0 In Hjertets intelligens

2 vigtige spørgsmål om ubetinget kærlighed

ubetinget kærlighed

Hvis du ønsker at træde ind i dit personlige lederskab fra hjerte, er det altafgørende, at du lærer den vigtige forskel mellem betinget og ubetinget kærlighed at kende.

De fleste, der kommer hos mig, har en meget fastlåst og begrænset opfattelse af, hvad kærlighed er – ligesom jeg selv havde.

I vores kultur har vi reduceret kærlighed til primært at have noget med romantik, parforhold og begær at gøre.

Ingen tvivl om at kærlighed spiller en rolle i disse situationer. Men kærlighed handler om meget mere end det.

De opdagelser, jeg har gjort om kærlighed som kvalitet, som ressource og som livskraft, har i sandhed været en øjenåbner og en ’game-changer’ for mig.

De bryder med, hvad vi traditionelt i vores kultur forbinder med kærlighed, og hvad vi fejlagtigt tror skal være til stede, for at kærligheden kan opstå, udtrykkes og leves.

I mit arbejde skelner jeg mellem betinget og ubetinget kærlighed. Denne skelnen er for de fleste ny og skelsættende.

Den er dog super vigtig, fordi hjertets primære manifestation er ubetinget kærlighed, og rækkevidden i hjertets potentiale er uendelig stort.

Du er omgivet af et felt af ubetinget kærlighed

I følge tidligere tiders vismænd og visdomstraditioner er ubetinget kærlighed simpelthen det grundstof eller grundmateriale, vi består af: Det ER den, vi er.

Den er altid tilgængelig rundt omkring os.

Den flyder direkte ind i hjertet fra den ultimative kilde – livet, universet eller livskraften (kært barn har mange navne).

Det er den samme energi eller kraft, som får græsset til at gro, træerne til at springe ud år efter år og fosteret til at blive et barn.

Oplevelsen af den er derfor ikke noget, vi kan tænke os til men kun noget, vi kan åbne for og mærke i alle vores celler.

Vi behøver hverken at være vismænd eller store helgener for at anerkende dette.

Det eneste, vi behøver, er at tage et ærligt blik på, hvad der gør vores liv værdifuldt og værd at leve.

Når nærværet af ubetinget kærlighed lever og bevæger sig i os, er der ingen tvivl om, at vores liv er både glædesfuldt og meningsfuldt, uanset vores ydre omstændigheder.

Men når kærlighedsenergien er fraværende, føles det ofte trist. Som om det ikke er helt rigtigt, som om der mangler noget.

Og det er svært at finde særlig meget glæde, selv midt i gunstige eller favorable omstændigheder.

Vi bliver dermed let ofre for meningsløshed, frustration, angst, uro eller fortvivlelse.

De 2 vigtige spørgsmål

At lære om – og skelne mellem – betinget og ubetinget kærlighed giver for de fleste super meget mening.

Mange af mine klienter og kursister fortæller mig, at det ’åbner for en helt ny måde at leve på’ og at ’brikkerne falder på plads’.

Men fordi det er så nyt (og anderledes) i forhold til, hvad de fleste af os har lært, giver denne måde at opfatte og leve kærlighed på også anledning til mange spørgsmål.

Der er især to spørgsmål, der går igen:

1. Jeg har svært ved at tro på, at jeg er omgivet af et felt af ubetinget kærlighed. Hvad skal jeg gøre?

Ofte er dét, vi tror på, mest af alt indlærte overbevisninger fra andre mennesker omkring os. Og fordi ubetinget kærlighed hverken er noget, du kan se eller tænke dig til, må du være villig til at parkere din mentale overbevisning, for at du kan få den fulde oplevelse.

Ligesom fisk heller ikke ser det vand, de svømmer rundt i, ser vi heller ikke det hav af ubetinget kærlighed, som omgiver os og holder os oppe. Derfor har vi svært ved at anerkende det.

Det handler i høj grad om at være villig til at modtage.

