0 In Hjertets intelligens

Hvorfor gentager vi de samme usunde mønstre? {& Hvad du må være villig til for at bryde dem}

usunde mønstre

Hvorfor gentager du de samme usunde mønstre, du ved ikke er gode for dig?

Hvorfor befinder vi os i de samme omstændigheder, den samme type relationer, omgivet af den samme type mennesker, og oplever de samme slags resultater?

Det er der naturligvis flere forklaringer på, men skåret helt ind til benet handler det om programmering og angst.

Lidt karikeret sagt kan man sige, at de fleste mennesker ikke lever 90 år men lever det samme år 90 gange.

I vores moderne vestlige kultur er vi programmeret til primært at ’leve i hovedet’ – det vil sige orientere os ud fra vores tankeverden.

Og vi er trænede i at cykle rundt i dette ‘kredsløb’:

👉 Vi har en tanke.

👉 Vi tror, at den tanke er sand.

👉 Den tanke bestemmer så, hvordan vi ser verden, den bestemmer vores opfattelse.

👉 Vores opfattelse bestemmer så vores oplevelse.

👉 Vores oplevelse (og erfaring) bestemmer så, hvad vores overbevisninger bliver.

👉 Vores overbevisninger forstærker derefter den oprindelige tanke som værende ægte.

Det er et mønster.

Det er din virkelighed.

Det er så at sige den boks, du befinder dig i.

Og det er så indgroet, at vi slet ikke ved (eller rettere; vi glemmer), at der er en anden mulighed.

At der findes en anden måde at være i verden på.

Derfor ændre du ikke dine usunde mønstre ved blot at ændre dine tanker

Det vil så være nærliggende at tro, at ’løsningen’ er at ændre vores tanker eller ændre vores overbevisninger.

Rigtig meget psykologi og selvudvikling i vores kultur har netop fokus på det.

Men det er i min optik ikke vejen frem.

Det er blot at ændre den ’indrammede’ virkelighed eller at ændre indholdet af den boks, du befinder dig i.

I ’hjerte-arbejdet’ går vi en anden vej.

Vi overskrider ’indramningen’.

Vi træder ud af boksen.

Og det er så her, at angst-aspektet sætter ind.

Fordi det er meget angstprovokerende at træde ud af boksen, ud af din vanemæssige måde at fungere og orientere dig i verden på.

Men det er nødvendigt, hvis du vil skabe en ny fremtid frem for blot at gentage fortiden.

Dit potentiale og dét, du drømmer om eller længes efter, befinder sig uden for boksen, uden for din bekvemmelighedszone.

Og du kan ikke tænke dig til en ny måde at være og handle på.

Det betyder også at du ikke ændrer dine usunde mønstre ved blot at ændre dine tanker eller overbevisninger.

Du skal skifte bevidsthed.

Som Albert Einstein sagde i forrige århundrede (og som de store visdomstraditioner også har pointeret i årtusinder), kan du ikke løse et problem fra samme bevidsthed, som skabte det.

Og der er ingen tvivl om, at den erkendelse er én af de allervigtigste nøgler til varig og bæredygtig forandring – både individuelt og kollektivt.

Det er præcis derfor, at jeg i mit arbejde har så meget fokus på at skifte bevidsthed: Fra ego-bevidstheden til hjerte-bevidstheden.

Tro mig, jeg ved af erfaring, at du ikke kan udfolde dig som den, du virkelig er fra ego-bevidstheden.

Det er simpelthen ikke muligt!

At vågne op af ’ego-trancen’ og udfolde dig som den, du er

For rigtig mange af os er hjerte-bevidstheden ukendt land, som kræver både villighed og åbenhed at bevæge sig ind i.

Og min erfaring er, at det er super svært (hvis ikke umuligt) at gøre helt på egen hånd.

Denne anderledes bevidsthed er en langt mere omfattende og udvidende bevidsthed, end den mentale, end hjernens bevidsthed, og den rummer nogle helt andre kvaliteter og ressourcer end ego-bevidstheden.

’Hjertet-arbejdet’ og personligt lederskab fra hjertet handler i sin essens om at vågne op til det naturligt åbne hjerte.

Vi vågner op af en form for ’ego-trance’, hvor egoet har taget styringen og vender hjem til vores sande natur, til den vi altid har været.

Når vi vågner op til virkeligheden, som den er, og træner vores hjerne i at være ægte nærværende og til stede i nuet fra en kærlig opmærksomhed, forandrer vi samtidig den måde, vi er i verden på.

‘Hjerte-arbejdet’ handler i sin essens om at ‘bruge hjertet til at omprogrammere hjernen’ og gøre dig klar til at blomstre i de nye muligheder.

Det betyder, at du bliver i stand til at opdage og opløse begrænsende overbevisninger, transformere usunde mønstre og frigive følelsesmæssige og fysiske toksiner.

Jo mere du modnes som menneske og udvikler dig som person – og udfolder dig som den, du virkelig er – jo mere bliver dit hjertecenter dit primære orienterings- og navigationscenter.

Det vil sige; se, tænke, tale og handle fra hjerte-bevidstheden.

Når alt kommer til alt, hvis du ønsker at bryde uhensigtsmæssige eller usunde mønster, skal du være villig til at træde ud af den begrænsende boks, som mønstreret eksisterer i.

Du må være villig til at skifte bevidsthed, og dermed træde ind i en ny virkelighed – uden for boksen!

Mit gruppe-mentorforløb er designet til at hjælpe dig med at vågne op og træde ud af boksen.

Det er designet til at hjælpe dig med at sætte dig selv fri, så du kan være, den du i virkeligheden er og dernæst vælge dét, der er sandt og af ægte, varig værdi for dig selv og verden omkring dig.

Når du er fri til at være dig selv, er du også fri til at gøre det rette på det rette tidspunkt.

The form you have selected does not exist.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.