Mastermind Program

– For dig der ønsker at leve og arbejde fra hjertet 

Unikt Mastermind Program for dig der har en dyb længsel efter at udfolde dit medfødte potentiale
og gøre en forskel i verden med den du er og dét, du kan. Også når det er svært.

Det er et dybdegående og transformerende forløb over 4 måneder, som er designet til
at guide, støtte og udvikle dig både personligt og fagligt.

 

Hjertets intelligens

Du har brug for støtte og fællesskab for at kunne bruge dit hjerte intelligent og leve det liv, du er født til at leve

☑ Du har erfaring med at arbejde med dig selv og din personlige udvikling – måske har du også en uddannelse som coach, terapeut, yogalærer, rådgiver o.l. Men du har svært ved for alvor at bruge de ting, du har lært til at skabe dét, du længes efter. Du føler derfor, at du står i stampe og stadig sidder fast i gamle mønstre og vaner, hvilket er frustrerende og deprimerende.

☑ Du har en idé eller et projekt, som er dit ’hjertebarn’, og som du brændende ønsker at føre ud i livet, men … det føles måske lidt ’risikabelt’ og fornuften vinder igen og igen.

☑ Du betegner dig selv som et omsorgsfuldt, hjertevarmt og givende menneske, men du har det alligevel
svært med relationerne i dit liv – både privat og arbejdsmæssigt. Du har svært ved at håndtere konflikter,
sætte sunde grænser og sige til og fra med god samvittighed.

☑ Du har udfordringer med at kommunikere dét, der foregår inden i, hvilket forhindrer dig i for alvor at få en
helhjertet kontakt med dem, som virkelig betyder noget for dig.

☑ Du er træt af at forme dig efter andres ønsker, og du længes dybt inde efter at være lederen i dit eget liv.
Du er klar til at opgradere din følelse af selv og transformere forholdet til dit eget værd som menneske, så du
kan vise dig, som du er og møde op mere kraftfuldt i verden.

☑ Du stræber efter at være den bedste udgave af dig selv, gøre en forskel i verden og skabe til glæde og gavn
for både dig selv og andre. Du ved, at du indeholder meget mere end, du tør udtrykke lige nu, og det er
mega frustrerende.

☑ Du ved inderst inde, at du har rigtig meget at bidrage med til verden, og du frygter samtidigt, at det bare
er noget, du bilder sig selv ind.

☑ Du ønsker dybt inde at åbne op for flere af dine indre ressourcer og udfolde mere af dit medfødte potentiale,
hvilket vil sige at vække mere af dét, der allerede er inden i til live, og gøre fuldt brug af dine unikke talenter.

☑ Du har svært ved at forblive stærk og centreret, når du møder modstand, fejler og når livet er svært.
Din frygt for at fejle, ikke at være god nok, eller ikke at slå til stjæler din indre ro og dræber din kreativitet.
Og når du møder modgang, har du en tendens til at tvivle på dig selv, dine livsprocesser og dine evner.
.

Genkender du dig selv? Hvis ja; så vil du få rigtig meget ud af at deltage på vores Mastermind.

Dette Mastermind Program vil hjælpe dig med at udvikle dit hjertes intelligens og øge din hjertebevidsthed,
så du oplever større personlig integritet og helhed – både privat og arbejdsmæssigt.

 

Forskel

Det her kræver, at du vil arbejde aktivt og sammen med os andre (og tør bruge både videnskab og tidligere tiders visdom i dit virke)

♥ Du ved, at det kræver en indsats at udvikles og modnes som menneske, og du er villig til at gøre dét, der skal gøre.

♥ Du ønsker at gøre en forskel og bidrage til denne verden, og du VED, at du må gå vejen selv og VÆRE den forandring, du ønsker at se – derhjemme, på arbejdet og i verden.

♥ Du er villig til at forpligte dig helhjertet til at tage aktivt del i gruppen. Og dermed både forpligte dig til din egen udvikling og bidrage til de andres.

♥ Du ønsker at træde ind i det nye paradigme – intuitionsalderen – som verden bevæger sig ind i, hvor hjertet og hjertets intelligens spiller en nøglerolle.

Når du deltager på vores Mastermind, får du både et solidt fundament at stå på og et uvurderligt indre kompas,
som altid vil lede dig i den rigtige retning.

Du får redskaber til at komme hjem i dig selv, genfinde din inspiration og bruge din skaberkraft til glæde og gavn
for både dig selv og dem omkring dig.

Med enkle, kraftfulde, hjerteintelligent-baserede øvelser og processer støtter forløbet dig i at genopbygge
indre harmoni og styrke.

Du bliver bedre til at fokusere din energi, og bruge dine ressourcer på dét der er vigtigt frem for at sprede din energi
og bruge den på adspredelse og overspringshandlinger. Det udvander blot dit fokus og fjerner dig fra dig selv.

 

4 måneders intensivt forløb – online og offline 

Det er et dybdegående, intensivt forløb over 4 måneder, som foregår både online og offline. Hver måned har sit eget tema med tilhørende undervisningsmodul, heldagsmøde og Q&A-session.

Forløbet er en god blanding af hjerne og hjerte, af viden og visdom, af uddannelse og erfaring. Det vil sige, at det er en blanding af moderne viden, som sætter en overordnet ramme og tidligere tiders visdom, som bærer en dybere menneskelig erfaring, samt praktiske øvelser og processer, som du med det samme kan integrere i dit liv.

Jeg underviser dels ud fra, hvad jeg selv har lært på min egen rejse, dels ud fra de mønstre jeg har set i mit arbejde med at hjælpe adskillelige forskellige mennesker gennem årene.

 

Den første måned – Modul 1:  Helhjertet forpligtelse og kærligheden der sætter dig fri

I denne første måned lægger vi det grundlæggende fundament for det videre arbejde. Du vil blive introduceret for den kerneintelligens – hjertets intelligens – som vi alle er født med, og blive bevidst om, hvordan den hænger sammen med intuition, hjerne og krop.

Derudover vil vi arbejde i dybden med begrebet ’kærlighed’; du vil lære, hvad kærlighed i virkeligheden er, og hvordan det åbne hjerte og kærligheden hænger uløseligt sammen.

 

Den anden måned – Modul 2:  Velkommen hjem til dig selv

I denne anden måned vil vi arbejde med den vigtigste relation i dit liv; nemlig relationen med dig selv. Din relation med dig selv vil skinne igennem i alle områder af dit liv – både privat og arbejdsmæssigt.

Det er kun, når du har en dybtfølt relation med dig selv, at du kan bruge dine indre ressourcer optimalt.

Og, hvis du ikke har en dybtfølt relation med dig selv, kan du heller ikke have det med andre mennesker – eller med livet for den sags skyld.

For at få en dybtfølt relation med dig selv, bliver du nødt til at være villig til at se på, hvordan du ’dealer’ med dine indre forsvarsmekanismer, som afholder dig fra at være, gøre og have dét, du længes efter. Det vil helt konkret sige din frygt, din tvivl, dine undskyldninger og dine begrænsende historier.

Du vil derfor komme til at arbejde med dine indre sår, som i dag forhindrer dig i at møde dig selv, andre mennesker og livet med et åbent hjerte.

 

Den tredje måned – Modul 3:  Stærke og sunde relationer

I denne tredje måned bevæger vi os fra Jeg til Vi, og du lærer hvordan du opretholder en sund følelse af Jeg midt i Vi.

Når du begynder at åbne op til de steder, hvor du før var lukket ned, giver du samtidig også andre lov til at komme ind. Og det åbner op for en ny form for kommunikation samt en ny måde at møde hinanden og være sammen på.

Du lærer, hvordan du rummer andre uden at miste dig selv. Du lærer, hvordan du kommunikerer fra hjertet og opbygger sunde og støttende fællesskaber. Det handler om, hvordan vi ER med hinanden – i parforholdet, i familien, i vennekredsen, på arbejdspladsen, i samfundet.

Jo mere sand og ærlig du er, desto lettere er det at skabe nære relationer. Jo mere sikker du er på din identitet, desto lettere har andre ved at knytte sig til dig. Dine grænser bliver tydeligere, og andre ved dermed, hvordan de skal forholde sig til dig. Det giver tryghed og tillid, hvilket er en forudsætning for sunde og stærke relationer.

 

Den fjerde måned – Modul 4:  Opfyld dit hjertes formål

I denne fjerde og sidste måned arbejder vi med, hvordan du skaber en vision for dig selv og dit virke, så du kan udfolde mere af dit medfødte potentiale.

Du lærer, hvordan du lever et inspireret liv, og hvordan du skaber rammerne for, at dine gyldige behov, dybeste længsler og unikke talenter kan komme frem, forstås, opfyldes og udleves.

 

En komplet pakke til faglig og personlig udvikling: undervisning, processer og sparring

♥ 4 måneder med udfordringer, dybe indsigter og transformerende handlinger.

♥ 5 heldagsmøder med 5 timers koncentreret og dybdegående undervisning, guidening og sparring.

♥ 4 moduler med læring, ny viden, øvelser og processer i form af lydfiler med tilhørende arbejdsark, som du kan bruge igen og igen.

♥ 4 online Q&A sessioner à 2 timers varighed, hvor du kan stille spørgsmål til månedens tema, dele dine oplevelser og erfaringer, blive coachet på specifikke problemstillinger samt høre om og lære af de andres oplevelser, erfaringer og spørgsmål. Det foregår i et online klasseværelse, så vi både kan se og høre hinanden.

♥ En lukket gruppe på Facebook, hvor du i fortrolighed løbende kan dele og sparre med de andre i gruppen.
Det er et forum for ligesindede, hvor du bliver set og hørt – og kærligt skubbet i den rigtige retning.
Du vil også kunne stille spørgsmål til mig gennem det lukkede forum, og jeg vil svare dig inden for 24 timer.

♥ Løbende audios, mails, pdf’er med opgaver og refleksioner i de uger, hvor vi ikke mødes for at holde momentum.

♥ Bonus: En individuel session med mig over telefonen, hvor vi fokuserer på dét, du har allermest brug for
at arbejde med, så vi sikrer, at du får mest muligt ud af Mastermind Programmet. (Værdi: 1050,- kr.)

 

Alle ideer, metoder og processer i dette program er skabt ud fra min egen personlige erfaring og research så vel
som mit eget arbejde med klienter og kursister som mentor, guide og underviser.

Hver gang jeg har brugt dette materiale i min konsultation og på mine kurser, har jeg set og oplevet, at det har en enorm og transformerende effekt.

 

 

 

 

Det har givet mig mere end noget andet, jeg har beskæftiget mig med:

“Jeg har været så heldig, at deltage i et af Marianne Nygaard’s kurser. Dette har for mig været det mest givende og mest inspirerende jeg har deltaget i. Det har samlet alt hvad jeg tidligere har lært på andre uddannelser og kurser i forhold til psykologi og personlig udvikling.
Dette kursus har været en slags uddannelse for mig, det har givet mig mere end noget andet jeg har beskæftiget mig med.
Der har været en dybde, som jeg ikke har oplevet andre steder, som lige har givet det sidste, som jeg har manglet fra det andet – og det har bare været super fedt!

Kurset ved Marianne Nygaard blev en kæmpe hjerte og øjenåbner for mig. Siden kurset har jeg brugt min nye viden og erfaring privat samt i mit arbejde som Psykoterapeut.
Endvidere er Marianne Nygaard en dygtig formidler, som er enorm behagelig at lytte til. Udover dette er Marianne hjælpsom, hjertevarm og hurtig til at svare med det samme. Samtidig har jeg oplevet Marianne som en yderst kompetent kvinde med fagligheden i orden.
Jeg giver Marianne Nygaard mine varmeste og bedste anbefalinger herfra”,
Mirja Kristensen, Freelance sangerinde og praktiserende psykoterapeut

 

Tålmodighed

Tid til at træffe en beslutning

Set i lyset af hvad det koster dig at leve et liv fyldt med stress, bekymring, utilfredshed, konfliktfyldte relationer, mangelende glæde og mening er denne investering meget lille. Blot spørg dig selv, hvad det koster dig at overhøre dit hjertes længsel og fortsætte, som du lever nu?

Som Einstein sagde: Definitionen af vanvid er at gøre det samme igen og igen og forvente et andet resultat.

Dette Mastermind Program vil med garanti guide dig til at stoppe vanviddet og gøre noget andet, end du plejer – og dermed få et andet resultat.

Din investering:

Du får hele pakken (inkl. møder, materialer, lukket online forum og individuel session) for KUN: 9.995,- kr.

Der er et begrænset antal pladser på dette forløb, så hvis du ved, at det er noget for dig, så tilmeld dig NU.

Du kan også vælge at betale i 2 eller 3 rater:

2 rater á 5.122,50 kr. med 30 dages mellemrum

3 rater á 3.465,- kr. med 30 dages mellemrum

OBS: Tilmeldingen lukker d. 24. januar kl. 22.00

 

Vigtige datoer du skal skrive i kalenderen:

Kick-off: Søndag d. 3. februar kl. 10-15 i Hellerup

Modul 1 frigives: Mandag d. 4. februar kl. 8.00

Q&A 1 online møde: Mandag d. 18. februar kl. 19-21

Heldagsmøde offline: Søndag d. 3. marts kl. 10-15

Modul 2 frigives: Mandag d. 4. marts kl. 8.00

Q&A 2 online møde: Mandag d. 18. marts kl. 19-21

Heldagsmøde offline: Søndag d. 31. marts kl. 10-15

Modul 3 frigives: Mandag d. 1. april kl. 8.00

Q&A online møde: Mandag d. 15. april kl. 19-21

Heldagsmøde offline: Søndag d. 28. april kl. 10-15

Modul 4 frigives: Mandag d. 29. april kl. 8.00

Q&A online møde: Mandag d. 13. maj kl. 19-21

Afsluttende heldagsmøde: Søndag d. 26. maj kl. 10-15

 

Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål: Skal man arbejde som coach eller på anden måde allerede være igang inden for dette felt for at
deltage på forløbet? Jeg har nogle af de uddannelser, du nævner, men har aldrig rigtig turde bruge dem og
gøre den forskel, som jeg inderst inde ønsker.

Svar: Nej, det er ikke noget krav. Hvis du har et brændende ønske om at bruge dine uddannelser i dit arbejde
– på en eller anden måde – i fremtiden, men lige nu holder dig selv tilbage fra at gøre det, så vil du rent faktisk
få rigtig meget ud af at deltage på dette Mastermind Program.

Dét, der er afgørende vigtigt, er, at du:

♥ Har arbejdet med dig selv og prioriterer din personlige udvikling højt.

♥ Ved at det kræver en indsats at udvikles og modnes som menneske, og du er villig til at gøre dét, der skal gøres.

♥ Ønsker at gøre en forskel, og du VED, at du du må gå vejen selv og VÆRE den forandring, du ønsker at se
– derhjemme, på arbejdet og i verden.

♥ Er villig til at forpligte dig helhjertet til at tage aktivt del i gruppen. Og dermed både forpligte dig til din egen udvikling
og bidrage til de andres.

♥ Ønsker at træde ind i det nye paradigme – intuitionsalderen – som verden bevæger sig ind i, hvor hjertet og hjertets
intelligens spiller en nøglerolle.

Spørgsmål: Hvornår afholder du det igen?

Svar: Det ærlige svar er, at det ved jeg ikke. Det har jeg endnu ikke planlagt – måske til efteråret og måske først til næste år.

Så, hvis du VED at det er noget for dig, så meld dig til nu, mens det er muligt.

Spørgsmål: Hvordan fungerer et Mastermind, kan du ikke lige uddybe det lidt?

Svar: Jo, meget gerne 🙂

Det Mastermind Program, jeg tilbyder, er en god blanding af undervisning, praktisk implementering og støtte
(i forhold til at leve og arbejde fra hjertet) over en længere periode.

Det her er ikke et undervisningsprogram, som udelukkende giver dig ny information og viden. Det er derimod
et udviklingsforløb, som indeholder både undervisning, sparring og processer, hvor dit eget engagement
og din egen deltagelse er altafgørende.
Når du engagerer dig helhjertet i forløbet, vil du opleve, at det hjælper dig
med at transformere dig selv, dit liv og dit virke.

Materialet indeholder en del øvelser, og det er øvelserne, der gør forskellen. Det skal forstås på den måde, at jo mere du
bruger øvelserne og anvender materialet i dit liv på en konkret, personlig måde og gør det til ’dit eget’, jo større transformation
vil du opleve.

Den sidste vigtige ting er, at du indgår i en gruppe, hvor alle deltagere forpligter sig helhjertet til at bidrage til gruppen
og støtte hinanden hele vejen igennem.

Min erfaring er, at det er GULD VÆRD at have et lukket forum med ligesindede, hvor vi i fortrolighed kan
dele vores oplevelser, bekymringer, udfordringer m.m. og samtidig også fejre vores successer – med
total ærlighed, respekt og medfølelse
.

 Får jeg udleveret en bog eller andet materiale i forløbet?

Svar: Du får ikke udleveret en bog. Men du får til gengæld en masse andet materiale i form af lydfiler og pdf’ere, som ligger
online – lige til at downloade så du kan bruge det både online og offline.

Spørgsmål: Er det pengene værd – også for mig?

Svar: Ja, helt bestemt!

Når det så er sagt, så er det naturligvis også vigtigt at understrege, at du høster som du sår. Hvilket vil sige, at du kun får
så meget ud af det, som du er villig til at investere i det
. Jeg (og de andre i gruppen) kan støtte, guide og hjælpe dig
hele vejen igennem, men jeg (eller nogen anden, for den sags skyld) kan ikke gøre arbejdet  for dig.

Alle ideer og metoder i dette Mastermind Program er skabt ud fra min egen personlige erfaring og research så vel som mit
arbejde med klienter og kursister som mentor, guide og underviser gennem de sidste 10 år.

Jeg har efterhånden guidet rigtig mange mennesker igennem de øvelser og processer, jeg vil præsentere dig for i løbet af
programmet, og hver gang jeg har brugt dette materiale med mennesker i min konsultation og på mine kurser, har jeg set og oplevet, at det har en enorm og transformerende effekt.

 

Hvis du har andre spørgsmål end ovenstående til Mastermind Programmet, så tøv ikke med at kontakte mig på telefon: 21 95 31 08.

Kærlig hilsen

Marianne

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies Læs mere

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk