0 In Hjertets intelligens

Hvad myten om Inanna har med personligt lederskab at gøre {Om transformation og sand styrke}

Inanna

Læs her om, hvordan myten om Inanna kan være en inspiration for dig i din personlige udvikling og i dit personlige lederskab fra hjertet.

Jeg har altid brugt myter og metaforer som en væsentlig del i min personlige udvikling.

De giver en ekstra dimension til den menneskelige eksistens og udvikling, som i høj grad mangler i vores kulturs opfattelse af det menneskelige liv.

Én af de myter, der har fulgt mig siden jeg læste om den første gang for 20 år siden, er myten om Inanna.

Det er én af de ældste myter, vi kender til, og den er super relevant i forhold til personligt lederskab fra hjertet og bevægelsen fra det ego-tilfredsstillende liv til det hjerte-tilfredsstillende liv.

Da myten handler om årstidernes komme, nedstigningen til vinterens mørke og genfødslen til foråret er den særlig kraftfuld her i den periode, vi netop er trådt ind i – den mørkeste måned på året.

Jeg bruger selv myten som inspiration til min næste udviklingsfase hvert år i overgangen mellem efterår og vinter. Det er en rituel tid for mig, hvor jeg reflekterer over min egen personlige transformation.

Det er vigtigt og dybdegående indre arbejde, der bliver dybere og mere meningsfuldt for hver gang, jeg fokuserer på det – og for hver cyklus jeg går gennem.

Myten om Inanna

Inanna var den vigtigste gudinde i den sumeriske gudeverden.

Hun var dronning af himmel og jord, og hun var en gudinde med meget magt og status. Hun nød stor respekt og havde en stor gennemslagskraft.

Så du kan forestille dig, at der dermed også fulgte en del ego-identifikation, selvtilld og en bevidsthed om sin egen betydning og værdi med i købet.

Inannas søster, Ereshkigal, var dronning af dødsriget.

Og da søsterens mand dør, beslutter Inanna sig for at tage til dødsriget for at vise sin søster respekt i den sorgfulde tid.

For at komme til dødsriget skal Inanna passere syv porte, og ved hver port kræver en portvagt, at hun tager et symbol på sin magt og status af og efterlader det ved porten.

Derfor giver hun afkald på sin krone, sin krigerbrystplade, sin kongelige kappe, sin spådomsstang, sine smykker og sit tøj undervejs på sin rejse.

Da hun når frem til sin søster, er hun helt nøgen og ’magtesløs’.

Klædt af som et træ i efteråret og frataget alle ydre symboler på sin magt og status.

Først da får hun lov til at komme ind i dødsriget.

Jeg vil ikke her går yderligere i detaljer med, hvad der sker i dødsriget, men blot fremhæve, at Inanna gennemgår en massiv transformation i mørket og vender tilbage til livet som et nyt menneske.

Og generobrer sin trone.

Derfor er myten vigtig i forhold til personligt lederskab fra hjertet

Denne berømte myte er en kraftfuld fortælling om, at for at kunne skabe personlig transformation og forbinde dig med din sande kraft og styrke må du være villig til at bevæge dig ned i mørket og stå ’nøgen’ i din sande natur.

Det betyder, at du må være villig til at skrælle alle lagene af din ’personlige polstring’ (status, indkomst/økonomiske formåen, jobtitel, akademiske grader, materielle goder osv.) for virkelig at lære dig selv at kende i din kerne og være den du er – autentisk og med værdighed.

Det er først, når du gør dét, at du kan forbinde dig med og gøre brug dit hjertes essentielle kvaliteter og ressourcer.

At bevæge dig ned i mørket og stå nøgen i din sande natur betyder helt konkret at være villig til at se og erkende, hvad du (virkelig) er drevet af, hvad du (virkelig) identificerer dig med, og hvilke overbevisninger du (virkelig) har om din værdi som menneske.

Jeg kalder det også for kærlighed til sandhed, og det er et af de mest kraftfulde principper i ’hjerte-arbejdet’.

