Mentor- og Mastermind Program

Bliv en del af løsningen frem for en del af problemet

Unikt Mentor- og Mastermind Program for dig der har et brændende ønske om at gøre en forskel i verden
med den du er og dét, du kan.

Det er for dig, der har en dyb længsel efter at udfolde dit medfødte potentiale, hvor du lever og arbejder fra hjertet.
Også når det er svært.

Og det er for dig, der har en aktie i & en dyb interesse for andre menneskers udvikling og trivsel
(leder, lærer, pædagog, coache, terapeut, forælder m.m.)

Det er et dybtgående og transformerende forløb over 9 måneder, der er designet til at guide, støtte
og udvikle dig både personligt og fagligt.

 

Hjertets intelligens

Du har brug for støtte og fællesskab for at kunne bevæge dig fra teori til praksis til mestring

☑ Du har erfaring med at arbejde med dig selv og din personlige udvikling – måske har du også en uddannelse som coach, terapeut, yogalærer, rådgiver o.l. Men du har svært ved for alvor at bruge de ting, du har lært til at skabe dét, du længes efter. Du føler derfor, at du står i stampe og stadig sidder fast i gamle mønstre og vaner, hvilket er frustrerende og deprimerende.

☑ Du har en idé eller et projekt, som er dit ’hjertebarn’, og som du brændende ønsker at føre ud i livet, men … det føles måske lidt ’risikabelt’ og fornuften vinder igen og igen.

☑ Du betegner dig selv som et omsorgsfuldt, hjertevarmt og givende menneske, men du har det alligevel svært med relationerne i dit liv – både privat og arbejdsmæssigt. Du har svært ved at håndtere
konflikter, sætte sunde grænser og sige til og fra med god samvittighed.

☑ Du har udfordringer med at kommunikere dét, der foregår inden i, hvilket forhindrer dig i for alvor at få en
helhjertet kontakt med dem, som virkelig betyder noget for dig.

☑ Du er træt af at forme dig efter, hvad andre forventer, og du ønsker dybt inde at være lederen i dit eget liv.
Tiden er kommet nu for dig til at opgradere din følelse af selv og transformere forholdet til dit eget værd som
menneske, så du kan vise dig, som du er og møde mere kraftfuldt op i verden.

☑ Du stræber efter at være den bedste udgave af dig selv, gøre en forskel i verden og skabe til glæde og gavn
for både dig selv og andre. Du ved, at du indeholder meget mere end, du tør udtrykke lige nu, og det er
mega frustrerende.

☑ Du ønsker dybt inde at åbne op for flere af dine indre ressourcer og udfolde mere af dit medfødte potentiale,
hvilket vil sige at vække mere af dét, der allerede er inden i til live, og gøre fuldt brug af dine unikke talenter.

☑ Du ved inderst inde, at du har rigtig meget at bidrage med til verden, og du frygter samtidigt, at det bare
er noget, du bilder sig selv ind.

☑ Du har svært ved at forblive stærk og centreret, når du møder modstand, fejler og når livet er svært.
Din frygt for at fejle, ikke at være god nok, eller ikke at slå til stjæler din indre ro og dræber din kreativitet.
Og når du møder modgang, har du en tendens til at tvivle på dig selv, dine livsprocesser og dine evner.
.

Genkender du dig selv? Hvis ja; så vil du få rigtig meget ud af at deltage på vores Mastermind.

Dette Mastermind Program vil hjælpe dig med at udvikle dit hjertes intelligens og øge din hjertebevidsthed,
så du oplever større personlig integritet og helhed – både privat og arbejdsmæssigt.

 

Forskel

Det her kræver, at du vil arbejde aktivt og sammen med os andre (og tør bruge både videnskab og tidligere tiders visdom i dit virke)

“If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together”, Afrikansk ordsprog

♥ Du ved, at det kræver en indsats at udvikles og modnes som menneske, og du er villig til at gøre dét, der skal gøre.

♥ Du ønsker at gøre en forskel og bidrage til denne verden, og du VED, at du må gå vejen selv og VÆRE den forandring, du ønsker at se – derhjemme, på arbejdet og i verden.

♥ Du er villig til at forpligte dig helhjertet til at tage aktivt del i gruppen. Og dermed både forpligte dig til din egen udvikling og bidrage til de andres.

♥ Du ønsker at træde ind i det nye paradigme – intuitionsalderen – som verden bevæger sig ind i, hvor hjertet
og hjertets intelligens spiller en nøglerolle.

