0 In Hjertets intelligens

Hvo intet vover, intet vinder {Om villigheden til at være sand og udtrykke dig selv}

udtrykke

En af de ting, der går igen blandt de mennesker, jeg arbejder med, er en uvillighed til at være sand og udtrykke sig selv åbent og ærligt.

Uvilligheden bunder i en dyb angst for, hvad der vil ske, hvis de virkelig udtrykker sig selv. En forventning om, at det vil resultere i en meget ubehagelig (og uønsket) oplevelse, hvis de gør det.

Jeg forstår udmærket deres uvillighed, fordi det også er noget, jeg selv har arbejdet rigtig meget med.

Måske er det også noget, du kender til?

Her er 4 eksempler:

1️⃣ Du ønsker at komme tættere på én (følelsesmæssigt eller fysisk), men dét at åbne dig og bevæge dig tættere på ham/hende udsætter dig for en risiko for afvisning – hvilket du frygter. Så du holder igen og undgår intimiteten.

2️⃣ En følelse kommer op (eks. sorg, vrede, begejstring), men at give udtryk for denne følelse (eller følelser generelt) er ikke noget, du har lært i din opvækst, og du frygter, at det ikke vil blive modtaget vel. Så i stedet for at udtrykke følelsen skifter du emne, laver en joke eller gør noget andet, som lukker af for den.

3️⃣ Du mærker en længsel efter at skabe noget nyt og udfolde mere af dit potentiale (eks. udfolde dig i dit arbejde med dét, du brænder for, udtrykke dig selv på kunstnerisk måde: skrive en sang, male, bygge osv.), men du frygter, at det vil mislykkes, at du vil blive udsat for kritik eller gjort til grin. Så du lader være og sætter din drøm til side – igen!

4️⃣ Kulturen på din arbejdsplads er psykisk usund og præget af bagtalelse, drama og spidse albuer. Det går dig på, og du ønsker inderst inde, at sige fra over for det, tale åbent om det og fortælle, hvordan du har det med det. Men du frygter at blive set som svag, og som om du ikke kan tåle mosten, så du bider det i dig og forbliver tavs.

Jeg kunne give mange andre eksempler.

Og måske har du dit eget eksempel på, hvad du frygter vil ske, hvis du giver udtryk for, hvad der foregår indeni, hvad du har brug for, og hvad du længes efter?

Min erfaring er i hvert fald, at rigtig mange af os (bevidst eller ubevidst) lever bag en facade og ikke tør udtrykke en følelse, et ønske eller en længsel på grund af angst for at opleve følelsesmæssig smerte på den ene eller anden måde.

Denne uvillighed til at være sand og lade omverden se mere af, hvad der foregår indeni, er én af de største hindringer i forhold til at tage radikalt selv-ansvar og lede dig selv (og andre) fra hjertet.

Derfor er det så svært at udtrykke dig selv

Inden jeg giver dig mit bud på, hvad du kan gøre for at forandre det, så lad os lige se lidt nærmere på, hvor uvilligheden egentlig stammer fra, og hvorfor det er så svært at ændre adfærd.

Forklaringerne skal både findes på et kollektivt (systemisk) niveau og på et individuelt niveau.

Det er vigtigt at tage begge niveauer i betragtning, fordi vi er sociale væsner, som er stærkt prægede af de omgivelser og det miljø, vi befinder os i.

Set fra det kollektive niveau handler det om de systemer, vi er en del af og den bevidsthed, disse systemer er styret af.

Vores moderne samfund (og de dominierende systemer i det) er styret af ego-bevidstheden. Og én af de største drivkræfter i ego-bevidstheden er angst.

Der er så meget, vi (egoet) er bange for og så meget, vi skal beskytte os mod.

Nogle af disse former for angst er vi opmærksomme på, mens andre eksisterer ubevidst.

Men uanset om de er bevidste eller ej, spiller de en afgørende rolle for vores handlinger, aktiviteter og måde at være i verden på.

Den kollektive angst-prægede bevidsthed og den adfærd, der er forbundet med den, bliver lynhurtigt indprintet i den individuelle psyke fra tidlig barndom.

Det betyder helt konkret, at vi (fra det øjeblik vi lander i denne verden) bliver trænet i at se og opleve verden fra ego-bevidstheden.

Vi lærer gennem erfaring ”do’s and don’t’s” i forhold til, hvordan vi overlever på den bedst mulige måde i de systemer, vi er en del af.

Det betyder også, at du tidligt i livet lærte via konkrete oplevelser, hvad der var ’godt’ at gøre, hvad der var ’dårligt’ at gøre. Hvad du skulle sørge for at gøre mere af i fremtiden, og hvad du skulle undgå at gøre i fremtiden for at være tryg og sikker.

’Overlevelses-adfærden’ bliver gentaget så mange gange gennem barndommen, at den bliver automatisk og et ’trygt adfærdsmønster’ i voksenalderen.

Ved igen og igen at følge dette autmatiske reaktionsmønster bliver vi i stigende grad indadtil frakoblede og udadtil afhængige.

Det betyder, at vi lever i en grundstemning af mistillid til os selv og verden omkring os, og lader vores angst-forestillinger om, hvad der vil ske, blive til selv-opfyldende profetier.

Hvad er alternativet?

Det er at være villig til at risiskere de frygtede oplevelser, åbne for at få nye oplevelser, der ’modsiger’ de tidligere og høste frugterne af den nye virkelighed.

Som Søren kierkegaard skrev:

”At vove er at miste fodfæstet for en stund. Ikke at vove er at miste sig selv.”

Eksempelvis:

✅ Du har et ønske om noget fra din ægtefælle/kæreste, og du føler dig nervøs over at sige det højt. Du ved, at sandsynligheden for, at det vil blive godt modtaget, er til stede, og du vælger at tro på, at du grundlæggende vil være ok, hvis det ikke går sådan.

Så du beslutter dig for at sige det højt og risikere følelsen af at blive svigtet. Og skridt for skridt går det faktisk meget godt.

✅ Du oplever ikke, at din chef fuldt ud værdsætter dine evner, men han minder dig om din kritiske far, og du frygter, at de gamle følelser af sårethed og mindreværd vil dukke op, hvis du beder om mere udfordrende (og interessante) opgaver.

Så, før du siger noget til din chef, sørger du for den rette støtte omkring dig, du integrerer tidligere oplevelser af at føle dig set og værdsat af andre, og du identificerer et projekt, han sandsynligvis vil sige ja til.

Efter at have lavet dit hjemmearbejde og med villigheden til at risikere en afvisning, henvender du dig til din chef med indre styrke og klarhed – hvilket i øvrigt også øger sandsynligheden for succes.

✅ Du ønsker brændende at starte en virksomhed. Selvom du har en bekymring om at ligne et fjols, hvis det slår fejl, minder du dig selv om, at de fleste mennesker respekterer dem, der er modige nok til at stikke snuden frem og gå efter deres drømme.

Så du starter virksomheden og med villigheden til at gøre det store arbejde, der skal til, har du fred med, hvad end der måtte ske.

Sådan skaber du en ny virkelighed

For at kunne skabe en ny virkelighed skal du være villig til at træde ud af din komfort-zone og gøre noget andet end, du plejer.

Det betyder også at skifte orientering og bevæge dig fra ego-bevidstheden til hjerte-bevidstheden.

At orientere dig i livet fra hjerte-bevidstheden giver dig adgang til de indre ressourcer, der hjælper dig med at se dig selv og verden omkring dig med andre øjne.

Den nye måde at se og opleve dig selv i verden på åbner for nye muligheder at være og handle på.

Fra hjerte-bevidstheden vil det så også være muligt for dig at udfordre dine angst-forestillinger og udforske det modsatte af dine konklusioner og forventninger, samtidig med at du anerkender dig selv for at være villig til at udtrykke dine følelser og længsler.

Kun ved at være villig til at uddybe din selv-indsigt og være selv-konfronterende i forhold til dine handlinger og det, der ligger bag dem, kan du lære dig selv bedre at kende og helhjertet vælge til fordel for det, der er sandt for dig.

Én af de processer, jeg fører mine klienter igennem, kalder jeg for ’Venlig forståelse for dig selv’. Det er en meget kraftfuld proces, som fuldstændig forandrer det indre klima, og gør det trygt at bevæge sig ud af komfort-zonen.

Små skridt er den hurtigste vej frem, så start med lettere situationer, hvor sandsynligheden for et følelsesmæssigt kollaps er relativ lille.

Bevæg dig derefter op ad stigen med stadigt mere sårbare og risikofyldte situationer, hvor der er mere på spil i forhold til at udtrykke dig selv.

Jo mere du gør det, jo mere vil du opleve en vidunderlig frihed vokse i hjertet.

Sidst, men ikke mindst, mærk den sunde stolthed og selvrespekt, der naturligt følger af at være modig nok til at forvandle et gammelt, begrænsende mønster.

Og lur mig om ikke, at du fremadrettet vælger af og til at opleve ubehag og smerte for at kunne nyde de større gevinster, der er ved at udtrykke dig selv fuldt ud.

The form you have selected does not exist.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.