hvem du deler hvad med: Du skal IKKE dele alt med alle.

Når det kommer til at dele de ting, som er mest betydningsfulde for dig, så kan du starte med at svare på dette spørgsmål: Føler jeg mig tryg sammen med denne person?

Et andet spørgsmål, du kan stille dig selv, er: Har jeg en oplevelse af, at denne person kan lytte fordomsfrit?

Du kan også spørge dig selv, hvad din intention med at dele er? Hvilket behov prøver du på at imødekomme? Og er denne relation den rette til at opfylde det?

Fokuser på integritet, tillid og omsorg. Og vær opmærksom på den anden persons intentioner og færdigheder.

Timing er alt: Vi undervurderer ofte, hvor vigtigt det er at vælge det rette tidspunkt.

Det betyder også at tage hensyn til den anden persons behov og situation. Det samme budskab kan få meget forskellig modtagelse og indflydelse afhængigt af, om det er det rette tidspunkt eller ej.

Vær villig til at risikere noget: Der er ingen nærhed uden sårbarhed.

For at ændre disse overbevisninger må du være villig til at risikere noget og sætte dig selv i ubehagelige situationer. Hvor intet vover, intet vinder. Træd ud i det og se, hvad der sker.

Gør det modsatte: Ny adfærd skaber nye oplevelser.

Aftal med dig selv, at du i en uge vil gøre det modsatte af, hvad du normalt gør, når det kommer til at dele dine følelser, tanker og behov.

Måske vælger du at fortælle din ven om dine bekymringer om dit arbejde i stedet for at holde dem for dig selv. Eller du fortæller din bror eller søster om dine økonomiske udfordringer i stedet for at lade som om, at alt er godt. Eller at du tager en konflikt med din partner i stedet for at undgå den. Eller …

Sunde relationer er åbenhjertige

Når relationer er sunde, relaterer vi til hinanden hjerte til hjerte – det gælder både derhjemme, på arbejdet og i verden.

Det åbenhjertige miljø gør os i stand til både at give og modtage, og det er i udvekslingen, at vi forbinder os med hinanden og skaber tillid og fortrolighed.

Når vi tør vise os, som vi er, uden filter og forbehold, skaber det tryghed i nervesystemet. Og den tryghed er forudsætningen for intimitet og nærhed, som igen er forudsætningen for at skabe samhørighed og dybere bånd.

Når du er ærlig over for dig selv og skridt for skridt begynder at afsløre mere af dig selv, vil du også begynde at stole mere på dig selv.

Og du vil også bedre kunne fornemme, hvem i dine omgivelser, du kan stole på og udtrykke dig over for – hvem der har fortjent din sårbarhed.

Jo mere sand og ærlig du er, jo lettere er det at skabe nære relationer.

Jo mere sikker du er på din identitet, desto lettere har andre ved at knytte sig til dig.

Dine grænser bliver tydeligere, og andre ved dermed, hvordan de skal forholde sig til dig.

Når du er modig nok til at opleve værdien af tillid, åbenhed og nærhed, vil de falske overbevisninger gå i opløsning. Dine relationer vil blomstre og en helt ny verden vil åbne sig for dig.

Spørgsmål til dig: Hvilke af de 7 falske overbevisninger kan du genkende? Og hvad vil det give dig at forandre dem? Skriv og fortæl mig om det. Jeg vil elske at høre fra dig ❤️

The form you have selected does not exist.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.