0 In Hjertets intelligens

De to største gevinster ved at øge din selvindsigt {& En nærliggende måde at gøre det på!}

selvindsigt

Ligegyldigt hvilke forandringer, du oprigtigt ønsker at skabe, er selvindsigt det første skridt.

Det gælder uanset, om forandringerne ’blot’ vedrører dig selv i dit eget liv, eller om de direkte involverer andre mennesker – eksempelvis som leder, lærer eller forælder.

Ægte selvindsigt handler om at vende spotlyset indad og få en helhjertet forståelse for, hvem du er, hvilke kvaliteter du indeholder, og hvad du bringer ind i verden.

Det betyder også, at selvindsigt og nærvær følges ad.

Når du vender spotlyset indad, bliver du nærværende med dig selv, og får de dele af dig selv, du (endnu) ikke har taget ejerskab for frem i lyset.

Størstedelen af den, vi er, er gemt væk i mørket dybt nede i det ubevidste.

Det betyder, at det kun er en lillebitte del af din helhed, du bruger og identificerer dig med som ’mig’.

Der er så mange dele, kvaliteter og egenskaber ved os selv, som vi har gemt væk, fortrængt, fornægtet og skubbet ud af vores bevidsthed.

Derfor er dét at øge sin selvindsigt både en smertefuld og fantastisk proces.

Smertefuld, fordi det indebærer at se sig selv og sine automatiske, uhensigtsmæssige mønstre klart og uforfalsket – hvilket ikke altid er kønt og skønt 😉

Fantastisk, fordi for hver indsigt, for hvert lys der bliver tændt i det indre, jo mere hel som menneske bliver vi.

Få adgang til din styrke og kreativitet

Den indre verden er livets virkelig kilde, fordi dét, der er virkeligt i din indre verden, påvirker hele din væren.

Uden indsigt i og forståelse for dig selv og din måde at orientere dig i verden på vil du bevæge dig gennem livet på automatpilot.

Det vil være som at gå i søvne eller gå i blinde.

Din virkelighed vil være betinget af, hvad der sker i den ydre verden, og du vil – som i en hvirvelvind – blive kastet rundt mellem alle de mange begivenheder i dit liv.

Den nu afdøde sydafrikanske frihedskæmper og præsident Nelson Mandela har engang sagt:

Dét, vi er bange for, er ikke vores svaghed, det er vores styrke”.

Og jeg tror virkelig, at det er sandt.

Så mange af vores kvaliteter, vores kraft, vores styrke, vores kreativitet, ligger begravet i vores underbevidsthed, fordi dét at anerkende dem, ville kræve et mod til at træde ud af de meget snævre koncepter og rammer af det liv, vi har skabt for os selv, og det billede vi har om os selv.

De to største gevinster ved at øge din selvindsigt

Jo højere din selvindsigt er, jo mere vil du være i stand til at lade hjertet guide. Og jo stærkere vil dit personlige lederskab fra hjertet blive.

Så kort og enkelt kan det siges.

Det vil naturligvis også gælde omvendt: Jo lavere din selvindsigt er, jo mere er det egoet, der har taget styringen.

Det er vigtigt at sige, at egoet ikke er din fjende.

Det er blot et meget begrænset aspekt af dig.

Derfor har du brug for at få adgang til et andet aspekt af dig selv, som indeholder alle dine vigtige ressourcer og potentialer.

Nemlig; dit intelligente hjerte og din hjerte-bevidsthed, som indeholder dine mest værdifulde menneskelige kvaliteter og egenskaber.

Hvilket leder mig til den første store gevinst:

Du bliver bevidst om og i stand til at udfolde dit potentiale og bidrage med dét, du kom her på Jorden for at bidrage med.

Jo bedre du kender dig selv, jo klarere bliver valgene i dit liv.

Og jo bedre vil du kunne vælge til fordel for dét, der skaber mest værdi på alle planer.

Det er vigtigt at sige, at dette IKKE kan findes på livets overflade men udelukkende nede i dets dybder.

Det er kun på de dybere niveauer, at sandheden findes, og at reel transformation kan ske.

Når du gennem din øgede selvindsigt begynder at transformere dig selv og din måde at være i verden på, vil det automatisk også føre til den anden store gevinst:

Dine relationer vil blive forvandlet, fordi du vil møde andre mennesker fra et helt andet sted end tidligere.

Og det vil gøre hele forskellen!

Når du er i stand til at rumme din egen smerte, uperfekthed og dine fejltagelser, er du også i stand til at være med andres.

Hvis du ikke har accepteret og rummet det i forhold til dig selv, vil du uværgerligt overføre din tristhed, absurditeter, fordømmelser og meningsløshed til andre.

Derfor …

En nærliggende måde at øge din selvindsigt på er gennem dine relationer

Vi er sociale væsner, og vi lærer i høj grad os selv at kende gennem spejlingen fra andre mennesker.

