0 In Hjertets intelligens

Det hjerte-intelligente menneskes erklæring {& En invitation til at træde ind i det sårbare rum}

hjerte-intelligent

Hvad vil det egentlig sige at være et hjerte-intelligent menneske?

Og hvorfor er det vigtigt at blive det?

***

Siden jeg mødte min mentor (for snart 20 år siden) og blev introduceret til hjertets intelligens har disse to spørgsmål både været vigtige ledestjerner på min vej og genstand for min daglige praksis.

Jeg har gennem årene lært umådelig meget, og jo mere jeg opdager, jo tydeligere bliver det for mig, hvor væsentligt det er – både individuelt og kollektivt.

Rent faktisk stiger væsentligheden som tiden går!

I næste afsnit kan du læse ‘det hjerte-intelligente menneskes erklæring’ – som også indeholder en invitation til at træde ind i det sårbare rum.

Det hjerte-intelligente menneskes erklæring er en beskrivelse af, hvordan det kan udtrykkes at vælge at leve fuldt og helt og at nøjes med intet mindre end dét, der er sandt og ægte.

Den rummer er en opfordring til at modnes som menneske, leve i integritet og bidrage til andre menneskers blomstring.

Og den skildrer en måde at være i verden på, hvor vi lever i ægte samhørighed og udfolder vores menneskelige potentiale.

Jeg kalder det også for at tage personligt lederskab fra hjertet.

Og det er i min optik dét, denne verden har allermest brug for, at endnu flere af os gør.

Det hjerte-intelligente menneskes erklæring

Jeg er ikke interesseret i, hvilket job du har.

Jeg ønsker at vide, hvad du brænder for, og om du er modig nok til at drømme om at opfylde dit hjertes længsel.

Jeg er ikke interesseret i, hvor gammel du er.

Jeg ønsker vide, om du tør risikere at ligne et fjols, når du åbner til kærlighed, til din inderste drøm, til det eventyr livet er.

Jeg er ikke interesseret i, hvilke planeter der kredser om din måne.

Jeg ønsker at vide, om du har været i berøring med din egen sorgs kerne.

Om livets forræderier har åbnet dig, eller om de har fået dig til at skrumpe og lukke af i frygt for yderligere smerte.

Jeg ønsker vide, om du kan sidde med smerten, min eller din egen, uden at forsøge at skjule den, tage brådden af den eller fikse den.

Jeg ønsker at vide, om du kan være med glæde, min eller din egen.

Om du kan danse af vildskab og lade ekstasen fylde dig helt ud til fingrespidserne og helt ud i tæerne uden at dæmpe den ved at fortælle os, at vi skal være forsigtige, være realistiske, eller huske på de menneskelige begrænsninger.

Jeg er ikke interesseret i den historie, du fortæller mig.

Jeg ønsker at vide, om du er i stand til at skuffe en anden for at kunne være tro mod dig selv.

Om du kan leve med en beskyldning om forræderi for ikke at forråde din egen sjæl.

Om du kan være troløs og derfor troværdig.

Jeg ønsker at vide, om du kan se skønhed, selv når det ikke er smukt hver dag.

Og om du kan nære dit liv fra dit intelligente hjertes nærvær.

Jeg ønsker at vide, om du kan leve med fiasko, din og min, og stadig stå ved søens bred i fuldmånens skær og råbe ’Ja’.

Jeg er ikke interesseret i, hvor du bor, eller hvor mange penge du har.

Jeg ønsker at vide, om du kan stå op efter en nat med sorg og fortvivlelse, træt og forslået og stadig gøre dét, der skal gøres.

Jeg er ikke interesseret i, hvem du kender, eller hvordan du er nået hertil.

Jeg ønsker at vide, om du kan stå i orkanens øje sammen med mig og ikke vige tilbage.

Jeg er ikke interesseret i, hvor eller hvad eller med hvem du har studeret.

Jeg ønsker at vide, hvad der støtter og holder dig oppe i dit indre, når alt andet falder væk.

Jeg ønsker at vide, om du kan være alene med dig selv, og om du virkelig kan li’ dit eget selskab i de tomme og ensomme øjeblikke.

Modet til at træde ind i det sårbare rum

Det sårbare rum er der, hvor de mest meningsfulde menneskelige oplevelser og erfaringer finder sted.

Det er der, hvor vi føler os mest spillevende, og hvor vi for alvor er i nærkontakt med os selv, med andre og med livet.

Og det er derfor, at vi har en medfødt længsel efter alt dét, der foregår i det sårbare rum:

💜 Oprigtighed

💜 Kærlighed

💜 Troskab

💜 Tillid

💜 Glæde

💜 Hjerte-til-hjerte-kontakt

💜 Visdom

💜 Kreativitet

💜 Indre kraft og styrke

Dog kræver det både mod og helhjertet engagement at træde ind i og blive fortrolig med det sårbare rum.

Og det kræver følelsesmæssig mestring at give plads til, at visdommen kan flyde.

Som hjerte-intelligent menneske er du fuldt bevidst om, hvordan du bruger dette rums enorme kraft og potentiale optimalt.

Så, mit spørgsmål – og min invitation – til dig:

Er du villig til at tage de nødvendige skridt til at udvikle din hjerte-intelligens og træde ind i det sårbare rum?

Når du forpligter dig i kærlighed til dit medfødte potentiale, følger glæde og frihed efter.

Som én af mine klienter sagde, da mentorforløbet sluttede:

Min ambition har forandret sig fra at få den rigtige stilling med den rigtige titel, status og løn til at være hjemme i og tro mod mig selv. Det giver så meget mere ro, glæde og større frihed til at vælge til og fra med integritet.”

***

Ps. Det hjerte-intelligent menneske erklæring er stærkt inspireret af den canadiske digter Oriah Mountain Dreamer

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.