0 In Hjertets intelligens

Den VIGTIGE forskel på viden og visdom {& Dit liv er dit budskab}

visdom

At gå sandhedens vej er at leve kærlighed til sandhed, og det er forudsætningen for at kunne bevæge dig fra viden til visdom.

Jeg har altid været stærkt tiltrukket af mennesker, der lever kærlighed til sandhed, fordi jeg finder en oprigtighed og autenticitet, jeg ikke finder andre steder.

Jeg oplever, at den slags mennesker er i stand til at se mig, præcis som jeg er, uden forbehold og projektion, hvilket gør, at mit nervesystem slapper af og åbner op.

Derfor kan jeg hvile i mig selv i deres selskab.

Min erfaring er, at de mennesker er i stand til at inspirere på en måde, som lander i mig på celleplan.

De har ofte en dyb viden, men de er ikke bare kloge. De er vise.

Der er nemlig en enorm forskel på viden og visdom.

Visdom er ikke ophobning af viden.

Visdom er levet sandhed.

At være vis er at leve i kærlighed til sandhed

Visdom kan ændre dit liv

Visdom er småbidder af viden, som har kraften til at ændre vores liv, når det bliver levet – det vil sige en daglig måde at være og handle på.

Det største skift for mig selv i den forbindelse har været bevægelsen fra hoved til hjerte.

Fra mental viden, koncepter og rigide regler til levet viden, der er installeret på celleplan.

De fleste af os bruger viden som en beskyttende kappe.

Vi har lært fra helt lille, at vi skal vide og være sikre i vores viden, og at hvis vi bare ved, så er vi trygge og sikre.

Derfor kan uvidenhedens felt føles sårbart og måske endda give dig en fornemmelse af at være nøgen, som om du ikke er i stand til at beskytte dig selv.

Men du kan ikke komme til visdom uden at gå gennem uvidenheden og det ukendte land.

At komme til visdom og leve i sandhed kræver, at du er villig til at træde ud i det ukendte.

Som den store mystiker Johannes af Korset sagde:

For at komme til den viden du ikke har, er du nødt til at gå ad en vej, du ikke kender”.

Det er kun ved helhjertet at sige ja til det ukendte, at du kan gå sandhedens vej.

At bevæge dig fra viden til visdom åbner for muligheder og nærvær

Ægte ydmyghed er en meget åben tilstand.

Det er en tilstand, hvor du er fuldt til stede, modtagelig og ydmyg over for det, du opdager og lærer.

Denne åbne og ydmyge tilstand er dér, hvor din bevidsthed kan begynde at forandre sig, og du kan bevæge dig fra ego-bevidsthed til hjerte-bevidsthed.

Fra viden til visdom.

At bevæge sig ind i denne uvidenhed er som at falde ind i et felt af mulighed.

Du begynder at opleve en form for indre stilhed, en indre stabilitet og et altomfattende nærvær.

Du kan ikke møde denne stilhed og indre stabilitet og dette nærvær ved at anstrenge dig for – helt bogstaveligt – at blive stille.

Det er derimod noget, der sker spontant.

Det sker naturligt af sig selv, når du giver det lov og slapper af ind i det.

Viden, der er blevet til visdom, åbner for nye indsigter, der bliver til ny visdom, når den bliver anvendt i dit liv.

Det betyder, at du ikke så meget taler om det, men i langt højere grad fra det.

Min erfaring er, at jo mere du lever din sandhed, jo mere bliver din viden til erfaring og visdom.

Og jo mere vil den inspirere andre, uden at det er et mål.

Det sker, fordi denne nye visdom er blevet en del af dine essentielle værdier og måde at være i verden på.

Dit liv er dit budskab

Èn af dem, som demonstrerede dette på fornemste vis, var Mahatma Gandhi.

Han er en meget stor inspirationskilde for mig, og han talte i den grad fra og som sit budskab i stedet for at tale om det.

Han viede sit liv til kunsten at leve i fuldstændig harmoni – ligesom også Francis af Assisi, Teresa af Avila og Buddha gjorde det.

Det bestod i at starte med sig selv, arbejde indefra og ud og være det lysende eksempel for verden omkring sig.

Måske kender du hans legendariske ’mit liv er mit budskab’-frase?

Den kommer fra denne episode:

Gandhi var med toget på vej gennem Sydafrika.

Da toget langsomt kører ud fra stationen, løber en europæisk journalist op til vinduet til hans kupé og råber: ”Har du et budskab jeg kan tage med tilbage til mit folk?

Det var Gandhis dag i stilhed, et vigtigt pusterum fra hans krævende program med mange taler.

Journalisten ramte en af dem, så han svarede ikke. I stedet skrev han hurtigt nogle ord på et stykke papir og rakte det ud til journalisten.

På papiret stod der: ”Mit liv er mit budskab.”.

Det er en helt fantastisk historie, som understreger hans villighed til at ’tage sin egen medicin’ og leve i fuld integritet.

At Gandhi holdt fast i ikke at sige et eneste ord – selv ikke når en journalist ville have en kommentar og bad om nogle ’kloge ord’ at give videre til sine læsere – viste han, at han havde valgt en vej, som var sand for ham.

Den var han fuldstændig tro mod, uanset hvad.

Denne fuldkomne selv-troskab er en yderst vigtig ingrediens i personligt lederskab fra hjertet.

En anden vis person dukker op i mine tanker.

Det er poeten Rumi, som skrev: ”Han er et brev til alle. Du åbner det. Det siger, ’Lev!’”

Hvad er din sandhed?

Måske er en dag i stilhed ikke din sandhed og din praksis, men hvilken anden ting er du villig til at gøre og være tro mod – uanset hvad?

En ting, som gør dig godt, fordi det er en del af din sandhed?

Det er virkelig vigtigt at reflektere over.

Hvis du ikke umiddelbart er klar over og bevidst om det, så undersøg hvad du må være villig til at forpligte dig til, hvis du skal leve i integritet med din sandhed.

En praksis, du ville ønske, du havde, men måske endnu ikke har forpligtet dig helhjertet til?

Lad os bruge Gandhis klarhed og selv-mestring som en inspiration til at lade vores liv være vores budskab:

❓ Hvis dit liv er dit budskab, hvad siger det så?

❓ Er det dét, du egentlig ønsker, at det siger?

❓ Hvis ikke: Hvad vil du så hellere, at dit liv siger?

Skriv en kommentar og fortæl mig om det. Jeg vil elske at høre fra dig ?

I min bog ’Hvem vælger du at være? En guide til personligt lederskab fra hjertet’ får du viden, visdom og specifikke praksisser, som hjælper dig med at finde ind til din sandhed og åbne op for nye muligheder i dit liv.

Du finder den lige her >>>

The form you have selected does not exist.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.