0 In Hjertets intelligens

7 former for indre kritiker – hvilke kan du genkende?

intelligente hjerte

Du kender den helt sikkert godt – den indre kritiker. Og uanset, hvad du længes efter og ønsker at skabe i dit liv, er der en stor sandsynlighed for, at du i større eller mindre grad oplever den som en forhindring for dig.

Jeg vil vove den påstand, at dette aspekt af dig, er én af de største årsager til, at du ikke udfolder dit fulde potentiale og lever det liv, du er født til at leve.

[Hvis du ikke er helt med på, hvad det er, jeg taler om, så kan du genkende den som en strøm af negativ selv-snak. Det er stemmer i dit hoved, som dømmer dig, nedgør dig og fortæller dig, hvem du bør og skal være.

Denne del af dig underminerer både din selvtillid og dit selvværd, hvilket resulterer i en negativ følelse af selv.

Blot tænk på tidspunkter tidligere i dit liv, hvor du oplevede ikke at ’slå til’ og konkluderede, at du var dum, værdiløs, inkompetent og ikke værd at elske. Disse konklusioner er ikke sandheden om dig, men beskeder fra din(e) indre kritiker(e).]

Ofte når vi taler om den indre kritiker, taler vi om den som én stemme, men min erfaring er, at der for de flestes vedkommende er tale om adskillelige kritiske stemmer i hovedet med hver deres modus operandi.

I mit arbejde både med mig selv og med mine klienter og kursister, har jeg identificeret 7 forskellige former for den indre kritiker.

Disse forskellige indre kritikere har alle det samme formål; nemlig at holde bestemte dele af din personlighed skjult og gemt væk fra din omverden, selv om at deres måde at manipulere din adfærd på varierer.

 

Hvilke(n) af disse 7 former for indre kritiker er til stede i dit liv?

Perfektionisten:

Denne indre kritiker forsøger at få dig til at gøre tingene perfekt.

Den sætter meget høje standarder for de ting, du producerer, skaber eller udfører. Og den har meget svært ved at sige, at noget er færdigt, og dermed lade det repræsentere dig og dit (bedste) arbejde.

Den forsøger at sikre, at du lever op til andres forventninger, og at du ikke bliver dømt eller afvist.

Det er meget sandsynligt, at den afspejler forventninger fra mennesker, som tidligere har været vigtige for dig.

Skyldneren:

Denne kritiker sidder fast i fortiden. Den er ude af stand til at tilgive dig for dine fejltagelser eller for at have såret andre mennesker tidligere i dit liv.

Den er bange for at blive udstødt af flokken og lever derfor ud fra de adfærdskodeks, som er udstukket af din familie, kultur eller samfund.

Den forsøger ihærdigt at beskytte dig mod at gentage tidligere fejltrin ved at sørge for, at du aldrig glemmer det eller føler dig fri af det.

Undergraveren:

Denne indre kritiker forsøger at undergrave eller underminere din følelse af selv, så du ikke tager nogle risici.

Den går direkte til angreb på dit selvværd, så du forbliver lille og ikke tager nogle chancer, som kunne ende ud i, at du blev såret eller afvist.

Den er bange for, at du bliver for stor eller for synlig, og for at du ikke er i stand til at tolerere fordømmelse eller nederlag.

Tilintetgøreren:

Denne kritiker minder om Undergraveren men er mere grov, fordi den udøver et mere gennemgribende og ødelæggende angreb på dit grundlæggende selvværd.

Den fylder dig med skam, og overbeviser dig om, at du er født ’fejlbehæftet’ og mangelfuld, og at du hverken fortjener eller har ret til grundlæggende forståelse og respekt.

Denne mest invaliderende kritiker stammer fra dyb svigt eller traume tidligt i dit liv.

Den er drevet af en tro på, at det faktisk er mere sikkert slet ikke at eksistere.

Formeren:

Denne kritiker forsøger at få dig til at passe ind i en bestemt form baseret på standarder i dit samfund, din kultur eller familie.

