0 In Hjertets intelligens

Fremskridtets ABC {& Om at slibe diamanten}

fremskridt

Du kan kun udvikle dit personligt lederskab fra hjertet, når du er villig til at rumme alle dele af dig selv og inkludere alle dine oplevelser og erfaringer, som en del af din udvikling.

Så når du beslutter dig for at gå hjertets vej, skal du lægge godt mærke til, hvornår du bliver modløs og mest af alt har lyst til at give op.

De fleste falder fra, når det bliver hårdt og svært – det er derfor, der er så få, der går hele vejen.

Rigtig mange giver op, fordi de ikke ser de resultater, de forestiller sig, at de skal have (lige med det samme), og dermed mister gejsten og motivationen.

Den amerikanske forsker og forfatter Joseph Campbell skrev om at begive sig ud på heltens rejse og være villig til at gøre sit liv til et modigt eventyr.

Det er en rigtig god metafor for, hvad det vil sige at begive sig ud på hjertets vej og for den transformationproces, det kræver at begynde at lede dig selv og andre fra hjertet.

Det modige eventyr

Forestil dig, at du er blevet kaldt ud på et modigt eventyr.

Du besvarer kaldet og begynder din rejse ud i det ukendte.

Undervejs bevæger du dig gennem forskelligartet landskab.

Du når op på toppen af et fjeld og kigger ud over landskabet.

Ude i det fjerne ser du en skinnede oase, som ligger på den anden side af en dyb kløft.

Udsigten er fortryllende. Fantastisk lys, skinnende og magisk.

Og den er din.

Du ved det.

Du kan mærke det.

Så du fortsætter rejsen.

Du går ned i dybet for at komme over på den anden side.

Det er mørkt dernede.

Træerne står tæt. Så tæt, at du bliver nødt til at skære dig vej gennem dem.

Du ser op.

Du kan ikke længere se det magiske syn. Den episke vision.

Øv!

Du mærker en begyndende opgivenhed, og straks dukker en beklagende og klynkende lille stemme op i dit hoved.

Du kender den så godt.

Det er den, der tvivler og højlydt spørger, hvad f*nden du har gang i.

Og den sætter spørgsmålstegn ved, hvorfor du egentlig overhovedet er hernede i denne mørke, myg-inficerede skov.

Du er nu på den del af rejsen, vi kan kalde for ’forsinkelsen’.

’Forsinkelsen’ er kløften mellem årsag og virkning.

Det er ’sæsonen’ mellem at plante et frø og høste ’en høst’.

Det er det tidspunkt, hvor alt det arbejde, du har udført, kun har givet en lille smule synligt udbytte eller måske slet intet. Endnu. Og der er ikke særlig meget i horisonten, der tyder på, at tingene bliver bedre.

Har du nogensinde været dér?

Det har jeg.

Mange gange!

Hvad skal du så gøre, når du er dér?

Når du er i ’forsinkelsen,’ er der tre ting, du skal gøre, som får dig til at fortsætte og bevæge dig fremad. Jeg kalder dem ’fremskridtets ABC’:

A) Hav tiltro til, at det, du kan mærke, er sandt (dét dit hjerte fortæller dig).

B) Vær villig til at sige nej til andre ting, der frister dig til at afvige fra din kurs.

C) Hold momentum så du dagligt har en oplevelse af, at du bevæger dig (en smule) fremad.

Hvis du befinder dig i forsinkelsen lige nu, så start med at fejre det faktum, at du HAR en forsinkelse.

Kig så på din ’ABC’ for at håndtere forsinkelsen.

Hvad kan du gøre for at:

A) Booste din tiltro?

B) Øge dit fokus?

C) Gøre daglige fremskridt?

Fantastisk. Bare bliv ved.

Vi ses på den anden side!

Hvis du aldrig har oplevet en forsinkelse, så ’prøv lidt hårdere’. Stræk dig selv lidt mere, træd endnu længere ud af din tryghedszone. Mærk at det brænder.

Og husk på; der venter altid et nyt bjerg, en ny oase, en ny ’heltens rejse’.

Det er også derfor, at det er essentielt, at du ikke går vejen helt alene.

At du har nogle mennesker omkring dig, der både kan støtte og udfordre dig. Mennesker du har tillid til, og som du kan lære af.

Mange tror, når de først kontakter mig, at de bare lige skal lære en ny teknik eller få et nyt redskab. Og de bliver ofte overraskede, når jeg siger, at det tager tid at lære, og at mine mentorforløb typisk varer 6-7 måneder.

Det, jeg underviser i, er ikke en teknik (eller et redskab eller et værktøj). Det er derimod en relation, du skal lære at kultivere og blive fortrolig med.

En relation til dit hjerte, som over tid skaber en helt ny måde for dig at være i verden på.

At slibe diamanten

I starten har vi udelukkende en mental forståelse af hjertet, og hvordan det fungerer.

Men essensen af hjerte-arbejdet er at komme ned i kroppen og lære hjertet at kende indefra og forstå på det kropslige, oplevelsesorientede plan, hvad hjertet er, ved og kan.

Det betyder, at hvis du ønsker at leve dit hjertes formål, må du ned i mørket og gøre det ubevidste bevidst. Få det op i lyset, i det åbne felt, så du kan arbejde konstruktivt med det.

Det betyder også, at der er dele af dig selv, der må ’dø’ for, at du kan blive ’født på ny’ og træde ind i den bedste version af dig selv.

Det er ofte en ’smertefuld’ proces, som involverer tab af noget, vi anser for værdifuldt eller godt. Ofte skal vi miste noget – et godt job, en formue, en kær person – eller gå gennem alvorlig sygdom, før vi kommer ind til kernen.

’Krisen’ er blot en del af dét ’at vågne op’, en del af rejsen.

Det betyder også, at det ikke handler om, at lidelse og fiasko kun sker, hvis du er et ’dårligt’ menneske (hvilket er dét, stort selt alle religiøse og spirituelle mennesker ofte tænker).

Eller at det kun vil ske for de uheldige, og at du på en eller anden måde kan undgå det ved at være ’klog’ og ’regne den ud’ på forhånd.

Nej, det vil ske også for dig!

Heldigvis!

Tab, fiasko, nederlag, smerte og den lidelse, der følger i kølevandet på disse oplevelser, er alt sammen nødvendig. Det er rent faktisk en værdifuld del af den menneskelige rejse, hvis du ønsker at udvikle dig og modnes som menneske.

Buddha kaldte det også for ’at slibe diamanten’, så det værdifulde kan træde tydeligere frem.

Og den legendariske psykoanalytiker Carl Gustav Jung sagde, at der kommer rigtig meget unødig lidelse ind i denne verden, fordi mennesker ikke vil acceptere den naturlige lidelse, der følger med at være menneske.

Når du er i stand til at rumme din egen smerte, uperfekthed og dine fejltagelser, er du også i stand til at være med andres.

Hvis du ikke har accepteret og rummet det i forhold til dig selv, vil du uvægerligt overføre din tristhed, absurditeter, fordømmelser og meningsløshed til andre.

Spørgsmål til dig:

❓ Hvad må du være villig til at acceptere og inkludere, så du kan lede dig selv (og andre) fra hjertet?

❓ Hvad skal der til for, at du gør fremskridt og bevæger dig i retningen af dit hjertes formål?

❓ Hvilke oplevelser og erfaringer hjælper dig med at slibe din diamant?

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.