0 In Hjertets intelligens

Er din skepsis sund eller usund? {& Når skepsis bliver til kynisme}

skepsis

Noget af dét, der ofte står i vejen for udvikling og forandring, er det jeg kalder for usund skepsis.

Måske kender du også til at møde nye informationer, idéer, metoder, principper eller processer med skepsis og tvivl.

Det er i hvert fald noget, jeg selv kender til. Og jeg møder det også ofte på flere forskellige måder hos mange af de mennesker, jeg arbejder med.

Eksempelvis har jeg lige afholdt en workshop for en gruppe ledere, som var interesserede i at arbejde med personligt lederskab fra hjertet.

Det med ’hjerte-aspektet’ var helt nyt og ukendt land for dem.

Noget af dét, jeg forklarede dem var, at personligt lederskab fra hjertet handler om lederskab indefra og ud, og at det er afgørende at skabe harmoni i ’hjerte-hjerne-krop-systemet’.

Det betyder blandt andet at udvikle og gøre brug af både hjertets og kroppens medfødte intelligens i et dynamisk samspil med hjernens intelligens.

Jo mere optimalt dette samspil er, jo bedre er du i stand til at tage personligt lederskab fra hjertet.

Til oplysningen om, at både hjertet og kroppen indeholder deres egen intelligens, som er vigtig at lære at kende, udbrød en af lederne: ”Det er jeg altså meget skeptisk overfor!”, og vantroen lyste ud af ham.

Jeg kunne se på hans kropssprog, at han lukkede i, og hans tonefald var lettere aggressivt, hvilket signalerede en afvisning af det nye og ukendte.

Hans reaktion er ganske almindelig – på flere planer.

Det plan, jeg vil fokusere på i denne artikel, er den måde, vi ofte bruger termerne ’skepsis’ og ’at være skeptisk’ på.

Sund skepsis er godt

Forstå mig ret, der er intet galt i at være skeptisk, og jeg hylder i den grad sund skepsis.

Vi skal på ingen måde ’æde alt råt’ og være total ukritiske i forhold til det, vi ser, hører og læser.

Dog er min oplevelse, at dét rigtig mange kalder skepsis, reelt set er modstand og et forsvarsskjold mod det ukendte. Mod dét, der truer deres model af verden.

Det er også det, jeg kalder for usund skepsis, fordi det i højere grad handler om at opretholde status quo og lukke af for det nye og anderledes.

Det er i virkeligheden en blanding af angst og fordømmelse.

Denne form for skepsis, er usund, fordi den står i vejen for reel forandring.

Den fastholder os i en lav læringstilstand, som forhindrer udvikling, kreativitet, innovation og nye muligheder.

Det betyder også, at vi bliver fastholdt i vores nuværende bevidsthed og de resultater, som denne bevidsthedstilstand skaber.

Den sunde skepsis derimod udspringer af en bevidsthed, der er åben for det ukendte og villig til at undersøge det nye og fremmede.

Skepsis set fra hjertets perspektiv

Selve ordet ’skepsis’ kommer fra det græske ord ’sképsis’ og betyder ’eftertanke’, og det er beslægtet med ordet ’skopein’, der betyder ’at betragte’.

Buddha talte – i lighed med de gamle grækere – også om at bevare en sund skepsis.

Han sagde: ”Tro ikke på det, blot fordi jeg siger det. Men undersøg det for dig selv, så du får en erfaring med det.”

Og du kan kun få en erfaring med noget, hvis du er villig til at engagere dig og prøve det af.

Det er lige præcis villigheden og nysgerrigheden, der karakteriserer sund skepsis fra et hjerteintelligent perspektiv.

Den sunde skepsis er en aktiv energi, der søger at lære og forstå.

Og den sunde skeptiker er villig til at møde det nye med en åbenhed, som gør det muligt at undersøge og udforske – og derigennem få en dybtgående erfaring med det.

Når erfaringen så er landet i dig, kan du vælge fra en udvidet bevidsthed, om du kan bruge ’det nye’ eller ej. Om det bidrager og gør en forskel i forhold til dét, du ønsker eller ej.

At leve med en sund skepsis betyder konstant at forfine din skelneevne, så du er i stand til at vælge til og fra ud fra erfaring og indgående kendskab.

