0 In Hjertets intelligens

Vær et lys i mørket {Sådan bidrager du til en bedre verden}

lys

Er du villig til at lade dit lys skinne?

I morgen er det vintersolhverv – den mørkeste tid på året her på den nordlige halvkugle – og mange fejrer lysets komme med ritualer og sammenkomster.

Måske er du én af dem?

Personligt værdsætter jeg mine dyrebare timer med dagslys, og jeg glæder mig over, at vi går mod lysere tider.

Jeg håber (og tror) også på, at vi, som menneskehed, går mod lysere tider, hvis altså tilstrækkeligt mange af os vælger at lade vores indre lys skinne fuldt ud.

Med al den strid, had, ufred og mistrivsel, der er i verden i dag, har alle os, der ønsker en anden verden, et ansvar for at bringe lyset ind – på den måde vi nu hver især kan og skal.

Første skridt til at kunne bringe lyset ind er at vågne op til den, vi virkelig er og forstå vores egen relation til det lys.

Det betyder, at vi må være villige til at erkende, at vi allerede er lyset, og at lyset flyder igennem os, hvis vi åbner os for det.

Du er både en kanal for lyset og selve lyset.

På den måde er der en fin sammenvævning mellem din væren (din hjerte-essens) og den universelle energi, der giver liv og lyser verden op.

Det betyder, at du både opdager og erkender, at du har kraften inden i dig til at ’oplyse’ vejen. Til at inspirere og løfte dig selv og andre fra mørket og ind i lyset.

Tag ejerskab for dit lys

Hvis du er som mig, så værdsætter du også, når andre møder op med deres lys og lader det skinne fuldt ud.

Det føles bare godt, inspirerende, opløftende og befriende.

Jeg har selv nydt godt af flere lysende eksemplarer på min egen vej gennem livet.

Og det tog mig en god del tid at opdage og erkende, at jeg selv indeholdt et tilsvarende lys, som jeg skulle lade skinne fuldt ud.

Når vi ikke tager ejerskab for vores eget lys, vil vi uvægerligt forsøge at få andre til at kaste lys over os i form af anerkendelse, accept eller bifald.

Det betyder, at vi kæmper og knokler for at bevise, at vi er værdige til at blive lagt mærke til, hvilket både er en udmattende og glædesløs opgave.

Det er meget mere kraftfuldt at opdage og leve sandheden om, hvem vi allerede er, end at bruge vores energi på at søge efter, hungre efter og jagte noget uden for os selv.

Hvorfor ikke opleve vores nutid og fremtid fra lysets kraft (som vi allerede er) snarere end fra vores misforståelse af, at vi ikke er det?

Jeg har erfaret, at dét at blive en ’udsender’ af lys, involverer to vigtige aspekter.

Mod til at udforske mørket

Det første aspekt handler om at rydde op og rydde ud i os selv.

Det vil sige blive bevidst om alt dét, der blokkerer for lyset – eksempelvis gamle historier og fastlåste steder indeni (fysisk, følelsesmæssigt og energimæssigt) – så vi kan blive en klar kanal, som lyset kan strømme igennem.

Det er dog vigtigt at sige, at det ikke betyder, at vi forsøger at omgå smerte og lidelse eller lader som om det ikke er der.

Fordi, kun når vi er modige nok til at udforske mørket, vil vi opdage vores eget lys’ uendelige kraft.

Det er så vigtigt at huske på, at mørket ikke ødelægger lyset. Det definerer det.

Og at mørke udelukkende er et fravær af lys.

Lyset er så meget mere kraftfuldt end det midlertidige mørke.

Vigtige færdigheder du må udvikle

Det andet aspekt handler om at udvikle de færdigheder, der er nødvendige for rent faktisk at kunne ’transmittere’ lyset.

Det indebærer 3 afgørende færdigheder:

1️⃣ Din energi 

Den energi, du møder op med, påvirker alt og alle omkring dig.

Det betyder, at du har et stort ansvar for at være opmærksom på, hvor energien kommer fra inden i dig, når du bevæger dig gennem din dag.

Hvordan møder du op i alt, hvad du foretager dig?

Hvilken tilstand befinder du dig i?

Og hvad cirkulerer rundt inden i dig?

Det er din opgave – og dit ansvar – at være fuldt bevidst om!

2️⃣ Din stemme og din krop

Både din stemme og din krop er ’udtryksinstrumenter’ og transmitterer den energi, der er indeni fra øjeblik til øjeblik – og de ’udsender’ dermed også lys eller mørke.

Når du lærer, hvordan du bruger dem effektivt til at udvide dit ’udtryksfelt’, kan du bevidst dele og bidrage med din energi på gavnlige måder.

3️⃣ Dine handlinger 

Når dine handlinger afspejler dine inderste kerneværdier og dine unikke kvaliteter, vil de bidrage til en bedre verden – både i det store og i det små.

Som Buddha sagde: Dine handlinger er dine eneste sande ejendele. Du kan ikke undslippe konsekvenserne af dine handlinger, fordi dine handlinger er den grund, du står på.

Det vil sige, at dét, du gør, betyder noget. Så lev som om, det gør!

At udvikle disse ovenstående færdigheder vil gøre det muligt for dig at bevæge dig ud over de begrænsninger, der blokkerer for, at dit indre lys kan skinne klart og frit.

Du vil dermed kunne bevæge dig ud i et nyt udtryk for dit medfødte potentiale og bidrage med dine unikke talenter.

Når du gør dét, vil du i sandhed kunne oplyse vejen for andre og inspirere dem omkring dig til også at lade deres eget lys skinne.

Jo mere vi åbner for det lys, vi allerede er, jo mere frie og glade bliver vi. Og jo mere kan vi gøre vores til at skabe en bedre verden for alle.

Må vi være den forandring, vi ønsker at se i verden.

Hvis du har brug for støtte og hjælp til at lade dit lys skinne, vil mit gruppe-mentorforløb helt sikkert være noget for dig. Læs meget mere om det lige her >>>

The form you have selected does not exist.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.