♥ Du ønsker dybt inde at bevæge dig fra teori til praksis til mestering.

Når du deltager på vores Mastermind, får du både et solidt fundament at stå på og et uvurderligt indre kompas,
som altid vil lede dig i den rigtige retning.

Du får redskaber til at komme hjem i dig selv, genfinde din inspiration og bruge din skaberkraft til glæde og gavn
for både dig selv og dem omkring dig.

Med enkle, kraftfulde, hjerteintelligent-baserede øvelser og processer støtter forløbet dig i at genopbygge
indre harmoni og styrke.

Du bliver bedre til at fokusere din energi, og bruge dine ressourcer på dét der er vigtigt frem for at sprede din energi
og bruge den på adspredelse og overspringshandlinger. Det udvander blot dit fokus og fjerner dig fra dig selv.

 

9 måneders intensivt forløb – online og offline

Det er et dybtgående, intensivt forløb over 9 måneder, som foregår både online og offline. Hver måned (dog ikke i juli) har sit eget tema med tilhørende undervisningsmodul, heldagsmøde og Q&A-session.

Forløbet er en god blanding af hjerne og hjerte, af viden og visdom, af uddannelse og erfaring. Det vil sige, at det er en blanding af moderne viden, som sætter en overordnet ramme og tidligere tiders visdom, som bærer en dybere menneskelig erfaring, samt praktiske øvelser og processer, som du med det samme kan integrere i dit liv.

Jeg underviser dels ud fra, hvad jeg selv har lært på min egen rejse, dels ud fra de mønstre jeg har set i mit arbejde med at hjælpe adskillelige forskellige mennesker gennem årene.

 

Her er et udpluk af, hvad vi kommer igennem:

 Helhjertet forpligtelse og kærligheden der sætter dig fri

I denne første måned lægger vi det grundlæggende fundament for det videre arbejde.

Du bliver introduceret for den kerneintelligens – hjertets intelligens – som vi alle er født med, og får en større bevidsthed om, hvordan den hænger sammen med intuition, hjerne og krop.

Du lærer om relationen mellem dit hjerte og din hjerne og hvordan du får adgang til mere af din hjernekapacitet – noget de fleste mennesker aldrig bruger. Du lærer at skabe balance mellem hjerte og hjerne og bruge dem til dét, de hver især er bedst til.

Derudover går vi i dybden med begrebet ’kærlighed’; du lærer, hvad kærlighed i virkeligheden er, og hvordan det åbne hjerte og kærligheden hænger uløseligt sammen.

 

 Velkommen hjem til dig selv

I denne måned arbejder vi med den vigtigste relation i dit liv; nemlig relationen med dig selv.

Din relation med dig selv vil skinne igennem i alle områder af dit liv – både privat og arbejdsmæssigt.

Det er kun, når du har en dybtfølt relation med dig selv, at du kan bruge dine indre ressourcer optimalt.

Og, hvis du ikke har en dybtfølt relation med dig selv, kan du heller ikke have det med andre mennesker – eller med livet for den sags skyld.

For at få en dybtfølt relation med dig selv, må du være villig til at se på, hvordan du ’dealer’ med dine indre forsvarsmekanismer, som afholder dig fra at være, gøre og have dét, du længes efter. Det vil helt konkret sige din frygt, din tvivl, dine undskyldninger og dine begrænsende historier.

Du kommer derfor til at arbejde med dine indre sår, som i dag forhindrer dig i at møde dig selv, andre mennesker og livet med et åbent hjerte.

 

 Stærke og sunde relationer

I denne måned bevæger vi os fra Jeg til Vi, og du lærer hvordan du opretholder en sund følelse af Jeg midt i Vi.

Når du begynder at åbne op til de steder, hvor du før var lukket ned, giver du samtidig også andre lov til at komme ind. Og det åbner op for en ny form for kommunikation samt en ny måde at møde hinanden og være sammen på.

Du lærer, hvordan du rummer andre uden at miste dig selv. Du lærer, hvordan du kommunikerer fra hjertet og opbygger sunde og støttende fællesskaber. Det handler om, hvordan vi ER med hinanden – i parforholdet, i familien, i vennekredsen, på arbejdspladsen, i samfundet.

Jo mere sand og ærlig du er, desto lettere er det at skabe nære relationer. Jo mere sikker du er på din identitet, desto lettere har andre ved at knytte sig til dig. Dine grænser bliver tydeligere, og de andre ved dermed, hvordan de skal forholde sig til dig. Det giver tryghed og tillid, hvilket er en forudsætning for sunde og stærke relationer.