At forfine din skelneevne betyder at være villig til at træde ind i et ikke-vidende nærvær, hvor du suspenderer alle fordomme, forudindtagede idéer og forventninger til, hvordan det bør være, og hvad der er ’rigtigt’.

Når du er villig til at åbne dig ubetinget for det nye – uden at ville have noget bestemt, undgå noget eller forsvare dig mod noget – er du i en høj læringstilstand.

Og det er i denne tilstand at bæredygtig forandring, udvikling og vækst kan ske.

Fra skeptiker til kyniker

Udover at den usunde skepsis forhindrer udvikling og forandring, vil denne sindstilstand med tiden ofte blive destruktiv og udvikle sig til kynisme.

Det er endnu en grund til at være bevidst om, hvad der virkelig foregår i det indre, og hvor energien kommer fra, så du ikke bliver fanget i en negativ spiral.

Kynisme er en følelseskold sindstilstand og handlemåde, som handler om magt og kontrol.

Det er det sårede ego, som afreagerer og desperat forsøger at hele sårene gennem overlegenhed og ved at nedgøre andre.

Nedenunder den hårde facade er der noget, der gør ondt, og så længe at sårene får lov at dominere adfærden, vil al ny information prelle af som ‘vand på en gås’.

Kynisme, sarkasme, nedgørelse, fordømmelse, bitterhed, beklagelse og bebrejdelse er alle udtryk for fortrængte og dybereliggende følelser, som vi ikke er villige til at være med og åbne os for.

Hvad enten det drejer sig om sorg, frygt, had eller vrede bliver disse følelsesenergier til negativt fastlåste og energi-drænende humør-tilstande og vaner.

Det er super vigtigt at huske på, både hvis du selv udviser en kynisk adfærd, og hvis du møder en barsk kyniker på din vej.

Desværre er det ikke ualmindeligt, at kynisme bliver brugt som ledelsesstil.

Jeg holdt for nogle år siden et foredrag for en gruppe topledere om hjertets intelligens i lederskab.

Én af tilhørerne var meget fortørnet over mit budskab og gav udtryk for det ved at håne og latterliggøre både mig og mit budskab.

På et tidspunkt udbrød han, mens han så på mig med et overlegent blik: ”Jeg kan ikke bruge det der til noget. Nogle gange bliver man jo nødt til at være kynisk!”

Hvortil jeg svarede: ”Du er ikke nødt til noget som helst. Du vælger det!”

Kynikerens hån og latterliggørende adfærd bliver udløst overfor alt, der potentielt kan afsløre sårene. Og på den måde er kynisme en form for selv-beskyttelse.

Kynikeren forveksler fejlagtigt sin kynisme med realisme og ’korrekt viden’.

Han ønsker dybest set at få andre til at forkaste de ting, der rører ved hans sår, så han ikke behøver at forholde sig til dem, men kan forblive i sin begrænsede virkelighedsopfattelse.

Skepsis der fører til forandring

Personligt lederskab fra hjertet handler om at være villig til at være lige så skeptisk over for dine egne reaktioner som over for det nye og anderledes, der forstyrrer din virkelighedsopfattelse, dit verdensbillede og din model af verden.

På den måde kan du bevare en sund følelsesmæssig tilstand, der er åben for nye muligheder og dermed også for reel forandring.

Forandringen og de nye muligheder befinder sig altid uden for din tryghedszone. Ude i det ukendte som du i sagens natur ikke kender på forhånd.

Det betyder, at du må være modig nok til at træde ud i din vækstzone, hvilket ikke altid føles rart eller behageligt.

Når vi er villige til at give slip på ønsket om at kontrollere og have styr på alt omkring os, vil vi være i stand til at åbne os for nye oplevelser og ressourcer, som på sigt kan føre til de forandringer, vi ønsker os.

Så, når du oplever at være skeptisk over for nye ideer, ny viden, nye vaner, nye rutiner, nye ressourcer osv. vær villig til at stoppe op og læg mærke til, hvad der driver din skepsis.

Vær derefter villig til at møde det nye uden at dømme det, vurdere det eller lukke af for det.

Du kan så nu begynde at undersøge og udforske det, og dermed også få den dybere erfaring med det, du har brug for.

Du har således bragt dig selv i en høj læringstilstand, og den erfaring, du har fået, kan du så bygge videre på og bevidst vælge ud fra.

The form you have selected does not exist.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.