0 In Hjertets intelligens

Hvilke af disse valg er styrende for din vej gennem livet? {& Om at opdatere landkortet}

livet

Jeg havde forleden en interessant samtale med én af mine klienter om, hvorvidt livet er forudbestemt eller ej.

Om der er en ’rigtig’ vej gennem livet (og dermed også en ‘forkert’!).

Og om vi skal finde den ’rette hylde’ for at kunne ’leve lykkeligt’.

Det er både komplekse og interessante spørgsmål, som der også er mange forskellige holdninger til.

I og med at der ikke er nogen af os, der ved det med sikkerhed, må vi hver især lande på det perspektiv, der giver mest mening for os, og som gavner vores rejse gennem livet mest.

Jeg har selv tumlet rigtig meget med disse spørgsmål, og jeg levede længe i den opfattelse, at der er en ’rigtig’ (forudbestemt) vej gennem livet, som jeg skulle finde for at blive lykkelig.

Jeg brugte oceaner af tid og penge på at finde ’den rigtige vej’, der skulle gøre mig ’lykkelig’.

Men jo flere ressourcer jeg brugte på det, jo mere frustration, tvivl, ængstelse og forvirring oplevede jeg.

Jeg blev bange for at tage en beslutning og vælge en vej at gå, fordi: ”Hvad nu hvis, det er forkert?”

Måske er det også noget, du kan genkende?

At søge tryghed i det ydre

Mange af de mennesker, jeg møder, tænker meget over disse spørgsmål, og de fortæller mig, at de i høj grad også oplever frustration, ængstelse og forvirring i forhold til det.

Vi bliver bombarderet fra så mange forskellige sider om, hvad der er ’rigtigt’, og hvad der er ’forkert’, at vi fuldstændig mister kontakten med os selv og vores egen indre sandhed.

Og vi tror ofte, at der er ’et klogt menneske’ (en spåkone af en eller anden art) eller et ’personlighedstype-system’, der kan give os ’det gyldne svar’.

Det resulterer i en søgen på svar uden for os selv – i andre mennesker, i personlighedstests og i kulturelle normer.

En del af egoets struktur er at søge tryghed.

Og for mange opleves det som trygt, hvis en ‘autoritet’ uden for os selv, kan fortælle os: “Ja, du er på den rigtige vej. Forsæt lige ud!”, eller:”Nej, du er ikke på den rigtige vej. Drej til højre!”, fordi så behøver vi ikke bære hele ansvaret selv.

Lad mig lige slå fast med det samme, at der ikke er noget galt i at få feedback og støtte fra mentorer, venner, familie, lærere, coaches og hvad vi ellers bruger til at ‘spille bold op ad’.

Men den søgen efter ‘den rigtige vej’ og at lede efter en autoritet, som kan validere vores beslutninger og de valg, vi træffer, er fra mit perspektiv en illusion.

Den ’rigtige’, den ‘forkerte’ eller den ‘sande’ vej gennem livet

I vores kultur er vi i høj grad opdraget til at tænke i ’rigtig’ og ’forkert’.

Og der er en tendens til at udnævne ’den slagne vej’ for den ’rigtige’ måde at leve på.

Denne tankegang ses også i stor udstrækning i spirituelle- og selvudviklingskredse, hvor den ’rigtige vej’ er let og ubesværet og fører til succes.

Hvorimod den ’forkerte vej’ er fuld af udfordringer, problemer og smerte.

Det betyder dermed, at når noget gør ondt eller er ubehageligt eller ikke går som forventet, er du på den ’forkerte vej’, og du gør noget ’forkert’.

Jeg var selv meget præget af denne måde at opfatte verden på, og det tog mig en del tid at vriste mig helt fri disse opfattelser.

Men, efterhånden som jeg lærte mit hjertes visdom at kende, og begyndte at lytte til, hvad det havde at sige, kom jeg til den erkendelse, at der ikke er nogen ’rigtig’ vej.

Der er ikke nogen ’forkert’ vej.

Dit liv ER vejen.

Der er ikke noget sted, du skal være.

Jeg tror ikke på, at der er en forudbestemt vej i livet, du bør eller skal gå.

Jeg tror derimode på, at du skaber vejen i kraft af hvert skridt, du tager.

De store spørgsmål er så:

👉 Hvad er du styret af?

👉 Hvad afgør, hvilke skridt du tager?

At blive bevidst om svarene på disse spørgsmål og træffe helhjertede valg i forhold til det, er en meget vigtig komponent i personligt lederskab fra hjertet.

Er du styret af kulturelle normer og forventninger?

Eller er du styret af indre sandhed?

Det lyder måske forsimplet, men det giver rent faktisk to vidt forskellige livsoplevelser afhængigt af, hvad du vælger.

