0 In Hjertets intelligens

Kunsten at tackle modgang – 5 essentielle vaner

modgang

I mere end et årti har jeg personligt eksperimenteret med ’kunsten at tackle modgang’, og de erfaringer, jeg selv har gjort mig, har jeg bragt med ind i mit arbejde. Læs her om de 5 essentielle vaner jeg har identificeret er afgørende for, hvor godt du kommer gennem udfordrende tider.

Hvordan håndterer du stress, pres og belastninger?

Føler du dig af og til helt kørt ned af modgang?

Fuldstændig ødelagt, når det hele er hårdt og ikke går, som du ønsker det?

Når dit følelsesliv har været ude i stormvejr, vælter du dig så i negativitet og vakler rundt for at samle stumperne af dit tidligere selv op igen?

Eller (belært af tidligere oplevelser) skærmer du dig selv af bag en mur for at beskytte dig mod fremtidige følelsesmæssige katastrofer?

Måske er udsigten til igen at skulle føle dig helt ødelagt og udmattet så afskrækkende for dig, at du forsøger at gøre dig skudsikker og lukker hjertet?

At lukke af og skærme dig har en stor pris

Jeg ved fra min egen erfaring og fra de mange mennesker jeg har arbejdet med gennem årene, hvor let det er at miste fokus, miste forbindelsen med dit hjerte (dit indre kompas) og farer vild i modstand og overvælde, når modgang rammer, og udfordringerne står i kø.

Hvad end det er skilsmisse, økonomiske vanskeligheder, fyring eller noget helt fjerde, der rammer, så er der mange af os, der ender med at synke ind i en ’ikke-ressourcefuld’, smertefuld tilstand, som trækker os af sporet og lukker ned for vores kreative flow, hvis vi sidder fast i det for længe.

Mange ender med at trække sig ind bag et beskyttende panser i håb om ikke at føle sig sårbar.

Men, denne form for selv-beskyttelse har sin pris.

Prisen er, at din evne til at mærke dig selv og dele din autenticitet med andre bliver sat over styr.

Fordi, når du afskærmer dig mod beskydning udefra, vil du samtidig spærre for dine muligheder for ægte kontakt – både med dig selv og med andre omkring dig.

En del af dét at komme godt igennem modgang er nemlig at vide, hvornår du skal række en hånd ud og opsøge støtte – og måske en skulder at græde ud ved – hos andre.

Med andre ord, når du reducerer dine muligheder for at opnå ægte kontakt, afskærer du samtidig dig selv fra at få adgang til de ressourcer, du i virkeligheden har brug for.

De 5 afgørende vaner der hjælper dig med at tackle modgang

Heldigvis er der andre måder at møde modgang og følelsesmæssigt stormvejr på end at vælte forvildet rundt eller trække dig ind i en selv-beskyttende puppe.

Jeg har identificeret 5 essentielle vaner, som hjælper dig med at åbne op, skabe kontakt og gøre brug af de nødvendige ressourcer – og på den måde komme godt igennem modgang.

Jeg kunne lige så godt kalde dem karaktertræk, men jeg vælger at kalde dem vaner for at understrege, at det er noget, alle og enhver kan træne, praktisere og implementere i sit liv.

1. En daglig date med dit hjerte

Dine dybeste ressourcer udspringer fra dit hjerte (så som kærlighed, medfølelse, tillid, mod og styrke).

Derfor er det altafgørende vigtigt, at du dagligt har kontakt med det mest ressourcefulde sted inden i.

Med en daglig hjerte-aktivering opbygger du en fortrolig relation med dit hjerte, som bliver dit indre fundament.

Stilhed og nærvær er uundværlige faktorer i denne proces.

2. Mød livet med nysgerrighed

Når du er nysgerrig, udforsker og undersøger du uden at dømme og konkludere.

Du er villig til at suspendere alle forudindtagede idéer og forventninger.

At være nysgerrig betyder at leve i spørgsmålet frem for i svaret.

Det vil også sige, at du øver dig i at være et ikke-vidende nærvær.

3. Vær fleksibel

På samme måde som med nysgerrighed er fleksibilitet også en uundværlig livsfærdighed.

Fleksible mennesker har en fordel frem for mindre fleksible, fordi fleksibilitet giver bevægelse.

Så, når du er fleksibel, træner du dig selv i at være letbevægelig.

Japanerne har et ordsprog, der siger:

”Bambussen, der bøjer, er stærkere end egetræet, der står fast”.

Fordi, når monsunen rammer vil egetræet knække og brække i den stærke vind, mens bambussen vil bøje og hurtigt finde sin form igen.

Så, er du en fleksibel bambus eller et stift, ufleksibelt egetræ?

4. Lær at skifte kanal

Alt hvad der sker i dig og rundt om dig vil enten udvide din energi eller få den til at trække sig sammen.

Det vil sige, at dit system enten vil åbne op eller lukke i.

Det sker helt automatisk i nervesystemet.

Den gode nyhed er dog, at du kan lære dit system så godt at kende, at du aktivt kan vælge, om du er åben eller lukket.

Når du er åben, er du villig til at føle ALT, hvad du føler.

Du forsvarer dig ikke mod de ubehagelige følelser, og du identificerer dig heller ikke med dem.

Du træner dig selv i at åbne op, så energien kan flyde frit.

Hver enkelt oplevelse af en følelse, der bruser igennem, giver dig en ny oplevelse af åbenhed.

5. Forpligt dig helhjertet ved at tage radikalt selv-ansvar

Når du tager radikalt selv-ansvar, er du fuldt ud villig til at se modgangen i øjnene og bevidst vælge din respons.

Det gør dig i stand til at respondere på følelsesmæssigt belastende situationer med større perspektiv, påskønnelse og elegance.

Jeg kalder det også for at kultivere ’kærlighed til sandhed’, hvilket betyder, at du af hele dit hjerte ønsker at være sand.

Og igen og igen vælger dét, der er mest sandt.

Helhjertet forpligtelse betyder at samle din energi og bevæge dig i en bevidst valgt retning.

Og når du gør dét, vil glæde, taknemmelighed og frihed være de drivende kræfter.

Vi har alle sammen evnen til at møde livets modgang og mest udfordrende omstændigheder med dyb intelligens og et modigt, åbent hjerte. 

Hvis vi vælger det.

Det ved jeg med sikkerhed.

Jeg har – med stadig lige stor forundring og taknemmelighed – været vidne til utallige forvandlinger gennem årene, både mine egne og andres.

Det kræver stort mod at give dig selv rum og plads til blot at være. Og at give hvad end der måtte opstå lov til at være der – uden at ville fikse det!

Hjerte-mod handler lige præcist om villigheden til at se dig selv i øjnene og turde være med alle de følelser, du oplever – uden forsvar, uden forbehold.

Med hjerte-bevidsthedens dynamiske åbenhed og bevægelighed, vil du være i stand til at få adgang til dine personlige ressourcer, så du skridt for skridt kan gå gennem alle mulige vanskeligheder – og dermed lære ’kunsten at tackle modgang’.

Spørgsmål til dig: Hvilken modgang har du været i stand til at tackle? Hvad gjorde du for at komme godt igennem den? Og hvilke af de 5 vaner har du brug for at træne? Skriv dine svar i kommentarfeltet – dine input kan helt sikkert hjælpe andre ❤️

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.