2 In Hjertets intelligens

Når sensitivitet er en ‘superkraft’ {Fra forsvarsskjold til visdomsguide}

sensitivitet

En af de helt store gevinster ved at udvikle dit personlige lederskab fra hjertet, er, at du opdager, at din sensitivitet er en ’superkraft’, som giver dig en masse fordele, når du forstår at bruge den optimalt.

Med det mener jeg, at jo mere fortrolig du bliver med din naturlige, medfødte sensitivitet, jo mere kan du bruge den som et yderst vigtigt styrringsredskab – både i forhold til dig selv og i forhold til dine omgivelser.

Det betyder, at du får adgang til en fintfølende kapacitet, som hjælper dig med i endnu højere grad at opfatte og forstå, hvad der foregår, og hvad der er allermest brug for.

Jeg er selv multi-sensitiv, hvilket gør, at jeg er ekstremt modtagelig og meget let bliver påvirket af følelser, stemninger, bevægelser, lyde, lugt, smag, berøring, energier – ja, stort set alt, bliver registreret af mit nervesystem.

I store dele af mit liv har jeg set min sensitivitet som en svaghed og som noget, jeg skulle ’håndtere’, kontrollere og komme over, fordi den stod i vejen for min succes og fremgang i livet.

Jeg har ofte fået at vide, at jeg var ’for følsom’ og at jeg skulle lære at blive mere ’hård’ og ’upåvirket’. At det var nødvendigt for at kunne klare mig i livet.

Jeg troede på det, fordi jeg ikke vidste bedre, og fordi jeg aldrig havde lært andet.

Heldigvis skete der en forvandling, da jeg for alvor begyndte at åbne til og arbejde med det intelligente hjerte.

Gennem dette arbejde opdagede jeg, at min sensitivitet netop er min største styrke.

Og jeg erkendte, at min sensitivitet indeholder langt mere kraft og potentiale end nogle som helst mentale færdigheder, hvilket gør den ekstrem værdifuld og uundværlig.

Sensitivitet er en medfødt kapacitet

Vi er født sensitive. De første 7-8 leveår føler og fornemmer vi mere, end vi tænker.

Og vi er skabt til at ’læse energi’ gennem vores sensitivitet.

Det betyder, at vi er skabt til at navigere med vores sensitive, intuitive føle-fornemmelser: Ja/nej, højre/venstre, afslutte/bygge videre på, udvikle/afvikle osv., osv.

Desværre er den menneskelige sensitivitet én af de essentielle, medfødte færdigheder, der blev skyllet ud med badevandet i vores kultur, da det mentale paradigme (dét, jeg også kalder for livet i ego-bevidstheden) tog over som primære måde at være i verden på.

Dermed mistede vi en yderst vigtig og værdifuld færdighed, som vi i den grad har brug for at få genlært og udviklet.

Jeg hører ofte fra mennesker, der opfatter sig selv som særligt sensitiv (det bliver også i nogle kredse kaldt en ’empath’), at deres sensitivitet gør livet svært for dem, og at den er problematisk på en eller anden måde.

Sætningerne: ”Jamen, jeg bliver jo nødt til at beskytte mig selv!” eller ”Jeg bliver jo alt for påvirket!” går igen.

Jeg forstår udmærket deres overbevisning – jeg havde den som sagt også selv – men det er en begrænsende og uhensigtsmæssig overbevisning, som ikke er sand.

Fra sværtbevæbnet skillevagt til omsorgsgiver og visdomsguide

En af mine klienter gik igennem en transformationsproces, der vendte op og ned på hendes oplevelse af sig selv og sin sensitivitet.

Da hun startede hos mig, var hun overbevist om, at hun havde brug for at lære at beskytte sig selv bedre, så hun blev mere robust og bedre kunne klare mosten i sit lederjob.

Hun kæmpede mod sin sensitivitet og havde meget svært ved at være med de ubehagelige følelser, som hun var overbevist om stod i vejen for, at hun kunne være stærk og effektiv.

Hun havde gennem årene lukket mere og mere af for kontakten til hjertet, og i stedet havde hun etablere et beskyttende skjold (hvilket hun identificerede som en sværtbevæbnet skillevagt), som hun gemte sig bag.

Dog var der to store ulemper med det beskyttende skjold.

For det første var det slet ikke så effektivt, som hun kunne ønske sig – hun blev stadig af og til hårdt ramt af udefrakommende kritik og afvisninger.

For det andet forhindrede det hende i at opbygge autentiske, intime relationer med andre mennesker, hvilket hun længtes dybt efter.

Så, hun havde endelig indset, at det nu var tid til at få den rette hjælp og gå i dybden med formål om en langvarig og mere tyngdebaseret forandring i sig selv og for sig selv.

Hun opdagede, til sin store overraskelse, at hun ikke havde brug for bedre beskyttelse men derimod større åbenhed og rummelighed.

Og hun forvandlede den indre sværtbevæbnede skillevagt til en indre omsorgsgiver og visdomsguide, som hun trygt kunne overlade jobbet til.

Derfor er sensitivitet en stor styrke

Som min klient også opdagede, har vi ikke brug for at bygge flere og større mure, grænsebomme, forsvarsværker eller –skjold for at beskytte os selv.

Dét, vi har brug for at lære, er at udfolde vores menneskelige kvaliteter og potentiale.

Dog, er det vigtigt for mig at understrege, at denne måde at leve på ikke er for ’sarte sjæle’. Det er derimod for de hjerte-modige, som er villige til at inkludere alt.

Det vil sige lade al information komme ind uden at dømme det og modsætte dig det og derefter vælge din respons fra hjertet.

Det giver klar kommunikation og naturligt sunde grænser. Venligt og kærligt.

Venlighed er klarhed – hvor imod sød og rar er ’uklart’, tildækket, uærligt og ofte manipulerende!

Det ER en stor styrke at være:

✅ Sensitiv over for hvor energien kommer fra.

✅ Sensitiv over for både egne og andres behov og dybeste længsler.

✅ Sensitiv over for skjult potentiale og skjulte talenter.

✅ Sensitiv over for følelsernes budskab.

✅ Sensitiv over for hvornår andre lukker ned i angst og selvforsvar – og så vælge at vise dem omsorg og medfølelse.

✅ Sensitiv over for kvaliteten af vores samhørighed med hinanden.

… For blot at nævne nogle få vigtige styrker og færdigheder!

Det handler om helhed på det dybeste niveau

I ’hjerte-arbejdet’ har vi fokus på dels at genoprette forbindelsen til hjertet, dels kultivere og uddybe hjertets sensitivitet ved konstant at forfine vores bevidste opmærksomhed i forhold til føle-fornemmelserne i dette område.

Det vil sige lytte til, hvad der sker, og hvilke beskeder vi får, og ikke mindst hvornår vi lukker af for kontakten.

Hjerte-området er ekstremt sensitivt, og det informerer os konstant om kvaliteten af vores relation til dét, der er, hvad end det er fysiske fornemmelser, tanker, følelser, situationer, begivenheder, kontakten med andre eller forpligtelsen til og engagementet i meningsfulde værdier og handlinger.

Det er en konstant træning, som blot bliver ved med at åbne til mere.

Du kan begynde med at lægge mærke til, hvad du fornemmer fra øjeblik til øjeblik: Mærker du tunghed eller lethed? Kulde eller varme? Stramhed eller rummelighed? Er der en føle-fornemmelse af sammentrækning eller udvidelse?

Ligegyldigt hvad du oplever, er det hverken forkert eller dårligt. Det er vigtige informationer, du skal lære at bruge optimalt.

Det handler derfor ikke om at få noget til at gå væk eller ændre sig til noget bedre.

Men det handler derimod om indsigt og integration.

Det handler om helhed på det dybeste niveau!

Ps. Du kan også se min YouTube udgave af artiklen her:

The form you have selected does not exist.

You Might Also Like

2 Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.