0 In Hjertets intelligens

Følger du din livsbane helhjertet? {6 vigtige egenskaber du skal udvikle}

livsbane

Følger du din livsbane helhjertet? Læs med her og bliv klogere på, hvilke 6 vigtige egenskaber, du skal udvikle, når du ønsker at følge din livsbane helhjertet.

I dag er det præcis 1 år siden, jeg udgav min bog ”Hvem vælger du at være? En guide til personligt lederskab fra hjertet”.

Det er en mærkedag for mig, fordi bogen er mit hjertebarn og en stor del af min mission i livet.

Jeg talte forleden med én af mine klienter om det, og det blev til en rigtig god samtale om at følge sin livsbane helhjertet og bidrage med dét, man er kommet her på Jorden for at bidrag med.

Hun havde stor gavn af vores samtale, og jeg tænkte derfor, at jeg ville dele nogle af de vigtigste pointer her, så de også kan gøre gavn for andre.

At følge din livsbane helhjertet er også dét, jeg kalder for at tage personligt lederskab fra hjertet, og det indebærer villigheden til at lære og opdage, hvem du er, og hvad dit liv skal bruges til.

Det betyder, at du træffer beslutningen om at være lederen i dit eget liv og bevidst vælger fra hjertet – til glæde og gavn for både dig selv og verden omkring dig.

Du fokuserer derfor ikke blot på, hvad du ønsker at opnå i livet men fokuserer i lige så høj grad på, hvordan du bidrager til helheden.

Det er en udviklings- og udfoldelsesproces, hvor du modnes som menneske samtidig med at du efterlader dit aftryk på verden.

Det intelligente hjerte afslører din livsbane

Når du følger din livsbane helhjertet og tager personligt lederskab fra hjertet, vågner du op til virkeligheden, som den er, og du vælger at bruge dit hjerte som kompas i livet.

Det betyder, at du er villig til at møde dig selv med hudløs ærlighed og forandre den måde, du orienterer dig i verden på.

At navigere med hjertet som kompas er kun muligt, når du aktivt skifter bevidsthed (fra ego-bevidstheden til hjerte-bevidstheden) og lytter til den dybere sandhed.

Sandheden om, hvem du er, og hvad kom her for at bidrage med, bor i dit hjerte.

Som den berømte psykoanalytiker C.G. Jung sagde:

Dit syn bliver først klart, når du ser ind i dit hjerte. Den, der ser udad, drømmer. Den, der ser indad, vågner.

Uden selv-indsigt i og forståelse for dig selv og din måde at orientere dig i verden på vil du bevæge dig gennem livet på automatpilot.

Det vil være som at gå i søvne eller gå i blinde.

Din virkelighed vil være betinget af, hvad der sker i den ydre verden, og du vil – som i en hvirvelvind – blive kastet rundt mellem alle de mange begivenheder i dit liv.

At se ind i dit hjerte og vågne op til virkeligheden, som den er, giver dig mulighed for at vælge, hvilken bevidsthed du lever i og orienterer dig ud fra.

Jeg kalder det også for at skifte kanal: Fra egoets kanal til hjertets kanal.

Hjerte-bevidstheden giver adgang til et ’indre øje’, der ser på dybere niveauer end det ’mentale øje’, som du har adgang til i ego-bevidstheden.

6 vigtige egenskaber, du skal udvikle, når du vil følge din livsbane helhjertet:

At følge din livsbane helhjertet er ikke ’a walk in the park’, hvor livet bare er let og ubesværet.

Du begiver dig derimod ud på en rejse med både roser og torne.

Derfor er det afgørende vigtigt, at du:

1️⃣ Forpligter dig helhjertet til at gå vejen

Du må allerførst være villig til at forpligte dig helhjertet til at lytte til og følge hjertet.

Det betyder helt konkret at tage radikalt selv-ansvar for din relation til ALLE aspekter af livet.

Hvis du ikke er villig til dét, er din forpligtelse kun halvhjertet, og en halvhjertet forpligtelse gør mere skade end gavn.

Beslutningen kommer først! … Og den er kun begyndelsen 😉

Du kan aldrig vide på forhånd, hvordan livet (efter beslutningen) vil udspille sig, hvad du kommer til at opleve, hvad du må være villig til at gå igennem og dermed også vælge at sige et helhjertet ’ja’ til.

Alt på din vej er en invitation til at træde ind i dét, du siger, du ønsker og længes efter.

Dit radikale selv-ansvar er grundlaget for, at du kan bruge dit hjerte som kompas og vælge til fordel for det, du ønsker allermest.

2️⃣ Er villig til at være anderledes

For at kunne følge din livsbane helhjertet skal du være hjemme i dig selv og være tro mod det, du mærker og erkender er sandt for dig.

De færreste af os har lært at være os selv fuldt ud. At hvile i os selv og mærke, hvad der er sandt dybt inde.

Vi har derimod lært at passe ind, gøre som de andre og undertrykke de dele af os selv, som ikke passer ind i skabelonen for, ’hvordan vi skal være’.

Det betyder, at rigtig mange af os har en dyb angst for at være anderledes og ikke passe ind i normen, og dermed ikke høre til i fællesskabet.