Min erfaring er, at de fleste i virkeligheden (ubevidst) værger sig imod at åbne for og mærke denne energi, denne verden af ubetinget kærlighed, fordi den er så stærk.

Det menneskelige ego (som er dit ’jeg’ og dit ’selv’) kan ikke lide at opleve noget, som er så stærkt.

Som én af mine klienter sagde: ”Jamen, det er jo det ultimative kontroltab!”

Du kan kun komme rundt om det ved at flytte din opmærksomhed fra hoved til hjerte og lade følefornemmelsen gøre arbejdet.  

Måske kan du mærke, at der i dit hjerte er en stærk længsel, næsten som om hjertet tigger og beder om et vigtigt næringsstof.

Den dybe længsel er døren ind til ’kærlighedens verden’. Og jo dybere du kan mærke denne længsel, jo mere virkeligt bliver feltet af ubetinget kærlighed.

Når du træner det, bliver dit hjerte blødere og åbner sig mere og mere. På den måde bliver det en stærk kanal for den ubetingde kærlighed og en højere intelligens.

Det føles sårbart for de fleste til at starte med, men jo mere du indstiller dig på at være i denne sårbare tilstand, jo stærkere vil du blive.

Sand styrke kommer ikke som sådan fra dig som individ, som ego-personlighed.

Sand styrke kommer af, at du er kanal for noget, som er større end dig selv.

2. Hvis vi er omgivet af et felt af ubetinget kærlighed og dermed kan fylde os selv op, har vi så overhovedet brug for andre mennesker? Og hvad er så formålet med intime relationer?

Hele spørgsmålet om at have brug for andre mennesker er både forvirrende og ’tricky’.

Selvom at det at have adgang til ubetinget kærlighed kan reducere (eller helt eliminere) følelsesmæssig afhængighed, er det ikke en erstatning for menneskelig varme og forbundethed.

Vi er sociale væsner og har et helt naturligt behov for samhørighed og føle os forbundet med andre.

Derfor er det ikke et spørgsmål om ’enten eller’ men derimod om ’både og’.

Min erfaring er, at menneskelige relationer er den ultimative lakmusprøve på, hvor hele, sunde og følelsesmæssigt modne vi i virkeligheden er.

Intet andet strækker vores evne til at leve og arbejde fra hjertet mere end at lære at acceptere andre – med alt hvad det indebærer af forskelle og begrænsninger.

Det gælder især, når de trykker på vores egne indre følelsesmæssige ’hot spots’.

Det betyder, at dine relationer (og især de mest intime) afslører, hvor meget adgang du i virkeligheden har til ubetinget kærlighed.

Med det in mente kan du vælge at se dine relationer som en træningsbane, hvor I gensidigt bidrager til hinandens udvikling og modning som mennesker.

At møde andre ’allerede fyldt op’

Jo mere ubetinget kærlighed du oplever, jo mere åbner du dig, og jo mere vokser du som menneske.

Du kommer i harmoni med dig selv, dit liv og dine omgivelser.

Du opbygger indre modstandskraft og bliver sundere.

Du bliver gladere og bedre til at se, føle og påskønne livet, som det er.

Og du bliver bedre til at skabe positiv kontakt og forbindelse med andre levende væsner, fordi du bliver mere omsorgsfuld og givende.

Når du er i stand til at møde andre ’allerede fyldt op’ og ikke længere har fokus på andre som leverandør af kærlighed, har du ikke længere brug for at bevise noget over for nogen, og du gør dermed dig selv fri.

Fra dette sted af åbenhjertig opmærksomhed kan du have sårbare samtaler med andre, der fører til handling ud fra nærvær, gensidig omsorg og kærlighed.

Du kan blive til en kraftfuld transformerende lytter, som er villig og i stand til at lytte fra både hjerte og hjerne.

Denne evne er essentiel inden for blandt andet lederskab, uddannelse, politik og forældreskab.

Ved at vælge at åbne for adgangen til ubetinget kærlighed, vælger du samtidig, hvem du vil være.

Og du kan så inspirere andre til at gøre det samme ❤️

The form you have selected does not exist.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.