Det er bogstavelig talt to forskellige landkort at navigere efter.

Den sande vej udfolder medfødt potentiale

Hvis vi ser nærmere på mange af de mennesker gennem historien, som vi beundrer og har størst respekt for, vil vi opdage, at de er mennesker, der ikke fulgte det konventionelle, men de lyttede i stedet til deres egen indre vejledning.

De fulgte ikke den ’slagne vej’.

De valgte derimod at følge den ’sande vej’.

De gjorde sig fri af flokken og dens slidte stier og var modige nok til at følge deres egen unikke vej.

Den vej, der gjorde det muligt for dem at udfolde deres potentiale og dermed bidrage med deres unikke talenter til verden.

Det kræver mod at gøre.

Det kræver personligt lederskab at gøre.

Og det kræver en dyb kontakt indadtil, så du kan være i den rette relation til livet, som det udspiller sig.

Hvis du følger den slagne vej, vil du aldrig udfolde dit potentiale.

Du vil måske leve et ’veltilpasset liv’, et ’produktivt liv’ og et materielt succesfuldt liv, men det vil ikke være dit ’sande liv’.

Som Oscar Wilde engang sagde, er den største tragedie. at de fleste mennesker ender med at leve en andens liv.

Den slagne vej handler om at bygge egoet op og definere selvet.

Den sande vej handler om at ’reducere selvet til nul’ og lade det indre lys skinne.

Hvor den slagne vej handler om erhvervelse, handler den sande vej om bidrag.

Hvor den slagne vej handler om status, popularitet og at tilfredsstille egoets behov, handler den sande vej om samhørighed, glæden ved forskellighed og det fælles bedste.

At opdatere landkort så det passer til landskabet

Med alle de meninger, påvirkninger og synspunkter der er omkring os, er det ikke altid let at stille ind på og leve i overensstemmelse med dét, der er mest sandt inderst inde.

Når vi mister forbindelsen indadtil, vil egoet altid søge tryghed i det ydre.

Og at leve efter ’rigtigt’ og ’forkert’ er at være styret af angsten for at fejle, for ikke at være god nok og ikke blive accepteret.

Derfor er det super vigtigt, at være opmærksom på, hvad det i virkeligheden er, der er styrende for vores vej gennem livet.

Hvis vi kan adressere vores angst, åbner livet sig, og vi kan begynde at udfolde mere af den, vi virkelig er – til glæde og gavn for både os selv og verden omkring os.

På min egen vej opdagede jeg, at det landkort, jeg havde brugt, på et vis tidspunkt ikke fungerede mere.

At det ikke længere var anvendeligt i det nye landskab, jeg befandt mig i.

Det var både skræmmende og spændende på samme tid.

Jeg blev simpelthen nødt til at skabe et helt nyt landkort, der passede til dét, jeg opdagede i det nye landskab.

Og dernæst være villig til konstant at opdatere landkortet i takt med at landskabet forandrede sig yderligere.

Det vil sige i takt med, at jeg blev klogere på, hvad der var mest sandt for mig, og som var både meningsfuldt og glædesfyldt at leve.

At navigere med hjertet som kompas gennem livet

Jeg opdagede, at den sande vej for mig, var at lære at navigere med mit hjertet som kompas gennem livet, og at ingen andre kan fortælle mig, hvilke skridt der er de rette for mig.

Derfor er kernen i mit arbejde i dag også at hjælpe andre med at opdage deres egen indre sandhed, så de kan skabe deres eget landkort at navigere efter.

Det er også derfor, at jeg aldrig fortæller folk, hvem de er, og hvad der er rigtigt for dem – hvor skulle jeg dog vide det fra!

Derimod består en stor del af min opgave i kærligt og vedholdende at guide og inspirere mennesker til at tage radikalt selv-ansvar for deres liv og vælge til fordel for deres hjertes sandhed.

På den måde kan de opbygge et sundt og stærkt indre fundament – skridt for skridt – som åbner for nye muligheder for at være og gøre.

Jeg kan følges med mine klienter og udforske landskabet sammen med dem, og hjælpe dem med at kortlægge dét, de opdager.

Men jeg kan ikke gå vejen for nogen, og jeg gør mig heller ikke klog på, hvad der er ’rigtigt’ for andre.

Livet er i høj grad et eksperiment.

Og vi må alle hver især lære at lægge mærke til, hvad der virker bedst for os – og ikke tro at “one size fits all”.

Så vær nysgerrig og lad din kreativitet være en betydelig del af din egen (sande) vej gennem livet.

Skriv en kommentar og fortæl mig om din erfaring med disse spørgsmål, og hvad der er styrende for dit valg af vej gennem livet 🗺️💜

The form you have selected does not exist.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.