0 In Hjertets intelligens

Personligt lederskab fra hjertet er IKKE for alle {5 væsentlige grunde til at det er sandt}

Jeg har af og til gennem årene hørt folk sige: ”Det der med personligt lederskab fra hjertet er ikke rigtig noget for mig”.

Måske har du selv sagt det. Eller måske har du hørt andre omkring dig udtrykke dette synspunkt.

Når jeg hører det, svarer jeg altid: ”Sig lidt mere om det. Jeg vil rigtig gerne vide, hvad det er ved at være et helt menneske, der lever og leder med både hjerne og hjerte, der ikke er for dig”.

Jeg har allerede hørt mange svar på denne invitation, så som:

👉 Det handler for meget om følelser og kærlighed.

👉 Det tager for lang tid og er for besværligt.

👉 Hvis jeg/vi gør ’det her hjerte-noget’, tager det alt for meget fokus væk fra at få tingene gjort.

👉 Det skaber for mange konflikter og ubehagelige situationer.

👉 Det er alt for risikabelt virkelig at være ærlig over for andre.

👉 Det er for anderledes eller mærkeligt.

👉 Det er for urealistisk.

👉 Det er for irrationelt.

Når jeg hører disse svar, giver de stort set altid mening for mig.

Jeg sætter stor pris på og har dyb respekt for de mennesker, der udtrykker deres bekymring og modstand.

Og jeg er enig med mange, der siger disse ting.

Dét, jeg er enig i, er, at det at leve helhjertet og praktisere personligt lederskab fra hjertet ikke er for alle.

Rent faktisk er min erfaring, at der er rigtig mange, det ikke vil være for.

Før jeg siger mere om, hvorfor jeg er enig med de mennesker, der har disse holdninger, og hvorfor jeg tror, at denne måde at leve og lede på ikke er for alle, lad mig lige tydeliggøre, hvad det er, vi vælger mellem.

Det er ikke gavnligt, at tro, at valget blot handler om ’at have hjertet med eller ej’.

Det er alt for abstrakt og upræcist.

Valget handler derimod om, hvad vi forpligter os helhjertet til, og hvor energien kommer fra.

Personligt lederskab fra hjertet er funderet i en række principper og praksisser, vi forpligter os helhjertet til at udleve, og som er afgørende for, hvordan vi vælger at møde op, hvad vi vælger at gøre, og hvem vi vælger at være i hvert øjeblik.

Du vælger hele tiden.

Nøglen er simpelthen at blive super skarp på, hvad du rent faktisk vælger, og hvilken bevidsthed valget kommer fra.

Dine valg er afgørende for, hvad du oplever og opnår i livet.

Og dermed er dine valg også afgørende for din oplevelse af livet.

Eksempelvis …

Vælger du at:

❗ Bebrejde og beklage dig – eller tage radikalt selv-ansvar og reducere drama i dit liv?

❗ Holde fast i din holdning og bevise, at du har ret – eller lære nyt, udvikle og forandre dig?

❗ Undertrykke dine egne og andres følelser – eller føle dine følelser på den sundeste måde og støtte andre i at gøre det samme?

❗ Leve bag et skjold og holde ’ting’ skjult for at bevare en følelse af kontrol – eller være mere transparent og afsløre dine tanker, følelser og fordomme?

❗ Sladre om og bagtale andre – eller tale direkte til dem?

❗ Være sløset med at holde dine aftaler og løfter – eller være ærekær i forhold til at holde det, du lover?

❗ Være fraværende og engagere dig halvhjertet – eller være nærværende og engagere dig helhjertet?

❗ Være fokuseret på, hvad du kan ’få ud af det’ – eller være orienteret mod, hvad du kan bidrage med og skabe?

Så, blot spørg dig selv: ”Hvis jeg ser hudløst ærligt på mine handlinger og oplevelser, hvad er det så i virkeligheden, jeg vælger?”

Ikke: ”Hvad vil jeg gerne fremstå som, at jeg gør?”

Derimod: ”Hvad er det rent faktisk, at jeg gør?”