Den ønsker, at du er populær, at folk kan li’ dig, og at du bliver beundret. Og den ønsker at beskytte dig mod at blive forladt, afvist eller gjort til skam.

Formeren frygter, at Rebellen eller Frihedselskeren i dig vil handle på måder, som er uacceptable. Så den sørger for, at du ikke er i kontakt med disse dele, og at du dermed heller ikke udtrykker din sande natur.

Slavepiskeren:

Denne kritiker ønsker, at du arbejder meget og hårdt, og at du bliver succesfuld.

Den presser dig til dit yderste. Den frygter, at du bliver middelmådig eller doven, og at du vil blive dømt som en fiasko, hvis den ikke presser dig til at fortsætte.

Dens pres aktiverer ofte en Udsætter eller en Oprører, der kæmper mod dens strenge befalinger.

Kontrolløren:

Denne kritiker forsøger at kontrollere dine impulser så som: Mad, drikke, shopping, seksuel aktivitet og andre ’udskejelser’.

Man kunne også kalde den for Den ansvarlig forælder, og dens modsætning er Livsnyderen – som den i øvrigt har en dyb frygt for vil komme ud af kontrol når som helst.

Denne kritiker har en tendens til at være barsk og streng i et forsøg på at beskytte dig mod dig selv – det uansvarlige indre barn.

Den er drevet af et ønske om at gøre dig til en god person, der er accepteret, og som fungerer godt i samfundet.

 

Hvor kunne du genkende dig selv?

Mens du læste beskrivelserne igennem, hvilke indre reaktioner havde du så?

Hvilke former af den indre kritiker er mest til stede i dit liv?

Og hvordan oplever du det? I hvilke situationer?

Hvis du har det som mig, vil du opleve, at der ikke bare er én form for indre kritiker på spil i dit liv, men at der er flere afhængigt af situationen og de mennesker, der er involveret.

 

Det handler ikke om dit værd som menneske

Det er vigtigt for mig at sige, at vi alle har mindst én form for indre kritiker – det er en del af vores menneskelige psykiske konstruktion. Hvor mange vi hver især har, og hvor højrystede og dominerende de er, afhænger af den prægning, vi har fået gennem vores opvækst.

Men, ligegyldigt hvor højrystet og dominerende og mangfoldig din indre kritiker er, så har det intet med dit værd som menneske at gøre.

Din indre kritiker er blot en stemme i dit hoved, og ikke en repræsentation af dig som helhed.

En meget almindelig oplevelse – også blandt mennesker der har brugt år på personlig udvikling – er, at vi ofte kritiserer os selv for overhovedet at have en indre kritiker …. kan du se mønsteret her?

Dog, det er vigtigt at understrege, at du (din psyke) har udviklet den indre kritiker som en måde at overleve på.

Jo, der er faktisk en positiv hensigt med den, så i stedet for at dømme den og ville af med den, så anerkend den for at have holdt dig i live.

Når du gør dét HELHJERTET, vil du være i stand til at transformere den til en allierede i stedet for en fjende.

 

Gør din indre kritiker til din allierede

Når du går i dialog med den, som du ville gå i dialog med en ven, vil du få værdifulde oplysninger. Du vil forstå, hvad dens intention er, og hvilken slags verden, den lever i.

Disse informationer er guld værd i forhold til at udvikle en dybtgående relation med dig selv, med andre og med livet generelt.

Det er altafgørende brikker, hvis du ønsker at udfolde dit fulde potentiale og leve det liv, du er her for at leve.

Bare lige nu reflektér over, hvordan dit liv ville forandre sig, hvis du kunne leve i fred og fordragelighed med alle dele af dig selv?

Hvis du kunne tage de mistede dele af din essens tilbage og bruge dem konstruktivt, hvad ville du så være i stand til?

I mit Mastermind Program (som går i dybden med, hvordan du lever og arbejder fra hjertet), vil du blive guidet igennem øvelser og processer, som hjælper dig med lige netop dét.

Hvis det er noget for dig, så tilmeld dig mit nyhedsbrev og være blandt de første, der får besked, når jeg åbner for tilmeldingen.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.