Derfor når du vælger at følge din livsbane helhjertet, skal du arbejde på at gøre dig tilstrækkelig fri til at kunne engagere dig helhjertet i verden uden at bekymre dig om, hvad andre tænker, synes, og mener om dét, du vælger.

Villigheden til at være anderledes og stå rodfæstet i din egen væren gør det muligt for dig at træde ud i det ukendte og ind i nye muligheder med entusiasme og helhjertet engagement.

3️⃣ Træner dit nærvær så du kan være til stede i nuet

Nuet rummer alt, hvad du har brug for lige nu. Og også alt, hvad du har brug for til at kunne tage dit næste bedste skridt.

Når du ikke har en stabil kontakt med hjertet (og dermed lever i ego-bevidstheden), vil du se dig selv som mangelfuld og dit liv som mangelfuldt. Hvilket gør, at du lever i en konstant ’ikke-nok-tilstand’.

Din hjerte-bevidsthed rummer alle de indre ressourcer, du skal bruge på din vej.

Derfor, når du begynder at lede dig selv fra hjertet, vil du bevæge dig fra at opleve dig selv som én, der mangler ’noget’ til at vide dybt inde, at du har dét, du har brug for lige nu, og at du er ’nok’, som du er.

Det betyder også, at du begynder at prioritere anderledes i forhold til, hvad du vælger at fylde dit liv med og bruge din tid på.

Frem for hele tiden at være på jagt, anskaffe dig ting og ønske dig mere, vil du vide, hvornår du har nok og dermed også kan vælge at bruge tiden på noget andet – og formentlig endnu mere væsentligt.

4️⃣ Vander de blomster, du vil have til at gro

Hvor opmærksomheden er, flyder energien hen.

Ved at vende opmærksomheden indad og have fokus på, hvordan du responderer fra øjeblik til øjeblik, har du mulighed for at forandre dét, der skal forandres i næste øjeblik.

At vende opmærksomheden indad betyder IKKE at forlade den ydre verden men derimod om at møde den og deltage i den fra et andet sted og med en anden energi end vanligt.

Det handler om, hvor energien kommer fra, og hvorfor du gør dét, du gør, på den måde du gør det på!

5️⃣ Bruger dine følelser optimalt

Ægte følelser er super vigtige orienteringsvejledere i livet, derfor skal du være villig til at udvikle følelsesmæssig mestring, så du kan bruge alle dine følelser optimalt i dit liv.

Ved at tolerere og være med ubehaget ved de svære følelser, skaber du et (puste)rum, hvor du har mulighed for at vælge, hvordan du responderer på dét, der sker og dét, du føler.

Når du opererer ud fra ego-bevidstheden lever du primært i en tilstand af sammentrækning, hvor du spænder op i krop og sind og dermed snævrer din oplevelsesverden ind.

I denne tilstand vil du primært reagere ud fra tanker om dine følelser (dét jeg også kalder for ’tanke-følelser’) frem for at føle dine ægte følelser fuldt ud.

Et kinesisk ordsprog udtrykker det på denne måde:

”Sammentrækning er, hvem du tror, du er. Udvidelse er, hvem du virkelig er.”

Kun ved at udvide din væren og rumme de svære følelser fra hjerte-bevidstheden kan du respondere frit og kreativt på dét, der sker.

6️⃣ Er tålmodig

Tålmodighed er i sandhed en dyd. Især når du går vejen og følger din livsbane helhjertet.

Der vil være perioder med stilstand, hvor du ikke oplever sønderlig fremgang eller eksterne belønninger for dit arbejde.

Du bliver derfor hele tiden inviteret til at udvise mod, vedholdenhed og udholdenhed.

Du kan ikke fremskynde processen ved at mase på, blive utålmodig eller presse et bestemt resultat igennem. Hvis du gør det alligevel, vil du ikke kunne se de tegn, livet placerer på din vej.

Tålmodighed betyder i virkeligheden modet til at tåle, at:

✅ Ting tager tid.

✅ Det ikke lige går som forventet.

✅ Vækst og modning indeholder ubehag.

✅ Det nogle gange er ét skridt frem og to tilbage.

Eksempelvis gik der 10 år, fra jeg første gang vidste, at jeg ’havde en bog i mig’, til jeg fik skrevet og udgivet den.

Der var nogle vigtige ting, jeg havde brug for at gå igennem og lære, før jeg var klar til det.

Og da paratheden indfandt sig, hjalp livet mig med at skabe plads til, at jeg kunne gøre det store arbejde, der ligger i at skrive og udgive en bog.

Da jeg traf beslutningen om, at ’nu skal det være’ og forpligtede mig helhjertet, oplevede jeg flow i skriveprocessen og skrev bogen i løbet af relativ kort tid.

Den støtte og hjælpe, jeg havde brug for, dukke op efterhånden som jeg skulle bruge den.

Når der er livskraft og hjerte i din forpligtelse, vil ressourcerne dukkede op, præcis når du har brug for dem.

Modet og villigheden til at træde ud af det kendte, fortsætte trods forhindringer og overvinde den angst, der ofte afholder mange fra overhovedet at komme i gang, finder du ved at indse, at dét, du gør med dit liv, ikke kun er for din egen skyld, men for helhedens.

Og du giver dermed det tilbage til livet, som du selv har fået.

Det er at følge din livbane helhjertet – til glæde og gavn for både dig selv og verden omkring dig ❤️

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.