0 In Hjertets intelligens/ Ikke kategoriseret

25 handlinger fra hjertet der skaber forvandling {Hvad hjertet ER & Hvad hjertet aldrig gør}

handlinger

Et af de helt centrale elementer i personligt lederskab fra hjertet er at kunne kende forskel på om dine handlinger er ’hjerte-guidede’ eller ’ego-drevne’.

Der er en kæmpestor forskel på om dine handlinger og din måde at være på udspringer fra hjertes visdom eller er motiveret af egoets strategier.

Det betyder, at det er super vigtigt at lære de to forskellige aspekter af dig at kende, så du bliver i stand til at identificere, hvor energien kommer fra, og hvilken bevidsthed du befinder dig i.

Derfor er de spørgsmål, jeg oftest får, naturligvis også:

👉 Hvordan ved jeg, om det er ego eller hjerte?

👉 Hvordan ved jeg, om det er egoet eller hjertet, der taler?

👉 Hvordan ved jeg, om jeg befinder mig i ego-bevidstheden eller hjerte-bevidstheden?

Det er selvsagt super gode spørgsmål, som jeg selv har brugt mange år på at undersøge, udforske og blive klar på.

Selvom det umiddelbart synes som simple spørgsmål med klart svar, så er det ikke helt så simpelt og klart endda, fordi ’hjertet’ (hjerte-bevidstheden og hjertets intelligens) ikke kan forstås mentalt, og dermed heller ikke kan sættes ind i en mental ramme.

Når det er sagt, så er der dog alligevel visse tydelige forskelle på hhv. ego-bevidstheden og hjerte-bevidstheden, som vi godt kan sætte ord på og bruge som ledetråde på hjertets vej.

Jeg har derfor her lavet en liste med 25 handlinger fra hjertet, du kan bruge som en form for guidelines eller retningslinjer.

Det er super vigtigt at sige, at disse ’handlinger’ skal opleves direkte, før de har reel effekt.

Det vil sige, at de IKKE er mentale konstruktioner eller overbevisninger men derimod levet sandhed.

Det betyder også, at de kun har værdi, når du bruger dem aktivt og oprigtigt som vejledning  og hjælp til din egen personlige udvikling og modning som menneske.

Det er også vigtigt at huske på, at en liste altid er ’et udsnit’ og aldrig ’the whole deal’.

At være eller ikke være – og dét der gør hele forskellen

Jeg har sat de 25 handlinger op som formuleringer i forhold til, hvad hjertet ER, og hvad hjertet aldrig gør.

Det er vigtigt at lægge mærke til denne forskel, fordi din villighed til at se alt dét, der IKKE er handlinger fra hjertet er altafgørende.

Hjertet har ikke noget ego og er derfor uselvisk i sin natur.

Det betyder, at det ikke har brug for at forsvare sig selv, hytte sit eget skind, sætte sin egen dagsorden eller manipulere andre og verden omkring sig, så ’jeg undgår ubehag og får det, som jeg vil ha’ det’.

I ’hjerte-arbejdet’ lærer vi at respondere fra hjertet i stedet for at reagere fra det sårede ego og dets forsvarsstrategier.

Derfor, jo mere du kan fange dit ‘selv’ i dets sædvanlige negative reaktioner og usunde mønstre, jo mere vil du være i stand til at transformere din måde at være i verden på.

Og jo mere træner du din evne til at bevæge dig fra ego-bevidstheden til hjerte-bevidstheden.

25 handlinger fra hjertet:

1) Hjertet er altid nærværende og engageret i alt, hvad der sker fra øjeblik til øjeblik – så det keder sig aldrig.

2) Hjertet opmuntrer og støtter altid – og nedgør aldrig.

3) Hjertet er altid konstruktivt – det er aldrig korruptivt.

4) Hjertet er altid sit ansvar bevidst – det beskylder eller bebrejder aldrig.

5) Hjertet er altid medfølende – så det er aldrig uvenligt.

6) Hjertet handler altid i forhold til det bedste for alle – og det søger aldrig en fordel kun for sig selv.

7) Hjertet er altid åbent, tilgængeligt og allestedsnærværende – det er aldrig fraværende eller lukket.

8) Hjertet er altid på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt – og det er aldrig fortravlet eller i et ængsteligt hastværk.

9) Hjertet lytter altid stille og roligt – og det taler aldrig henover andre.

10) Hjertet ser altid helheden og det større perspektiv – det er aldrig snæversynet eller identificeret med én del frem for en anden.

11) Hjertet tilgiver altid – og det harmes aldrig, endsige skaber en fjende.

12) Hjertet løfter altid – og det prøver aldrig på at holde andre nede eller give nogen et gok i nøden.

13) Hjertet inviterer altid til dybere læring – og det straffer aldrig nogens fejltrin eller negative reaktioner.

14) Hjertet er altid succesfuldt – men det stræber aldrig efter at fremstå sådan i andres øjne.

15) Hjertet er altid fredfyldt – og det frygter aldrig ’negative konsekvenser’.

16) Hjertet er altid konsekvent – så det vakler aldrig i sin naturlige pligt.

17) Hjertet er altid tilfreds i sin egen væren – så det søger aldrig distraktioner eller at forbedre sig selv.

18) Hjertet ser altid sandheden – og det forsøger aldrig at tvinge andre til at acceptere dets opfattelse.

19) Hjertet er altid tålmodigt og rummer alle øjeblikke med lige stor velvilje – så det dømmer aldrig dét, der er.

20) Hjertet er altid sagtmodigt – og det prøver aldrig på at hævde sig selv eller få andre til at se det som noget særligt.

21) Hjertet er altid her og nu – og det ønsker aldrig at være andre steder.

22) Hjertet er altid frygtløst – fordi det aldrig identificerer sig med et forestillet eller forventet resultat.

23) Hjertet er altid til tiden – fordi det aldrig er uden for det øjeblik, det skaber.

24) Hjertet fuldender altid sig selv – og det er aldrig bange for at gå glip af noget.

25) Hjertet støtter altid dem, der er villige til at stå i dets Lys – og det dømmer dem aldrig for, hvad der måtte blive åbenbaret af det.

Egoet har brug for hjertets kvaliteter og ressourcer

Hjertet er i stand til at opfatte alt, hvad der er smukt, glædesfyldt og meningsfuldt i livet – og reflekterer disse kvaliteter i verden til gavn for andre.

Og dets bevidsthed huser alle de menneskelige ressourcer, vi skal bruge i vores udviklings- og modningsproces.

Egoet har brug for en solid og stabil forbindelse til hjertet for at kunne udvikles og modnes på en sund og integreret måde.

En solid og stabil forbindelse mellem ego og hjerte skaber indre harmoni, som spreder sig til det ydre.

Som Sufi-poeten Rumi skrev:

The heart knows the way, run in that direction.”

Når du bliver fortrolig med hjerte-bevidstheden, er villig til at lytte til hjertes visdom og lader dine handlinger udspringe derfra, vil du opleve dig selv og verden på en meget anderledes måde, end når forbindelsen er lukket ned og adgangen er spærret.

Det har derfor stor betydning for alle områder af dit liv – både privat og arbejdsmæssigt – om du lever fra ego-bevidstheden eller hjerte-bevidstheden.

Spørgsmål til dig:

💜 Hvilke af de 25 handlinger fra hjertet har du erfaring med?

💜 Hvilke af dem har du udfordringer med?

💜 Hvilke af dem vil gøre den største forskel for dig at få integreret i dit liv – først?

Skriv en kommentar og fortæl mig om det. Jeg vil elske at høre fra dig 😍

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.