Den persiske sufi-digter Rumi sagde det på smukkeste vis for over 800 år siden:

Alle, der krydser din vej, er et spejl, og de er kommet ind i dit liv, fordi du har kaldt dem ind for at vise dig noget; lære dig at være mere af den du virkelig er.”

Så, når du følger Rumi’s råd og er vilig til at undersøge, hvad andre mennesker vækker og rører i dig, kan du øge din selvindsigt betragteligt.

Hvis vi skal tage det et skridt videre, er det vigtigt at vide, at når vi relatere til andre mennesker, er det primært vores egen projektion, vi ser.

Så, lad mig lige sige lidt om det.

Når du ser på andre mennesker, projicerer du forskellige tolkninger over på dem, som ret beset repræsenterer dele af dig selv.

Det betyder ikke, at de andre mennesker ikke eksisterer på deres egen måde.

Selvfølgelig gør de det.

Men med mindre du har gjort et dybt indre arbejde med at parkere alle dine koncepter og virkelig møder dem med et totalt åbent sind og åbent hjerte, ser du det ikke.

For langt de fleste af os i vores normale liv, når vi ser på andre mennesker, så ser vi dét, vi ønsker at se.

I ’hjerte-arbejdet’ (som jeg beskriver i min bog og bruger som fundament i mit mentorforløb) bruger vi disse projektioner til at øge vores selvindsigt og se de dele af os selv, som vi har brug for at se og tage ejerskab for.

Jeg vil her give dig 3 forskellige former for relationer, du selv kan udforske:

1️⃣ En relation til en afholdt lærer, mentor eller et andet menneske, du beundrer dybt, og som repræsenterer alt dét, du stræber efter.

Da jeg mødte min mentor for mange år siden, så jeg i ham kvaliteter, som jeg fandt meget tiltrækkende og ønskværdige; hans åbenhed, hans tillid til livet, hans kærlighed, hans glæde, hans visdom, hans fredfyldthed.

Han havde ’noget’, jeg virkelig ønskede.

I sådanne tilfælde går processen ud på at se ind i dig selv og begynde at få kontakt med de selv samme aspkter i din egen væren og tage dem på dig.

2️⃣ En relation til én du elsker dybt, hvor du føler dig set, mødt og nærmest tryllebundet af den person, han/hun er.

Det er ofte en romantisk partner eller kæreste, der spiller denne rolle.

Igen, de kvaliteter, denne person besidder, er kvaliteter i dig selv, som du har brug for at åbne for.

3️⃣ Den sidste er den mest udfordrende af de tre relationer, og det er til én, du virkelig ikke kan li’, som du afskyer, og som du synes er ganske forfærdelig.

Vi kender alle sammen til det, og der vil stort set altid være nogen, der repræsenterer dét i vores liv.

Processn går ud på at sige: ”Tak for at du dukker op i mit liv. Tak for at du bringer disse kvaliteter af mig selv tilbage til min bevidsthed”.

Og du laver så det dybe indre arbejde i forhold til at finde og tage ejerskab for disse kvaliteter i dig selv.

Den dybe praksis går ud på at lave en liste med kvaliteter og egenskaber for hver af de tre former for relationer og se på dem én for én.

Gaven i det dybere arbejde

Hvis du er modig og åben nok, vil du finde de samme kvaliteter og egenskaber i dig selv og se, hvordan de udspiller sig i dit liv.

Du vil opdage skridt for skridt, at du bliver mere og mere hel som menneske, mere hjemme i dig selv og mere komplet.

Gaven i det er ikke blot, at du ser dig selv i din helhed, men din arrogance og fordømmelse af andre begynder at gå i opløsning.

Du bliver mere ydmyg, du bliver mere åben, og mest af alt begynder du at værdsætte andre mennesker meget mere.

Det er næsten som om, at denne praksis hjælper dig med at ’rydde bordet’ i forhold til din egen forudindtagethed.

Dit projektørlys vendes ind i dig selv, og kvaliteterne integreres, så du bliver i stand til at møde andre uden fordomme og forudtagethed.

Du vil være meget mere i stand til at møde dem med rummelighed, ømhed, varme og medfølelse, uanset hvordan de opfører sig.

Og du bliver ikke påvirket af deres adfærd, fordi du ikke har nogen grund til at tage det personligt.

Så, jo mere du er vilig til at betragte andre mennesker – og især dem der vækker stærke følelser i dig (både positive og negative) – som et aspekt af dig selv, som dukker op, fordi du har brug for at se på dem og integrere dem, jo mere vil du modnes som menneske.

I mit mentorforløb guider jeg dig igennem flere forskellige kraftfuld processer, som hjælper dig med at øge din selvindsigt, så du kan leve dit hjertes formål – til glæde og gavn for både dig selv og verden omkring dig ❤️

The form you have selected does not exist.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.