 

 Opfyld dit hjertes formål

I denne måned arbejder vi med, hvordan du skaber en vision for dig selv og dit virke, så du kan udfolde mere af dit medfødte potentiale.

Du lærer, hvordan du lever et inspireret liv, og hvordan du skaber rammerne for, at dine gyldige behov, dybeste længsler og unikke talenter kan komme frem, forstås, opfyldes og udleves.

 

En komplet pakke til faglig og personlig udvikling: Undervisning, processer og sparring

♥ 9 måneder med udfordringer, dybe indsigter og transformerende handlinger.

♥ 9 heldagsmøder med 5 timers koncentreret og dybtgående praktisk erfaring, guidening og sparring. (i alt 45 timer)

♥ 8 moduler med læring, ny viden, øvelser og processer i form af lydfiler med tilhørende arbejdsark, som du kan bruge igen og igen.

♥ 8 online Q&A sessioner à 2 timers varighed, hvor du kan stille spørgsmål til månedens tema, dele dine oplevelser og erfaringer, blive coachet på specifikke problemstillinger samt høre om og lære af de andres oplevelser, erfaringer og spørgsmål. Det foregår i et online klasseværelse, så vi både kan se og høre hinanden. (i alt 16 timer)

♥ En lukket gruppe på Facebook, hvor du i fortrolighed løbende kan dele og sparre med de andre i gruppen.
Det er et forum for ligesindede, hvor du bliver set og hørt – og kærligt skubbet i den rigtige retning.
Du vil også kunne stille spørgsmål til mig gennem det lukkede forum, og jeg vil svare dig inden for 24 timer.

♥ Løbende audios, mails, pdf’er med opgaver og refleksioner i de uger, hvor vi ikke mødes for at holde momentum.

♥ Bonus: En individuel session med mig over telefonen, hvor vi fokuserer på dét, du har allermest brug for
at arbejde med, så vi sikrer, at du får mest muligt ud af Mastermind Programmet. (Værdi: 1.500,- kr.)

 

Alle ideer, metoder og processer i dette program er skabt ud fra min egen personlige erfaring og research så vel som mit eget arbejde med klienter og kursister som mentor, guide og underviser.

Hver gang jeg har brugt dette materiale i min konsultation og på mine kurser, har jeg set og oplevet, at det har en enorm og transformerende effekt.

 

 

 

 

Det har givet mig mere end noget andet, jeg har beskæftiget mig med:

“Jeg har været så heldig, at deltage i et af Marianne Nygaard’s kurser.
Dette har for mig været det mest givende og mest inspirerende jeg har deltaget i.
Det har samlet alt, hvad jeg tidligere har lært på andre uddannelser og kurser i forhold til psykologi og personlig udvikling.
Dette kursus har været en slags uddannelse for mig, det har givet mig mere end noget andet, jeg har beskæftiget mig med.
Der har været en dybde, som jeg ikke har oplevet andre steder, som lige har givet det sidste,
som jeg har manglet fra det andet – og det har bare været super fedt!

Kurset hos Marianne blev en kæmpe hjerte og øjenåbner for mig.
Siden kurset har jeg brugt min nye viden og erfaring privat samt i mit arbejde som Psykoterapeut.
Marianne er en dygtig formidler, som er enorm behagelig at lytte til.
Hun er hjælpsom, hjertevarm og hurtig til at svare med det samme.
Samtidig har jeg oplevet Marianne som en yderst kompetent kvinde med fagligheden i orden.
Jeg giver Marianne Nygaard mine varmeste og bedste anbefalinger herfra”,
Mirja Kristensen, Freelance sangerinde og praktiserende psykoterapeut

 

Jeg har fået meget mere indre styrke, livsenergi og handlekraft:

“Jeg har deltaget i Marianne’s første Mastermind Program.
Det har været en meget inspirerende og lærerig rejse, som så absolut levede op til mine forventninger.
Marianne har på sin passionerede, motiverende og professionelle facon, givet os værktøjer til at bruge hjerteenergien som ressource.
Jeg har fået en større indsigt i mig selv, som har givet mig meget mere indre styrke, livsenergi og handlekraft.
Jeg vil helt klart sige, at forløbet er ideelt for dig, der har problemer, du har svært ved at tackle, og som er tilbagevendende.
Det var et helt vild powerfuldt og meningsfuldt forløb, hvor jeg har fået lærdom og visdom,
som jeg kan tage med mig ud i livet – og bruge resten af livet.
Jeg kan varmt anbefale forløbet”,
Charlotte T.