Uden hudløs selv-ærlighed og radikalt selv-ansvar vil du aldrig for alvor få adgang til den dybe personlige vækst og udfolde dit potentiale – til glæde og gavn for dig selv og verden omkring dig.

På den måde kan man også sammenligne bevægelsen med de overgange vi oplever i livet, hvor vi ofte er tvunget til at skifte orientering, ændre kurs og udvide vores bevidsthed, hvis vi vil skabe en anderledes fremtid – frem for blot at gentage fortiden.

Hvis vi identificerer os med vores status i den ydre verden (med dét vi præsterer, og de resultater vi opnår) og klynger os til det materielle, det ’forgængelige’, står vi på et meget ustabilt fundament, som hurtigt kan blive revet væk under os.

Det materielle er helt sikkert vigtigt og nødvendigt – og mange ting er vidunderlige at have – men når vi klynger os til det (og dermed prioriterer det over den indre vækst), stagnerer vores udvikling som menneske.

’Gøren fra væren’ vs ’Væren fra gøren’

Jeg vender tilbage til denne myte år efter år, fordi den indeholder så meget visdom.

For hver gang, kommer jeg nogle spadestik dybere i forhold til, hvilke essentielle kvaliteter jeg har brug for at lade træde endnu mere frem.

Den minder mig om, at jeg ikke er det, jeg præsterer, og de resultater jeg opnår (eller ikke opnår).

At jeg  som menneske har en enorm værdi blot for den, jeg er i min kerne.

Og at mine uddannelser, min virksomhed, mine ‘testimonials’, min verdslige succes blot er erfaringer på min livsrejse.

Jeg oplever, at denne ’påmindelse’ stadig er super vigtig, fordi den kultur, vi lever i, konstant fortæller os det modsatte.

I vores stræben efter ’mere, bedre og større’, mister vi kontakten til den dybere sandhed.

Og der er ikke særlig meget i den ydre verden, der hjælper os med at forblive i kontakt med vores intelligente hjerte.

Rigtig mange kæmper for at bevise deres værd gennem det, de har, og det de gør (jeg kalder det også for ’væren fra gøren’) frem for at handle fra deres medfødte værdighed (hvilke jeg også kalder for ’gøren fra væren’).

Denne kamp gør os trætte, udmattede og stressede og fastholder os blot i ego-bevidsthedens begrænsede paradigme.

Når du bevæger dig fra ’at leve i gøren’ og jagte bestemte resultater, fordi du har defineret dig selv ud fra dét, du gør, opnår og præsterer, til at fokusere på at skabe en sund relation til alt i dit liv og handle ud fra dine hjerte-kvaliteter, vil du opleve meget mere sand velvære i dit liv, fordi du primært har fokus på processen og er åben for ethvert resultat.

Spørgsmål til refleksion inspireret af myten om Inanna

Som jeg skrev i starten af artiklen, er denne mørkeste måned på året før vintersolhverv en magisk mulighed for transformation og personlig vækst.

Jeg vil derfor invitere dig til at gå på opdagelse i din indre verden, give (lidt mere) slip på bindingerne til dine verdslige statussymboler og forbinde dig med dit intelligente hjerte.

Jeg vil vædde på, at dit hjertes visdom har nogle vigtige og essentielle beskeder til dig.

Du kan bruge disse spørgsmål som igangsætter for dybere indsigter og erkendelser:

💜 Hvor og på hvilken måde er du (alt for) identificeret med din status, dine resultater og dine præstationer?

💜 Hvilke overbevisninger tror du på som sande på grund af disse bindinger? Og hvordan påvirker de dig?

💜 Hvem ville du være uden dine verdslige præstationer … eller din stræben efter dem?

💜 Hvem er du i din kerne?

💜 Hvilke anderledes overbevisninger ville du have, hvis du stolede mere på, hvem du er i din kerne? Og hvad inspirerer disse overbevisninger dig til at gøre?

💜 Hvilke muligheder kunne åbne sig for dig, hvis du virkelig troede på disse nye overbevisninger?

The form you have selected does not exist.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.