0 In Hjertets intelligens

At vælge fred i urolige og udfordrende tider {Om stilhed & lederskab}

fred

Det er i sandhed en kunst at vælge fred i urolige og udfordrende tider – både på det personlige og kollektive plan.

De dramatiske forandringer, vi ser ske i disse år, er intense og på mange måder rystende og skræmmende.

Mange mennesker oplever en overvældende angst, vrede, magtesløshed og håbløshed i forhold til verdens tilstand, og hvad fremtiden vil bringe.

Det er aldrig let at være i en overgangsfase mellem et gammelt og nyt paradigme, fordi det gamle system nødvendigvis må bryde sammen for at give plads til det nye.

Og det skaber selvsagt uro, utryghed og uvished.

Vores nuværende verdenssystem er baseret på mangel, angst og begrænsning.

Det er et system, der i stor stil er funderet i en adskillelse, fordømmelse og egoisme, der ikke har øje for alles trivsel og for udfoldelsen af det menneskelige potentiale.

Det er et system, der skaber disharmoni både i det indre og i det ydre.

Og disharmoni resulterer altid i krig og ufred.

Fred er en hjerte-kvalitet

Ifølge en buddhistisk talemåde er fred som en sol, der altid skinner i vores hjerte.

Den er blot skjult bag skyer af angst, tvivl, bekymring og begær.

Ufreden opstår ud af tankemylder og af troen på, at vi kan kontrollere virkeligheden.

Selvom de fleste af os ønsker fred (både i det indre og i det ydre), er der meget få mennesker i den moderne verden, der rent faktisk oplever det.

Alt for ofte leder vi efter den de forkerte steder, fordi vi tror, at den kommer af de ydre omstændigheder.

Måske kender du også til at tænke: ”Jeg kan ikke være i fred, fordi det her sker” eller ”Jeg kan ikke være i fred, fordi den her person ikke har sagt undskyld” eller … en helt tredje årsag.

Men, selv hvis de ydre omstændigheder former sig efter vores ønsker, er den fred, de giver os, kun kortvarig.

Langvarig fred kommer kun gennem en stabil kontakt med hjertet.

Det kræver helt sikkert en aktiv indsats at skabe og opretholde kontakten.

Og det er noget, vi må være villige til at vælge igen og igen.

Dog, når du gør det, vil du opdage, at det er en helt ny måde at være og leve på, fordi energien kommer fra et helt andet sted en vanligt.

Jeg kalder det også for at skifte kanal og bevæge sig fra ego-bevidstheden til hjerte-bevidstheden.

Stilhed skaber stabilitet og harmoni

Der er stor forskel på, om energien kommer fra ego-bevidstheden eller hjerte-bevidstheden, fordi der er væsensforskel på de to bevidstheder.

For mig er hjertebevidstheden mit indre stillepunkt, hvor der er plads til at være med dét, der er – præcis som det er.

Og når jeg lander i mit stillepunkt, er jeg i stand til at respondere kreativt på dét, der sker med accept og kærlighed.

I ego-bevidstheden er der ikke adgang til det indre stillepunkt.

Rent faktisk er det lige præcis dér, at den virkelige fredsforstyrrer befinder sig.

Ego-bevidstheden er din mentale bevidsthed, og det er der, at uroen, angsten, bekymringen, historierne, de destruktive tanker og tendenser har hjemsted.

Det er egoet, der ikke har kontakt med hjertet, som skaber ufred gennem onsindethed, aggression, beskyldning, manipulation, arrogance, snævertsynethed, had, selvcentrererthed, projektion.

Kun når egoet er forbundet med hjertet, vil der være ægte indre fred. Og det er kun, når vi har et roligt sind, at vi kan bruge vores mentale evner hensigtsmæssigt.

I hjerte-bevidstheden finder du en stilhed, der omslutter alt. En slags altinkluderende stilhed, som giver dig mulighed for at lytte til dit hjertes visdom.

Denne stilhed vil med tiden opleves som ’at være kommet hjem’, og du vil opdage, at du i denne stilhed kan være i harmoni med dét, der sker.

