0 In Hjertets intelligens

Derfor skal du udvikle åbenhjertighed & Sådan gør du

åbenhjertighed

Åbenhjertighed er en medfødt menneskelig evne, som fremtiden kalder på, at vi i endnu højere grad har fokus på at udvikle.

De store forandringer, kriser, katastrofer og omvæltninger, vi har set de seneste år, er kun starten på, hvad der venter os som menneskehed.

Indre ressourcer som åbenhed, sensitivitet, modtagelighed og generøsitet (som alle er grundlæggende aspekter af åbenhjertighed), bliver vores vigtigste ’superkræfter’.

Vi kan udvikle en masse ny teknologi i forsøget på at forebygge, forudse og afværge de ubehagelige konsekvenser af forandringerne, men de er ikke til den store nytte, hvis vi ikke også samtidig udvikler vores menneskelige kapacitet.

Derfor er udviklingen af åbenhjertighed et ’must’ for alle, der ønsker at tage personligt lederskab i det nye paradigme.

Den menneskelige kapacitet for åbenhjertighed kan vi også kalde for den indre teknologi, som går forud for udviklingen af den ydre, maskinelle teknologi. Og den er uundværlig, når vi skal igennem de svære, smertefulde aspekter af livet.

Hjerte-bevidstheden er hjemstedet for åbenhjertighed

Åbenhjertighed kan kun udvikles i hjerte-bevidstheden, og den skal trænes lige som alle andre evner og færdigheder, vi ønsker at udvikle og vedligeholde.

Hvis vi ikke træner den regelmæssigt og fokuseret, ender vi med helt at miste evnen på den lange bane.

Som med alt andet: Use it, or loose it!

Uden åbenhjertighed vil vi hurtigt blive overvældet af de svære og tunge følelsesmæssige tilstande, vi oplever.

For mange vil det resultere i modløshed, håbløshed og magtesløshed.

Måske vil den megen lidelse, der er i verden, gøre os angste eller vække følelser af skyld og skam.

Det kan også være, at vi drukner i vores egen lidelse og føler os som et offer for dét, der sker.

Eller vi fokuserer på at afhjælpe andres smerte som en form for selv-beskyttelse, så vi ikke mærker vores egen smerte.

4 essentielle kvaliteter der udvikler åbenhjertighed

Hvis du har et dybtfølt ønske om at gøre en forskel og bidrage til at gøre verden til et bedre sted for alle, er det absolut nødvendigt, at du træner og udvikler din åbenhjertighed.

Det kan du gøre ved at kultivere disse 4 essentielle kvaliteter som både er altinkluderende og grænseløse i deres omfang: Kærlig venlighed, medfølelse, oprigtig glæde og sjælefred.

Disse kvaliteter er grænseløse, fordi de:

✅ Ikke er begrænset af egoets snævre perspektiv.

✅ Ikke ekskluderer nogen.

✅ Kan praktiseres hvor som helst og når som helst.

Disse sunde ’uselviske’ hjerte-kvaliteter er modgift mod alle former for usunde selv-centrerede sindstilstande.

De 4 kvaliteter kan også kaldes for de ’4 venner for livet’, fordi de hjælper os med at udvikle netop åbenhed, sensitivitet, modtagelighed og generøsitet.

Indtil fornylig har den vestlige psykologi ikke været særlig opmærksom på, hvor vigtige disse hjerte-kvaliteter er.

Men den nyeste forskning viser tydeligt, hvor væsentlige de er – både for den enkeltes velvære og for et sundere samfund som helhed.

Fra det øjeblik du vågner til det øjeblik, du falder i søvn, vil hver person, du interagerer med, blive påvirket af din indre tilstand.

Dét, der gavner dig, gavner i sidste ende verden omkring dig.

Derfor er disse hjerte-kvaliteter naturligvis også ekstremt værdifulde for alle, der arbejder med mennesker – det være sig ledere, lærere, pædagoger, coaches, terapeuter osv.

De 4 essentielle kvaliteter og fælderne i ego-bevidstheden

Når de 4 kvaliteter praktiseres fra hjerte-bevidstheden, er de som sagt afgørende modgift mod usunde mentale tilstande.

Hvis de derimod (mis)bruges i ego-bevidstheden, vil de blive forvrænget og komme til udtryk på en uhensigtsmæssig måde.

Derfor er der nogle fælder, du skal være opmærksom på.

Personligt lederskab fra hjertet handler i sin essens om at bevæge sig fra ego-bevidstheden til hjerte-bevidstheden og så lede sig selv (og andre) fra dette sted.

Jeg giver dig herunder en beskrivelse af hver enkelt kvalitet, og hvilke fælder der er:

💜 Kærlig venlighed

Denne kvalitet handler grundlæggende om at fremme både din egen og andres glæde og velvære.

Din intention er rettet mod et helhjertet ønske om, at du og alle andre oplever at være forbundet med hjertet og de livgivende ressourcer, der befinder sig der.

Kærlig venlighed er det modsatte af – og modgiften mod – had og aggression.

Fælde: I ego-bevidstheden degenereres denne kvalitet til usund tilknytning, afhængighed og sentimentalitet.

For det usunde ego forekommer det uselvisk, men det er rent faktisk motiveret af et selv-centreret fokus.

I ego-bevidstheden kan vi hurtigt blive fanget i stræben efter et ønsket resultat.

Det betyder, at vi klynger os til de ‘positive’ følelser og kører rundt i sindets forventning om, hvad der skal ske, og hvad vi bør opleve.

💜 Medfølelse

Denne kvalitet handler grundlæggende om at foretage handlinger, der er fokuseret på at lindre smerte og lidelse.

Din intention er rettet mod at rumme de svære følelser og bidrage til, at nye muligheder kan opstå.

Medfølelse er det modsatte af – og modgiften mod – ondskab og grusomhed.

Fælde: I ego-bevidstheden bliver medfølelse ofte omdannet til medlidenhed eller skadefro.

Når vi ikke kan rumme de svære følelsesmæssige tilstande – hos os selv og andre – lukker vi af for følelserne, bliver mentale og fortæller en historie om dem.

Denne adfærd hjælper os med at distancere os fra smerten, men den lukker desværre også af for forblindelsen til hjertet.

For det usunde ego forkommer det som omsorg, men det er rent faktisk motiveret af angst.

Skadefro opstår, når vi i det skjulte tænker, at det er vedkommendes egen skyld, at han eller hun har det svært eller glædes over den andens ulykke.

Når medlidenhed eller skadefro opstår, er det et tydeligt tegn på, at du befinder dig i ego-bevidstheden og ikke længere praktiserer medfølelse.

💜 Oprigtig glæde

Denne kvalitet handler om en umiddelbar fejring af det gode, der sker.

Din intention er at dele og deltage i glædelige oplevelser, begivenheder og omstændigheder – hvad end det er dine egne eller andres – på en oprigtig engageret måde.

At glædes med og over en andens lykke eller fremgang er det modsatte af – og modgiften mod – misundelse og jalousi.

Fælde: I ego-bevidstheden kan denne kvalitet både blive en overfladisk ’happy-go-lucky-tilstand’ og ende i en jagt på euofori.

Det betyder, at vi ’surfer’ på overfladen og søger at tilfredsstille vores overfladiske lyster og behov.

I hjerte-bevidstheden derimod deler vi oprigtigt de små og store øjeblikke af glæde, som spontant opstår, og udtrykker taknemmelighed og værdsættelse for dét, der er.

💜 Sjælefred

Den sidste kvalitet handler om en fredfyldt, hjertevarm indre tilstand, som er fri af fordømmelse, præference og aversion.

Din intention er at forbinde dig med hjertets ubetingede accept, hvor du er villige til at træde ind i en ukompliceret relation til dét, der er.

Sjælefred er modgiften mod indbildskhed, arrogance, overinvolvering eller overdreven identifikation med dine egenskaber, ejendele, synspunkter og meninger.

Fælde: I ego-bevidstheden transformeres denne kvalitet til ligegyldighed og manglende engagement.

Det betyder, at vi oplever kedsomhed, livløshed eller en ’flad fornemmelse’, hvor der ikke er kontakt til de indre føle-fornemmelser og oplevelsen af at være fuldt i live.

I hjerte-bevidstheden derimod er vi villige til at engagere os helhjertet og opleve en ubetinget samhørighed med dét, der sker og de mennesker, vi er sammen med.

Det betyder, at vi er ’upartiske’ i forhold til nydelse og smerte, succes og fiasko, sundhed og sygdom.

Åbenhjertighed giver mening og dybde

Når vi kultiverer disse 4 hjerte-kvaliteter, giver de både mening og dybde til vores liv.

At praktisere én kvalitet kan hjælpe os med at undgå at falde i fælden ved en af de andre, og undervejs i træningen kan vi læne os op ad den kvalitet, som er den største støtte i lige præcis det øjeblik.

Det er almindeligt at opleve, at egoet protesterer og gør oprør, når vi kultiverer ’uselviske’ kvaliteter.

Egoet er bange for den himmelvide åbenhed, som hjerte-bevidstheden repræsenterer.

Det betyder, at der sker en sammentrækning i systemet og det ubegrænsede perspektiv snævres igen ind til et selvcentreret fokus.

De ’4 venner for livet’ går hånd i hånd og bringer indre harmoni.

De forstærker hinandens effekt og bidrager på hver deres måde til at udvikle din åbenhjertighed.

I hvert øjeblik kan du tune ind og spørge dig selv: ”Hvilken kvalitet er der brug for lige nu: kærlig venlighed, medfølelse, oprigtig glæde eller sjælefred?”

Skønheden ved de 4 hjerte-kvaliteter, de ’4 venner for livet’, er, at vi rent faktisk let kan kultivere dem ved simpelthen at lade et venligt, medfølende, gratulerende, eller fredfyldt ønske resonere i os hvor som helst og når som helst.

The form you have selected does not exist.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.