Et unikt online træningsprogram, der åbner til de vigtige indre ressourcer: Intuitiv visdom, altomfattende kærlighed og integreret helhed.

En radikalt anderledes måde at være i verden på

På min egen rejse hen imod at blive mere mig selv og udfolde mit potentiale har det mest kraftfulde og transformerende været at lære, hvordan jeg bruger mit intelligente hjerte som guide og vejviser i mit liv.

Det har åbnet døre til en helt ny forståelse af, hvilke værdifulde kvaliteter og ressourcer, vi som mennesker rummer.

Det er i høj grad også den feedback, jeg ofte får fra deltagere på mine kurser og mit mentorforløb: at de oplever at få åbnet til ’noget’, de ikke anede eksisterede.

Rent faktisk kommer det bag på de fleste, at det egentlig ikke så meget handler om at lære noget nyt, som det handler om at åbne til dét, der allerede er der og genlære dét, de kunne engang (og er født til at kunne).

Som en deltager på et af mine kurser sagde:

”Det åbner bare op for så meget. Når man begynder at åbne til hjertet og lever fra det her sted, så åbner det bare til en helt ny måde at opleve verden på. Det er jo næsten helt magisk”.

Og ja, det er det!

intelligente hjerte

Vi er født til at leve for og fra vores intelligente hjerte

Jeg har det mest af mit voksne liv beskæftiget mig med, hvordan vi fungerer som mennesker, og hvad der skal til for at vi trives og blomstrer.

Og i løbet af de seneste 10 år er det blevet krystal klart for mig, hvor intelligent vores hjerte er, og hvor afgørende betydning dette aspekt af os har for vores udvikling og velvære.

Dét, jeg også har opdaget, er, hvor meget vores kultur negligerer og undervurderer det værdifulde menneskelige potentiale, som vores intelligente hjerte indeholder. Og at det har fatale konsekvenser for os.

Meget af den menneskelig mistrivsel vi ser helt konkret omkring os – både i Danmark og i resten af den moderne vestlige verden – er konkrete eksempler på disse konsekvenser.

Vi er opdraget til primært at leve fra hovedet, hvilket vil sige fra den mentale (ego) bevidsthed, og de fleste af os har lukket af for kontakten til vores intelligente hjerte og dets større bevidsthed.

Manglende kontakt skaber disharmoni i vores hjerte-hjerne-krop-system, og livsenergien har ikke mulighed for at flyde frit og optimalt.

Derudover fører indre disharmoni til mistro og mistillid – både til os selv, andre og livet generelt.

Vi har så at sige lukket en indre dør, som både forhindrer os i at give til, kommunikerer med og modtage fra verden omkring os.

intelligente hjerte

Fra human doing over human knowing
til human being

Det var igennem en daglig praksis og træning, at jeg fik adgang til mit intelligente hjerte – og den kærlighed og vitalitet i mit indre, som i virkeligheden er kernen af, hvem jeg er, og hvad mit liv skal bruges på.

Nogle af disse praksisser og processer har jeg samlet i et online træningsprogram, som løber over 7 uger.

Jeg guider dig ind i ’hjerte-rummet’, så du kan lære dit intelligente hjerte at kende indefra og begynde at forstå, hvad det er og kan.

Træningsprogrammet er for dig, der genkender dig selv her:

✅ Du længes efter at ’komme hjem’ i dig selv og opdage din værdi som menneske.

Du har brug for hjælp til at få skovlen under de destruktive indre tilstande, der holder dig afskåret fra dit eget hjerte.

Det er tilstande så som frygt, angst, skam, uværdighed, selv-tvivl og følelsen af at være forkert eller ikke høre til.

For at du for alvor kan træde ind i og opleve din egen værdighed, må du lære ’at skifte kanal’ fra ego-bevidsthed til hjerte-bevidsthed.

✅ Du *VED*, at du indeholder meget mere, end du tør udtrykke lige nu, og du længes efter at udfolde mere af den, du virkelig er.

Når du åbner for flere af dine indre ressourcer, vil du skridt for skridt kunne udfolde mere af dit medfødte potentiale, hvilket vil sige vække mere af dét, der allerede er inden i til live og gøre brug af dine unikke talenter.

✅ Du har svært ved at forblive stærk og centreret, når du møder modstand, fejler og når livet er svært.

