0 In Hjertets intelligens

Fra nedbrud til gennembrud {Om livsformål og arbejdsglæde}

livsformål

Hvad er mit livsformål?

Hvad er min rette hylde?

Hvad er jeg sat her på jorden for at gøre?

Jeg møder rigtig mange mennesker i mit arbejde, som oplever frustration over ikke at kunne finde deres formål i livet, som har mistet deres arbejdsglæde og som er kørt fast i ideen om, at det ’rigtige’ livsformål vil være vejen tilbage til den ’rigtige’ arbejdsglæde.

De oplever en tomhed, en meningsløshed og en dyb utilfredshed som dræner for energi og giver grobund for en destruktiv indre dialog.

Flere af dem har været på en ufrugtbar jagt efter deres livsformål.

En jagt, som blot har efterladt dem udmattede uden klarhed over det ’rigtige’ arbejde for dem.

En af de klienter, jeg arbejde med, var ”så ødelagt af hele det her livsformåls-noget”, som hun udtrykte det.

Hun havde længe arbejdet som mellemleder i en stor virksomhed.

Et arbejde, hun var kørt træt i, og som hun ikke længere følte, var det rette for hende.

Hun var derfor begyndt at lede efter noget, der kunne hjælpe hende med at finde mere mening og glæde.

I sin søgen var hun blevet interesseret i ’den spirituelle verden’.

Og hun var – gennem nogle af de bøger hun havde læst – stødt på ideen om, at vi alle har et individuelt, unikt livsformål, som, når vi finder det, er vejen til ’et lykkeligt liv’.

Så hun søgte, og forsøgte at finde ud af, hvad hende unikke livsformål var.

Men det lykkedes hende ikke.

Hun var kommet til kort.

Hun følte sig som en fiasko.

Og samtidig forekom hendes job som mere og mere meningsløst for hende; Alt for bureaukratisk, overfladisk, koldt og følelsesforladt.

Jeg lyttede og gav hende mit perspektiv på det hele.

Livsformål er ikke noget du skal finde

Jeg er helt enig i, at der er mening og formål med vores liv.

Vi er, som også de gamle grækere sagde, formålsbestemte væsner.

Vi er sat her på jorden for at bidrage med vores medfødte, unikke talenter og udfolde vores potentiale.

Vi har brug for at føle en form for mening og formål hver dag, hvis vi skal være sunde og glade mennesker.

Oplevelsen af formålsløshed er en stor årsag til stress, depression, fortvivlelse, meningsløst overforbrug og usunde afhængigheder (for blot at nævne nogle af konsekvenserne!)

Når det er sagt, er det vigtigt at understrege, at vores livsformål, hverken er en jobtitel eller en karrierevej.

Og at vi kan vælge at leve med formål, hvornår det skal være.

Uanset de omstændigheder vi måtte befinde os i.

Det betyder også, at hvis vi definerer livsformål som noget, vi skal finde (som en nål i en høstak), og som gør, at vores liv bliver sat på pause, indtil vi har fundet ’det rigtige livsformål’, er vi galt afmarcheret.

Man kan sige, at en del af vores livsformål er at bringe formål til dét, vi gør hver dag.

Ligegyldigt hvor vi er, og hvem vi er sammen med.

På den måde er der ingen af os, der behøver at vente med at leve vores livsformål.

Så i stedet for mentalt at lede, spekulere og overveje, hvad vores livsformål er, kan vi vælge at gøre det, vi allerede gør med større nærvær og fornyet omhu.

Vi kan vælge at bringe omsorg, medfølelse og kærlighed ind i hvilken som helt situation, vi befinder os i.

Og vi kan vælge at udforske, hvad det egentlig vil sige, at være sig selv.

Hver dag.

I alle situationer.

Fra nedbrud til gennembrud

Der var noget, ved dét, jeg sagde, som gav kraftig genklang i min klient, da hun lyttede til mit perspektiv.

Hun drog et stort lettelsens suk og gav udtryk for, hvor stor en forskel det gjorde for hende at se livsformål på den måde.

Og så talte vi videre om, hvordan det ville være for hende at forpligte sig helhjertet til at bringe formål ind i sin dagligdag, hvad end det handlede om hendes nuværende arbejde som mellemleder eller i samværet med venner og familie eller i sin færd rundt i lokalsamfundet.

Hun lyste op og fortalte, at hun godt kunne se, hvordan den anderledes tilgang til hendes arbejde kunne puste nyt liv i hendes forsvundne arbejdsglæde.

Hun mærkede en spirende begejstring over at udføre sit arbejde med en ny form for engagement og meningsfuldhed.

Og hun begyndte at brainstorme ideer for nye tiltag med hendes medarbejdere, som opstod ud af hendes villighed til at åbne for, hvordan hun kunne udføre sit nuværende arbejde mere formålsbestemt.

Måske vil hun fortsætte med sit nuværende arbejde i mange år endnu, eller måske vil nogle nye udtryk for, hvordan hun kan udleve sit livsformål i sit arbejdsliv kalde på hende.

Pointen ligger ikke i hendes specifikke jobvalg eller karrierevej.

Det centrale er, at hun møder op og er vågen for de muligheder, der er for at leve og arbejde med formål nu.

Og ikke vente på at hun får fabrikeret en abstrakt historie om ’det rigtige livsformål’.

At udfolde et højere formål

Hvem du er, og hvem du vælger at være, er så uendeligt meget vigtigere, end hvad du laver, og hvad du har.

Det er en sandhed, der går som en rød tråd gennem mit arbejde.

Personligt lederskab fra hjertet handler først og fremmest om at være dig selv, sandt og helhjertet, og så fra den væren følge og gøre det, dit hjerte kalder dig til at gøre.

At være den du er, og at blive den du er i stand til at blive, er det mest sande livsformål.

Ud fra denne væren kan der så udfolde sig et kald og højere formål.

Desværre begår rigtig mange i større eller mindre grad den fejl at springe arbejdet med deres væren over i jagten på deres formål, deres unikke talenter og potentiale.

Det betyder, at rigtig mange prøver på at finde og leve deres formål ud fra gøren; ud fra ego-tilfredsstillelse.

Uden først at være sig selv.

Dermed bliver deres virke ud fra ’gøren’ i stedet for ’væren’; ud fra ego-bevidsthedens strategier og resultatorientering frem for hjerte-bevidsthedens udviklende nærvær.

Det er lige præcis i hjerte-bevidsthedens motivfri åbenhed og nærvær, at ægte glæde, kreativitet, opfindsomhed og hjælpsomhed kan blomstre, fordi energien ikke er bundet i egoets selvbillede og i forventningen om, hvordan det burde være eller burde se ud.

Det er kun, når vi opdager, hvem vi virkelig er fra hjerte-bevidsthedens dybder, at vi for alvor kan indtage vores rette plads, vores ståsted, vores kald og højere formål.

The form you have selected does not exist.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.