Og det er i denne stilhed, at du finder ægte stabilitet, sindsro og velvære.

Fred og ægte lederskab

Gandhi sagde, at vi må være den forandring, vi ønsker at se i verden.

Så, hvis du ønsker mere fred i verden, må du først kultivere fred i dig selv. Ikke som en tanke eller en overbevisning men som en oprigtig væren, du mærker i krop og hjerte.

Det kræver villighed, mod og ærlighed at gøre af to primære årsager:

1️⃣ fordi vi er så vant til at leve i hovedet, i vores tankeverden, at vi har svært ved at fastholde opmærksomheden i krop og hjerte,

2️⃣ fordi der er så meget i den ydre verden, der udfordrer vores indre væren.

Når din adfærd er præget af en fredfyldt væren skaber det tillid og tryghed, som forplanter sig til mod og styrke.

Gandhi sagde også, at lederen af Indiens uafhængighedsbevægelse var ’den lille stille stemme indeni’.

Han er én af de få ledere i verden, der har vist vejen for, hvordan stilhed, fred og ikke-vold kan skabe transformation både i den indre verden og i den ydre verden.

Han viste, at ægte fred ikke er passivitet eller ligegyldighed.

Mange situationer kræver handling af os.

Men når vi handler ud fra en indre kerne af fred og stilhed, handler vi i hvert øjeblik med størst mulig visdom, snarere end blot at reagere angstpræget og uovervejet på livets uundgåelige udfordringer.

Derfor kommer ægte fred også af evnen og villigheden til at være med livet, som det udspiller sig.

Det betyder at kunne rumme livets skiftende faser, såvel medgang som modgang, med et åbent hjerte og fleksibelt sind.

Hvis vi kan rumme både glæde og sorg, kan vi møde verden med ømhed, medfølelse og visdom.

Det giver os muligheden for at være med til at skabe en ny verden, der er anderledes end noget, vi har kendt før.

En verden, hvor medfølelse, sandhed og samhørighed erstatter konkurrence, overmagt og krig, som grundlæggende udviklingsmetode.

Og det kræver en helt ny form for lederskab end den, vi kender i dag.

Det nye paradigme funderet i hjertets kvaliteter

Det kræver ledere, der gennem deres egne hjerte-kvaliteter, kan bidrage til at vække det globale hjerte.

På den måde kan vi mobilisere et kollektivt mod til at kultivere hjertets kvaliteter og træde ud i det ukendte og modtage det, vi endnu ikke kan forestille os.

På dette nye sted er vi i fred og mærker glæden ved samarbejdende samskabelse, alt imens det gamle falder fra hinanden.

Det er et åbent rum af dyb tillid og rolig vågenhed og med ubegrænsede muligheder.

Der er et liv hinsides egoets angsthistorier, hvor der er en oprigtig glæde, der stråler naturligt fra hjertet.

For at komme dertil handler det om at mærke os ind i det nye i stedet for at prøve at tænke os ud af det gamle.

Vi skal ikke bekæmpe det gamle eller fikse det gamle og forsøge at rette op på det.

Vi skal derimod bruge alle vores kræfter på at inkludere og integrere det nye.

Når de gamle, slidte og uhensigtsmæssige overbevisninger og måder at være på ikke får energi, vil de falde bort.

Det vil tage flere generationer at implementere det nye paradigme fuldt ud, men vi er forpligtet til at handle nu og sætte udviklingen i gang med det samme.

Vi kan alle gøre noget.

Enhver af os har en rolle at spille.

At finde og vælge fred

Må vi alle finde en dyb og varig fred.

Den fred, der kommer af at vide, at vi er det rette sted der, hvor vi er og at dét, vi laver, er grundlæggende godt og meningsfuldt.

Den fred, der kommer at at vide, at vi bidrager til andres velvære, og at vi gør fremskridt henimod at udfolde vores medfødte potentiale.

På den måde oplever vi ikke kun fred personligt, men vi er også med til at skabe den på planeten 🕊️🌍❤️

The form you have selected does not exist.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.