Din frygt for at fejle, ikke være god nok, eller ikke at slå til stjæler din indre ro og dræber din kreativitet. Det betyder, at når du møder modgang, har du en tendens til at tvivle på dig selv, dine livsprocesser og dine evner.

Når du lærer at stå i din egen kraft, vil du kultivere den indre tryghed, der skal til, for at du kan forblive hjerte-centreret uanset, hvad der sker.

✅ Du betegner dig selv som et omsorgsfuldt, hjertevarmt og givende menneske, men du har det alligevel svært med relationerne i dit liv – både privat og arbejdsmæssigt.

Du har svært ved at håndtere konflikter, sætte sunde grænser og sige til og fra med god samvittighed.

Når du lærer at forblive hjemme i dig selv i dine relationer, vil du meget lettere kunne udtrykke din sandhed uden at blive hvirvlet ind i en dramafyldt konflikt.

✅ Du har erfaring med at arbejde med dig selv, og du ved, at det kræver en indsats at udvikles og modnes som menneske. Du er derfor villig til at gøre dét, der skal gøres for at skabe forandring.

Du er åben for nye metoder og processer, og du er klar til at gå nogle spadestik dybere, end du tidligere har gjort.

intelligente hjerte

De fleste mennesker er ikke frie til at være sig selv og udfolde sig fra denne væren, fordi de forsøger at passe ind og være som de andre

I løbet af dette træningsprogram vil du lære dig selv at kende på et dybere niveau, så du kan møde alle dele af dig selv med ærlighed, klarhed, venlighed og ømhed.

Det vil også sige, at du vil se og møde virkeligheden, som den er med et fuldt opvågnet, integreret hjerte i stedet for at bypasse til et quick fix og leve et falsk liv.

Hvis du ikke lever, elsker, arbejder, leder og er forælder med et fuldt åbent hjerte, gør du det kun halvhjertet.

Om vigtigheden af at forstå sig selv skrev C.G. Jung:

”Dit syn bliver først klart, når du ser ind i dit hjerte. Den, der ser udad drømmer. Den, der ser indad vågner”.

At sige et helhjertet ”JA” til dig selv er den bedste gave, du kan give både til dig selv og verden omkring dig.

Opdagelsen af det intelligente hjerte er en form for hjemkomst.
Uanset hvad vi har været igennem, siger skiltet på hjertets dør: “Velkommen hjem.”

Transformation

Jeg føler endelig, at jeg har fået et fundament at stå på, og at jeg kan begynde at trække kraften hjem:

”Wauw Marianne, mange brikker falder på plads her gennem din viden, erkendelser og meget konkrete måde at formidle det på.

Jeg har været på rejsen med personlig udvikling gennem mange, mange, mange år. Dit forløb her fletter de uendelige løse ender sammen for mig, og giver mig en så konkret forståelse af følelser, kærlighed og eksistens, som jeg har savnet. Jeg får svar på så mange frustrerende, smertefulde oplevelser og endeløs søgen efter veje til healing og mening.

TAK af hjertet 

Jeg føler endelig, at jeg har fået et fundament at stå på, og at jeg kan begynde at trække kraften hjem”, Anne

Med enkle, kraftfulde øvelser og processer støtter træningsprogrammet dig i at genforbinde dig med dit intelligente hjerte og genopbygge indre harmoni og styrke

💜 Du bliver bedre til at fokusere din energi og bruge dine ressourcer på dét, der er vigtigt, frem for at sprede din energi og bruge den på adspredelse og overspringshandlinger – som blot udvander dit fokus og fjerner dig fra dig selv.

💜 Du lærer, hvordan dine største udfordringer og største glæder altid har noget at gøre med hjertet.

💜 Du bliver ført gennem processer, der hjælper dig med at udforske hjertets styrke og mod sammen med dets sårbarhed og ømhed.

💜 Vi fokuserer i særlig grad på kærligheden, der er hjertets primære manifestation. Jeg viser dig, hvordan du altid har muligheden for at vælge kærligheden og det åbne hjerte frem for at leve i en form for selvbeskyttende sammentrækning.

💜 Du lærer om kunsten at give til dig selv og om den dybe tilfredsstillelse, der kommer, når du vier dit liv til noget, der er større end dig selv.