 

Jeg føler endelig, at jeg har fået et fundament at stå på, og at jeg kan begynde at trække kraften hjem:

”Wauw Marianne, mange brikker falder på plads her gennem din viden, erkendelser og meget konkrete måde at formidle det på.
Jeg har været på rejsen med personlig udvikling gennem mange, mange, mange år.
Dit forløb her fletter de uendelige løse ender sammen for mig,
og giver mig en så konkret forståelse af følelser, kærlighed og eksistens, som jeg har savnet.
Jeg får svar på så mange frustrerende, smertefulde oplevelser og endeløs søgen efter veje til healing og mening.
TAK af hjertet ❤
Jeg føler endelig, at jeg har fået et fundament at stå på,
og at jeg kan begynde at trække kraften hjem”,
Anne

 

Det er uden tvivl DET MEST interessante og relevante kursus, jeg nogensinde har taget:

”Marianne, dit forløb har i den grad levet op til mine forventninger.
Jeg har – præcist som jeg ønskede det – lært at forstå og bruge mit hjerte til at navigere med,
og det har åbnet døre til en helt ny forståelse af, hvad vi som mennesker rummer og har af skjulte potentialer.
Det er en helt ny måde at være i verden på.
Og de redskaber, jeg har fået med, vil jeg kunne bruge igen og igen, efterhånden som jeg fortsat udvikler mig.
Det er uden tvivl DET MEST interessante og relevante kursus, jeg nogensinde har taget.
Helt konkret har jeg oplevet at tune ind på en ny frekvens, hvor der er større mening og forståelse af, hvem jeg er,
og hvordan jeg kan bidrage kærligt i verden.
Jeg står ved mig selv i langt flere situationer, fordi jeg simpelthen ikke kan lade være.
Fordi jeg har lært at lytte til mit hjerte og være autentisk. Det har givet en indre ro og styrke.
Nærværet og fællesskabet har for mig været stærkt, og så givtigt at vi kunne sparre med hinanden.
Jeg vil anbefale det varmt alle steder.
Tusind tak fordi du har skabt dette kursus Marianne, det er en gave og et kærligt bidrag til verden ❤”,
Rikke Pelter

 

Nu er jeg endelig i stand til at give mig selv det liv, jeg ønsker allermest:

”Jeg har deltaget på Marianne’s Mastermind Program, og det levede både op til mine forventninger og mine håb.
Jeg har aldrig før været på et kursusforløb, hvor forløbet giver så meget mening og er så udbytterigt som dét, jeg har været på hos dig.
Jeg vil helt klart sige, at jeg nu i form af alle 4 moduler er i stand til at at give mig selv det liv, jeg ønsker allermest.
Udover det gode materiale, så har fællesskabet med de andre deltagere været guld værd for mig.
Jeg lærer så meget af at sætte ord på, blive rummet og få gensidig sparring.
Du har en evne til at skabe et trygt rum, hvor sandheden kan komme frem – no bullshit!
Dit forløb har givet mig de værktøjer, jeg har brug for på vejen til at leve mere helhjertet.
Jeg har en klar fornemmelse af, at jeg nu er i stand til at skabe det liv, jeg altid har drømt om.
Min oplevelse af Marianne er, at hun er utrolig kompetent, hjertelig og inspirerende.
Jeg vil til en hver tid anbefale Mastermind Programmet til alle, der er klar til et seriøst udviklingsforløb”
,
Heidi Rosengreen

 

Tålmodighed

Tid til at træffe en beslutning

Set i lyset af hvad det koster dig at leve et liv fyldt med stress, bekymring, utilfredshed, konfliktfyldte relationer, manglende glæde og mening er denne investering meget lille. Blot spørg dig selv, hvad det koster dig at overhøre dit hjertes længsel og fortsætte, som du lever nu?

Som Einstein sagde: Definitionen af vanvid er at gøre det samme igen og igen og forvente et andet resultat.

Vores Mentor- og Mastermind Program vil med garanti guide dig til at stoppe vanviddet og gøre noget andet, end du plejer – og dermed få et andet resultat.

 

 

OBS: Tilmeldingen er lukket

Vil du have direkte besked, når tilmeldingen til næste hold åbner?

Så skriv dig på ventelisten her:

 

 

Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål: Skal man arbejde som coach eller på anden måde allerede være igang inden for dette felt for at
deltage på forløbet? Jeg har nogle af de uddannelser, du nævner, men har aldrig rigtig turde bruge dem og
gøre den forskel, som jeg inderst inde ønsker.