Prøv for et øjeblik at svare uden nogen former for dom over, at den ene måde at leve på er bedre eller værre end den anden.

Det er blot to forskellige valg, som giver forskellige oplevelser.

Det afgørende spørgsmål

At praktisere personligt lederskab fra hjertet starter således med at tage radikalt selv-ansvar, være nysgerrig og følelsesmæssigt intelligent, sige sandheden, løse problemer direkte, holde aftaler og løfter, være nærværende og engagere sig helhjertet.

Når nogle siger, at personligt lederskab fra hjertet ikke er for dem, er mit spørgsmål derfor: ”Hvilke nogle af disse er ikke for dig? Eller for dem du leder?”

Dette spørgsmål bevæger samtalen fra det abstrakte til det konkrete.

Det inviterer os til at afklare og vælge … til at tage radikalt selv-ansvar, om du vil 😉

Denne afklaring og dette valg kan både foregå individuelt, som en personlig opdagelse og rejse. Og kollektivt i familien og på arbejdspladsen, som en fælles og bevidst måde at være i relation på.

Eksempelvis; I parforholdet kan I have denne samtale for at afklare, hvad det er for et parforhold I ønsker. Eller som leder på en arbejdsplads kan du have en åbenhjertig samtale med dine medarbejdere om, hvad det er for en arbejdsplads og kultur, I ønsker.

5 væsentlige grunde til at mennesker beslutter at personligt lederskab ikke er for dem

1️⃣ De ved ikke nok om det til at træffe en intelligent beslutning

For nogle handler det ren og skær om oplysning og uddannelse. Mange mennesker har aldrig hørt om ’at leve og lede fra hjertet’. Derfor er det for dem et spørgsmål om at lære om denne måde at leve og lede på.

Det kan de blandt andet via mine artikler og ved at læse min bog. Derefter kan de vælge ud fra et oplyst grundlag.

2️⃣ De foretrækker drama

Gennem årene har jeg mødt mange mennesker, som, når de kender valgmulighederne, vælger drama frem for nærvær.

Som jeg sagde i starten af artiklen, har jeg en forståelse for deres valg.

Drama fungerer for dem. Det fungerer bedre end dét, de forestiller sig, at alternativet vil være. Det er ikke altid sjovt eller produktivt (selvom nogle gange er det begge dele), men det giver dem dét, de ønsker.

Drama giver os:

✅ Det velkendte frem for det ukendte.

✅ Vished frem for tvetydighed

✅ Oplevelsen af kontrol over vores følelser (især dem vi ikke har lyst til at føle).

✅ En form for forbindelse med andre mennesker.

✅ Følelsen af at være i live, om end kemisk (adrenalin) fremkaldt, men ikke desto mindre livlighed.

✅ Muligheden for at passe ind og følges med andre, som lever på denne måde – hellere det end at rokke båden eller risikere at befinde sig på en ’mindre berejst vej’.

Disse gevinster er absolut værd at tage med i betragtning.

Det er de gevinster, de fleste mennesker søger.

Derfor giver det mening for mig, at mange ikke vil vælge personligt lederskab fra hjertet.

Dét, de allerede gør, og den måde de lever på nu, fungerer godt nok for dem, og alternativet forekommer for risikabelt.

3️⃣ De vil miste vigtige relationer som betyder noget for dem

Denne grund viser sig på denne måde: ”Hvis jeg vælger at leve på den her måde, vil …”:

⚠️ Folk tro, at jeg er mærkelig.

⚠️ Min partner ikke ønske at være sammen med mig, eller jeg vil ikke ønske at være sammen med vedkommende, hvis han/hun ikke vælger det samme. Der vil være konflikt og disharmoni.

⚠️ Jeg ikke passe ind på arbejdet, og rent faktisk vil jeg aldrig kunne finde et sted at arbejde, hvor jeg vil passe ind.

⚠️ Jeg ikke vide, hvordan jeg skal være med min familie, mine naboer eller gamle venner, fordi vi vil ’spille et forskelligt spil’.

⚠️ Jeg ende op helt alene.

Alle disse begrundelser giver mening for mig.

Og ja, nogle af de mennesker, jeg har arbejdet med, har valgt at afslutte deres parforhold (omkring 20%). Og nogle af dem, jeg har arbejdet med, har valgt at forlade deres job (omkring 50%).

Hvis du er bange for, at dine relationer vil forandre sig, hvis du forpligter dig til at ’leve og lede helhjertet’, kan jeg sige med sikkerhed, at det vil de.

Dét, der også er sandt, er, at jeg ikke kan komme i tanke om en eneste person, der har forladt deres job og har fortrudt deres valg. Og stort set alle, der har afsluttet deres parforhold, er glade for, at de gjorde det – selvom det dog ikke altid er tilfældet for deres partner.

Jeg har faktisk aldrig hørt nogle, der har sagt: ”Jeg fortryder, at jeg lyttede til mit hjerte”.

Derimod har jeg hørt mange, der har sagt: ”Jeg fortryder, at jeg ikke lyttede til mit hjerte!”

4️⃣ De kan ikke klare alt for meget glæde

Denne grund lyder måske virkelig underlig eller skør.

De fleste vil tro, at hvis man spurgte hvem som helst på gaden: ”Vil du gerne have mere glæde?” vil stort set alle, (hvis vi lige ser bort fra skepsis over for selve tilbudet), sige ja tak. Men både min egen erfaring og forskningen viser noget andet.

Når det kommer til glæde og lykke, har vi alle et vist niveau, vi kan kapere og er trygge ved (også kaldet ’homeostase-princippet).

Vi er ligesom Guldlok: ikke for varmt, ikke for koldt!

Hvis vi bliver tilstrækkelige ulykkelige, gør vi noget for at bringe os op igen til vores ’normale niveau’. Og omvendt; hvis vi bliver for lykkelige eller glade, gør vi noget for at bringe os tilbage til vores komfort zone, den velkendte ’føle-tilstand’.

Det tager tid og opmærksomhed at udvide vores kapacitet for glæde. De fleste mennesker er ikke villige og ikke interesserede i at investere tiden og energien.

Efter selv at have brug år på at udvide min kapacitet for glæde (fred, intimitet, kærlighed og velvære), kan jeg godt se gyldigheden og værdien i at forblive i ens nuværende zone, i det kendte.

5️⃣ De mister følelsen af et personligt ’Mig’.

Jeg inkluderer denne grund, fordi egoet er hundeangst for at blive reduceret til ’ingenting’.

Mennesker, der går ’hjertets vej’ i et længere stykke tid (ofte år) har forvandlet og forandret ovenstående udfordringer:

De lever i en høj læringstilstand. De oplever værdien af nærvær frem for drama – og de vælger det regelmæssigt. De har fyldt deres liv med sunde og stærke relationer. Og de har udvidet deres kapacitet for glæde.

Men så, når de går dybere ind i sandheden om, hvem de virkelig er, støder de ind i opløsningen af deres identitet. Det betyder, at de ikke længere identificerer sig med alle de roller, de engang spillede.

Det er meget skræmmende for de fleste.

Det er rent faktisk en invitation til at overgive sig. Og overgivelse bliver et af de sidste store valg, der skal træffes.

Dét, der er med overgivelse, er, at det ikke er en ’én-gang-for-alle-beslutning’.

Det bliver rent faktisk en daglig (hvis ikke en øjeblik til øjeblik) mulighed for, hvordan man lever livet.

Som Dalai Lama har sagt:

”There is no such thing as an enlightened human being, only a human being with many enlightened moments!”

Mennesker, der har praktiseret overgivelse og har lært værdien af at give slip på overbevisninger om, hvem de troede de var, for at kunne opleve sandheden om, hvem de virkelig er, ville aldrig vælge anderledes.

Og det er som sagt meget skræmmende for egoet.

Personligt lederskab fra hjertet er ikke for alle.

Det er sandt.

Men før du siger, at det er rigtigt – eller ikke rigtigt – for dig, så undersøg lige dine overbevisninger i forhold til punkterne ovenfor.

Måske vil den dybere udforskning ændre dit svar.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.