0 In Hjertets intelligens

Den essentielle ingrediens til at blomstre som menneske {& Om det fyldestgørende liv}

blomstre som menneske

Hvad vil det egentlig sige at blomstre som menneske? Hvordan skaber vi det gode og fyldestgørende liv? Læs med her og få mit bud på, hvilken essentiel ingrediens der skal være til stede, men som de fleste mangler.

Dit liv handler ikke kun om dig!

Ja, jeg ved, at det måske kan lyde provokerende, men lad mig lige forklare, hvad jeg mener …

Hver og én af os er sat her på jorden for at gøre en forskel og bidrage til helheden med den vi er, og det vi kan.

Vi har hver især medfødte unikke talenter og et uendelig stort menneskeligt potentiale, som vi må udfolde for at leve det liv, vi er født til at leve.

Dit bidrag til verden er en vigtig brik i det store puslespil, og det rækker langt ud over dig selv.

Ved din fødsel blev der plantet et frø i dit hjerte.

Og dit livs opgave er i samarbejde med livet omkring dig at bringe det frø i blomst.

Dit potentiale er der allerede – præcis ligesom larven allerede har potentialet i sig til at blive en sommerfugl.

Det er dog de færreste af os, der oplever at blomstre som menneske og lever det liv, vi er født til at leve, fordi vi aldrig har lært at lytte til og følge vores hjerte og den enorme intelligens, der befinder sig der.

Og konsekvenserne er store:

Stress, manglende livsglæde, frustration, udmattelse, vold, aggression og meningsløst overforbrug, der destruerer naturen omkring os.

Statistikker viser, at næsten hver 4. person i Danmark føler sig stresset, udbrændt og kæmper med manglende mening i dagligdagen.

Mistrivsel blandt børn og unge har aldrig været større, og omfanget af selvskade er desværre også stigende.

Vi er ét af de mest medicinerede folkefærd i verden – eksempelvis er vi på verdensplan den 4. største forbruger af lykkepiller målt pr. indbygger.

Alt dette vidner om, at vi har skabt et samfund, hvor de utilsigtede konsekvenser af den måde, vi lever på, gør menesker syge både fysisk og psykisk.

En ny måde at være i verden på

Måske kender du også til følelsen af tomhed, utilfredshed, træthed og udmattelse?

Jeg har selv i rigtig mange år haft følelsen af, at der manglede ’noget’, og at der måtte være mere til livet end det, jeg havde fået fortalt og selv oplevede.

Jeg vidste intuitivt, at jeg ikke brugte mig selv, mine talenter og ressourcer på den bedst mulige måde.

Det tappede mig for energi og vitalitet og tærede på min livsglæde.

Den manglende vitalitet og glæde blev min ’koan’ (en form for et ’gådespørgsmål’).

I årevis forsøgte jeg at finde ud af, hvad det var, der manglede.

Jeg opdagede mange ting, der blokerede min glæde. Vigtige ting, jeg havde brug for at se på.

Det var dog først, da jeg fik kontakt med og adgang til mit hjertes kraft, styrke og dybere ressourcer, at skyerne for alvor lettede, og solen igen kunne skinne igennem i højere og højere grad.

Det var en super vigtig erfaring for mig at få, fordi jeg derigennem blev klar over, hvordan jeg kunne vække mit slumrende potentiale til live og blomstre som menneske.

Skridt for skridt foretog jeg en dannelsesrejse ud i kroppen, følelsernes og hjertets intelligens. En ’uddannelse’, jeg ville ønske havde været en del af min formelle uddannelse op gennem folkeskolen, gymnasiet og universitetet.

Jeg opdagede en helt ny måde at være i verden på, som jeg ikke vidste fandtes, og som er anderledes end den, der stadig anses for normen i vores kultur.

Det hjalp mig til at komme på ‘rette spor’, og gjorde mig i stand til at kunne bidrage på et helt nyt niveau.

Det optimale samarbejde mellem hjerte og hjerne hjælper os med at blomstre som menneske

Mere og mere forskning viser, hvordan udviklingen af hjertets intelligens har en direkte forbindelse med øget velvære og sund, menneskelig udvikling.

Når vi aktivt træner at genoprette forbindelsen mellem hjerte og hjerne, blomstrer vi som menneske på flere planer:

✅ Fysisk ved at harmonisere vores neuro-biologiske systemer (hjerte-hjerne-krop-systemer).

✅ Psykologisk ved at øge vores fleksibilitet i forhold til at kunne klare modgang og bruge følelser intelligent.

✅ Relationelt ved at øge vores evne til at hjælpe og støtte hinanden. Vi bevæger os fra ’mig’ til ’vi’,  og fra konkurrence og forsvar til samhørighed og kærlighed.

Forskningen bekræfter, at altruisme, glæde og velvære er tæt forbundne og er forudsætningen for sund udvikling.

At modnes som menneske betyder at være dedikeret til de værdier, der aktiverer vores hjerte og giver retning og vitalitet til vores liv.

Det åbner for at opleve livet på et dybere niveau, og giver plads til altruistiske, hjerte-intelligente værdier.

Det er at være forandringen.

Fri til at være dig selv, blomstre som menneske og bidrage til helheden

Jeg ved med sikkerhed, at vi som mennesker oplever størst glæde og velvære i livet, når vi stræber efter at udfolde vores potentiale fuldt ud samtidig med, at vi bidrager til verden omkring os.

Paradoksalt nok, er det også lige præcis, når vi bidrager til helheden, at vores unikke talenter og skjulte potentiale bliver tydeligt for os selv.

Du kan give til og efterlade dit aftryk på verden gennem enhver menneskelig aktivitet – selv den mest rutineprægede.

Det betyder også, at dét ’at udfolde dit potentiale og bidrage til helheden’ ikke handler om at præstere og opnå resultater eller om at blive rig og berømt.

Det handler derimod om at:

💜 Blive mere sandt dig selv

💜 Forstå andre på et dybere niveau – herunder at forstå, hvordan du kan inspirere det bedste frem i andre

💜 Kunne navigere i de komplekse udfordringer, livet byder på, med et roligt sind og et åbent hjerte.

Det er en konstant forandringsproces og ideelt set går udviklingen i en opadgående spiral, som vil løfte dig til et højere niveau af indsigt, forståelse, kreativitet, kærlighed samt menneskelig modenhed og vækst.

Med tiden udvikles din evne til at se, hvordan du kan fungere som et forbillede på en større skala og dermed udvide din rækkevidde og indflydelse.

Derved erkender du også, at dét, du gør med dit liv, ikke kun er for din egen skyld, men for helhedens.

Jeg kalder det også for at tage personligt lederskab fra hjertet, og det er på den måde, at kan vi kan udvikles og blomstre som mennesker.

Verden har så meget brug for, at vi hver især træder ind i vores personlige lederskab fra hjertet og er villige til at være forandringen i vores daglige liv.

Så, min invitation til dig er: Tag beslutningen og kom med på din udviklingsrejse. Det vil kræve meget af dig, men du vil aldrig fortryde det 🍀❤️

The form you have selected does not exist.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.