💜 Vi arbejder med, hvordan du kan træde ud i det store ukendte, og hvordan du bruger den frygt, der dukker op, konstruktivt.

💜 Du får praktiske tips, du kan bruge med det samme for at blive mere opmærksom, kultivere mere venlighed og medfølelse, og føle dig mere tilfreds og tillidsfuld i det liv, du allerede har.

potentiale

Et intensivt online træningsprogram over 7 uger

Det er et intensivt og dybtgående træningsprogram, hvor de praktiske øvelser og processer, du med det samme kan integrere i dit liv, er i centrum.

Træningsprogrammet starter onsdag d. 19. oktober kl. 17.30 med den første live-undervisning over Zoom.

Vi mødes derefter de følgende 6 onsdage samme tidspunkt (dvs. d. 26/10, 2/11, 9/11, 16/11, 23/11, 30/11).

Live-sessionerne varer 1½ time, og de vil være meget interaktive.

Derudover vil du også få adgang til materiale (undervisning, guidede processer og arbejdsark) på vores online platform.

Jo mere aktiv du er, jo mere får du ud af det. Og uden en daglig praksis kommer du ikke så langt.

Jeg opretter også et lukket forum på Facebook, hvor du i fortrolighed løbende kan sparre med de andre på holdet. Det er et forum for ligesindede, hvor du bliver set og hørt – og kærligt skubbet i den rigtige retning.

Du vil også kunne stille spørgsmål til mig gennem det lukkede forum, og jeg vil svare dig inden for 24 timer.

Alle idéer, metoder og processer i dette træningsprogram er skabt ud fra min egen personlige erfaring og research så vel som mit arbejde med klienter og kursister som mentor, guide og underviser.

Hver gang jeg har brugt dette materiale i min konsultation og på mine kurser, har jeg set og oplevet, at det har en enorm og transformerende effekt.

Marianne har et kærligt og reelt ønske om at bidrage til at mennesker lærer at leve fra hjertet:

”Marianne har en ægte kærlighed til sandhed, og hvis du er åben og modig, tilbyder hun dig ærlige og sande spejlinger samt konkrete øvelser, der kan få dig til at reflektere og mærke, hvad der er ægte for dig, og hvad der er tillært. Hun lover ikke mirakler, men hun lover dig muligheden for at lære at lytte til og navigere med hjertet, hvis du er klar.

Hun er en dygtig og vis formidler med et ærligt ønske om at kommunikere den sandhed, hun selv har fundet via sit eget hjerte, og som hun har set og mærket kan betyde store og positive forandringer i forhold til at blive og leve autentisk.

Hun er den eneste formidler i Danmark, som jeg er stødt på, der er velfunderet og ægte omkring, hvad hjertets intelligens er og kan. Hun formidler både med intellektet og hjertet, hvilket gør hende meget troværdig.

Marianne har et kærligt og reelt ønske om at bidrage til, at mennesker lærer at leve fra hjertet”, Rikke Pelter

Tid til at træffe en beslutning

Du får hele træningsprogrammet (dvs. live-undervisning, guidede processer, arbejdsark og lukket forum) for: 3.950,- kr.

Early-bird-pris: Hvis du tilmelder dig senest d. 28/9 får du det hele for kun: 3.150,- kr.

Ustabile tider kræver stabile mennesker med et stabilt fundament – og hjerte-bevidstheden er det mest stabile fundament, du kan få!

Når vi ser på de kæmpe udfordringer vores planet står over for i dag, er der et gigantisk behov for, at virkelig mange flere mennesker dedikerer sig til at vågne op og leve fra det intelligente hjerte.

Træningsprogrammet giver dig en indføring i hvordan og hjælper dig i gang med at gøre det.

Jeg er slet ikke et sekund i tvivl om, at fremtiden tilhører dem, der kan træffe de bedste og mest intelligente valg fra hjertet.

Så, hvis du ønsker at blive en del af den fremtidige løsning og i processen forandre dit eget liv til det bedre, vil jeg invitere dig til at komme med på dette unikke træningsprogram.

fortrydelser

Ps. Hvis du har oplevelsen af, at dette træningsprogram er noget, som virkelig vil hjælpe dig, men du har nogle spørgsmål, du har brug for at få svar på, inden du tilmelder dig, så tøv ikke med at skrive til mig på: kontakt@mariannenygaard.com

Kærlig hilsen

Marianne