0 In Hjertets intelligens

Kernen i ægte taknemmelighed {En væsentlig forskel som giver dit liv helt ny mening}

ægte taknemmelighed

Ægte taknemmelighed har en langt større betydning for vores oplevelse af livet, end de fleste af os er klar over.

Den nærer alle celler i vores krop og bringer livgivende energi ind i vores system.

Den forandrer vores måde at tænke på og dermed også vores opfattelse af dét, der er og dét, der sker.

Det betyder, at ægte taknemmelighed er en indstilling til livet, som forandrer den måde, vi opfatter os selv, andre mennesker og begivenhederne i vores liv på.

Det betyder også, at taknemmelighed handler om langt mere end blot om at være taknemmelig for dét, vi har i vores liv.

Selvom det er super vigtigt, så har den ægte taknemmelighed et mere vidtrækkende perspektiv, som involverer vores bidrag til verden.

Kernen i ægte taknemmelighed

I videoen herunder fortæller jeg om, hvordan jeg selv lærte den ægte taknemmeligheds perspektiv at kende, og hvordan det vendte mit liv på hovedet – og gav mit liv en helt ny mening.

Jeg fortæller om, hvordan taknemmelighed hænger sammen med det hjerte-guidede liv.

Og jeg giver dig nogle væsentlige spørgsmål, du kan bruge videre frem.

At tage livet som givet kultivere sund ydmyghed

Når vi tager livet som givet træder vi ud af det selvcentrerede fokus og ind i det altruistiske perspektiv.

For at kunne træde ind i dette perspektiv og se at vi er en del af det større hele, må vi nødvendigvis også kultivere sund ydmyghed.

Sund ydmyghed betyder, at vi er bevidst om vores egne begrænsninger, og at vi har brug for hinanden. At vores liv hænger sammen, og at vi ikke kan klare os uden hinanden. At vi alle er i samme båd, og at vores liv bliver holdt sammen af ‘noget’, der er større end os selv.

I ægte taknemmelighed og sund ydmyghed anerkender vi, at selvtilstrækkelighed er en myte, og at selvcentrerethed er en snubletråd.

Den ydmyge person siger, at livet er en gave at være taknemmelig for – ikke en ret at gøre krav på.

Sund ydmyghed indvarsler et taknemmeligt svar.

Ægte taknemmelighed og sund ydmyghed er vigtige aspekter af personligt lederskab fra hjertet.

The form you have selected does not exist.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.