Svar: Nej, det er absolut ikke noget krav. Hvis du har et brændende ønske om at bruge dine uddannelser i dit
arbejde – på en eller anden måde – i fremtiden, men lige nu holder dig selv tilbage fra at gøre det, så vil du rent
faktisk få rigtig meget ud af at deltage på dette Mastermind Program.

Dét, der er afgørende vigtigt, er, at du:

♥ Har arbejdet med dig selv og prioriterer din personlige udvikling højt.

♥ Ved at det kræver en indsats at udvikles og modnes som menneske, og du er villig til at gøre dét, der skal gøres.

♥ Ønsker at gøre en forskel, og du VED, at du du må gå vejen selv og VÆRE den forandring, du ønsker at se
– derhjemme, på arbejdet og i verden.

♥ Er villig til at forpligte dig helhjertet til at tage aktivt del i gruppen. Og dermed både forpligte dig til din egen udvikling
og bidrage til de andres.

♥ Ønsker at træde ind i det nye paradigme – intuitionsalderen – som verden bevæger sig ind i, hvor hjertet og hjertets
intelligens spiller en nøglerolle.

Spørgsmål: Hvornår afholder du det igen?

Svar: Det ærlige svar er, at det ved jeg ikke. Det har jeg endnu ikke planlagt – måske til efteråret og måske først til næste år.

Så, hvis du VED at det er noget for dig, så meld dig til nu, mens det er muligt.

Spørgsmål: Hvordan fungerer det, kan du ikke lige uddybe det lidt?

Svar: Jo, meget gerne 🙂

Det Mentor- og Mastermind Program, jeg tilbyder, er en god blanding af undervisning, praktisk implementering og støtte
(i forhold til at leve og arbejde fra hjertet) over en længere periode.

Det her er ikke et undervisningsprogram, som udelukkende giver dig ny information og viden. Det er derimod
et udviklingsforløb, som indeholder både undervisning, sparring og processer, hvor dit eget engagement
og din egen deltagelse er altafgørende.
Når du engagerer dig helhjertet i forløbet, vil du opleve, at det hjælper dig
med at transformere dig selv, dit liv og dit virke.

Materialet indeholder en del øvelser, og det er øvelserne, der gør forskellen. Det skal forstås på den måde, at jo mere
du bruger øvelserne og anvender materialet i dit liv på en konkret, personlig måde og gør det til ’dit eget’, jo større
transformation vil du opleve.

Den sidste vigtige ting er, at du indgår i en gruppe, hvor alle deltagere forpligter sig helhjertet til at bidrage til gruppen
og støtte hinanden hele vejen igennem.

Min erfaring er, at det er GULD VÆRD at have et lukket forum med ligesindede, hvor vi i fortrolighed kan
dele vores oplevelser, bekymringer, udfordringer m.m. og samtidig også fejre vores successer – med
total ærlighed, respekt og medfølelse
.

Spørgsmål: Får jeg udleveret en bog eller andet materiale i forløbet?

Svar: Du får ikke udleveret en bog. Men du får til gengæld en masse andet materiale i form af lydfiler og pdf’ere, som ligger
online – lige til at downloade så du kan bruge det både online og offline.

Spørgsmål: Er det pengene værd – også for mig?

Svar: Ja, helt bestemt!

Når det så er sagt, så er det naturligvis også vigtigt at understrege, at du høster som du sår. Hvilket vil sige, at du kun får
så meget ud af det, som du er villig til at investere i det
. Jeg (og de andre i gruppen) kan støtte, guide og hjælpe dig
hele vejen igennem, men jeg (eller nogen anden, for den sags skyld) kan ikke gøre arbejdet  for dig.

Alle ideer og metoder i dette Mentor- og Mastermind Program er skabt ud fra min egen personlige erfaring og research så vel som mit
arbejde med klienter og kursister som mentor, guide og underviser gennem de sidste 10 år.

Jeg har efterhånden guidet rigtig mange mennesker igennem de øvelser og processer, jeg vil præsentere dig for i løbet af
programmet, og hver gang jeg har brugt dette materiale med mennesker i min konsultation og på mine kurser, har jeg set og oplevet, at det har en enorm og transformerende effekt.

 

Hvis du har andre spørgsmål end ovenstående til Mastermind Programmet, så tøv ikke med at kontakte mig
på telefon: 21 95 31 08.

Kærlig hilsen

Marianne

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies Læs mere

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk